Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AlmereFoto Gert Schutte                                       Wat doet Humanitas Alm...
Najaar 2011                                                        ...
Najaar 2011                             Steun bij RouwVoor mensen met een verliesCoördinator L...
Najaar 2011                                                  Coördinator ...
Najaar 2011 Foto Gert SchutteVriendschappelijk Huisbezoek en LevensboekVoor mensen die het even niet meer redden alleenCoö...
Najaar 2011                                    Match en Paraplu            ...
Najaar 2011                                                   Begeleide ...
Najaar 2011                                                     Het b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Humanitas def

1,004 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Humanitas def

 1. 1. AlmereFoto Gert Schutte Wat doet Humanitas Almere? Humanitas Almere is een professionele vrijwilligers- organisatie die gelooft in de eigen kracht van mensen. We bieden gevarieerde projecten. Onze vrijwilligers geven mensen tijdelijke ondersteuning met behoud van regie over het eigen leven. Hierdoor krijgen mensen weer genoeg zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan. “Het is mooi dat jongeren hun kwetsbaarheid tonen” Foto Gert Schutte Anne, vrijwilliger Jongeren in Rouw: Anne: “In de jongerengroep maak je contact je iemand kunt helpen en welke instanties met mensen die ook iemand hebben verloren. er zijn. Ik vertel mijn eigen verhaal en Anne is 21 jaar en student. Zij is vrijwilligster bij Iedereen gaat anders met het verlies om, beantwoord alle vragen. In groepjes kunnen het project Jongeren in Rouw. In 2007 pleegde haar maar je begrijpt elkaar. Hulp vragen van jongeren hun eigen ervaringen bespreken toenmalige vriend zelfmoord. Anne ging met haar een psycholoog is een hoge drempel. Het over hoe zij om zijn gegaan met het overlijden leven door alsof er niets gebeurd was. Zij stopte haar jongeren in rouwproject is laagdrempelig van bijvoorbeeld een (groot-)ouder of hun gevoelens weg, maar dat brak haar een paar jaar later en vrijblijvend. De groep komt zes keer bij hond. Het lucht veel leerlingen op dat zij hun op. Ze kreeg hulp van een psycholoog. Via het forum op elkaar.” verhaal kunnen doen. Zij leren elkaar van een internet kwam zij in contact met Humanitas, omdat zij andere kant kennen. Het is supermooi om als gastdocent voor rouwverwerking aan de slag wilde. Anne is daarna gastlessen over te ervaren dat jongeren hun kwetsbaarheid De coördinator adviseerde haar om eerst deel te nemen rouwverwerking gaan geven op middelbare durven tonen.” aan de lotgenotengroep ‘Jongeren in Rouw’. scholen. “We bespreken wat je kunt tegenkomen als je een dierbare verliest, hoe
 2. 2. Najaar 2011 Deelnemers de heer en mevrouw Haredy: “Alles zit nu in mappen” “Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen en we wonen bijna twintig jaar in Almere. Ik werk als kok al jaren in hetzelfde restaurant in Amsterdam. Helaas heb ik momenteel problemen met mijn baas. Hij wil mijn overuren niet uitbetalen en me geen vrij geven om deze zomer twee weken op vakantie te gaan naar mijn familie in Egypte. Hij houdt ook geld in op mijn salaris. Ik ben daarom een rechtszaak tegen hem begonnen. Hij wilde me ontslaan, maar dat lukte niet. Ook door problemen met mijn autistische zoon werd het steeds moeilijker voor me om alle rekeningen te kunnen betalen. Om meer geld te hebben, werk ik op mijn vrije dag in een ander restaurant. Via de hulpverlening voor mijn dat hij me helpt met het verzamelen zoon kwam ik bij het project van stukken voor het invullen van Thuisadministratie terecht. Dat belastingpapieren, de huur- en heeft ons veel rust gebracht. In het zorgtoeslag en het aanvragen begin kwam de vrijwilliger twee keer