การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer : CIO ...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul...
วายร้ายออนไลน์ <ul><li>Malware : Malicious Software </li></ul><ul><ul><li>Virus Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Intern...
Spyware <ul><li>Spaware & Adware </li></ul><ul><li>โปรแกรมที่แอบเข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้อาจไม่ได้เจตน...
e-Mail Scams <ul><li>อีเมล์ต้มตุ๋น หลอกลวงด้วยเล่ห์อุบายต่างๆ แพร่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ต </li></ul>
Phishing <ul><li>การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลง e-Mail (e-Mail Spoofing) และสร้างเว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อหรือผ...
ข้อสังเกต <ul><li>มีป๊อบอัพขึ้นมาเองบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วน </li></ul><ul><li>เว็บเบราวเซอร์จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่สปายแวร์ตั้ง...
Spam mail <ul><li>Spam mail เป็นการส่งอีเมล์แต่ละฉบับไปหาคนจำนวนมาก </li></ul><ul><li>Mail Bomb เป็นการเมล์จำนวนมากไปหา...
ข้อปฏิบัติ <ul><li>รายงานกับ ISP หรือ Provider ที่ใช้บริการเพื่อสกัดอีเมล์ที่มาจาก Domain นั้นๆ </li></ul><ul><li>ใช...
ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์ <ul><li>อีเมล์ขยะ (Spam/Bomb Mail) ‏ </li></ul><ul><li>ปัญหาไวรัส </li></ul><ul><li>การล้นของ ...
ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเว็บไซต์ <ul><li>เว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul><ul><ul><li>เจาะจงเข้าไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul>...
การตั้งระบบรักษา ความปลอดภัยขั้นต้น 1. เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options เลือกบัตรรายการ Security 2. คลิ...
<ul><li>เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options </li></ul><ul><li>เลือกบัตรรายการ Content </li></ul><ul><li>คล...
IE : Clear temp. file <ul><li>เปิด IE </li></ul><ul><li>เลือก Tools, Internet Options... </li></ul><ul><ul><li>IE 6 </li...
AVG Anti-Virus <ul><li>ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบแลน </li></ul><ul><ul><li>ถอดสายแลน </li></ul></ul><ul><li>ยกเลิกการแชร์ไดร์ฟ...
หลักสำคัญ <ul><li>ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ใหม่ แต่ให้ Update Data file สม่ำเสมอ </li></ul><ul><ul><li>เดือนละ...
การตั้งรหัสผ่าน <ul><li>A 1 </li></ul><ul><li>E 1 </li></ul><ul><li>I 1 </li></ul><ul><li>O 1 </li></ul><ul><li>U 1 </li><...
ท่านรู้จัก / เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>Mambo </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>Moodle </li...
Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด...
ทำไม OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></...
ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
การกระทำความผิดอื่นๆ <ul><li>การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา  มาตรา  11 </li></ul><ul...
การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malici...
บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป...
บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน ...
การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง     </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>...
ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง     </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซ...
ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง     30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><u...
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
มุมมอง / ทางเลือกใหม่
มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>...
เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>...
เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTD...
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li><...
กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์...
OSS & Freeware for Library & Education <ul><li>ดำเนินการโดย </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโ...
STKS & OSS/Freeware <ul><li>ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พัฒนาสื่อการเรียนการ...
STKS & OSS/Freeware <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://elearning.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http:/...
OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></...
OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Greenstone ...
แนวทางการ จัดซื้อ <ul><li>จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ MS Windows ( ราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อ Licence) </li></ul><...
แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.sourcefoge.com </li></ul><ul><li>http://w...
ใช้ยากจริงหรือ <ul><li>ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” </li></ul>
Blog <ul><li>Web log </li></ul><ul><li>รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบสมุดบันทึกของตนเอ...
การประยุกต์ใช้ Blog <ul><li>บันทึกส่วนตัวแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>http://gotoknow.org </li></ul></ul><ul><ul><li>...
