27 มิถุนายน 2556
1
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย
ด้วยหลักการ Bibliometrics
โดย
ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2
• Journals indexed in databases**.
• Journals with relevant contents (see aim and scope and
refs)
• Journals with high t...
National and Regional Databases
TCI, (ACI)
International Databases
Thomson (JCRs) and Scopus (SJR)
National and Regional D...
4
By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
TCI homepage
5
Coverage and Number of journal titles in TCI database
• Stored bibliographic records since 1991- Present
• Number of jou...
6
Criterion for TCI journal evaluations
(To recognize and de-select the existing titles)
Main criterion
1. Articles for pu...
7
Title classifications after review
Group A : Pass all 2 main criterion with all optional criterion (80%)
Group B : Pass ...
8
Results of Quality Assessment of Thai journals
in TCI Database (as of April 2013)
Subjects All
journals
Group
A
Group
B
...
9
Example of titles in GroupA for S&T journal
Journal Titles Group
Asian Biomedicine A
Asian Pacific Journal of Allergy an...
10
Example of titles in GroupA for SS&H journal
By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
Journal Titles Group
BU...
11
ThaiThai--Journal Impact Factors (TJournal Impact Factors (T--JIF)JIF) ของวารสารไทยของวารสารไทย
ระหว่างปีระหว่างปี คค.....
12
Top10 journals in terms of T-JIF in 2011 (S&T journals)
Rank Journal Titles T-JIF
1 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 0.800
2...
13
Top10 journals in terms of T-JIF in 2011 (SS&H journals)
Rank Journal Titles T-JIF
1 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 0.357
2 วารสา...
14
Top10 journals in terms of total cites in 2011
(S&T journals)
Rank Journal Titles
Total
cites
Cross
cites
1 จดหมายเหตุท...
15
Top10 journals in terms of total cites in 2011
(SS&H journals)
By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
http:...
ตัวชี้วัดที่ใช้
1. Equivalent International Journal publication /
Faculty Member
2. Journal Impact Factor / Faculty Member...
การกาหนดน้าหนักบทความที่ตีพิมพ์
1. วารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI ของ ISI ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
2. วารสารวิ...
สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5
Chemical / Bio-Chemical
Engineering / Chemical
Technology
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรม...
สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5
Agricultural/Irrigation/Water
Resources Engineering และ
Other Engineering
Disciplines
ภาค...
สาขาเทคโนโลยี
สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5
Energy Technology / Management Technology
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงา...
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5
Biology --- ไม่มีหน่วยงานใดได้ผลประเมิน Rating 5 ---
Chemistry
ภาควิชาเคม...
International Databases
Thomson (ISI) and SCOPUS
International Databases
Thomson (ISI) and SCOPUS
จบการนาเสนอ
23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยหลักการ Bibliometrics

858 views

Published on

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยหลักการ Bibliometrics โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
141
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยหลักการ Bibliometrics