van een Wajong-uitkering voor per week om de hele berg papieren mijn zoon. Samen hebben we met me door te nemen. Dat was alle rapportages en testuitslagen echt nodig. Samen hebben we alles gevonden die daarvoor nodig zijn. in mappen geordend. Ik heb zo’n Nederland is een papierland. Nu is driehonderd waarschuwingsbrieven mijn administratie op orde en dat is van mijn werkgever. Het is ook fijn heel fijn.” Foto Gert Schutte Vrijwilliger Thuisadministratie Jolanda: “Een aantal jaren geleden ben ik vanuit Suriname naar Nederland geëmigreerd. Ik wilde de Nederlandse samenleving snel beter leren kennen en daarom ben ik Foto Gert Schutte vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst bij het Leger des Heils, totdat ik een advertentie zag van het project Thuisadministratie waarin Humanitas om vrijwilligers vroeg. In dit project helpen vrijwilligers mensen bij het ordenen van hun financiële administratie. Het project sluit goed aan bij mijn beroep. Ik ben boekhoudster en heb vroeger als assistent-accountant gewerkt. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in verhoudingenThuisadministratie tussen mensen. Ik doe nog meer vrijwilligerswerk als taalcoach. De deelnemers van Thuisadministratie de coördinatoren, zodat de deelnemersVoor mensen die overzicht dreigen te verliezen over hun financiën hebben soms veel problemen en dat is ook andere ondersteuning of hulp krijgen wel eens heftig. Het doet me goed als ik ze als dat nodig is.Coördinatoren Anne-Marie van den Berg (l) en Crista Rouwenhorst (r): meer eigenwaarde en zelfvertrouwen kan Ik zie dat ik mensen echt kan helpen,“Onze vrijwilligers staan mensen bij die het overzicht dreigen te verliezen geven. Het is heel mooi om mee te maken maar ik doe dit ook om mezelf verderover hun financiën. Een tijd over de schouder meekijken, kan helpen om dat mensen zelf met oplossingen komen te ontwikkelen. Als ik mezelf beterhet zelfvertrouwen van de deelnemer te versterken. Er kan sprake zijn van en zichzelf beter kunnen redden. Ik zeg leer kennen, kan ik anderen ook beter(dreigende) schulden of een financiële crisis. Het Budget Bureau Almere of altijd: geef ze niet de vis, maar de hengel. begeleiden en ondersteunen. Ik leer ookhet algemeen maatschappelijk werk meldt deze mensen aan. De vrijwilliger Onze ondersteuning is tijdelijk, dus na veel van de andere vrijwilligers. We delenhelpt bij het openen en ordenen van de post. Schuldeisers moeten worden een aantal weken laat je iemand weer los. onze ervaringen en kunnen altijd bij degeïnventariseerd en er kan hulp geboden worden bij het invullen van formulieren Je doet wat je kunt. Ik weet inmiddels veel coördinatoren terecht. Vanaf het beginvoor schuldhulpverlening, huurtoeslag en/of zorgtoeslag.” van allerlei regels en toeslagen waarvoor maakte Humanitas een positieve indruk mensen in aanmerking kunnen komen. op me: als vrijwilliger krijg je scholingDeelnemer: Het ligt in mijn aard om me daarin en goede begeleiding. Het spreekt me“Ik kan weer slapen ’s nachts, nu ik weet hoe ik ervoor sta.” helemaal te verdiepen. Ook wordt me snel ook aan dat deze afdeling in beweging duidelijk waar iemand behoefte aan heeft. blijft en kijkt waar de mensen in AlmereVrijwilliger: De signalen pik ik op en geef ik door aan behoefte aan hebben.”“Dit werk geeft mij enorme voldoening.”“Het is een voorrecht dat je mensen mag ondersteunen” 2
