Diari del 26 d'abril de 2012

615 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.Que tingueu un Bondia¡¡ :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 26 d'abril de 2012

 1. 1. DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 / NÚM. 2.047 / ANY 9 AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3 DA deixa intacta la discrecionalitat en les autoritzacions d’inversió ANDORRA Pàgina 6 ANDORRA Pàgina 7 La quota preveu 70 persones poden un sou superior per tenir una feina ANDORRA Pàgina 8 a assalariats del temporal a finals de Òscar Julian assumeix les tasques de direcció i comerç i l’hoteleria mes, segons Govern portaveu de la Unió Hotelera Tati Masià ANDORRA Pàgina 8 L’USdA i el SAT organitzen un debat sobre el sindicalisme a Andorra el Primer de Maig ANDORRA Pàgina 9 El Tribunal Constitucional admet a tràmit la demanda de SAUR Vallnet per un judici equitatiu PIRINEUS Pàgina 15 El nou escenari econòmic serà l’eix de la 23a Trobada empresarial al Pirineu CULTURA Pàgina 18 El Cor dels Petits Cantors Lliures exposa que crearà la seva pròpia fundació ESPORTS Pàgina 19 CULTURA Pàgina 17 Olcina i Casals obtenen el permís de la FIBA per continuar El saló del còmic de la Mas- sana convida Josep Maria Blanco i li dedica una retros- La Massana Còmic jugant amb la selecció pectiva que es podrà veure al Museu fins al 28 de juny. recupera el ‘TBO’WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888
 2. 2. 2 D’INTERÈS DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad Temperatures suaus Nuvolositat abundant 06.57 h 20.48 h Avui continuarà una situació clara de sud a sud- -3/18 oest amb els sistemes frontals estancats als Piri- 5/17 4/16 neus centrals, que en aquella àrea donaran pre- cipitacions. Aquesta pluja no arribarà a aquesta 5/17 5/18 Quart creixent -4/10 zona, perquè deixaran tota la inestabilitat just 6/19 abans. Aquí s’espera nuvolositat al llarg del dia 6/20 entre variable i abundant, potser amb algun plugim feble molt esporàdic. Les temperatures 5/21 màximes variaran poc i les mínimes pujaran 4/18 lleugerament. El vent encara serà el protagonis- 4/20 ta. Bufarà fort del sud al sud-oest, amb ràfegues molt fortes als cims que tendiran a a uixar. El divendres dissabte cel serà molt variable, amb nuvolades sense pre- cipitacions que apareixeran al centre i al nal del dia. Que tinguin un BONDIA.
 3. 3. DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 3 PROJECTE DE LLEI D’INVERSIONS ESTRANGERESDA deixa intacta la discrecionalitat delGovern en les autoritzacions d’inversióUna bona part de les nou esmenes dels demòcrates volen donar més facilitats als inversors TATI MASIÀ JULIÀ RODRÍGUEZ ANDORRA LA VELLA “El PS no ha fet una anàlisiEl grup parlamentari demòcrataha deixat intacta la discreciona-litat del Govern a l’hora d’ator-gar les autoritzacions d’inversió constructivaestrangera. Així, no s’han tingut de la llei”en compte el parer de la Cambrade Comerç, que havia demanat La consellera Olga Adellachpoder emetre informes no vin- va afirmar ahir que no esculants abans de concedir una pot considerar la llei d’in-autorització, ni les crítiques que versions estrangeres en so-havia manifestat l’oposició so- litari, sinó com a integrantbre aquest punt. Els demòcrates d’un bloc temàtic que ha deconsideren que el model elegit permetre avançar cap a unés el que funciona en altres pa- nou model econòmic i crearïsos i ressalten que, en tot cas, hi llocs de treball. En aquestha unes clàusules de salvaguar- bloc estarien inclosos tam-da especi cades en la mateixa bé els textos sobre el noullei d’inversió estrangera que model fiscal i els conve-guien la decisió del Govern a Les conselleres demòcrates Sílvia Calvó i Olga Adellach van explicar les esmenes a l’articulat. nis de no doble imposició.l’hora d’autoritzar o no la inver- “Creiem que l’oberturasió d’una empresa de fora. Sílvia Calvó Olga Adellach la resta d’empreses a partir de econòmica és el camí més “Entenem que tal com està la regulació vigent sobre comp- segur que té Andorra peraquest article garanteix su ci- “Tal com està l’article sobre les “No s’ha volgut incloure un tabilitat i societats. En aquesta tornar a créixer, i és impor-entment la seguretat jurídica”, clàusules de salvaguarda, informe no vinculant perquè mateixa línia de donar facilitats tant per