การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
...
เทคโนโลยีอุบัติใหม่
หรือ Emerging
Technology


ในความเห็นของ
ท่าน คืออะไร?
Smart phones
and Tablets
Cloud computing
Social media
Digital Photography
Laser printing

การจัดการข้อมูล
บรรณารักษศาสตร์
...
Emerging Technology คือ …
●

●

●

เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการพัฒนา โดยมีการคาด
คะเนว่าจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน
ในด้านต...
Smart phones
and Tablets
Cloud computing
Social media
Digital Photography
Laser printing

การจัดการข้อมูล
บรรณารักษศาสตร์
...
Social networking sites are the new way to communicate with friends and
family members around the world.

Geek & Poke ©200...
พัฒนาการของการป้อนข้อมูล
สาธิต
Voice command
เขียนภาษาจีน
Technology Adoption
Performance & Adoption

Phase I
Bleeding

Phase II
Emerging

Phase III
Mature

Experimentati
on
Protot...
แนวโน้มสิบด้านของเทคโนโลยียุทธศาสตร์ 2014

ทํานายโดยโดย Gartner
●

Mobile Device Diversity
and Management

●

Mobile Apps ...
Cloud Computing
ระบบคอมพิวเตอร์และที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
ชมเบื้องหลัง Cloud Computing
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

Source: http://webodysseum.com/wp-content/uploads/2012/10/visite-google-...
สาธิต
Personal Cloud
แผนที่
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ใดบ้าง ที่ประยุกต์ใช้กับห้องสมุดได้ ???
Emerging Technologies for Libraries

โดย LACUNY Emerging Technologies Committee
●

Data viz hackathon (ft. Gephi, R,
D3)

...
Emerging Technologies for Libraries

โดย LACUNY Emerging Technologies Committee
●

Legacy computing/computers

●

LibGuide...
Google Glasses Augmented Reality Computer

http://www.iw5edi.com/wp-content/uploads/2013/09/GoogleGlass.jpg
RFID in Library Management

http://www.hkc.com.hk/newsletter/201209/images/topstory2.bmp
Raspberry Pi - the $35 PC

ชมตัวอย่างโครงการ

http://www.kantsu.fi/raspberry-pi/
ประเด็นชวนคิด
Cloud computing
Internet of Things --> Everything
Big Data
Crowd Sourcing Data
เงินลงทุน
สร้างประโยชน์แก่ประ...
ห้องสมุดมีความพร้อมกับการประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ แล้วหรือยัง เพียงใด ???

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

กระบวนก...
ขอบคุณครับ
htk@nstda.or.th
●

ภาพประกอบสัญญาอนุญาต (cc) จาก
–

Flickr.com

–

Images.google.com
Emerging Technology for Library Services
Emerging Technology for Library Services
Emerging Technology for Library Services
Emerging Technology for Library Services
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emerging Technology for Library Services

2,679 views

Published on

การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emerging Technology for Library Services

