Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer : CIO ...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul...
วายร้ายออนไลน์ <ul><li>Malware : Malicious Software </li></ul><ul><ul><li>Virus Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Intern...
Spyware <ul><li>Spaware & Adware </li></ul><ul><li>โปรแกรมที่แอบเข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้อาจไม่ได้เจตน...
e-Mail Scams <ul><li>อีเมล์ต้มตุ๋น หลอกลวงด้วยเล่ห์อุบายต่างๆ แพร่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ต </li></ul>
Phishing <ul><li>การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลง e-Mail (e-Mail Spoofing) และสร้างเว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อหรือผ...
ข้อสังเกต <ul><li>มีป๊อบอัพขึ้นมาเองบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วน </li></ul><ul><li>เว็บเบราวเซอร์จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่สปายแวร์ตั้ง...
Spam mail <ul><li>Spam mail เป็นการส่งอีเมล์แต่ละฉบับไปหาคนจำนวนมาก </li></ul><ul><li>Mail Bomb เป็นการเมล์จำนวนมากไปหา...
ข้อปฏิบัติ <ul><li>รายงานกับ ISP หรือ Provider ที่ใช้บริการเพื่อสกัดอีเมล์ที่มาจาก Domain นั้นๆ </li></ul><ul><li>ใช...
ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์ <ul><li>อีเมล์ขยะ (Spam/Bomb Mail) ‏ </li></ul><ul><li>ปัญหาไวรัส </li></ul><ul><li>การล้นของ ...
ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเว็บไซต์ <ul><li>เว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul><ul><ul><li>เจาะจงเข้าไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul>...
การตั้งระบบรักษา ความปลอดภัยขั้นต้น 1. เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options เลือกบัตรรายการ Security 2. คลิ...
<ul><li>เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options </li></ul><ul><li>เลือกบัตรรายการ Content </li></ul><ul><li>คล...
IE : Clear temp. file <ul><li>เปิด IE </li></ul><ul><li>เลือก Tools, Internet Options... </li></ul><ul><ul><li>IE 6 </li...
AVG Anti-Virus <ul><li>ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบแลน </li></ul><ul><ul><li>ถอดสายแลน </li></ul></ul><ul><li>ยกเลิกการแชร์ไดร์ฟ...
หลักสำคัญ <ul><li>ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ใหม่ แต่ให้ Update Data file สม่ำเสมอ </li></ul><ul><ul><li>เดือนละ...
การตั้งรหัสผ่าน <ul><li>A 1 </li></ul><ul><li>E 1 </li></ul><ul><li>I 1 </li></ul><ul><li>O 1 </li></ul><ul><li>U 1 </li><...
ท่านรู้จัก / เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>Mambo </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>Moodle </li...
Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด...
ทำไม OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></...
ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
การกระทำความผิดอื่นๆ <ul><li>การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา  มาตรา  11 </li></ul><ul...
การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malici...
บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป...
บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน ...
การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง     </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>...
ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง     </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซ...
ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง     30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><u...
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
มุมมอง / ทางเลือกใหม่
มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>...
เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>...
เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTD...
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li><...
กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์...
OSS & Freeware for Library & Education <ul><li>ดำเนินการโดย </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโ...
STKS & OSS/Freeware <ul><li>ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พัฒนาสื่อการเรียนการ...
STKS & OSS/Freeware <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://elearning.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http:/...
OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></...
OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Greenstone ...
แนวทางการ จัดซื้อ <ul><li>จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ MS Windows ( ราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อ Licence) </li></ul><...
แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.sourcefoge.com </li></ul><ul><li>http://w...
ใช้ยากจริงหรือ <ul><li>ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” </li></ul>
Blog <ul><li>Web log </li></ul><ul><li>รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบสมุดบันทึกของตนเอ...
การประยุกต์ใช้ Blog <ul><li>บันทึกส่วนตัวแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>http://gotoknow.org </li></ul></ul><ul><ul><li>...