การเลือกใช้งาน <ul><li>บริการฟรี Blog </li></ul><ul><ul><li>http :// wordpress . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :/...
การเลือกใช้งาน <ul><li>ติดตั้งในหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>http://knowledgevolution.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>ht...
Wiki <ul><li>เว็บไซต์จัดการเนื้อหาสาระ ความรู้ ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบบทความเชิงสารานุกรมออนไลน์ <...
การประยุกต์ใช้งาน <ul><li>เว็บไซต์บริการความรู้ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ KM </li></ul><ul><li>เว็บไซต์งาน / ...
การใช้งาน <ul><li>เป็นสมาชิกร่วมกับเว็บ wiki ที่มีอยู่เดิม </li></ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / </li></ul><...
จุดอ่อนของ Wiki <ul><li>ต้องรู้จักการลงรหัส </li></ul><ul><li>ต้องไม่มีข้อความเชิงโฆษณา </li></ul><ul><li>ต้องมีการอ้างอิ...
OpenOffice.org <ul><li>เป็น OpenSource </li></ul><ul><li>เป็น Software สำหรับงานสำนักงาน เช่นเดียวกับ MS Office </li>...
ข้อควรทราบในการติดตั้ง
จุดเด่น <ul><li>เปิดแฟ้มเอกสาร MS Office ได้ทันที </li></ul><ul><li>บันทึกเป็นฟอร์แมต MS Office ได้ </li></ul><ul><li>...
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer & Interner for CIO

2,106 views

Published on

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) รุ่นที่ 21

Published in: Technology

Computer & Interner for CIO

 1. 1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer : CIO ) รุ่นที่ 21 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ห้อง 3314 อาคาร 3 สำนักงาน ก . พ . จังหวัดนนทบุรี
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. วายร้ายออนไลน์ <ul><li>Malware : Malicious Software </li></ul><ul><ul><li>Virus Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet Worm </li></ul></ul><ul><ul><li>Trojan </li></ul></ul><ul><ul><li>ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) </li></ul></ul><ul><li>Spyware </li></ul><ul><li>Ad ware </li></ul><ul><li>Spam Mail </li></ul>
 4. 4. Spyware <ul><li>Spaware & Adware </li></ul><ul><li>โปรแกรมที่แอบเข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้อาจไม่ได้เจตนา เป็นผลให้สปายแวร์กระทำสิ่งต่อไปนี้ </li></ul><ul><ul><li>ส่งหน้าต่างโฆษณาเล็กๆ ปรากฏขึ้นมา ( Pop-up ) ขณะที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ </li></ul></ul><ul><ul><li>เว็บ เ บราว ์ เซอร์จะต่อตรงไปยังเว็บไซต์หลักของสปายแวร์ที่ถูกตั้งค่าให้ลิ้งก์ไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตามเว็บไซต์ที่เข้าไปเยี่ยมชมบ่อยๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตามค้นหา คีย์ หรือรหัสผ่าน ที่พิมพ์ลงไป </li></ul></ul>
 5. 5. e-Mail Scams <ul><li>อีเมล์ต้มตุ๋น หลอกลวงด้วยเล่ห์อุบายต่างๆ แพร่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ต </li></ul>
 6. 6. Phishing <ul><li>การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลง e-Mail (e-Mail Spoofing) และสร้างเว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อหรือผู้รับ e-Mmail เปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อาทิ </li></ul><ul><ul><li>ข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิต </li></ul></ul><ul><ul><li>บัญชีผู้ใช้ (Username) </li></ul></ul><ul><ul><li>รหัสผ่าน (Password) </li></ul></ul><ul><ul><li>หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ </li></ul></ul>
