Uh2008 06

3,723 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uh2008 06

 1. 1. AFFÄRSTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING OCH ANBUD N U M M E R 6 • A U G U S T I 2 0 0 8 • W W W. U P P H A N D L I N G 2 4 . S E UPPSALA FICK 3 000 ANBUDSKOMBINATIONER Fler anbud med kombinatorisk upphandling BANKVERKET HANDLAR EL FÖR MILJARDER Upphandlar på nytt sätt Vem blir årets upphandlingschef? KURVORNA PEKAR UPPÅT Matt ias Olssons modell ger bättre örvaltning upph andling av kapitalf UTBILDNING SÄNKER FOKUSERING GER BLIR KOSTNADERNA STORVINST I HALLAND Anders Kuylser kräver att kommunens alla Lisbeth Andermyrs upphandling sänker PRIS 199 KRONOR beställare är utbildade i upphandling notan med tio miljoner över fyra år
 2. 2. innehåll AFFÄRSTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING OCH ANBUD NR 6–2008 40 N U M M E R 6 • A U G U S T I 2 0 0 8 • W W W. U P P H A N D L I N G 2 4 . S E UPPSALA FICK 3 000 ANBUDSKOMBINATIONER Fler anbud med kombinatorisk upphandling BANKVERKET HANDLAR EL FÖR MILJARDER 10 Upphandlar på nytt sätt 42 Vem blir årets upphandlingschef? 24 KURVORNA PEKAR UPPÅT 38 Mattias Olssons mo upphandling av kap dell ger bättre italförvaltning UTBILDNING SÄNKER FOKUSERING GER 36 BLIR KOSTNADERNA STORVINST I HALLAND PRIS 199 KRONOR 6 Krönika – Lisbeth Johnsson 36 Fokusering ger storvinst Mer fakta om offentlig upphandling Kommunerna i Halland och lands- tinget sparar tio miljoner kronor på att 8 Krönika – Stig-Björn Ljunggren göra snävare urval av leverantörer. Bekämpa alla undantag för free entry 38 Utbildade beställare ger 10 Vem blir årets lägre kostnader upphandlingschef? I Södertälje kommun får bara Hittills är tio nominerade, men det är de som har gått upphandlings- fortfarande tid kvar att nominera dina avdelningens utbildning köpa varor kandidater. eller tjänster. handlat kapitalförvaltning med en ny 12 Senaste nytt från offentlig utvärderingsmodell. upphandling 40 Ny metod ger fler anbud 32 När lönar sig leasing? Uppsala kommun fick 3 000 anbuds- 24 Fonder på nya sätt Här är viktiga fakta och tipsen du be- kombinationer när de upphandlade Jönköpings läns landsting har upp- höver inför leasingupphandlingen. datakommunikation kombinatoriskt. Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm Prenumeration: 10 nummmer kostar 1 795 kronor. Besöksadress: Karlbergsvägen 77 Teckna dig på pren.uh24.se (utan www i adressen) Telefon: 08-453 60 00 (växel) eller på telefon 08-453 61 00. E-post till redaktionen: red@uh24.se Prenumeration och adressändring: Utgivare: Upphandling24 AB 08-453 61 00 (öppet 8.00-17.00, fre 8.00-12.00), VD: Anders Huldt, anders.huldt@uh24.se kundservice@idg.se eller prenumeration.idg.se Ansvarig utgivare och chefredaktör: Bo Nordlin, Fax 08-453 60 65 bo.nordlin@uh24.se, 08-453 63 12 Affärschef: Åsa Johansson, Redaktör: Eva Wennström, eva@uh24.se asa.johansson@idg.se, 08-453 61 05 Art Director: Bengt Hjord, bengt.hjord@idg.se Annonser: Isabelle Delorme, Omslagsfoto: Daniel Silfver isabelle.delorme@idg.se, 08-453 62 73 Omslagsretusch: Niclas Bergqvist Annonsmaterial: Maria Samuelsson, Tryck: Sörmlands Grafiska maria.samuelsson@idg.se, 08-453 62 84 ISSN: 1654-725X 2 UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 www.upphandling24.se
 3. 3. LEDARE Upphandling24 UPPHANDLING24 NUMMER 6 2008 Mer än bara en tidning Äntligen dags för det goda WEBB WWW.UH24.SE exemplet Snabba nyheter, uppda- >> ÄNTLIGEN KAN JAG presentera ett nummer av teras flera gånger per Upphandling24 fullspäckat med goda exempel dag. från upphandlare runt om i Sverige. Det är pre- cis så jag vill att Upphandling24 ska fungera. Goda exempel och bra lärdomar sprids mellan upphandlare genom tidningen. I det här numret plockar vi fram de goda ex- NYHETSBREV emplen från Halmstad, Södertälje, Uppsala, varje vecka via e-post med Borlänge och Jönköping. Genom nya sätt att en sammafattning av de se- upphandla eller genom utbildningar och certi- naste nyheterna. fieringar har de upphandlare vi lyfter fram i det här numret sänkt kostnaderna, fått högre kvali- Anmäl dig på tet och blivit bättre på att utnyttja de befintliga www.uh24.se/nyhetsbrev ramavtalen. Till vinst både för medborgarna och Det är gratis. för de leverantörer som har vunnit ramavtalen. ”Goda exempel och bra KONFERENSER Innovativa upphandlingar, allt lärdomar sprids mellan om nya sätt att upphandla, 25 september 2008. upphandlare genom tidningen.” Just de goda exemplen spinner vi vidare på den 25 september. Då arrangerar vi vår tredje heldagskonferens där vi bara pratar om nya, smarta metoder att upphandla. Dina kollegor från kommuner, landsting och myndigheter be- rättar om hur just de använder sig av nya sätt att upphandla för att göra bättre affärer. Funktions- upphandlingar, omvända e-auktioner, kombina- torisk upphandling och upphandlingar med fast pris är några exempel som kommer att belysas på konferensen den 25 september. Här är praktikerna som kommer till tals. De 42 Ny upphandlingsform skär- 48 Karriär, jobb och som har gjort upphandlingarna. Du kommer per konkurrensen utveckling att få höra både om fördelarna och nackdelarna I Banverkets nya ramavtal för el- Klart med ny chef till SLL upphand- samt vad du måste tänka på innan du ger dig i leverantörer tävlar fem leverantörer ling. De har sökt Claes Norgrens kast med de nya upphandlingsmetoderna. Missa om miljonerna. Banverket ser stora gamla jobb. inte det. Läs mer och anmäl dig på www.uh24. fördelar. se/upphandling20. Resultatet är 44 Juristens analys lägre kostnader, Handelskammaren föreslår sex för- högre kvalitet och ändringar för att förbättra offentlig ett större utnytt- upphandling. jande av de befint- liga ramavtalen 46 Fråga våra experter Upphandling24 har samlat ledande experter inom fyra områden som är redo att besvara dina frågor. Expert- panelen har specialistkompetens inom upphandling (förfrågnings- Bo Nordlin underlag), anbudsskrivning, miljö chefredaktör 08-453 63 12 och juridik. bo.nordlin@upphandling24.se www.upphandling24.se UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 3
 4. 4. Upphandling24 inbjuder till heldagskonferens om Nya sätt att upphandla Det sprudlar av innovation inom upphandlingsvärlden. Kom och ta del av de senaste rönen. Lär dig mer om nya, smarta sätt att upphandla som omvända e-auktioner, kombinatorisk upphandling, funktionsupphandling och nya utvärderingsmodeller. Allt beskrivet utifrån konkreta praktikfall. Ta del av dina kollegors bästa tips och erfarenheter. Kom, lyssna, lär och diskutera!