การเลือกใช้งาน <ul><li>บริการฟรี Blog </li></ul><ul><ul><li>http :// wordpress . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :/...
การเลือกใช้งาน <ul><li>ติดตั้งในหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>http://knowledgevolution.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>ht...
Wiki <ul><li>เว็บไซต์จัดการเนื้อหาสาระ ความรู้ ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบบทความเชิงสารานุกรมออนไลน์ <...
การประยุกต์ใช้งาน <ul><li>เว็บไซต์บริการความรู้ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ KM </li></ul><ul><li>เว็บไซต์งาน / ...
การใช้งาน <ul><li>เป็นสมาชิกร่วมกับเว็บ wiki ที่มีอยู่เดิม </li></ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / </li></ul><...
จุดอ่อนของ Wiki <ul><li>ต้องรู้จักการลงรหัส </li></ul><ul><li>ต้องไม่มีข้อความเชิงโฆษณา </li></ul><ul><li>ต้องมีการอ้างอิ...
OpenOffice.org <ul><li>เป็น OpenSource </li></ul><ul><li>เป็น Software สำหรับงานสำนักงาน เช่นเดียวกับ MS Office </li>...
ข้อควรทราบในการติดตั้ง
จุดเด่น <ul><li>เปิดแฟ้มเอกสาร MS Office ได้ทันที </li></ul><ul><li>บันทึกเป็นฟอร์แมต MS Office ได้ </li></ul><ul><li>...
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer & Interner for CIO

2,125 views

Published on

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) รุ่นที่ 21

Published in: Technology

Computer & Interner for CIO

 1. 1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer : CIO ) รุ่นที่ 21 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ห้อง 3314 อาคาร 3 สำนักงาน ก . พ . จังหวัดนนทบุรี
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. วายร้ายออนไลน์ <ul><li>Malware : Malicious Software </li></ul><ul><ul><li>Virus Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet Worm </li></ul></ul><ul><ul><li>Trojan </li></ul></ul><ul><ul><li>ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) </li></ul></ul><ul><li>Spyware </li></ul><ul><li>Ad ware </li></ul><ul><li>Spam Mail </li></ul>
 4. 4. Spyware <ul><li>Spaware & Adware </li></ul><ul><li>โปรแกรมที่แอบเข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้อาจไม่ได้เจตนา เป็นผลให้สปายแวร์กระทำสิ่งต่อไปนี้ </li></ul><ul><ul><li>ส่งหน้าต่างโฆษณาเล็กๆ ปรากฏขึ้นมา ( Pop-up ) ขณะที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ </li></ul></ul><ul><ul><li>เว็บ เ บราว ์ เซอร์จะต่อตรงไปยังเว็บไซต์หลักของสปายแวร์ที่ถูกตั้งค่าให้ลิ้งก์ไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตามเว็บไซต์ที่เข้าไปเยี่ยมชมบ่อยๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตามค้นหา คีย์ หรือรหัสผ่าน ที่พิมพ์ลงไป </li></ul></ul>
 5. 5. e-Mail Scams <ul><li>อีเมล์ต้มตุ๋น หลอกลวงด้วยเล่ห์อุบายต่างๆ แพร่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ต </li></ul>
 6. 6. Phishing <ul><li>การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลง e-Mail (e-Mail Spoofing) และสร้างเว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อหรือผู้รับ e-Mmail เปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อาทิ </li></ul><ul><ul><li>ข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิต </li></ul></ul><ul><ul><li>บัญชีผู้ใช้ (Username) </li></ul></ul><ul><ul><li>รหัสผ่าน (Password) </li></ul></ul><ul><ul><li>หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ </li></ul></ul>