 7. 7. ข้อสังเกต <ul><li>มีป๊อบอัพขึ้นมาเองบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วน </li></ul><ul><li>เว็บเบราวเซอร์จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่สปายแวร์ตั้งไว้ และแสดงหน้าเว็บเหล่านั้น แทนที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการ </li></ul><ul><li>มีแถบเครื่องมือใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น หรือไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นบน เว็บเบราวเซอร์ของคุณ </li></ul><ul><li>บริเวณ task tray ปรากฏแถบแสดงเครื่องมือหรือไอคอนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือไอคอนแปลกๆ </li></ul><ul><li>หน้าหลักของเบราวเซอร์ที่เซ็ตค่าไว้ถูกเปลี่ยนไปในทันที </li></ul><ul><li>เมื่อเรียก search engine และทำการค้นหา เว็บเบราวเซอร์จะไปเรียกหน้าเว็บที่แตกต่างไปจากเดิม </li></ul>
 8. 8. Spam mail <ul><li>Spam mail เป็นการส่งอีเมล์แต่ละฉบับไปหาคนจำนวนมาก </li></ul><ul><li>Mail Bomb เป็นการเมล์จำนวนมากไปหาคนๆ หนึ่งหรือระบบเมล์ใด ระบบเมล์หนึ่ง </li></ul>
 9. 9. ข้อปฏิบัติ <ul><li>รายงานกับ ISP หรือ Provider ที่ใช้บริการเพื่อสกัดอีเมล์ที่มาจาก Domain นั้นๆ </li></ul><ul><li>ใช้ Filter ค้นหาคำ Cash, Money, Promote, Sex แล้วลบอีเมล์ทิ้งที่ Server โดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลด </li></ul><ul><li>ไม่เปิดเผย Mailing List ในวงกว้างเกินความจำเป็น </li></ul><ul><li>ไม่ตั้งชื่อ Mailing List ที่มีรายชื่ออยู่มาก ง่ายจนเกินไปเช่น [email_address] </li></ul><ul><li>อย่าระบุ e-Mail ไว้ในข้อมูลส่วนตัวของ Messenger </li></ul><ul><li>ถ้าต้องการระบุ e-Mail ส่วนตัวในเว็บ หรือ Web-board ควรใช้เทคนิคพิเศษ เช่น b(o)(o)nlert(@)nstda.or.th หรือทำเป็นรูปภาพ </li></ul>
 10. 10. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์ <ul><li>อีเมล์ขยะ (Spam/Bomb Mail) ‏ </li></ul><ul><li>ปัญหาไวรัส </li></ul><ul><li>การล้นของ (Mailbox) ‏ </li></ul><ul><li>User/Password </li></ul><ul><li>การใช้อีเมล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ์ </li></ul><ul><li>การใช้อีเมล์สำนักงาน และส่วนตัว </li></ul><ul><li>การระบุข้อมูลส่วนตัวขณะขอฟรีอีเมล์ </li></ul>
 11. 11. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอีเมล์
 12. 12. ข้อควรระวังเกี่ยวกับเว็บไซต์ <ul><li>เว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul><ul><ul><li>เจาะจงเข้าไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียกโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์อื่นๆ </li></ul></ul><ul><li>เว็บไซต์สปาย </li></ul><ul><ul><li>ส่งโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ เข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆ ส่งกลับไปเครื่อง ของผู้ส่ง เช่น Cursor Comet, Date Manager </li></ul></ul><ul><li>ปัญหาการจดจำ Username และ Password ไว้ในระบบ </li></ul><ul><ul><li>ผู้อื่นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ส่วนตัวได้ </li></ul></ul>
 13. 13. การตั้งระบบรักษา ความปลอดภัยขั้นต้น 1. เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options เลือกบัตรรายการ Security 2. คลิกรูปแบบการป้องกันข้อมูล 3. คลิกเลือกระดับการรักษา ความปลอดภัย 4.