aportar innovació,va dir la presidenta de la comis- es garanteix suficientment el Govern ja té els mitjans per als inversors, una altra de les es- nous coneixements i gua-sió legislativa d’Economia, Síl-via Calvó, que juntament amb la la seguretat jurídica” determinar si convé una inversió ” menes s’ha fet per permetre que els pagaments i cobraments es nyar competitivitat”, va ar- gumentar Adellach.consellera general Olga Adellach puguin efectuar també a través En relació amb les críti-van explicar les esmenes que ha car” l’article referent a les ano- salvaguarda molt concretes”, va de bancs estrangers, sempre que ques fetes pels socialde-presentat el grup demòcrata a menades clàusules de salvaguar- reiterar Calvó, que a més va res- estiguin radicats en països coo- mòcrates al text sobre laaquest text. Entre aquests crite- da “per donar més coherència a saltar que la no autorització ha peradors contra el blanqueig de inversió estrangera, Calvóris que ha de tenir en compte el la redacció”. “Aquest article, tal d’estar motivada i podrà ser re- diners i el terrorisme. va manifestar que, a l’espe-Govern a l’hora d’atorgar una com està estructurat, aporta se- correguda davant els tribunals. Una altra de les modi cacions ra que donin la seva opinióautorització a una nova inversió guretat jurídica als inversors i el “Aquesta manera de procedir ja proposades pels demòcrates és sobre les esmenes demò-hi ha que no afecti negativament marge de discrecionalitat neces- s’està fent a l’administració”, va per “accentuar el control” en el crates, “sembla que no hanla lliure competència, el mercat sari per poder autoritzar una in- incidir Calvó. cas de l’adquisició de participa- fet una anàlisi constructivade treball o l’equilibri nancer versió estrangera assegurant els Una altra de les esmenes pre- cions de les societats “per impe- de la llei” perquè nomésdels recursos públics per auto- interessos estratègics nacionals”, tén que en cas de transmissió dir que amb compres en cascada han fet observacions sobreritzar, segons van remarcar les va indicar Calvó. d’una inversió després d’una es pugui disposar de més del la suposada arbitrarietat enconselleres. defunció sigui su cient una de- 10% sense haver passat pel pro- què pot caure l’executiu en El grup de DA ha presentat NO A L’INFORME DE LA CAMBRA claració i no s’obligui a obtenir cés d’autorització”. les autoritzacions.nou esmenes al projecte de llei, La consellera Olga Adellach va una nova autorització. També El grup parlamentari social- Les parlamentàries de-una bona part de les quals per- explicar que no s’ha volgut in- s’agilitzen i clari quen els trà- demòcrata va presentar a nals mòcrates van ressaltarsegueixen donar més facilitats troduir l’obligatorietat de fer un mits a fer quan una societat o del passat mes de març set es- també la importància que,als inversors estrangers i també informe no vinculant, tal com persona física perden la residèn- menes a aquest projecte de llei. una vegada s’aprovi la lleimés seguretat jurídica, al mateix havien demanat la Cambra de cia, supòsit en què també n’hi Els canvis proposats pels social- d’inversions estrangeres,temps que s’han volgut recollir Comerç i també la CEA, “per- haurà prou amb una declaració demòcrates estaven encaminats, es facin al més aviat pos-les aportacions dels diferents què el Govern ja disposa dels al registre. entre altres objectius, “a assegu- sible la llei del comerç i lacol·lectius, com la Cambra de mitjans” per determinar si con- D’altra banda, s’ha suprimit rar un control de la discreciona- llei que garanteixi la lliureComerç, la Confederació Empre- vé o no una inversió estrangera. la potestat que tenia el Govern litat del Govern mitjançant els competència. Segons vansarial (CEA), el Col·legi de Far- I és que, segons els demòcrates, de demanar una memòria d’acti- tribunals i a aconseguir la trans- afirmar, els dos textos hau-macèutics i l’Associació d’Im- aquesta llei és “perfectament ho- vitats anual als inversors estran- parència de les decisions del Go- rien d’entrar a tràmit parla-portadors d’Aliments. mologable” al que es fa en molts gers, en entendre que han de te- vern amb un control per part del mentari a la tardor. Una de les esmenes vol “reto- països. “Hi ha unes clàusules de nir les mateixes obligacions que Consell General”.