 5. 5. Foto: Thor Balkhed Rabatt för dig som prenumerar på Upphandlin g24 Foto: Thor Balhed Ett program fullt av praktikfall Konferensensens fokus ligger på praktikfall, upphandlande enheter berättar hur de upphandlar på nya sätt. Praktiska exempel där Pris: 3 500 kronor plus moms. både fördelar och fallgropar lyfts fram. Ta del av dina kollegors Prenumeranter på tidningen erfarenheter och bästa tips. Upphandling24 får 600 kronor i rabatt och betalar 2 900 kronor plus moms för Omvända e-auktioner Nya sätt att utvärdera anbud konferensen. I priset ingår digital Praktikfall: Så används e-auktioner Praktikfall: Professorsmodellen, så dokumentation, lunch, kaffe och i praktiken, fördelar och nackdelar, används den av upphandlande förfriskningar. vad säger lagen? enheter. Datum: Torsdag 25 september (första programpunkt 9:30) Kombinatorisk upphandling Så påverkas du som leverantör Praktikfall: Så blev utfallet med av nya upphandlingssätt Plats: Operakällaren, Kungsträd- kombinatorisk upphandling Möjligheter och hinder. Så tycker gården, Stockholm leverantörerna. Anmälan och mer information: Funktionsupphandling www.uh24.se/upphandling20 Praktikfall: Köp en funktion i stället Vad säger lagen? för en produkt och låt leverantören Vad är tillåtet inom elektronisk lösa problemet upphandling? Guldpartner Fast pris – tävla med kvalitet Praktikfall: Fast pris i förfrågnings- underlaget och utvärdera anbuden enbart på kvalitet Anmäl dig idag på www.uh24.se/upphandling20
 6. 6. krönika Mer fakta om offentlig upphandling, tack ÅÅ DET SÄGS ATT offentlig upphandling i Sverige omfattar 500 uppdraget att ta fram statistik inom upphandlingsområdet, miljarder kronor om året men något underlag för siffran har fakta som kan ligga till grund för diskussioner och slutsatser i alla fall inte jag sett och den ger intryck att vara lite lagom om regelverk och framtida arbetssätt. Vi aktiva upphandlare rund och oprecis. skulle ha mycket att vinna på om debatten kunde föras uti- Det är uppenbart att det saknas bra statistik om upphand- från en mer saklig grund och det skulle givetvis också gynna lingsområdet. Varför är det så? För andra områden över- andra aktörer, som företrädare för näringslivet, för kommu- sköljs vi av statistik på längden och tvären men när det gäller ner, landsting och statliga myndigheter och, kanske främst, upphandling tycks det vara omöjligt eller inte tillräckligt in- det politiska systemets aktörer. tressant för att någon ska ta tag i uppgiften. Det är viktigt att få ett robust och vederhäftigt faktaunder- lag. Och det blir allt viktigare. Många har åsikter om den of- fentliga upphandlingen, om regelverkets förträfflighet eller ”Vi har inte ens tillförlitliga hämmande funktion, om behovet av ny lagstiftning, om uppgifter om de allra enklaste gränsvärden för direktupphandling, om konkurrenssituatio- nen i allmänhet och de små företagens möjligheter att få saker inom upphandlings- uppdrag i synnerhet. Ja, det saknas inte debattämnen. Det är något jag välkomnar. Den offentliga upphandlingen området.” är omfattande, har kopplingar till närings- och innovationspolitiken, handlar om Vi har inte ens tillförlitliga uppgifter om de allra enklaste hur vi så effektivt som möjligt an- saker inom upphandlingsområdet som antalet upphandling- vänder våra skattemedel och är ar per upphandlingsform per år, antalet direktupphandling- en inte oväsentlig del av det ar till exempel över fyra basbelopp, antalet anbud per upp- moderna rättssamhället. Of- handling nedbrutet på område och hur stor andel av anbuden fentlig upphandling rör kort som inte uppfyller de grundläggande kraven. sagt många och intresserar Vi har inte någon databas eller liknande som innehåller därför många. uppgifter om priser vid olika myndigheters upphandling av Att debatten till stora de- samma varor eller tjänster, uppgifter som skulle kunna ligga lar saknar stöd i fakta blir till grund för en ytterligare förstärkt konkurrens på markna- allt mer besvärande och den. Någon form av ”varukorg”, som innehåller ett antal väl innebär att tyckandet riske- valda, representativa varor och tjänster skulle kunna tas rar att dominera i stället för fram och användas för att göra intressanta jämförelser och en verklighetsbaserad analys ligga till grund för analyser om utvecklingen på området. På Foto: Dan-Åke Wälivaara och förslag relaterade till rea- det privata området finns ett ”inköpschefsindex”. Varför inte listiska mål. något liknande för det offentliga området? Tänk så bra det vore Jag föreslår att Konkurrensverket och Statistiska cen- om någon myn- tralbyrån gemensamt tar initiativ till att ta fram ett ända- dighet eller målsenligt faktaunderlag om offentlig upphandling. Som organisa- ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, lovar jag tion kunde att verka för att vi som organisation och våra medlemmar ta på sig ska medverka till genomförandet. n Lisbeth Johnson är upphandlingsansvarig i Halmstads kommun. Hon är även ordförande i SOI och styrelseledamot i SILF. De åsikter hon uttrycker här är hennes egna, i Upphandling24 representerar hon ingen organisation. 6 UPPHANDLING 24 • NUMMER 6 | 2008 www.upphandling24.se
 7. 7. AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM Staten har upphandlat kort- och betalningstjänster. Bara en leverantör är rankad 1:a i alla kategorier. Fredrik och hans kollegor ser fram emot att kontakta dig och berätta mer. Om du redan nu vill kontakta Fredrik kan du nå honom på: Tel 08-429 5831, email: fredrik.m.ohrn@aexp.com SM BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS.
