Bab 4 Komponen Utama Sistem Kerajaan

10,070 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
389
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 4 Komponen Utama Sistem Kerajaan

 1. 1. KOMPONEN UTAMA SISTEM KERAJAAN MALAYSIA PembentukanSistemKerajaan Malaysia KomponenUtamaSistemKerajaan Malaysia
 2. 2. PEMBENTUKAN SISTEM KERAJAAN MALAYSIA ~Setelahkedatangan British, berlakuperubahan yang ketaradalamperubahanpolitikdanpentadbirannegara, halinidisebabkanolehcampurtangan British dansekaligusmemperkenalkanpentadbiransecaraInggerisdi Tanah Melayu~
 3. 3. 1. Walaupunsistempengasingankuasainiwujudnamuniasukardijalankanmemandangkansetiapsistemberkaitanantarasatusama lain.2. PerdanaMenterisebagaiAhliDewan Rakyat bolehmembentuksuatu undang2 bersamamenteri yang lain3. diAmerika Syarikat, merekamnjalanknsistempngasingansepenuhnyadan yang mnyamainyaialahResiden
 4. 4. KOMPONEN UTAMA SISTEM KERAJAAN MALAYSIA Majlis raja-raja: badanpentadbiran badanperundangan badankehakiman
 5. 5. MAJLIS RAJA-RAJA? Badanrasmi yang paling tinggikedudukannya Dianggotai 9 org sultan & 4 org gabenor @ Yang dipertuaNegeri Mempunyaisatubadankhasuntukmemeliharahakistimewaorangmelayu Antaratugasutamaialahmemilih YDPA (Yang di-PertuanAgong)
 6. 6. YANG DI-PERTUAN AGONG1. BadanPerundangan * Parlimen * Dewan Negara * Dewan Rakyat * Suruhanjaya2. BadanPentadbiran * PerdanaMenteri * Kabinet * Kementerian3. BadanKehakiman* Ketua Hakim Negara * MahkamahAgung * MahkamahTinggi * MahkamahRendah
 7. 7. Dalambidangeksekutif YDPA bertindaksebagaiketuanegaraatauketuapersekutuan Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan kuasa2 tertentukepadabagindasebagaiketuabadaneksekutif. Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan- segalaurusankerajaandijalankanatasnamabaginda Perkara 40 (1) Perlembagaan Persekutuan- bagindabertindakatasnasihatjemaahatauseorgmenteridanbertindakataskuasaygdiberikan Perkara 40(2) a.- kuasabudibicarabagindauntukmelantikPerdanaMenteri , namunhendaklahdariahlidewanrakyatdanmendapatsokonganmajoriti Perkara 40 (2) b. – kuasabagindauntukmempersetujuiatautidakmempersetujuipembubaranparlimen. Perlembagaan Persekutuan Perkara 43- memberikuasakpdbagindauntukmelantikjemaahmenteri.
 8. 8. BADAN EKSEKUTIF Peringkat Persekutuan Di Malaysia, kuasaeksekutifdijalankanolehpentadbiranperingkatKerajaan Persekutuan, KerajaanNegeridanKerajaanTempatan Tugas lama kabinetialahmenggubaldanmenjalankandasartertingginegara. IadiketuaiolehPerdanaMenteridandiikutiolehmenter-menteri lain PM dilantikoelh Yang DipertuanAgongdanmenteri-menteri lain dilantikoleh YDPA atasnasihat PM PeringkatNegeri KuasaEksekutif- Raja/ Sultan/ Yang DiPertuaNegeri Semuaperlembagaannegerimengandungisyaratseksyen 1 (2) bertindakmengikutkuasabudibicaraberikut : MelantikMenteribesar Tidaksetujupermintaanbubarkan DUN
 9. 9. BADAN EKSEKUTIF – Peringkat Persekutuan YANG DI PERTUAN AGONG PERDANA MENTERI MENTERI KEMENTERIAN JABATAN
 10. 10. KUASA EKSEKUTIF – PeringkatNegeri RAJA / SULTAN / YANG DIPERTUA NEGERI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI DEWAN UNDANGAN NEGERI