 7. 7. ข้อสังเกต <ul><li>มีป๊อบอัพขึ้นมาเองบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วน </li></ul><ul><li>เว็บเบราวเซอร์จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่สปายแวร์ตั้งไว้ และแสดงหน้าเว็บเหล่านั้น แทนที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการ </li></ul><ul><li>มีแถบเครื่องมือใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น หรือไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นบน เว็บเบราวเซอร์ของคุณ </li></ul><ul><li>บริเวณ task tray ปรากฏแถบแสดงเครื่องมือหรือไอคอนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือไอคอนแปลกๆ </li></ul><ul><li>หน้าหลักของเบราวเซอร์ที่เซ็ตค่าไว้ถูกเปลี่ยนไปในทันที </li></ul><ul><li>เมื่อเรียก search engine และทำการค้นหา เว็บเบราวเซอร์จะไปเรียกหน้าเว็บที่แตกต่างไปจากเดิม </li></ul>
 8. 8. Spam mail <ul><li>Spam mail เป็นการส่งอีเมล์แต่ละฉบับไปหาคนจำนวนมาก </li></ul><ul><li>Mail Bomb เป็นการเมล์จำนวนมากไปหาคนๆ หนึ่งหรือระบบเมล์ใด ระบบเมล์หนึ่ง </li></ul>
 9. 9. ข้อปฏิบัติ <ul><li>รายงานกับ ISP หรือ Provider ที่ใช้บริการเพื่อสกัดอีเมล์ที่มาจาก Domain นั้นๆ </li></ul><ul><li>ใช้ Filter ค้นหาคำ Cash, Money, Promote, Sex แล้วลบอีเมล์ทิ้งที่ Server โดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลด </li></ul><ul><li>ไม่เปิดเผย Mailing List ในวงกว้างเกินความจำเป็น </li></ul><ul><li>ไม่ตั้งชื่อ Mailing List ที่มีรายชื่ออยู่มาก ง่ายจนเกินไปเช่น [email_address] </li></ul><ul><li>อย่าระบุ e-Mail ไว้ในข้อมูลส่วนตัวของ Messenger </li></ul><ul><li>ถ้าต้องการระบุ e-Mail ส่วนตัวในเว็บ หรือ Web-board ควรใช้เทคนิคพิเศษ เช่น b(o)(o)nlert(@)nstda.or.th หรือทำเป็นรูปภาพ </li></ul>
 10. 10. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์ <ul><li>อีเมล์ขยะ (Spam/Bomb Mail) ‏ </li></ul><ul><li>ปัญหาไวรัส </li></ul><ul><li>การล้นของ (Mailbox) ‏ </li></ul><ul><li>User/Password </li></ul><ul><li>การใช้อีเมล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ์ </li></ul><ul><li>การใช้อีเมล์สำนักงาน และส่วนตัว </li></ul><ul><li>การระบุข้อมูลส่วนตัวขณะขอฟรีอีเมล์ </li></ul>
 11. 11. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์
 12. 12. ข้อควรระวังเกี่ยวกับเว็บไซต์ <ul><li>เว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul><ul><ul><li>เจาะจงเข้าไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียกโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์อื่นๆ </li></ul></ul><ul><li>เว็บไซต์สปาย </li></ul><ul><ul><li>ส่งโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ เข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆ ส่งกลับไปเครื่อง ของผู้ส่ง เช่น Cursor Comet, Date Manager </li></ul></ul><ul><li>ปัญหาการจดจำ Username และ Password ไว้ในระบบ </li></ul><ul><ul><li>ผู้อื่นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ส่วนตัวได้ </li></ul></ul>
 13. 13. การตั้งระบบรักษา ความปลอดภัยขั้นต้น 1. เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options เลือกบัตรรายการ Security 2. คลิกรูปแบบการป้องกันข้อมูล 3. คลิกเลือกระดับการรักษา ความปลอดภัย 4.