 8. 8. krönika Bekämpa alla undantag för free entry ÅÅ JAG LÄSER OM en sommarjobbare på en bensinmack i Piteå som ett område som på ett eller annat sätt anses behöva undantag från fått sitt fackförbund Syndikalisterna att inleda en konflikt därför huvudregeln om fri konkurrens. att han mår illa av att behöva packa upp ”porrtidningar” (det vill Ett argument är att det finns ”naturliga monopol” och att det är säga relativt anständiga herrtidningar av typen Slitz och Café). resursslöseri att etablera fler verksamheter än de existerande. Det Vad är det för fel på en dynamisk arbetsmarknad, tänker jag? Byt är samma argument som att det i princip skulle räcka med en (el- jobb! Ge bensinmacken fingret! Jag känner många som sagt upp sig ler högst fem) sorters tandkräm. Det är ändå ungefär samma pas- och bytt jobb därför att galoscherna inte passat. Funkar inte det ta. där med exit i Piteå? Ett annat argument är att det behövs en dominant under en om- Mekanismen som kallas exit är en av det finaste i det öppna sam- ställningsperiod, så att investeringar bara blir gjorda om vinsten är hället. Det är en av grundpelarna i marknadsekonomin. Det inne- garanterad. Långsiktiga satsningar behöver därför undantas från bär att vi har rätt att vända på klacken om livsmedelshandlaren är reglerna om fri konkurrens. Det är samma argument som militär- en surskalle. Vi kan byta teleoperatör och ge tusan i att åka fler juntor brukar ha när de skyfflar de gamla makthavarna åt sidan. gånger till Österrike om de är oförskämda där. Ytterligare ett argument är att den fria konkurrensen förvisso är Exit är också viktig för demokratin. Vi kan rösta på ett parti i ett bra, men att de etablerade verksamheterna behöver någon form av val, sedan ett helt annat i nästa om det förra inte sköter sig. Vi tar prenumerationer och löser medlemskap för att stödja en verksamhet vi gillar, men överger dem om de inte håller sig på tå. Det är inte svårt att få alla att ”Den fria konkurrensen ställa upp på det här med exit. hålls i helgd av alla i finare sam- Men exit innehåller ock- manhang, men så fort strålkastar- så en annan mekanism, som är minst lika viktig, ljuset släckts är alla framme vid nämligen free entry. Och nu börjar det bli trögare. den politiska makten och begär För att konsumenter och väljare ska kunna utnyttja de undantag.” möjligheter som exit ger så måste det också finnas alterna- omställningsbidrag för att klara sig i framtiden. Det är därför som tiv för den som vill vända på stora starka företag får direkta eller indirekta subsidier av staten. klacken. De skäms inte, eftersom deras konkurrenter ofta får samma hjälp Det är inte lätt att lysa en livs- av sina respektive stater. . medelshandlare i bann om det är 3 Ett argument mot exit är att medborgarna inte riktigt vet vad de mil till alternativet. håller på med och att det blir besvärligt att välja. Den stora floran Det är därför som av friskolor irriterar, liksom de ständiga valen av pensionsfonder söndagsskolepredi- och näsvisa försäljare av telefonabonnemang. De som tycker att kan om det fina folk inte skulle behöva välja fonder utan att staten borde sköta med konkurrens detta tycker sällan att detsamma gäller valsedeln vart fjärde år. – hyllningarna till Folk anses inte kompetenta att avgöra var deras sparpengar ska exit och free en- odlas, men är betrodda att välja statsminister… try – ofta fram- Jag tror att vi bättre måste förklara behovet av exit och free entry. förs med ett litet Den fria konkurrensen hålls i helgd av alla i finare sammanhang, hummande un- men så fort strålkastarljuset släckts är alla framme vid den politiska dantag. makten och begär undantag. Den egna Det bör vi bekämpa. Om vi vill ha ett dynamiskt samhälle, där verksamhe- den som inte trivs på ett ställe har möjlighet att flytta på sig. Även ten tillhör i Piteå. n Stig-Björn Ljunggren är samhällsvetare och samhällsdebattör. 8 UPPHANDLING 24 • NUMMER 6 | 2008 www.upphandling24.se
 9. 9. www.eurosecure.com
 10. 10. senaste nytt ÅRETS UPPHANDLINGSCHEF Vem blir ÅRETS UPPHANDLIGSCHEF? I december arrangeras Upphandling’08 där fem priser kommer att delas ut till personer som har gjort skillnad i upphandlingssverige. Ett av priserna är Årets upphandlingschef. Här presenterar vi några av de no- minerande till priset. Men det är långt kvar tills priset ska delas ut. Kom med dina förslag på personer som är lämpliga pristagare. Foto: Emma West Foto: Thor Balkhed De här är också nominerade Maria Holmberg, upp- handlingschef Nässjö kom- mun. Engagerad och dri- vande i samarbetet mellan flera kommuner i Småland. Gabriella Manieri, upp- handlingskoordinator Mal- Krister Thorell, upphandlingschef Eva-Lotta Löwstedt Lundell har Björn Isaksson är en av pionjä- mö högskola, har visat ett Norrköpings kommun, har bedri- byggt upp upphandlingsavdel- rerna inom elektronisk upphand- brinnande engagemang vit en konsekvent utbildnings- ningen på Sveriges Television. ling där Jönköpings kommun var för upphandlingsfrågor och satsning bland de anställda upp- Hon har visat ett utomordentligt mycket tidigt ute. driver dem framåt. Också handlarna i kommun. ledarskap under arbetet. aktiv i ett regionalt nätverk för upphandlare. Foto: Martin Agfors Foto: Daniel Salomon Conny Davidsson, upp- handlingschef CSN, sprider på ett fantastiskt engagerat och kunnig sätt sin kunskap till dem som jobbar nära honom men även till övriga i organisationen som be- höver hjälp vid upphand- lingar. Marianne Egelstam, upp- handlingschef Ekerö kom- mun. En kompetent chef, inte bara i upphandling ut- an också i ledarskapet och Inger Ek har som vd för Göteborgs Per Dahlgren, djupt kunnig och Helena Rom, framsynt upphand- duktig på att återkoppla till Stads upphandlingsbolag och med en stor ledarskapsförmåga. lingschef i Danderyds kommun. sin personal. Sprider glädje, som tidigare upphandlingschef i Duktig på att motivera och Utmärker sig genom sin starka kunskap, arbetsglädje och Mölndals kommun visat ett stort engagera de anställda, först i drivkraft att skapa dialog med le- omtanke. Idérik och nog- engagemang för upphandlings- Stockholms läns landsting och nu verantörerna och ta till sig deras grann. frågor. i Region Skåne. åsikter. 10 UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 www.upphandling24.se