 11. 11. KerajaanEksekutifPeringkatNegeri Kuasaeksekutifperingkatnegeriakandijalankanoleh raja/ sultan/ yang dipertuanegeri Raja bertindakmenurutbudibicaradalammenjalankantugas-tugasberikut : Melantikmenteribesar Tidakmempersetujuipermintaanmembubarkan DUN Raja/ sultan/ yang dipertuanegeriberkuasauntuk : Memperkenankanperlantikanmenteribesar/ ketuamenteridaripadakalanganmereka yang memenangiundimajoritiperingkatnegeri Memperkenankanperlantikan ahli2 majlismesyuaratkerjaannegeri (EXCO) atasnasihatmenteribesar/ ketuamenteri
 12. 12. MajlisMesyuaratKerajaanNegeri(EXCO)/ JemaahMenteri Raja, sultan atau Yang diPertuaNegerimestimelantikMajlisMesyuaratKerjaanNegeridanmelantikMenteriBesar/ KetuaMenterimengetuaimajlismesyuaratkerajaannegeri AtasnasihatMenteriBesar, raja/ sultan/ Yang diPertuaNegerimelantiktidaklebih 8 ahli DUN PerananExcoLebihkurangsamadenganperanankabinetperingkatpersekutuan. Excomemainkanperananmemberinasihatkepada sultan/ raja /yang dipertuanegeridalammenjalankanpemerintahan Selainahli DUN yang menangdalampilihanraya yang dilantikkedalam EXCO terdapat 3 oranganggotaperkhidmatanawamnegeri yang turutmenjadianggota EXCO sebagai ex-officio iaitu : Setiausahanegeri Penasihatundang-undang Pegawaikewangannegeri
 13. 13. Pentadbiran Di PeringkatNegeri PerkhidmatanAwamNegeri PerkhidmatanTadbirNegeri (PTN) SetiausahaKerajaanNegeri JabatanKerajaandiPeringkatNegeri PejabatSetiausahaKerjaannegeri Pejabatpegawaikewangannegeri Pejabatpenasihatundang-undangnegeri Unit perancanganekonominegeri
 14. 14. PentadbirandiPeringkat Daerah, MukimdanKampung Pentadbiranperingkatnegeridisemenanjungmalaysia Daerah – pegawaidaerah Mukim – penghulu Kampung – ketuakampung - toksidang - dibantuoleh JKKK
 15. 15. 2.Badan legislatif (perundangan) Yang di-PertuanAgung Majlis Raja-Raja Parlimen Dewan Negara Dewan Rakyat
 16. 16. PROSES MEMBUAT UNDANG-UNDANG DI PARLIMEN Cadangankerajaanatauwakilrakyat Rang undang-undangdigubalolehpeguamnegara Bacaanpertamadidewanrakyatsebagaipengenalansahaja(tidakdibahaskan) Bacaankeduadidewanrakyatdibahaskandarisegidasar. Sekiranyadiluluskan Peringkatjawatankuasadidewanrakyatdibincangkansecaramendalam Bacaanketigadidewanrakyatdibahaskansemuladenganpindaanterperinciolehjawatankuasadewan. Sekiranyadiluluskan. Di dewannegaraprosessepertididewanrakyatdiulangi. Sekiranyadiluluskan Pengesahan yang dihantarkepada DYMM Yang di-PertuanAgong. Sekiranyadiluluskan. Diwartakandalam Warta Kerajaanditandatanganikerajaan.
 17. 17. 3.Badan judisiari (kehakiman) Undang2 tradisional 1) Undang2 adatmelayu (semenanjungtanahmelayu) Adatpepatih (masyarakat matrilineal) Adattemenggong (masayrakatpatrilineal) 2) Undang2 adatbumiputera (sabahdansarawak)
 18. 18. MAHKAMAH Mahkamahpersekutuan: MAHKAMAH ATASAN MahkamahAgung MahkamahRayuan MahkamahTinggi Tanah Melayu Dan Borneo MAHKAMAH RENDAH MahkamahSeksyen MahkamahJuvana MahkamahMajistret MahkamahTuntutan Kecil MahkamahPenghulu MAHKAMAH KHAS MahkamahTentera Mahkamah Perusahaan MahkamahBuruh MahkamahKhas Raja2 MahkamahNegeri Mahkamahnegeri: MAHKAMAH SYARIAH MahkamahSyariahRayuan MahkamahTinggiSyariah MAHKAMAH ADAT MahkamahAdat Daerah MahkamahPegawai/ MahkamahKetuaAdat MahkamahPenghulu

×