 14. 14. <ul><li>เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options </li></ul><ul><li>เลือกบัตรรายการ Content </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม AutoComplete… </li></ul><ul><li>ยกเลิกการจำ Username & Password </li></ul>การตั้งระบบรักษา ความปลอดภัยขั้นต้น
 15. 15. IE : Clear temp. file <ul><li>เปิด IE </li></ul><ul><li>เลือก Tools, Internet Options... </li></ul><ul><ul><li>IE 6 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คลิก Delete files... จากรายการ Temporary Internet Files </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IE 7 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คลิกปุ่ม Delete ในแท็บ General </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>คลิก Delete files... จากรายการ Temporary Internet Files </li></ul></ul></ul>
 16. 16. AVG Anti-Virus <ul><li>ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบแลน </li></ul><ul><ul><li>ถอดสายแลน </li></ul></ul><ul><li>ยกเลิกการแชร์ไดร์ฟ / โฟลเดอร์ </li></ul><ul><li>ลบ Temp. File ของ IE </li></ul><ul><li>Uninstall โปรแกรมกำจัดไวรัสอื่นๆ </li></ul><ul><li>ติดตั้ง AVG Anti-virus </li></ul>
 17. 17. หลักสำคัญ <ul><li>ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ใหม่ แต่ให้ Update Data file สม่ำเสมอ </li></ul><ul><ul><li>เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย </li></ul></ul><ul><li>หมั่นติดตามข่าวจาก </li></ul><ul><ul><li>http://thaicert.nectec.or.th </li></ul></ul><ul><li>หากพบไวรัสตรวจสอบวิธีการกำจัดจากเว็บก่อน แล้วปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด </li></ul>
 18. 18. การตั้งรหัสผ่าน <ul><li>A 1 </li></ul><ul><li>E 1 </li></ul><ul><li>I 1 </li></ul><ul><li>O 1 </li></ul><ul><li>U 1 </li></ul>Boonlert b11nl1rt
 19. 19. ท่านรู้จัก / เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>Mambo </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>Atutor </li></ul><ul><li>Blog (Web log) ‏ </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul>
 20. 20. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul>
 21. 21. ทำไม OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 </li></ul>
 22. 22. ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 23. 23. การกระทำความผิดอื่นๆ <ul><li>การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา มาตรา 11 </li></ul><ul><li>การกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง มาตรา 12 </li></ul><ul><li>การจำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการกระทำผิด มาตรา 13 </li></ul><ul><li>การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม มาตรา 14 </li></ul>
 24. 24. การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses </li></ul><ul><li>Spamming </li></ul><ul><li>การโพสต์ หรือนำเข้าข้อมูล </li></ul><ul><li>การตัดต่อภาพ </li></ul>
 25. 25. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 26. 26. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 27. 27. การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย </li></ul></ul>
 28. 28. ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>
 29. 29. ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>76,000.00
 30. 30. ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 31. 31. มุมมอง / ทางเลือกใหม่
 32. 32. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View ฟรี </li></ul>
 33. 33. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>ยึดมาตรฐาน </li></ul><ul><ul><li>การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ มีมาตรฐานการพัฒนาที่ชัดเจน </li></ul></ul><ul><li>ระบบเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผยต้นฉบับซอฟต์แวร์ ทำให้ศึกษาและปรับแก้ไขได้ </li></ul></ul>
 34. 34. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTDA </li></ul></ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS </li></ul></ul><ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>การบินไทย </li></ul></ul>
 35. 35. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
 36. 36. SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
 37. 37. กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li></ul></ul><ul><li>จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>คู่มือ / สื่อเรียนรู้ออนไลน์ (http://elearning.nectec.or.th) ‏ </li></ul></ul>
 38. 38. กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมด้านไอซีที </li></ul>
 39. 39. OSS & Freeware for Library & Education <ul><li>ดำเนินการโดย </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (STKS – Science and Technology Knowledge Services) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) ‏ </li></ul></ul><ul><li>www.stks.or.th </li></ul>