 3. 3. Najaar 2011 Steun bij RouwVoor mensen met een verliesCoördinator Lotte P. Houtman: Deelnemer:“Steun bij Rouw is een project voor mensen die een verlies “Het is fijn om met iemand te praten die weet hoe het voelt omdoor overlijden hebben meegemaakt. Voor veel mensen is alleen te zijn. Na een tijd vond ik een nieuw evenwicht in mijnrouwverwerking een eenzaam gebeuren. Het is niet altijd leven.”vanzelfsprekend om steun te krijgen van familie of vrienden.Vrijwilligers die zelf ook een verlieservaring hebben, bieden een Vrijwilliger:luisterend oor. Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen “Ik ervaar dat je iemand veel kunt geven door er gewoon te zijn.”vrijwilliger en deelnemer van het project, omdat ze allebeihetzelfde hebben meegemaakt.” “Gevoelens en zorgen delen helpt” Kinderen en Jongeren in Rouw Voor kinderen in de basisschoolleeftijd Coördinator Nora Brouwer: “Met Kinderen in Rouw richten we ons op Jongeren in Rouw kinderen van wie een vader, moeder, broer, Coördinator Nora Brouwer: zus of andere dierbare is overleden. Wij “Voor jongeren van wie een naast familielid bieden hen de gelegenheid om dit verlies of andere dierbare is overleden, is het project te verwerken door erover te praten in een Jongeren in Rouw. Wij bieden hen een plek groep met leeftijdgenoten die ongeveer om te rouwen, te delen en troost te vinden bij hetzelfde hebben meegemaakt. Gevoelens elkaar. Ervaringsdeskundige jongeren geven en zorgen delen helpt! Kinderen die op deze voorlichting en gastlessen op middelbare leeftijd leren omgaan met een wirwar van scholen. Er is een website en een forum gevoelens hebben daar hun hele leven profijt (www.jongereninrouw.nl). Jaarlijks vindt er van. Getrainde vrijwilligers begeleiden de een ontmoetingsdag plaats in Almere. Het kinderen in de groep. Ze bieden de kinderen is heel bijzonder dat jongeren zich zo durven een vertrouwde omgeving, ondersteuning openstellen en uiten binnen de veiligheid en een gericht creatief programma op maat. van een groep leeftijdgenoten.” Daarnaast bewaakt de vrijwillige begeleider het individuele proces van ieder kind Deelnemer: afzonderlijk en zorgt dat ieder kind binnen “In de groep kon ik al mijn opgekropte de groep gezien en gehoord wordt.” verdriet uiten, hier hoefde ik niks uit te leggen.” Deelnemer: “Nu ik het allemaal kwijt kan in de groep, Vrijwilliger: voel ik me opgelucht.” “Ik verbaas me over de openheid en de aandacht van de jongeren voor elkaar in de Vrijwilliger: groep.” “Elke keer ben ik weer onder indruk van de veerkracht en wijsheid van de kinderen in de groep.” Foto Gert Schutte 3
 4. 4. Najaar 2011 Coördinator Trudy Groot: Activerend Huisbezoek “Samen met de vrijwilliger zoekt Deelnemer: de deelnemer uit wat hij wil en kan “Ik heb nu meer vertrouwen in mezelf, verbeteren aan zijn omstandigheden. ik sta steviger in mijn schoenen. Ik Ze werken samen aan een doel dat op heb ervaren dat ik er niet altijd hoef te allerlei terreinen kan liggen. Het kan zijn voor anderen, maar dat ik ook aan zijn dat iemand zich eenzaam voelt mezelf mag denken.” en ondersteuning nodig heeft bij het uitbreiden van zijn sociale contacten. Of Vrijwilliger: dat iemand iets wil gaan ondernemen, “Ik dacht altijd dat oudere mensen maar niet goed weet wat. Sommige zeuren en niets meer kunnen. Door Almeerders willen hulp bij het uitzoeken mijn contact met een 87-jarige man welke regelingen en voorzieningen is mijn beeld compleet veranderd. Hij er zijn in Almere. En ook praten over wil heel graag dingen doen, maar door verliessituaties kan erg belangrijk lichamelijke achteruitgang lukt dat niet zijn voor ouderen: een vrijwilliger die meer altijd. Ik heb veel geleerd van zijn actief kan luisteren naar wat de cliënt verhalen over de oorlog, zijn vroegere bezighoudt en die alle aandacht voor werk en gezinsleven. Daardoor begrijp jou heeft. Dat wordt erg op prijs gesteld! ik beter waarom hij nu is zoals hij is.” De vrijwilliger doet geen dingen vóór de cliënt, maar mét de cliënt.” Kindervakantieweken Voor kinderen die niet met vakantie kunnen Coördinator Jolanda Westera: leuke, spannende activiteiten. Elk jaar “Veel kinderen in Nederland hebben kunnen veertig kinderen uit Almere een te maken met hulpverleners. Dit zijn week op vakantie.” kinderen die vaak niet op vakantie kunnen. Foto Gert Schutte