 11. 11. Priset Årets upphandligschef delas ut vid en galamiddag i samband med konferensen Upphandling’08, den 4 december i år. Anmäl dig redan nu till konferens och middag. Gör det enklast på webben: www.uh24.se/upphandling08 Fler priser på Upphandling’08 Nominera dina kandidater Tre andra priser delas ut på Upphandling’08 den fjärde december. Nominera dina kandidater till priserna. till priserna! Årets upphandling 4 Upphandlingen ska ha åstadkommit nya lösningar för Listan över kandidater till priset vinna priset, vilket pris det gäller verksamheten Årets upphandlingschef är på in- och kort nominering. Mejla till 4 Upphandlingen har sparat pengar till verksamheten tet sätt komplett. Nominera din red@uh24.se tillsammans med en 4 Stark upplevd positiv förändring för användarna egen kandidat. kort motivering. Vem som helst Passa på att också fundera har rätt att nominera vem som Årets opinionsbildare över de övriga priserna. Vem tyck- helst. 4 Personen/organisationen har intensivt deltagit i debatten och er du är Årets förnyare? Vilken Och du, strunta i Jante. Det är åstadkommit en attitydförändring eller annan positiv förändring upphandling ser du som speciellt helt okej att nominera sig själv. lyckad? Vem är årets opinionsbid- Är du ändå orolig eller ovillig? Årets förnyare lare? Det är enkelt att nominera Namnen på dem som har nomi- 4 Personen/organisationen har initierat banbrytande och kandidater till priserna. Skicka in nerat pristagare hålls strängt innovativa idéer och därigenom åstadkommit positiv förändring namnet på den du tycker ska hemliga. 4 Personen/organisationen har testat nya metoder med gott resultat Syfte och kriterier för priset Juryn som utser pristagarna Det är en tung jury som utser de fyra vinnarna på Upphandling’08. Årets upphandlingschef Här finns representanter både från upphandlarvärlden och från nä- n Syftet med priset är att främja initiativ som utvecklar förutsätt- ringslivsorganisationer. ningarna för ett effektivt arbete med upphandling Lisbeth Jonsson, ordförande Sveriges offentliga inköpare (SOI) n Engagemang utöver det vanliga Ylva Mannervik, ansvarig för statlig inköpssamordning, Ekonomi- styrningsverket n Prestationer som har förbättrat förutsättningarna för upp- Stefan Holm, upphandlingsexpert Almega handlare/inköpare att göra ett gott arbete Johan Svedberg, vd Affärsconcept n Starkt bidragit till utökad positiv samverkan mellan köpare, Anders Wennerberg, ordförande LFU (landstingsnätverket för upp- exempelvis mellan kommuner handling) n Starkt bidragit till större förståelse mellan köpare och säljare Bo Nordlin, chefredaktör Upphandling24 www.upphandling24.se UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 11
 12. 12. senaste nytt D A G L I G A N Y H E T E R PÅ W E B B E N : w w w. u h 2 4 . s e Statens fastighetsverk ska bli BÄTTRE PÅ UPPHANDLING ÅÅ ENLIGT KONKURRENSKOMMISSIONEN ningen har gällt om urvalskriterier agerar Statens fastighetsverk i strid har angetts när man bjudit in leve- mot upphandlingsreglerna. Verket rantörer att komma in med intres- Upphandling lovar nu att bli bättre på att göra seanmälan för att lämna anbud. upphandlingar. Konkurrensverket har kommit ska genomlysas Den privata expertgruppen Kon- fram till att relevanta urvalskriteri- efter mångmiljon- kurrenskommissionen, inom Stif- er saknas i samtliga annonser. underskott telsen Den Nya Välfärden, har i en Statens fastighetsverks generaldi- Finspångs kommun skrivelse till Konkurrensverket an- rektör har nu uppgett att man har ge- väntar på en konsult- gett att Statens fastighetsverk (Fast- nomfört en utbildningsverksamhet, rapport som tar upp ighetsverket) vid upprepade tillfäl- som förutom skriftlig information vad som gått rätt el- len överträtt lagen om offentlig även bestått i en serie seminarier där ler fel under upp- upphandling. alla som kommer i kontakt med upp- handlingen av sam- De påtalade överträdelserna be- handlingsverksamheten har deltagit. stod i att Fastighetsverket vid selek- Utbildning av all personal som kom- Fastighetsverket är därmed över- hällsbetalda resor. mer i kontakt med upphandling ska För att minska kost- tiv upphandling och vid urvalsupp- rätta till bristerna, menar generaldi- tygad om att den typ av fel som påta- naderna med en handling genomfört ett urval mellan rektören för Statens fastighetsverk Bo lats av Konkurrenskommissionen miljon kronor har sinsemellan kvalificerade anbudssö- Jonsson. fortsättningsvis inte ska förekomma. kommunen försökt kande, utan att det i anbudsinbjudan Konkurrensverket har därför be- samordna resor och eller i något annat underlag för upp- följt hur Fastighetsverket har an- slutat att inte ansöka om förbud en- fordon. Men istället handlingen redovisats enligt vilka nonserat vid urvalsupphandlingar ligt lagen om ingripande mot otill- för en kostnadssänk- kriterier urvalet skulle gå till. och selektiva upphandlingar under börligt beteende vid offentlig Konkurrensverket har därför april, maj och juni 2008. Gransk- upphandling. n ning har kostnader- na ökat med fem miljoner kronor. Ök- ningen förklaras del- Ingen rättvis jämförelse i upphandlingen vis med själva upp- ÅÅ CAPIO CITYKLINIK AB vill att upp- värderingsmall och har stora för- måste göra om upphandlingen ef- handlingen, där fak- handlingen av de tre vårdcentra- hoppningar om att länsrätten inte ter sommaren, säger landstingets torer som högre for- lerna Liljeforstorg, Sävja och Enkö- ska hörsamma Capios begäran om jurist Mats Holmberg. donskvalitet och kor- ping i Uppsala län ska överprövas. överprövning av upphandlingen. Carema Primärvård AB vann ta leasingkontrakt Upphandlingen har anmälts till Förhoppningsvis ska tidsplanen, upphandlingen tidigare i juni, då spelat in. Kommu- länsrätten. med driftstart den 1 februari 2009, vårdbolaget fick totalt högst poäng nens internrevisorer Det Capio vänder sig främst emot inte behöva ändras. på respektive vårdcentral med hän- utreder nu hur politi- är den utvärderingsmodell som an- Landstinget ska nu inkomma syn till både kvalitet och pris. Care- kerna agerat under vändes i upphandlingen och menar med ett yttrande till länsrätten och mas begärda ersättning för Enkö- ärendets gång. att den var otydlig och att jämförel- upphandlingen får inte avslutas pings vårdcentral innebär till sen mellan de olika företagen inte innan länsrätten har fattat beslut i exempel att vårdbolaget måste be- blev rättvis. ärendet. tala landstinget 58 kronor per lä- Landstingets