 14. 14. <ul><li>เปิด IE เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Internet Options </li></ul><ul><li>เลือกบัตรรายการ Content </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม AutoComplete… </li></ul><ul><li>ยกเลิกการจำ Username & Password </li></ul>การตั้งระบบรักษา ความปลอดภัยขั้นต้น
 15. 15. IE : Clear temp. file <ul><li>เปิด IE </li></ul><ul><li>เลือก Tools, Internet Options... </li></ul><ul><ul><li>IE 6 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คลิก Delete files... จากรายการ Temporary Internet Files </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IE 7 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คลิกปุ่ม Delete ในแท็บ General </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>คลิก Delete files... จากรายการ Temporary Internet Files </li></ul></ul></ul>
 16. 16. AVG Anti-Virus <ul><li>ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบแลน </li></ul><ul><ul><li>ถอดสายแลน </li></ul></ul><ul><li>ยกเลิกการแชร์ไดร์ฟ / โฟลเดอร์ </li></ul><ul><li>ลบ Temp. File ของ IE </li></ul><ul><li>Uninstall โปรแกรมกำจัดไวรัสอื่นๆ </li></ul><ul><li>ติดตั้ง AVG Anti-virus </li></ul>
 17. 17. หลักสำคัญ <ul><li>ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ใหม่ แต่ให้ Update Data file สม่ำเสมอ </li></ul><ul><ul><li>เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย </li></ul></ul><ul><li>หมั่นติดตามข่าวจาก </li></ul><ul><ul><li>http://thaicert.nectec.or.th </li></ul></ul><ul><li>หากพบไวรัสตรวจสอบวิธีการกำจัดจากเว็บก่อน แล้วปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด </li></ul>
 18. 18. การตั้งรหัสผ่าน <ul><li>A 1 </li></ul><ul><li>E 1 </li></ul><ul><li>I 1 </li></ul><ul><li>O 1 </li></ul><ul><li>U 1 </li></ul>Boonlert b11nl1rt
 19. 19. ท่านรู้จัก / เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>Mambo </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>Atutor </li></ul><ul><li>Blog (Web log) ‏ </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul>
 20. 20. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul>
 21. 21. ทำไม OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 </li></ul>
 22. 22. ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 23. 23. การกระทำความผิดอื่นๆ <ul><li>การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา มาตรา 11 </li></ul><ul><li>การกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง มาตรา 12 </li></ul><ul><li>การจำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการกระทำผิด มาตรา 13 </li></ul><ul><li>การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม มาตรา 14 </li></ul>
 24. 24. การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses </li></ul><ul><li>Spamming </li></ul><ul><li>การโพสต์ หรือนำเข้าข้อมูล </li></ul><ul><li>การตัดต่อภาพ </li></ul>
 25. 25. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 26. 26. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 27. 27. การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย </li></ul></ul>
 28. 28. ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>
 29. 29. ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>76,000.00
 30. 30. ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 31. 31. มุมมอง / ทางเลือกใหม่
 32. 32. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View ฟรี </li></ul>
 33. 33. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>ยึดมาตรฐาน </li></ul><ul><ul><li>การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ มีมาตรฐานการพัฒนาที่ชัดเจน </li></ul></ul><ul><li>ระบบเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผยต้นฉบับซอฟต์แวร์ ทำให้ศึกษาและปรับแก้ไขได้ </li></ul></ul>
 34. 34. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTDA </li></ul></ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS </li></ul></ul><ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>การบินไทย </li></ul></ul>
 35. 35. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
 36. 36. SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
 37. 37. กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li></ul></ul><ul><li>จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>คู่มือ / สื่อเรียนรู้ออนไลน์ (http://elearning.nectec.or.th) ‏ </li></ul></ul>
 38. 38. กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมด้านไอซีที </li></ul>
 39. 39. OSS & Freeware for Library & Education <ul><li>ดำเนินการโดย </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (STKS – Science and Technology Knowledge Services) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) ‏ </li></ul></ul><ul><li>www.stks.or.th </li></ul>