Humanitas wil deze kinderen toch een Vrijwilliger: vakantie gunnen met leeftijdsgenootjes. “We maken vooral plezier en de kinderen Humanitas biedt hen een veilige genieten zo van alle aandacht.” omgeving met deskundige begeleiding Voor iedereen van 55+ die iets door vrijwilligers, en een programma vol wil veranderen aan zijn situatieDoorstartOndersteuning van gezinnen met kinderen in leeftijd van 7 -14 jaarCoördinator Marjan van Doorn:“Er bestaat geen opleiding voor opvoeden. Ouders doen wat ze kunnen en in de meestegevallen komen ze er zelf wel uit. Soms lukt dat niet. Dan kan een vrijwilliger tijdelijkbijspringen. Dat gebeurt bij doorstart. Door deze ondersteuning gaat de Deelnemer: druk van de ketel en ontstaat er rust “Alleen al het feit dat mijn vrijwilliger en ruimte in het gezin om zelf aan elke week de tijd voor ons neemt doet oplossingen te werken. In elk gezin me zo goed; het is voor ons een lot uit komen wel eens moeilijke tijden de loterij!” voor, zoals spanningen, geldgebrek of opvoedingsproblemen. Voordat deze Vrijwilliger: problemen ouders boven het hoofd “Mijn eigen kinderen zijn de deur al groeien, kunnen vrijwilligers het gezin uit, dus tijd had ik wel. Ik wist alleen op weg helpen om grotere problemen niet of ik nog genoeg energie zou te voorkomen. De vrijwilliger is er hebben voor een heel gezin, maar het voor de ouders én de kinderen, en voelt zo goed om mijn ervaringen te is bijvoorbeeld een luisterend oor, kunnen delen. Ik krijg er zelfs energie vraagbaak, vertrouwenspersoon of van!” helpt soms een handje mee. Bij doorstart vertrouwen we erop dat met de juiste ondersteuning ouders uiteindelijk zelf de oplossingen vinden voor hun problemen met de opvoeding. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen van ouders en kinderen toe en groeit hun sociale netwerk.” Foto Gert Schutte 4
 5. 5. Najaar 2011 Foto Gert SchutteVriendschappelijk Huisbezoek en LevensboekVoor mensen die het even niet meer redden alleenCoördinatoren Pauline Tanis (l) en Marjan van Doorn (r): over haar en mijn leven. Ik heb het heel erg nodig om het nageslacht. Je levensverhaal op papier zetten heeft“In dit project bezoeken vrijwilligers regelmatig met haar te praten en kijk altijd naar haar komst uit.” een helende werking. Het is goed om terug te kijkendeelnemers die het gezellig vinden om af en toe op wat er in een mensenleven aan gebeurtenissenvan mens tot mens contact te hebben, te kletsen of Vrijwilliger: plaatsvindt. Mooie dingen maar ook verdrietigesamen iets te ondernemen. Wie doen een beroep op “Vrijwilliger zijn bij Vriendschappelijk Huisbezoek doe herinneringen kunnen verwerkt worden tot een mooihet Vriendschappelijk Huisbezoek? In deze tijd zijn ik, omdat ik de ander een warm hart toedraag en er naslagwerk, voor de hoofdpersoon zelf en zijn familie.”er steeds meer mensen die in materiële zin weinig voor een ander wil zijn. Ik vind het belangrijk om goedproblemen hebben, maar die hun situatie ervaren te luisteren naar wat mensen vertellen. Zelf leer ik ook Deelnemer:als: Ik moet alles in mijn eentje doen en dat lukt me een heleboel. Ik zie hoe het is om ouder te worden en “Ik heb vaak gedacht: ‘Ik heb zoveel meegemaakt datniet altijd zo goed. Velen van hen zijn om wat voor waarmee ik dan rekening moet houden. Ik ga ook graag er wel een boek over geschreven zou kunnen worden.’redenen dan ook in een isolement terechtgekomen. naar de vrijwilligersbijeenkomsten, waar ik met andere Ik ben heel blij dat Humanitas dat mogelijk maakt.Het kan gaan om (tijdelijk) alleenstaande zieken, vrijwilligers ervaringen kan delen.” Voordat de schrijver komt, ben ik al aan het nadenkenouderen, gehandicapten of hun partners. Het kunnen waar we het over gaan hebben. Het boek krijgt steedsook mensen zijn die nieuw in Nederland zijn komen meer vorm en bovendien kijk ik altijd uit naar dewonen. Zij