beställarchef Nik- – Vår förhoppning är att länsrät- karbesök. Affärsområdeschefen på las Rommel försvarar sig i ett press- ten inom några veckor ska fatta ett Carema, Stellan Ungerholm, anser Klart med meddelande: beslut i målet så att vi vet om vi kan dock inte att deras bud är anmärk- statens möbel- – Vi har använt en beprövad ut- gå vidare med Carema eller om vi ningsvärt lågt. n upphandling Försvarets materiel- verk är klart med en samordnad upp- Post- och telestyrelsen handling av möbler för statliga myndig- heter. I upphandling- slipper skadestånd på 86 miljoner en ingår kontorsar- ÅÅ SVEA HOVRÄTT slår fast att Post- som förlorade upphandlingen, ansåg positiva kontraktsintresset. betsstolar, stolar till och telestyrelsen, PTS, var affärs- att PTS hade förbisett två faktiska Tingsrätten bedömde att PTS inte hörsalar, arbetsbord mässig i sin upphandling av textte- förhållanden i deras anbud och be- brutit mot lagen om offentlig upp- samt möbler för of- lefoni. Därmed slipper man gärde att myndigheten skulle rätta handling och att Respons anbud var fentliga utrymmen. skadeståndskravet på drygt 86 mil- sitt beslut. det mest ekonomiskt fördelaktiga. Även skrivtavlor, an- joner kronor. PTS svarade att man inte ville ändra Nu gör Svea Hovrätt samma be- slagstavlor och film- PTS genomförde år 2001 en öp- beslutet. JNT vände sig till Stockholms dömning och slår fast att Post- och dukar ingår i upp- pen upphandling av en förmedlings- tingsrätt, eftersom man ansåg att PTS telestyrelsen iakttagit de krav på af- tjänst för texttelefoni och i decem- brutit mot kraven på affärsmässighet i färsmässighet som uppställs i reg- handlingen. ber samma år tilldelades Respons lagen om offentlig upphandling. JNT lerna om offentlig upphandling, uppdraget. yrkade att PTS skulle utge drygt 86 skriver Dagens Juridik. n Jakobstadsnejdens Telefon, JNT, miljoner kronor, vilket motsvarade det 12 UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 www.upphandling24.se
 13. 13. NYHETSREDAKTÖR EVA WENNSTRÖM eva@uh24.se senaste nytt Så ska småföretag in i offentlig upphandling ÅÅ KONKURRENSVERKET HAR FRÅGAT trädare för 16 konsultbolag ett antal upphandlingskonsulter som hjälper företag att hur mindre företag kan bli mer lämna anbud vid offentliga aktiva i offentliga upphandlingar. upphandlingar. Här är svaren. Många av de mindre före- Gör upphandlingarna mindre, tagen har en föreställning anpassa villkoren efter de min- att offentliga upphandlingar Gör upphandlingarna mindre, anpassa villkoren efter de mindre företa- dre företagens villkor och öka är krångliga, byråkratiska gens villkor och öka upphandlarnas kunskaper om villkoren för små och upphandlarnas kunskaper om och tar en massa tid och avstår medelstora företag, är några av de förslag som anges i Konkurrensver- villkoren för små och medelsto- därför från att lägga anbud, en- kets nya rapport. ra företag, är några av de förslag ligt de intervjuade konsultbola- som anges i Konkurrensverkets gen. Det innebär att många upp- Rapporten avslutas med för- Konsulterna ser också mindre nya rapport. handlingar går till de stora och slag på hur mindre företag ska upphandlingar och kortare av- Konkurrensverket har tagit redan etablerade företagen. börja delta i offentliga upphand- talsperioder som en möjlig väg reda på vilka problem små och Vid offentliga upphandlingar lingar i större omfattning. för att öka intresset från mindre medelstora företag upplever bör man istället ta till vara på Mer information från upp- företag. och redovisar dem i rapporten den innovationskraft, anpass- handlande enheter till mindre Andra förslag är avgiftsfria ”Behovet av stöd och hjälp till ningsförmåga och lokala kun- företag och en dialog mellan par- annonsportaler för annonsera- små och medelstora företag vid skap som finns hos många min- terna, till exempel informations- de upphandlingar och möjlig- offentlig upphandling”. ARS dre företag, enligt konsult- möten om kommande upphand- het att hemligstämpla inkomna Research har intervjuat före- bolagen. lingar är några av förslagen. anbud. n Sekretess fyra månader efter upphandlingen ÅÅ ALVESTA KOMMUN valde att till- kretess skulle gälla, med hänvis- fortfarande att beslutet om att hård, anser kommunen i sitt ytt- mötesgå Peab Asfalts önskemål ning till en affärsstrategi som de sekretessbelägga delar av anbu- rande. Man menar också att ut- om sekretess över anbudet. värnade om. Alvesta kommun det är riktigt. lämnande av uppgifterna skulle Alvesta kommun upphandla- valde då att lägga sekretess på I sitt yttrande till kammarrät- kunna skada kommunen och an- de under våren asfaltsarbeten delar av anbudet och inte lämna ten hänvisar de till sekretessla- ser att det kan leda till att före- för 2008-2009. Tre anbud inkom ut några delsummor, endast to- gen, med motivering att utläm- tag väljer att inte lämna anbud. och efter genomgång antogs talsummor. ning av uppgifterna skulle kunna Och på grund av utebliven eller Peab Asfalt AB. Nu har beslutet överklagats skada anbudsgivaren. Antalet försämrad konkurrens kan det i Fyra månader efter anbudet till kammarrätten i Jönköping. anbudsgivare i branschen är be- sin tur leda till högre prislägen önskade dock Peab Asfalt att se- Alvesta kommun anser dock gränsat och konkurrensen är för kommunen. n Carema betalar vid varje läkarbesök ÅÅ CAREMA PRIMÄRVÅRD AB vann uppnådde Carema Primärvård Enköpings vårdcentral är så låg ma köper sig marknadsandelar. upphandlingen av tre vårdcen- AB den högsta poängen på res- att vårdbolaget till och med Så gör de stora drakarna. Det är traler i Uppsala läns landsting. pektive vårdcentral med hänsyn måste betala landstinget 58 kro- vanligt att man dumpar priset, Avtalet innebär att Carema mås- till både kvalitet och pris. nor per läkarbesök. förlusten tar man igen någon an- te betala landstinget 58 kronor – De driver 30 till 35 vårdcen- – Vi blev förvånade över att nanstans, säger Börje Wennberg. per läkarbesök i Enköping. traler och är seriösa. Dessutom man begärde så låg ersättning. Stellan Ungerholm, affärsom- Carema Primärvård AB vann erbjuder de den billigaste vården Men det finns två förklaringar, rådeschef för Carema Sjukvård upphandlingen av Enköpings, och uppfyller alla våra kvalitets- dels är hyran för vårdcentralen AB, tycker inte att deras bud är Sävjas och Liljeforstorgs vård- krav, säger Ismail Kamil (fp), ord- låg och dels