 40. 40. STKS & OSS/Freeware <ul><li>ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พัฒนาสื่อการเรียนการสอน / ฝึกอบรม </li></ul><ul><ul><li>Online http://www.stks.or.th/elearning </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Blog http://www.stks.or.th/blog </li></ul></ul><ul><ul><li>คู่มือการใช้งานโปรแกรม </li></ul></ul>
 41. 41. STKS & OSS/Freeware <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://elearning.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.thaiopensource.org </li></ul><ul><li>http://converttle.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul><ul><li>คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ </li></ul>
 42. 42. OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></ul><ul><li>Dia </li></ul><ul><li>LexiTron </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul><ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>ACDSee </li></ul><ul><li>PhotoShop </li></ul><ul><li>Winzip </li></ul><ul><li>Visio </li></ul><ul><li>Thai Dictionary </li></ul><ul><li>Mind Manager </li></ul>
 43. 43. OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Greenstone </li></ul><ul><li>Dreamweaver </li></ul><ul><li>Captivate </li></ul><ul><li>E-Learning System </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul>
 44. 44. แนวทางการ จัดซื้อ <ul><li>จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ MS Windows ( ราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อ Licence) </li></ul><ul><li>เลือกใช้ / ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ OSS/Freeware </li></ul>
 45. 45. แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.sourcefoge.com </li></ul><ul><li>http://www.download.com </li></ul>
 46. 46. ใช้ยากจริงหรือ <ul><li>ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” </li></ul>
 47. 47. Blog <ul><li>Web log </li></ul><ul><li>รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบสมุดบันทึกของตนเอง </li></ul><ul><li>อนุญาตให้ผู้อื่น หรือสมาชิกแสดงความคิดเห็นบทความ เนื้อหาได้ </li></ul>
 48. 48. การประยุกต์ใช้ Blog <ul><li>บันทึกส่วนตัวแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>http://gotoknow.org </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// www . blogger . com </li></ul></ul><ul><li>คลังข่าวหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ระบบจัดการ KM หน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>http://www.stks.or.th/blog </li></ul></ul>
 49. 49. การเลือกใช้งาน <ul><li>บริการฟรี Blog </li></ul><ul><ul><li>http :// wordpress . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// th . wordpress . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// www . blogger . com </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// blog . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// gotoknow . org / </li></ul></ul>
 50. 50. การเลือกใช้งาน <ul><li>ติดตั้งในหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>http://knowledgevolution.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.wordpress.org </li></ul></ul>
 51. 51. Wiki <ul><li>เว็บไซต์จัดการเนื้อหาสาระ ความรู้ ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบบทความเชิงสารานุกรมออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// wikipedia . org / </li></ul></ul></ul>
 52. 52. การประยุกต์ใช้งาน <ul><li>เว็บไซต์บริการความรู้ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ KM </li></ul><ul><li>เว็บไซต์งาน / กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>รายงานการประชุม </li></ul></ul>
 53. 53. การใช้งาน <ul><li>เป็นสมาชิกร่วมกับเว็บ wiki ที่มีอยู่เดิม </li></ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / </li></ul><ul><li>http :// wikipedia . org / </li></ul><ul><li>ติดตั้งใช้งานในหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>MediaWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>DokuWiki </li></ul></ul>
 54. 54. จุดอ่อนของ Wiki <ul><li>ต้องรู้จักการลงรหัส </li></ul><ul><li>ต้องไม่มีข้อความเชิงโฆษณา </li></ul><ul><li>ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ต้องระวังการใช้ภาษา และรูปแบบ การนำเสนอ </li></ul>
 55. 55. OpenOffice.org <ul><li>เป็น OpenSource </li></ul><ul><li>เป็น Software สำหรับงานสำนักงาน เช่นเดียวกับ MS Office </li></ul><ul><ul><li>Writer = MS Office </li></ul></ul><ul><ul><li>Calc = MS Excel </li></ul></ul><ul><ul><li>Impress = MS PowerPoint </li></ul></ul>
 56. 56. ข้อควรทราบในการติดตั้ง
 57. 57. จุดเด่น <ul><li>เปิดแฟ้มเอกสาร MS Office ได้ทันที </li></ul><ul><li>บันทึกเป็นฟอร์แมต MS Office ได้ </li></ul><ul><li>แปลงเอกสารเป็น PDF ได้สะดวก </li></ul><ul><li>ทำงานกับเอกสารออนไลน์ผ่าน Docs Google ได้ </li></ul><ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul></ul>
 58. 58. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul>

×