 1. 1. 27 มิถุนายน 2556 1 การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย ด้วยหลักการ Bibliometrics โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
 2. 2. 2 • Journals indexed in databases**. • Journals with relevant contents (see aim and scope and refs) • Journals with high total citations • Journals with high impact factors and h-index • Journals with highly recommended by researchers in the field. • Accepted as trulyinternational journals** How to select a good journal ? By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
 3. 3. National and Regional Databases TCI, (ACI) International Databases Thomson (JCRs) and Scopus (SJR) National and Regional Databases TCI, (ACI) International Databases Thomson (JCRs) and Scopus (SJR)
 4. 4. 4 By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop TCI homepage
 5. 5. 5 Coverage and Number of journal titles in TCI database • Stored bibliographic records since 1991- Present • Number of journals titles :-  in 2004 = 100 titles (S&T)  in 2005 = 126 titles (S&T)  in 2006 = 166 titles (S&T)  In 2007 = 295 titles (S&T + H&SS)  in 2008 = 332 titles (S&T + H&SS)  in 2009 = 347 titles (S&T + H&SS)  in 2010 = 377 titles (S&T + H&SS), 72,000 articles  in 2011 = 428 titles (S&T + H&SS), 100,000 articles  In 2012 = 514 titles (S&T + H&SS), 130,000 articles By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
 6. 6. 6 Criterion for TCI journal evaluations (To recognize and de-select the existing titles) Main criterion 1. Articles for publication must be peer-reviewed. 2. Timeliness (one issue delay is allowed). Optional criterion 1. The journal age must be 3 years minimum. 2. Citations in TCI or/and other international databases. 3. Good diversity in authorship 4. Good diversity in editorial board members 5. Clear journal concepts and policy 6. Uniform journal formats (references, illustrations, tables etc). 7. Journal website or online publication (update, comprehensive) There is a slight difference for social science journals (such as book reviews). By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
 7. 7. 7 Title classifications after review Group A : Pass all 2 main criterion with all optional criterion (80%) Group B : Pass all 2 main criterion with some optional criterion (<80%) Group C : Fail one or both of the main criterion Announcement on TCI website Titles in Group A will be fully approved and included in TCI database, and then invited to be included in OJS and ASEAN Citation Index Database. Titles in Group B will be included in TCI database, pending some revision within 2 years to enter Group A. Titles in Group C will be excluded from TCI database and the deselected titles may re-apply in the next 2 years. By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
 8. 8. 8 Results of Quality Assessment of Thai journals in TCI Database (as of April 2013) Subjects All journals Group A Group B Group C Pending De-select Re-submit Sci & Tech Journals 251 88 102 2 47 12 A&H and Social Sci Journals 263 47 104 8 80 24 Total 514 135 206 10 127 36 By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
 9. 9. 9 Example of titles in GroupA for S&T journal Journal Titles Group Asian Biomedicine A Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology A Chiang Mai Journal of Science A ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications A Engineering Journal A Environment and Natural Resources Journal A International Journal of Agricultural Technology A International Journal of Applied Biomedical Engineering A International Journal of Renewable Energy A International Journal of the Computer, The Internet and Management A By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/Evaluation_56.html
 10. 10. 10 Example of titles in GroupA for SS&H journal By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop Journal Titles Group BU Academic Review A International Journal of Behavioral Science A Journal of English Studies A Journal of Population and Social Studies A Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning A Sasin Journal of Management A Silpakorn University International Journal A Thammasat Review A จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ A ภาษาและภาษาศาสตร์ A http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/Evaluation_56.html
 11. 11. 11 ThaiThai--Journal Impact Factors (TJournal Impact Factors (T--JIF)JIF) ของวารสารไทยของวารสารไทย ระหว่างปีระหว่างปี คค..ศศ.. 20022002--20112011 By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop
 12. 12. 12 Top10 journals in terms of T-JIF in 2011 (S&T journals) Rank Journal Titles T-JIF 1 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 0.800 2 วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.762 3 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 0.438 4 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด 0.361 5 วารสารโภชนาการ 0.333 6 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0.315 7 วารสารวิจัยทางการพยาบาล 0.292 8 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0.250 9 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 0.218 9 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 0.218 By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
 13. 13. 13 Top10 journals in terms of T-JIF in 2011 (SS&H journals) Rank Journal Titles T-JIF 1 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 0.357 2 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 0.167 3 BU Academic Review 0.143 3 วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ 0.143 3 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0.143 6 Language Institute Journal 0.125 6 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 0.125 8 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0.111 8 วารสารศาสตร์ 0.111 10 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.097 By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
 14. 14. 14 Top10 journals in terms of total cites in 2011 (S&T journals) Rank Journal Titles Total cites Cross cites 1 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ 671 408 2 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 269 161 3 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 132 25 4 วารสารวิชาการสาธารณสุข 132 88 5 Songklanakarin Journal of Science and Technology 120 85 6 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 109 85 7 สารศิริราช 107 101 8 สงขลานครินทร์เวชสาร 98 95 9 วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 8 10 พยาบาลสาร 79 76 By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
 15. 15. 15 Top10 journals in terms of total cites in 2011 (SS&H journals) By Narongrit SombatsompopBy Narongrit Sombatsompop http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html Rank Journal Titles Total cites Cross cites 1 ศิลปวัฒนธรรม 40 28 2 วารสารเมืองโบราณ 39 28 3 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 35 25 4 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 29 17 5 วารสารศึกษาศาสตร์ 28 27 6 บทบัณฑิตย์ 24 19 7 วารสารนักบริหาร 23 8 8 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 18 9 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 21 21 10 BU Academic Review 20 6 10 จุฬาลงกรณ์วารสาร 20 20 10 ศิลปากร 20 12
 16. 16. ตัวชี้วัดที่ใช้ 1. Equivalent International Journal publication / Faculty Member 2. Journal Impact Factor / Faculty Member 3. Equivalent International Journal publication / Discipline 4. Journal Impact Factor / Discipline โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 โดย สกว.
 17. 17. การกาหนดน้าหนักบทความที่ตีพิมพ์ 1. วารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI ของ ISI ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 1 2. วารสารวิชาการนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของ สกอ. ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.75 3. วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย ของ สกอ. และวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี Impact Factor เฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ไม่ต่ากว่า 0.025 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.50 4. วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ากว่า 0.025 แต่ไม่ต่ากว่า 0.01 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25 5. วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี Impact Factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ากว่า 0.01 แต่ไม่เท่ากับ 0 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.125 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 โดย สกว.
 18. 18. สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5 Chemical / Bio-Chemical Engineering / Chemical Technology ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Electrical / Electronic Engineering ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Manufacturing Systems Engineering --- ไม่มีหน่วยงานใดได้ผลประเมิน Rating 5 --- Mechanical Engineering Mechanical Engineering Program สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Civil Engineering School of Civil Engineering and Technology สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 19. 19. สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5 Agricultural/Irrigation/Water Resources Engineering และ Other Engineering Disciplines ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Telecommunication/Commu nication Engineering Communication Technology-Electrical Engineering Program สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 20. 20. สาขาเทคโนโลยี สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5 Energy Technology / Management Technology สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Environmental Technology / Environmental Engineering และ Forestry สาขาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Information and Communication Technology / Computer Engineering ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Material Technology / Materials and Mining Engineering วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี คณะทรัพยากร ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 21. 21. สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา หน่วยงานที่ได้ Rating 5 Biology --- ไม่มีหน่วยงานใดได้ผลประเมิน Rating 5 --- Chemistry ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Physics ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี Mathematics and Statistics ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Computer Sciences --- ไม่มีหน่วยงานใดได้ผลประเมิน Rating 5 --- Earth System and Environmental Sciences --- ไม่มีหน่วยงานใดได้ผลประเมิน Rating 5 --- Biochemistry ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Microbiology / Molecular Biology สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 22. 22. International Databases Thomson (ISI) and SCOPUS International Databases Thomson (ISI) and SCOPUS
 23. 23. จบการนาเสนอ 23

×