räknar Carema med anmärkningsvärt lågt. centraler och kommer att ta över förande i hälso- och sjukvårdssty- att göra sig populär och få väl- – Budet gäller den rörliga er- driften från den första februari relsen till Radio P4 Uppland. digt många listade patienter, sä- sättningen. Vi måste räkna alla nästa år. När Carema Primärvård AB ger Ismail Kamil till UNT. intäkter, även den fasta ersätt- Nio av tio anbud kvalificerade tar över driften kommer varje Börje Wennberg, oppositions- ningen från landstinget. Vi har sig för anbudsutvärderingen, läkarbesök på de tre vårdcentra- råd (s) säger till UNT att han stor erfarenhet av att driva vård- som gjordes med avseende på lerna att bli drygt hundra kronor inte är förvånad över Caremas centraler effektivt. Vi går ige- bästa kvalitet och lägsta pris vik- billigare för landstinget än idag. låga anbud. nom varje pinal, det är förkla- tat till 50 procent vardera. Totalt Den begärda ersättningen för – Jag tolkar det som att Care- ringen, säger han till UNT. n www.upphandling24.se UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 13
 14. 14. senaste nytt D A G L I G A N Y H E T E R PÅ W E B B E N : w w w. u h 2 4 . s e ”Konkurrensen har blivit bättre” ÅÅ DET KRÄVS en ökad konkurrensut- dabordssamtal med offentliga upp- Foto: BHåkan Flank Jordbruksverket mest innovativt på sättning av reglerade marknader handlare runt om i landet. Där har Gotlands och ökade ansträngningar för att vi haft möjlighet att fokusera på webben 2007 kommun bröt spåra anbudskarteller i offentliga eventuella anbudskarteller som Jordbruksverket har mot lagen upphandlingar. Det säger Claes kan förekomma. Jag är övertygad årets mest innovati- Gotlands kommun Norgren i en intervju. om att vi kan göra mer på det områ- va offentliga e- bröt mot lagen om Under Claes Norgrens fem och det för att hitta otillåtna samarbe- tjänst. Verket prisa- ett halvt år som generaldirektör har ten, säger Claes Norgren. offentlig upphand- des med Guldlän- Konkurrensverket fått ansvaret för Konkurrensverket har under de ling när de själva ken 2007 för att man tillsynen av de offentliga upphand- senaste åren inte lämnat in så kompletterade via nätet hjälper lingarna och en ny upphandlings- många stämningar mot karteller handlingar som lantbrukare med lagstiftning kom vid årsskiftet. till domstolen. saknades i anbu- Antalet karteller är nog inte färre ansökningar om I Konkurrensverkets senaste ny- idag, men de som deltar i kartellerna – Jag är inte säker på att det är ett det. Det slår länsrät- jordbruksstöd. hetsbrev intervjuas Claes Norgren har blivit skickligare på att dölja sig. tecken på att det finns färre kartel- ten fast i en dom Det menar Claes Norgren, som nyli- Användarna bjuds som gäller anbud av verkets pressekreterare Jimmy ler idag än tidigare. Men företagen gen avgick som Konkurrensverkets på karthantering på sjukgymnastik Dominius. generaldirektör. har under senare år utvecklat sin och kopplingar till – Det bredare uppdraget för oss, kunskap och sin medvetenhet om på Gotland. Nu olika databaser ger att hantera både konkurrensfrågorna För Konkurrensverket är det vik- hur konkurrensreglerna fungerar måste upphand- färdiga uppgifter och de offentliga upphandlingarna, tigt att få information om karteller och hur konkurrensmyndigheterna lingen göras om som underlättar an- har inneburit större synergier än vad och andra överträdelser av konkur- arbetar. De har, tillsammans med och kommunen ska sökningen. jag vågade tro från början. Vi på Kon- rensreglerna. Konkurrensverket sina ombud, blivit skickligare på att då bortse från det kurrensverket och alla som arbetar söker även nya vägar för att avslöja maskera sig, säger Claes Norgren. anbud som först an- med offentlig upphandling har ett karteller. Hela intervjun kan läsas på Kon- togs. tydligt gemensamt intresse att stop- – Vi har under vintern och våren kurrensverkets hemsida www.kon- Sida kritiseras pa karteller, säger Claes Norgren. genomfört en serie så kallade run- kurrensverket.se. n för konsult- upphandling Uppländska bruk Sida anklagas för kan behöva att prioritera statliga saneras institutioner vid upp- Länsstyrelsen vill handling av konsult- veta i vilken utsträck- tjänster. Privata och Kommentus ning de gångna se- utländska företag klens järnframställ- har betydligt svåra- ning har förorenat re att göra affärer. upphandlar fordon – igen miljön vid de gamla Enligt en kartlägg- ÅÅ KOMMENTUS ERBJUDER personalbil fär 1,5 år. Då får vi göra en ny upp- Avtalen för Fordon 2009 beräk- uppländska bruken. ning av tidningen i sin senaste upphandling och hop- handling igen, säger Carl-Göran nas träda i kraft 1 januari 2009 och Därför pågår nu en pas hjälpa till att föryngra den Bergstrand. sträcker sig fyra år framåt. n Omvärlden finns det upphandling som svenska bilparken. Vid årsskiftet trädde det upp- i många av Sidas ska vara klar i mitten Kommentus Gruppen AB ge- handlade avtalet Fordon 2008 i upphandlingar ba- av september. Den nomförde upphandlingen Fordon kraft och har blivit en succé, enligt ra en anbudsgivare. konsult som får upp- 2008 som trädde i kraft vid års- Carl-Göran Bergstrand. De 30 kom- draget kommer skiftet. Nu gör man en ny upp- muner, 7 kommunala bolag och 2 sedan att göra en handling, Fordon 2009, som även kommunförbund som omfattas av Mats Odell talar på översiktlig undersök- den här gången omfattar konven- avtalet beräknas avropa cirka 500 ESV-dagen ning av mark, tionella personbilar, kombibilar, fordon per år, vilket innebär en to- Uppfyller myndighe- grundvatten och se- minibussar och lätta lastbilar upp tal avropsvolym på cirka 500 mil- terna allmänhetens diment vid de fyra till 3,5 ton samt serietillverkade joner under den 4-åriga avtals- förväntningar? Den utvalda bruken Väll- miljöfordon. perioden. frågan besvaras på nora, Lövsta, Ströms- – Det gamla avtalet från 2003 lö- – Det är egentligen ingen skill- ESV-dagen den 9 ok- berg och Västland. per ut vid årsskiftet och därför gör nad i upphandlingarna Fordon tober. Förvaltnings- Syftet är att ta reda vi en ny upphandling nu, säger 2008 och 2009, mer än att det är minister och Mats på vilka bruk som Carl-Göran Bergstrand, ansvarig nya kommuner och landsting som Odell generaldirek- ska prioriteras i ett upphandlare på Kommentus. är med. tören för Försvars- Att det har blivit så tätt mellan Även den här gången kan an- tredje steg, där be- makten, Marie Haf- de olika upphandlingarna beror på budsgivarna lämna anbud på en hovet av sanering ström, är två av ta- de tidigare avtalen. finansieringstjänst, där kommuner utreds. larna. – Vi har till exempel avtalet från och landsting har möjlighet att er- 2005 kvar som löper ut om unge- bjuda personalbil. 14 UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 www.upphandling24.se