voelen zich eenzaam, ervaren weinig komst van de vrijwilliger, want het is fijn dat er zo naargezelligheid en zien de muren op zich afkomen. Een Levensboek me geluisterd wordt.”vrijwilliger van Humanitas kan door middel vangelijkwaardig contact dan een steuntje in de rug Voor mensen die hun levensverhaal op Vrijwilliger:bieden. We bieden contact voor onbepaalde tijd. “Ik heb even mijn schroom moeten overwinnen, want papier willen hebbenHierdoor hebben wij een wachtlijst voor deelnemers het levensverhaal van iemand anders opschrijvenen zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.” vraagt enige moed. Maar omdat ik graag schrijf wil ik Coördinatoren Pauline Tanis en Marjan van Doorn: die vaardigheid graag inzetten voor mijn medemens.Deelnemer: “Bij dit project zijn vijf vrijwillige schrijvers Het is heel boeiend om te horen wat de ander vertelt“Eens in de twee weken krijg ik bezoek van een betrokken die het levensverhaal van de aanvrager, de over zijn leven en ik vind het een eer dat ik iemandsvrijwilliger, waar ik veel steun aan heb. Ik heb een nare hoofdpersoon, op papier zetten. Er ontstaan mooie en vertrouwen krijg om zijn leven op papier te zetten.”tijd achter de rug en samen praten we afwisselend boeiende verhalen over het verleden om na te laten aan Café Socrates Coördinator Jaap Bosscha: Deelnemer: “Elke tweede zondag van de maand komt “Je leert om in dialoog te gaan in plaats van een groepje mensen in het filosofisch Café het debat!” Socrates samen om te praten over de ‘trage vragen van het leven’; vragen waar je in het Vrijwilliger: dagelijkse leven zelden de tijd voor neemt “Het is een manier om te werken aan om bij stil te staan. Doel is het creëren verbondenheid tussen mensen.” van een plek waar mensen met respect voor elkaars ‘eigenaardigheden’ kunnen verkennen hoe verschillend iedereen over Foto Gert Schutte belangrijke zaken kan denken. De avond is geslaagd als mensen met meer vragen naar huis gaan dan dat zij zijn gekomen.” Voor mensen die graag discussiëren 5
 6. 6. Najaar 2011 Match en Paraplu Foto Gert Schutte Match stoppen. Ik heb nu vriendinnen op school en ben daar heel blij mee.” praten, huiswerk maken maar ook buiten de deur iets ondernemen. De gastouder wil extra, Voor kinderen en jongeren positieve aandacht geven om een lastige periode Vrijwilliger: in het leven van het kind te helpen overbruggen. van 4 tot 24 jaar “Mijn maatje en ik passen best goed bij elkaar. Er De ondersteuning is tijdelijk tot maximaal 2 jaar. Coördinator Pauline Meijer: zijn verschillen tussen ons, maar dat maakt de Paraplu is in september 2010 als nieuw project “Match is een maatjesproject waarbij het band juist interessant. Mijn maatje is onzeker over binnen Humanitas gestart. In een jaar tijd zijn meer gaat om heel verschillende kinderen die één zichzelf en zit met veel vragen over de pubertijd. dan twintig kinderen ondersteund. De vrijwilligers ding gemeen hebben: hun ouders/verzorgers De meeste dingen waarmee ze zit, heb ik ook die bij Paraplu betrokken zijn, openen letterlijk de hebben onvoldoende tijd en aandacht voor meegemaakt en dus kan ik er gewoon met haar eigen voordeur voor deze kinderen.” hen. Hierdoor raken zij geïsoleerd, zitten ze over praten. Ik wil er voor haar zijn als ze mij nodig niet lekker in hun vel, voelen ze zich ‘minder’ en heeft.” Deelnemer: zijn ze eenzaam. De vrijwilligers bieden hen als “Ons zoontje heeft een heel goede band met een maatje een extra steuntje in de rug en zeggen: vrijwilliger. Ze doet het super met hem. Samen ‘Ik ben er voor jou!’ Ze doen samen leuke dingen: Paraplu gaan ze lekker naar het bos, zwaaien met stokken spelen, sporten, wandelen, skaten, knutselen, en wroeten in de aarde. Hij gaat met plezier naar fietsen, bioscoopbezoek, huiswerk en kletsen. De Voor kinderen van 4 tot 12 jaar haar toe. Wij als ouders hebben daardoor de tijd om vrijwilliger vindt deze kinderen en jongeren de Coördinator Pauline Meijer: samen iets te doen, zoals even naar de stad gaan. moeite waard om aandacht te geven en samen “In dit gastouderproject ontvangt de gastouder/ We zijn erg blij met haar!” hebben ze een leuke tijd. Onderzoek toont aan dat vrijwilliger een kind bij zich thuis om samen leuke, kinderen en jongeren na afloop van het project alledaagse dingen te gaan ondernemen. Het gaat om Vrijwilliger: beter in hun vel zitten en dat hun zelfredzaamheid kinderen die behoefte hebben aan extra aandacht, “Ik heb een leuk contact met een jongetje. Na bijna en zelfvertrouwen is toegenomen.” omdat zij dit om uiteenlopende redenen thuis niet een jaar met hem te zijn opgetrokken, zie ik dat of onvoldoende krijgen. De gastouder bouwt een hij zelfverzekerder is geworden. Hij maakt vaak Deelnemer: vriendschappelijke band op en biedt activiteiten opmerkingen over van alles. Toen hij bij mij kwam “Door de steun en tips die ik van mijn maatje aan die in de thuissituatie vaak ontbreken. Hierbij was hij heel stil en afwachtend. Hij is nu op een kreeg, kon ik het pesten binnen een paar weken kun je denken aan samen spelen, koken, knutselen, leuke manier ondeugend en stoer.” Home-Start Voor gezinnen en jonge kinderen Coördinatoren Jantine de Ruiter (l) en Richarda is Home-Start al 13 jaar actief. Inmiddels zijn er Westervoorde (r): twee coördinatoren en veertig vrijwilligers. Er “Home-Start is een opvoedingsondersteunings- zijn moeders die, nadat zijzelf ondersteuning van programma, waarbij vrijwilligers gezinnen Home-Start hebben gehad, nu zelf als vrijwilliger met jonge kinderen ondersteunen. Op basis actief zijn. Zo kunnen zij andere moeders de van gelijkwaardigheid bieden vrijwilligers ondersteuning geven die zij zelf ervaren hebben.” vriendschap, praktische en emotionele onder- steuning. Ze hebben tijd, een luisterend oor en Deelnemer: gaan uit van eigen kracht van de ouders. De vraag “Maandag is Joke-dag, want dan komt ze weer en van de ouder staat centraal. Home-Start helpt daar kijken de kinderen en ik de hele week naar met het opvoeden en ook met het vergroten van uit!” het sociale netwerk van de ouders. De ouder krijgt ondersteuning zolang zij/hij dit nodig heeft; Vrijwilliger: in de praktijk blijkt een jaar voldoende te zijn. “Wat heb ik een bewondering voor die moeder, Home-Start wordt in 102 gemeentes in Nederland hoe ze allemaal redt. Ik kan veel van haar leren!” uitgevoerd en Almere is er één van. In Almere Foto Gert Schutte6
 7. 7. Najaar 2011 Begeleide Omgangsregeling Flevoland (BOR) Voor kind(eren) van gescheiden ouders Coördinator Maria de Ridder: Deelnemer: “BOR richt zich op het ondersteunen van “We worden geen goede vrienden, maar het komt gescheiden ouders bij het tot stand komen van de wel goed. Het is in het belang van ons kind.” omgangsregeling met hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop; hoe sneller ouders Vrijwilliger: een goed werkende omgangsregeling hebben, hoe ”Het raakt me als ik zie dat kinderen ‘tussen’ beter kinderen hun plek kunnen vinden tussen hun ouders in komen te staan na een scheiding. Bij BOR gescheiden ouders. De ondersteuning vindt plaats stimuleren we dat ouders weer samen ‘naast hun door een coördinator en getrainde en ervaren kind’ gaan staan.” vrijwilligers. Zij werken met beide ouders samen en beide ouders moeten ook hun medewerking toezeggen. De ondersteuning duurt in principe drie Foto Gert Schutte tot zes maanden en is gratis.” Gedetineerdenbezoek Voor gedetineerden in Almere en Lelystad Coördinator Leonieke Bos: vinden de mensen het prettig als we komen. “Vrijwilligers van dit project bezoeken Het onderbreekt de sleur van de dag. In gedetineerden die geen of nagenoeg geen de Oostvaarderskliniek voor tbs-patiënten bezoek ontvangen, bijvoorbeeld omdat komen