 40. 40. STKS & OSS/Freeware <ul><li>ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>พัฒนาสื่อการเรียนการสอน / ฝึกอบรม </li></ul><ul><ul><li>Online http://www.stks.or.th/elearning </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Blog http://www.stks.or.th/blog </li></ul></ul><ul><ul><li>คู่มือการใช้งานโปรแกรม </li></ul></ul>
 41. 41. STKS & OSS/Freeware <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://elearning.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.thaiopensource.org </li></ul><ul><li>http://converttle.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul><ul><li>คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ </li></ul>
 42. 42. OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></ul><ul><li>Dia </li></ul><ul><li>LexiTron </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul><ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>ACDSee </li></ul><ul><li>PhotoShop </li></ul><ul><li>Winzip </li></ul><ul><li>Visio </li></ul><ul><li>Thai Dictionary </li></ul><ul><li>Mind Manager </li></ul>
 43. 43. OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Greenstone </li></ul><ul><li>Dreamweaver </li></ul><ul><li>Captivate </li></ul><ul><li>E-Learning System </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul>
 44. 44. แนวทางการ จัดซื้อ <ul><li>จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ MS Windows ( ราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อ Licence) </li></ul><ul><li>เลือกใช้ / ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ OSS/Freeware </li></ul>
 45. 45. แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.sourcefoge.com </li></ul><ul><li>http://www.download.com </li></ul>
 46. 46. ใช้ยากจริงหรือ <ul><li>ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” </li></ul>
 47. 47. Blog <ul><li>Web log </li></ul><ul><li>รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบสมุดบันทึกของตนเอง </li></ul><ul><li>อนุญาตให้ผู้อื่น หรือสมาชิกแสดงความคิดเห็นบทความ เนื้อหาได้ </li></ul>
 48. 48. การประยุกต์ใช้ Blog <ul><li>บันทึกส่วนตัวแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>http://gotoknow.org </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// www . blogger . com </li></ul></ul><ul><li>คลังข่าวหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ระบบจัดการ KM หน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>http://www.stks.or.th/blog </li></ul></ul>
 49. 49. การเลือกใช้งาน <ul><li>บริการฟรี Blog </li></ul><ul><ul><li>http :// wordpress . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// th . wordpress . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// www . blogger . com </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// blog . com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// gotoknow . org / </li></ul></ul>
 50. 50. การเลือกใช้งาน <ul><li>ติดตั้งในหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>http://knowledgevolution.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.wordpress.org </li></ul></ul>
 51. 51. Wiki <ul><li>เว็บไซต์จัดการเนื้อหาสาระ ความรู้ ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบบทความเชิงสารานุกรมออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// wikipedia . org / </li></ul></ul></ul>
 52. 52. การประยุกต์ใช้งาน <ul><li>เว็บไซต์บริการความรู้ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ KM </li></ul><ul><li>เว็บไซต์งาน / กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>รายงานการประชุม </li></ul></ul>
 53. 53. การใช้งาน <ul><li>เป็นสมาชิกร่วมกับเว็บ wiki ที่มีอยู่เดิม </li></ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / </li></ul><ul><li>http :// wikipedia . org / </li></ul><ul><li>ติดตั้งใช้งานในหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>MediaWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>DokuWiki </li></ul></ul>
 54. 54. จุดอ่อนของ Wiki <ul><li>ต้องรู้จักการลงรหัส </li></ul><ul><li>ต้องไม่มีข้อความเชิงโฆษณา </li></ul><ul><li>ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ต้องระวังการใช้ภาษา และรูปแบบ การนำเสนอ </li></ul>
 55. 55. OpenOffice.org <ul><li>เป็น OpenSource </li></ul><ul><li>เป็น Software สำหรับงานสำนักงาน เช่นเดียวกับ MS Office </li></ul><ul><ul><li>Writer = MS Office </li></ul></ul><ul><ul><li>Calc = MS Excel </li></ul></ul><ul><ul><li>Impress = MS PowerPoint </li></ul></ul>
 56. 56. ข้อควรทราบในการติดตั้ง
 57. 57. จุดเด่น <ul><li>เปิดแฟ้มเอกสาร MS Office ได้ทันที </li></ul><ul><li>บันทึกเป็นฟอร์แมต MS Office ได้ </li></ul><ul><li>แปลงเอกสารเป็น PDF ได้สะดวก </li></ul><ul><li>ทำงานกับเอกสารออนไลน์ผ่าน Docs Google ได้ </li></ul><ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul></ul>
 58. 58. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul>

×