 15. 15. NYHETSREDAKTÖR EVA WENNSTRÖM eva@uh24.se senaste nytt Konkurrensverket fortsätter avfallsgranskningen ÅÅ FLER KOMMUNER uppmanas att traktet från 2005, värt över 9 snarast avveckla de olagliga kon- miljoner kronor, hade NSR trakten för avfallshantering. dessutom upphandlat som en Nordvästra Skånes Renhåll- förhandlad upphandling med nings AB (NSR) och Härjedalens föregående annonsering. Något kommun bröt mot lagen om of- som bara får användas i vissa fentlig upphandling, när de 2007 undantagsfall och som Konkur- genomförde direktupphand- rensverket inte ansåg fanns i lingar av avfallshantering. det här fallet. NSR tilldelade ett avfallskon- I Härjedalens kommun tillde- trakt värt över 18 miljoner kro- lades ett avfallskontrakt värt nor till Halmstads Renhållnings- över 5 miljoner kronor till Boll- verk, utan föregående upp- näs Energi, utan föregående handling. NSR menar att avtalet upphandling. Kommunen skulle bara var ett tilläggsavtal till ett påbörja upphandlingen men tidigare avtal man träffat med kom i tidsnöd och valde då att Halmstads Renhållningsverk. direktupphandla. Konkurrensverket anser dock Konkurrensverket anser att ligt ett öppet eller selektivt för- visa till Konkurrensverket, vilka att det inte fanns någon laglig både NSR och Härjedalens farande. åtgärder de tänker vidta för att grund att direktupphandla. kommun skulle genomfört upp- Härjedalens kommun och snarast avveckla de olagliga kon- Det ursprungliga avfallskon- handlingarna i konkurrens en- NSR har nu uppmanats att redo- trakten. n Helsingborgs webb ger Verva vinner samtliga besökarna svar på tal överprövningar i länsrätten ÅÅ VERVAS UPPHANDLING av föra sådana kvalificerade upp- ÅÅ NU ÄR DET LÄTTARE för Helsing- kan man använda e-post. Tan- ramavtal för it-konsulttjäns- handlingar som tjänster. Vi borgs invånare att få svar på frå- ken är att fylla på databanken ter prövades tolv gånger i visar också att det går att upp- gor om kommunen. En digital efterhand som nya frågeställ- länsrätten – Verva vann samt- handla utifrån kundernas be- medborgarassistent vid namn ningar dyker upp. liga. hov och ändå få till en bra ”Pärlan” har införts på kommu- – För oss är det en bland flera Av de åtta anbudsområden affär. nens webbsida. nya webbaserade kanaler som inom it-konsulttjänster över- Telemanagement Sverige Istället för att ringa kommu- ska underlätta för medborgarna prövades sju. Tolv anbudsgi- AB, en av anbudsgivarna som nens växel, ställer man frågorna när de söker enkel information vare valde att överpröva upp- begärt överprövning, ska se direkt till Pärlan via webben. från kommunen, säger Martin handlingen i länsrätten. över fallet närmare innan de När vi testade Pärlan och frå- Arkel, biträdande kommunika- Överprövningarna är nu av- bestämmer om de ska gå vi- gade ”Vad heter kommunchefen” tionsdirektör och huvudansva- gjorda och länsrätten konsta- dare till kammarrätten. fick vi svaret direkt: ”Stadsdirek- rig för projektet, till Helsing- terar att Verva inte brutit mot – Vi har inte hunnit ta ställ- tören heter Stellan Folkesson och borgs Dagblad. lagen om offentlig upphand- ning till om vi går vidare till du når honom på telefonnummer Medborgarassistenten är fram- ling. kammarrätten ännu, men vi 042-106600.” När vi frågade hur tagen i ett samarbete mellan – Länsrättens dom är mycket håller på att granska ärendet, mycket Helsingborg upphandlar Helsingborgs stad och Sirius IT, glädjande för inköparna som säger Jokka Ristijärvi VD på för varje år fick vi ett mer svä- efter att Helsingborg stad avro- vill göra bra affärer och för Telemanagement Sverige AB. vande svar: ”På sidan härintill pat Sirius IT:s e-tjänstplattform Verva som upphandlare, säger Michaela Kanti vill inte kom- finns information om aktuella och e-synpunkt. Avtalet ligger Michaela Kanti, upphandlings- mentera om hon tror att något upphandlingar i Helsingborgs inom ramen för Vervas Infra- ledare på Verva i ett pressmed- företag kommer att överklaga stad.” Pärlan pekade med blicken tjänst 2003. delande. domen men säger att möjlighe- och i bakgrunden laddades en På Sirius IT ser man en sti- Ingen statlig upphandling av ten finns. sida med allmän information om gande efterfrågan kring e-tjäns- it-tjänster har någonsin fått så Upphandlingen startade i upphandling. ter runt felanmälan och syn- många överprövningar. Micha- juni 2007 och intresset var Praktiskt bygger systemet på punktshantering. ela Kanti kommenterar Vervas långt över förväntat i alla åtta en databas som tankats med tu- Digitala medborgarassistenter skicklighet på upphandlings- anbudsområden. Totalt inkom sentals frågor och svar om kom- finns i flera kommuner i Sverige marknaden: 307 anbud. munal verksamhet. Vid omfat- och är ofta en kommuns första – Att vinna dem alla visar Ramavtalen kommer att gäl- tande frågor som inte kan steg mot att upprätta Kontaktcen- på att Verva har både kompe- la i två år med möjlighet till besvaras direkt, länkas informa- ter, vilka kan likställas med en tens och kunskap att genom- två års förlängning. n tionen på stadens hemsida och mer avancerad kundtjänst som när det blir för komplexa frågor hanterar kvalificerade ärenden. n www.upphandling24.se UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 15
 16. 16. CREUNA/COBRA FOTO: GETTY MER. Dagens informationsteknologi har obegränsade möjligheter, vilket är både intressant och spännande. Men det viktigaste är förstås att en IT-lösning bidrar till ökad nytta för verksamheten. Detta gäller inte minst i den offentliga sektorn, där ambitionerna är höga både när det gäller att effektivisera driften och att erbjuda medborgarna bättre service. Som leverantör till statliga myndigheter, kommuner och landsting är EDB en viktig partner i detta arbete. Med 6 000 medarbetare är EDB Business Partner en av Nordens ledande leverantörer av IT-tjänster. Vårt mål är att våra kunder ska få mesta möjliga nytta av sina IT-investeringar. IT-TJÄNSTER SOM GER MER. BRANSCHLÖSNINGAR • DRIFT • KONSULTTJÄNSTER • APPLIKATIONSTJÄNSTER www.edb.com