vrijwilligers ook één keer per maand. de familie ver weg woont of omdat de En ook hier worden mensen individueel familie geen contact meer wil met de bezocht door de vrijwilligers, als ze daarom gedetineerde, uit schaamte of boosheid. vragen en de kliniek het goedkeurt.” Het bezoekt duurt meestal drie kwartier tot een uur. In de gevangenissen van Almere Vrijwilliger: en Lelystad nemen de vrijwilligers ook deel “Deze bezoeken kosten je weinig tijd, maar aan gespreksgroepen of bezoekgroepen. We je doet d e mensen die ‘vast’ zitten er enorm gaan dan met een paar vrijwilligers eens per veel plezier mee. Je levert zo een positieve maand op een vaste dag naar binnen. Het bijdrage aan mensen die ooit in de fout zijn zijn heel open en ontspannen gesprekken, gegaan en die nu hun straf of hun behandeling er wordt veel gelachen en na afloop vragen (Oostvaarderskliniek) ondergaan en uitkijken de mensen in de gevangenis altijd of we naar een intermenselijk contact met iemand volgende keer ook weer komen. Dus kennelijk van ‘buiten’.”Ook vrijwilliger worden? Kies uw project! Foto Gert SchutteJongeren en Kinderen in Rouw Vriendschappelijk huisbezoek en Levensboek KindervakantiewekenNora Brouwer-Hildering Pauline Tanis Jolanda Westera036 - 539 7044 of 06 - 131 016 20 06 - 810 033 27 06 - 400 678 90jongereninrouw@live.nl vhb.almere@humanitas.nl jolanda_westera@hotmail.com Marjan van DoornHome-Start 06 - 197 276 38 GedetineerdenbezoekRicharda Westervoorde vhb.almere@humanitas.nl Leonieke Bos036 - 539 7042 of 06 - 207 895 15 036 - 532 81 92 (na 19.00 uur) of 06 - 295 319 38almere@home-start.nl Steun bij Rouw leonieke.bos@gmail.comJantine de Ruiter Lotte P. Houtman036 - 539 70 42 of 06 - 270 876 68 06 - 201 587 82 Filosofisch Café Socratesj.deruiter@humanitas.nl sbr.almere@humanitas.nl Jaap Bosscha 06 - 245 548 19Match/Paraplu Activerend huisbezoek j.bosscha@humanitas.nlPauline Meijer Trudy Groot06 - 223 233 57 036 - 539 7046 of 06 - 533 262 38 Teamcoördinatorp.meijer@humanitas.nl t.groot@humanitas.nl Mark Seveke 06 - 149 492 84Begeleide Omgangsregeling Flevoland Thuisadministratie m.seveke@humanitas.nlMaria de Ridder Anne-Marie van den Berg036 - 539 7045 of 06 - 281 159 51 036 - 539 7040 of 06 - 533 257 02 Afdeling Almere/ZeewoldeBOR-Flevoland@hotmail.com a.vandenberg@humanitas.nl Busplein 26 1315 KV Almere Christa Rouwenhorst tel. 036 - 539 70 40doorstart 06 - 226 410 86 www.humanitas.nl/afdeling/almerezeewoldeMarjan van Doorn c.rouwenhorst@humanitas.nl almerezeewolde@humanitas.nl06 - 301 989 39m.vandoorn@humanitas.nl 7
 8. 8. Najaar 2011 Het bestuur van de afdeling Humanitas Almere zoekt Nieuwe bestuursleden Wij vragen: Wij bieden: - een pro-actieve opstelling; een functie in een uitdagende, - ervaring in verandermanagement; professionele vrijwilligersorganisatie; - aantoonbare bestuurservaring; de mogelijkheid om samen met anderen - strategisch inzicht; maatschappelijk actief te zijn. - beschikken over netwerk in Almere; Van bestuursleden verwachten we Foto Gert Schutte - visie op het ontwikkelen van dat zij minimaal gemiddeld 2 à 4 uur beleid; per week vrij kunnen maken voor “Onze vrijwilligers staan voor u klaar” - ervaring met fondsenwerving. Humanitas. We nodigen iedereen die zich herkent in dit profiel uit om te solliciteren. Al heel wat Almeerders die het tijdelijk niet meer redden, klopten de afgelopen jaren aan bij Humanitas. Ze kregen ondersteuning van een vrijwilliger bijvoorbeeld bij het Bent u geïnteresseerd? op orde brengen van hun administratie, het verwerken van een verlies van een dierbare Mail uw sollicitatie naar secretaris Nancy Frensdorf, nancyfrensdorf@versatel.nl. of het draaiende houden van hun gezin. “Met de steun van onze vrijwilligers slagen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Corina de Feijter, mensen erin om op eigen kracht weer verder te gaan. Daarmee