 1. 1. การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 2. 2. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ หรือ Emerging Technology 
 ในความเห็นของ ท่าน คืออะไร?
 3. 3. Smart phones and Tablets Cloud computing Social media Digital Photography Laser printing การจัดการข้อมูล บรรณารักษศาสตร์ กระดาษ การหล่อโลหะ หมึก เครื่องจักรกล พู่กัน การพิมพ์ สี eCommerce ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูล
 4. 4. Emerging Technology คือ … ● ● ● เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการพัฒนา โดยมีการคาด คะเนว่าจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน ในด้านต่างๆ เช่น การทํางาน ความสะดวก สบาย สุขภาพ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเหล่านี้ มักจะอยู่ในกลุ่ม NBIC (Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies) ตัวอย่าง เช่น การสื่อสารไร้สาย, การสื่อสาร ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร, หุ่นยนต์ชั้นสูง, การพิมพ์ตามสั่ง เป็นต้น http://www.businessdictionary.com/definition/ emerging-technologies.html
 5. 5. Smart phones and Tablets Cloud computing Social media Digital Photography Laser printing การจัดการข้อมูล บรรณารักษศาสตร์ กระดาษ การหล่อโลหะ หมึก เครื่องจักรกล พู่กัน การพิมพ์ สี eCommerce ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูล Internet of Things Big Data (Internet scale computing) Advanced Robotics Low-cost genetic sequencing MEMS 3D Printing
 6. 6. Social networking sites are the new way to communicate with friends and family members around the world.
 Geek & Poke ©2008
 7. 7. พัฒนาการของการป้อนข้อมูล
 8. 8. สาธิต Voice command เขียนภาษาจีน
 9. 9. Technology Adoption Performance & Adoption Phase I Bleeding Phase II Emerging Phase III Mature Experimentati on Prototype Uncertainty Innovator Early adopter Commercially feasible Uncertainty Early majority Mass market Steady to decreasing returns for commercialization Late Majority Laggards Time
 10. 10. แนวโน้มสิบด้านของเทคโนโลยียุทธศาสตร์ 2014
 ทํานายโดยโดย Gartner ● Mobile Device Diversity and Management ● Mobile Apps and Applications ● The Internet of Everything ● ● Hybrid Cloud and IT as Service Broker Cloud/Client Architecture ● The Era of Personal Cloud ● Software Defined Anything ● Web-Scale IT ● Smart Machines ● 3-D Printing http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
 11. 11. Cloud Computing ระบบคอมพิวเตอร์และที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
 12. 12. ชมเบื้องหลัง Cloud Computing ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ Source: http://webodysseum.com/wp-content/uploads/2012/10/visite-google-datacenter-14.jpg
 13. 13. สาธิต Personal Cloud แผนที่
 14. 14. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ใดบ้าง ที่ประยุกต์ใช้กับห้องสมุดได้ ???
 15. 15. Emerging Technologies for Libraries
 โดย LACUNY Emerging Technologies Committee ● Data viz hackathon (ft. Gephi, R, D3) ● eResource mgmt: SFX, SerialsSolutions ● Gaming software ● GIS ● Google Analytics, beyond SEO CMS tours: behind the scenes of Drupal, Omeka, &c ● HTML & CSS for library web services Collaborative tools (e.g., Google Docs, Editorially) ● LaTeX ● 3D printing ● Augmented reality: Oculus Rift, Google Glass ● ● ● ● ● AutoHotkey Backup best practices Clojure http://emerging.commons.gc.cuny.edu/
 16. 16. Emerging Technologies for Libraries
 โดย LACUNY Emerging Technologies Committee ● Legacy computing/computers ● LibGuides API ● Mapping your library Python & MARC ● Python hackathon (ft. CSVs, regexes) ● R ● Raspberry Pi ● Regular expressions ● Responsive web design ● RFID Makerspace tour + happy hour ● ● ● ● ● Microcomputing: RPi, Arduino, Makey Makey! Pedagogical design software for teaching critical information literacy skills Preparing to accept digital archival materials
 17. 17. Google Glasses Augmented Reality Computer http://www.iw5edi.com/wp-content/uploads/2013/09/GoogleGlass.jpg
 18. 18. RFID in Library Management http://www.hkc.com.hk/newsletter/201209/images/topstory2.bmp
 19. 19. Raspberry Pi - the $35 PC ชมตัวอย่างโครงการ http://www.kantsu.fi/raspberry-pi/
 20. 20. ประเด็นชวนคิด Cloud computing Internet of Things --> Everything Big Data Crowd Sourcing Data เงินลงทุน สร้างประโยชน์แก่ประชาชนจํานวนมากจนคุ้มค่า ใครลงทุน การใช้คลื่นและความถี่วิทยุ ความมั่นคงปลอดภัย การบริหาร identity ผู้ใช้งาน ความไว้วางใจ (trust and confidence)
 21. 21. ห้องสมุดมีความพร้อมกับการประยุกต์ใช้งาน
 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ แล้วหรือยัง เพียงใด ??? ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ กระบวนการ ทํางาน ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน
 22. 22. ขอบคุณครับ htk@nstda.or.th ● ภาพประกอบสัญญาอนุญาต (cc) จาก – Flickr.com – Images.google.com

×