 17. 17. NYHETSREDAKTÖR EVA WENNSTRÖM eva@uh24.se senaste nytt Göteborg sparar 50 miljoner när inköpen blir elektroniska Tåg för Foto: Annelie Gärdmark ÅÅ GÖRAN BRUNBERG, Göteborgs in i en ökad elektronisk handel, sä- Jordbruksverket upphandlingsbolag, räknar med att ger Jan Andersson som varit med i 400 miljoner på mest innovativt spara 50-100 miljoner kronor per upphandlingen av det nya syste- Norrtåg AB ska köpa webben 2007 år med ett nytt elektroniskt inköps- met, i ett pressmeddelande. fem tåg för trafik på Jordbruksverket har system. Avtalet kommer att omfatta en Botniabanan och årets mest innovati- Nu ska flera tusen beställare i basperiod om fem år. I höst påbör- Ådalsbanan för sam- va offentliga e- Göteborgs stad kunna gå in i ett jas implementeringen av systemet, manlagt 400 miljoner enda system för att söka efter ram- då all avtalsinformation kommer tjänst. Verket prisa- kronor. De två leveran- avtal. I förlängningen kommer man att flyttas över från dagen avtals- des med Guldlän- törer som slåss om även att kunna göra sina beställ- bas. Lanseringen planeras till den 1 ken 2007 för att man kontraktet är kana- ningar den vägen. Göteborgs Stad januari 2009. via nätet hjälper densiska Bombardier Upphandlings AB har beslutat att – När användningen av systemet lantbrukare med och tyska Alstom. Tå- använda Visma Proceedo för elek- har inarbetats hos beställarna för- ansökningar om gen ska kunna gå i troniska inköp. väntas besparingseffekterna bli jordbruksstöd. 180-200 kilometer i tim- – Inledningsvis kommer det vara cirka 50-100 miljoner per år, berät- Användarna bjuds men och ta upp till 250 möjligt att göra elektroniska be- tar Göran Brunberg, upphandlings- på karthantering ställningar hos ett begränsat antal chef på Upphandlingsbolaget. Det 50-100 miljoner kronor per år räknar passagerare. Premiär- och kopplingar till leverantörer. Men avsikten är att kommer att bli lättare att beställa Göran Brunberg, upphandlingschef turen beräknas gå av på Upphandlingsbolaget i Göteborg, olika databaser ger staden genom införandet av denna rätt varor och tjänster hos de rätta stapeln i augusti 2010. med att spara på ett nytt elektroniskt färdiga uppgifter nya plattform successivt ska växa leverantörerna. n inköpssystem. som underlättar an- sökningen. Ovisst för gästabuds- Landstinget Så vill Konkurrensverket teaterns framtid Sida kritiseras De styrande politiker- för konsult- Västmanland ändra LOV na i Nyköpings kom- upphandling mun vill öppna upp Sida anklagas för gjorde rätt ÅÅ KONKURRENSVERKET är positivt mot förslaget till LOV och förslag för andra föreställ- att prioritera statliga ningar än Nyköpings till den föreslagna nya lagen om på förändringar: institutioner vid upp- gästabud och låta ÅÅ LANDSTINGET GJORDE inte något valfrihetssystem, LOV, men vill 3 Konkurrensverket anser inte handling av konsult- andra aktörer kom- fel när Vårdval Västmanland inför- ändra den på några punkter. Vi att Ekonomistyrningsverket ska tjänster. Privata och des. Det beslutade länsrätten i en har listan. ha ansvaret för en nationell data- ma in på Nyköpings utländska företag dom. Konkurrensverket har nu läm- bas för annonsering av valfrihets- Hus. Teater Sörmland har betydligt svåra- Landstinget Västmanland inför- nat sitt remissyttrande till Social- system. Istället bör all annonse- har satt upp föreställ- re att göra affärer. de det nya närsjukvårdsprogram- departementet om förslaget till ring rörande både LOV och LOU ningen om Nykö- Enligt en kartlägg- met Vårdval Västmanland efter års- LOV, Lagen om valfrihetssystem. offentliggöras elektroniskt och pings historia med ning av tidningen skiftet. Tre personer krävde LOV är ett komplement till LOU skötas av marknadens aktörer. stöd från Nyköpings Omvärlden finns det överprövning av beslutet. och är tänkt att användas inom 3 Konkurrensverket avstyrker kommun de senaste i många av Sidas Bland annat hävdades att Vård- vård och omsorg där brukaren, från utredarens förslag att LOV tolv åren. Nu har avta- upphandlingar ba- val Västmanland stred mot lagen den som använder tjänsten, kan ska finnas parallellt med LOU let gått ut och den ra en anbudsgivare. om offentlig upphandling och häl- välja vem som ska utföra vården inom samma tjänsteområde. borgerliga majorite- so- och sjukvårdslagen. Man ansåg eller omsorgen. 3 Det bör finnas bättre rättsli- ten har beslutat att också att landstingets pensionärs- I grunden är Konkurrensver- ga medel för leverantörer om de det ska bli en offentlig råd borde höras innan beslutet fat- ket positivt till LOV och skriver upphandlande myndigheterna Mats Odell talar på upphandling. tades. i sitt remissyttrande att ett val- inte följer lagen. ESV-dagen – En offentlig upp- Länsrätten skriver i sin dom att frihetssystem skapar bättre för- 3 En tillsynsmyndighet för Uppfyller myndighe- handling är enligt man inte funnit att beslutet är utsättningar för konkurrens och LOV bör utses och ha talerätt i terna allmänhetens kommunallagen olagligt på någon av de grunder kan öka leverantörernas möjlig- domstol. förväntningar? Den nödvändig. Det som de tre personerna anfört. het att anpassa tjänster efter 3 Domstolsväsendet och den frågan besvaras på handlar om över en Landstingsfullmäktiges beslut den upphandlande enhetens be- eventuella tillsynsmyndigheten ESV-dagen den 9 ok- miljon kronor, säger strider varken mot lagen om of- hov. måste få ökade resurser för att till- tober. Förvaltnings- Ulla-Karin Skoghag fentlig upphandling eller hälso- Konkurrensverket menar ock- synen av lagen kan följas effektivt. minister och Mats (fp), ordförande i kul- och sjukvårdslagen. Landstinget så att LOV ökar brukarens – pa- 3 Vilket vårdalternativ som Odell generaldirek- har heller inte överskridit sina be- tientens eller vårdmottagarens – tilldelas den som inte gör ett ak- tur- och fritidsnämn- tören för Försvars- fogenheter när man beslutade om inflytande över leverantörerna tivt val ska motiveras tydligt. den i Nyköping. makten, Marie Haf- närsjukvårdsprogrammet, utan att och hur de utför tjänsterna. Verksamhet i egen regi eller upp- ström, är två av ta- landstingets pensionärsråd fått På några punkter har dock handlad driftentreprenad ska larna. yttra sig. n Konkurrensverket invändningar inte gynnas. n www.upphandling24.se UPPHANDLING24 • NUMMER 6 | 2008 17

×