voorkomen we veel 06-22242687. menselijk leed”, zegt Corina de Feijter, voorzitter van de afdeling Almere/Zeewolde. Wat is Humanitas nu precies? “We zijn een professionele vrijwilligers- en informeel, waardoor zij gemakkelijker dan hulpverleners achter de voordeur Humanitas in ’t kort organisatie die zich richt op een komen en zicht krijgen op de behoefte samenleving waarin iedereen meedoet. van de deelnemer. Daarmee kunnen In het werk van Humanitas staan vier waarden 1945 In Almere bieden we een breed scala aan onze vrijwilligers grotere problemen centraal: oprichting van de landelijke vereniging projecten. Onze vrijwilligers, begeleid voorkomen.” Humanitas door onze coördinatoren, geven mensen gelijkwaardigheid, tijdelijke ondersteuning met behoud Hoe gaat Humanitas in Almere de 1995 van regie over hun eigen leven. Hierdoor komende jaren verder? verantwoordelijkheid, oprichting van de afdeling Almere/Zeewolde krijgen ze weer genoeg vertrouwen om “We zijn er als afdeling in geslaagd zelf verder te gaan of om iets te veranderen een stevige positie binnen de Almeerse zelfbeschikking en aan hun situatie.” gemeenschap te verwerven. Almere Aantal projecten in Almere: 15 blijft groeien en dat brengt een aantal vraaggericht aanbod Aantal coördinatoren: 15 Waarin onderscheidt Humanitas zich van problemen met zich mee die wij ook We vertrouwen op de kracht van mensen en andere vrijwilligersorganisaties? signaleren. Bijvoorbeeld het toenemend geloven erin dat mensen sterker zijn dan ze “We bieden tijdelijke ondersteuning van aantal mensen dat in de schulden zit, zelf denken. En dat ze met ondersteuning van maximaal een jaar, waarbij mensen de met een echtscheiding te maken krijgt, een vrijwilliger na bepaalde tijd zelf de regie Aantal vrijwilligers: 400 kracht ontwikkelen om weer verder te ouderen die eenzaam zijn of jongeren die over hun leven weer op kunnen pakken. kunnen. Mensen hebben veel meer in structuur thuis of op school missen. zich aan kennis en vaardigheden dan Wij richten ons op: waar is vraag naar, wat ze zelf denken. Onze goed getrainde vrijwilligers laten mensen ervaren dat ze sterker zijn dan ze denken. Zodra iemand kunnen we aanbieden en hoe? We krijgen tot nu toe subsidie van de gemeente, maar voor volgend jaar staan ingrijpende Almere in cijfers weer op eigen benen staat, sluiten we bezuinigingen gepland. We gaan op zoek Aantal inwoners: ruim 191 duizend, behoort tot de tien grootste gemeenten van de ondersteuning af. Daarnaast gaat naar andere financiers en verkennen of Nederland het vooral om één-op-één contacten we kunnen samenwerken met andere tussen een vrijwilliger en een deelnemer organisaties. We zijn ervan overtuigd dat 350 duizend inwoners (verwacht) in 2030 van een project. Humanitas heeft een ons vrijwilligerswerk ertoe doet. Onze geschiedenis van ruim 65 jaar, waarbij vrijwilligers staan voor u klaar!” 134 nationaliteiten nu jaarlijks tienduizend vrijwilligers zich Vrijwilligerswerk: ongeveer 1 op 3 Almeerders doet dit, ongeveer de helft zet zich in het hele land inzetten voor mensen maximaal 3 uur per week in (in 2009) die het even niet redden. Deze landelijke In Haven is het percentage vrijwilligers het grootst: 40 procent kennis en kunde zetten we hier in Almere Belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen: betrokkenheid en andere mensen in. We zijn er snel bij. De ondersteuning willen helpen van onze vrijwilligers is laagdrempelig Colofon www.humanitas.nl/afdeling/almerezeewolde Oplage: Wijzigingen en zetfouten voorbehouden (VJ2011) e-mail: almerezeewolde@humanitas.nl 15.000 exemplaren Redactie: Fotografie: Ada van Deemter Gert Schutte Humanitas Almere is een uitgave van Cees van Dijk de afdeling Almere/Zeewolde Vormgeving en druk: Corina de Feijter Busplein 26 - 1315 KV Almere FOCUS reclame en marketing Majorie Former 036 539 70 408

×