 4. 4. 4 OPINIÓ DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANAOcupació i més formació ¿Troba positiu el canvi de les oficines de turisme per agents comercials?El titular de Justícia i Interior, Marc Vila, va quota, en aquest cas per a personal especialit- Envia un SMS al 789posar en relleu ahir que el programa de treball zat. Així, dins aquesta quota s’inclou, entre amb la teva respostatemporal ja dóna feina a 59 persones i que a d’altres, cambrers o cuiners. I novament una de les preguntes que cal fer-se és si a través de ENQ SI o bé ENQ NOden tenir una feina pot ser de 70. D’aquesta Cada dimarts el resultat demanera es constata que aquest programa va mar les persones que estan a l’atur, ja que el l’enquesta es publicarà entenint els fruits esperats, tot i que cal recor- sector de l’hostaleria és molt important i hi ha aquest espai i entre elsdar que l’objectiu era ocupar 160 persones participants se sortejarà Gentilesa dei que encara queda molt per assolir aquesta ta formació, que serviria, alhora, per rebai- un telèfon mòbil amb pantallaxifra. A més, ara des del Govern es plante- xar el volum de persones inscrites al Servei tàctil, ràdio FM, MP3,gen demanar la implicació dels comuns, una MPEG-4, doble targeta SIM, Av. Meritxell, 122qüestió que potser s’hauria d’haver plantejat al sector. La qüestió de la formació Bluetooth, càmera de foto i Andorra la Vellaa l’inici. I precisament aquest anunci arriba és important i el Govern l’hauria de vídeo, bateria. Tel.: 866 415 - Fax: 829 050 E-mail: devima@andorra.adel mateix dia en què es va aprovar una nova valorar més a bastament. TRIBUNA OPINIÓCampanya 26-4 L’exemple de l’Argentina ASSOCIACIÓ DE PARES DE FAMÍLIA SEPARATS D’ANDORRA JORDI ORIOLA I FOLCH, REALITZADOR AUDIOVISUALEn a esta ca pan a a escala internacional la nostra associa . No a estat n robatori sinó na expropia la st cia pel e a a les e preses estran eció se solidaritza i ol donar a con ixer a tot o la poca st cia ció a b inde nitzacions le al ent establer res per no li a i portar e el o ern de e representa el reparti ent desi al i discri inatori en el r tes. La oti ació no a estat la cobd cia sinó arlos ene a s et e l’ r entina as i de isites dels pares separats en ers els se s lls. preser ar la sobirania sobre els idrocarb rs s s el de te d’ abans de pri atitzar la e s’extre en del s bs l de l’ r entina. i e la al en s a epsol a n pre olt En l’act alitat els pares separats pati el e es pot ano e per sota del real en i d’ na estrat ianar síndrome 26-4 e re ecteix la desproporcionalitat en el re . epsol no s espan ola sinó na e presa d’ znar de pressionar els pa sos e tenienparti ent ens al a e n dels pares nor al ent la are pri ada e en n pertan a ons d’in de te extern a b Espan a per a a orir l’ex a deix dels lls dies i l’altre pro enitor nor al ent el ersions e no tenen se a Espan a i en n pansió de les ltinacionals espan oles.pare en a deix tan sols atre dies. a l’e presa exicana e ex. . L’ r entina considera e controlar els an ateix al a dir e l’est ndard del reparti ent de i . ai na iniciati a pri ada destinada al l idrocarb rs s estrat ic i els bene cis esites e s’ator a al pro enitor no c stodi s conse ncia del cre a ria d’estar per sobre del dret dels po n’obtindr re ertiran tal co a est passant e es despr n d’ na le islació obsoleta cosa e es de ostra bles a i re di na ent i a s cal tenir en en in ersió social i prod cti a.a b la ltit d de con ictes e col lapsen la st cia. co pte e l’e presa a dia dels bene cis entre e el pa s es eda a a b la conta . Es di e l’ r entina edar a llada L’ ssociació de ares eparats d’ ndorra ani este e inació deri ada de l’extracció. econ ica ent per s sta ent a l’inre ora bo odi car la le islació act al en a or d’ na i altat en s el control de l’ r entina sobre el seel r i de isites. e aldre els drets dels enors per . El o ern espan ol a r a e la decisió petroli ar e si i econ ica ent s a deixin de la are i el pare i al. per dica ilions de petits in ersors per sol ent i aix enerar inter s en els a ents nin es cre e els petits els preoc pin econ ics. e podrien donar se repres na c st dia co partida representa na sol ció sta per po tant sinó s a iat els preoc pen els rans. lies a b oti ació pol tica per part de oder assolir na e itat per al bon desen ol pa ent de les relaci erns i instit cions neoliberals e desit enons a iliars despr s d’ na separació a is er ans i a iliars . . epsol no s declara a Espan a el n escenari econ ic entre at a les rans dels se s bene cis. e preses per l’ r entina s act al ent in i del si bolitza s e na data s per a nosaltres i dependent de l’ i co pta a b co pliciper a tots els a ectats n dret a rei indicar n illor reparti ent. . s la se ona e presa espan ola a b s tats continentals s cients per s perar c o pres ncia en paradisos scals dotze lials a da ent les protestes e sor eixin. les illes ai an i na a Lib ria . “26” - “4” . er per sobre de tot el o ern de ris MARE PARE . Entre i la de anda de petroli tina ern ndez ostra e s possible la i as a l’ r entina a ia p at n i n sobirania s a dir prioritzar les necessitats DESEQUILIBRI entre e la prod cció de petroli a dels ar entins en ront dels desit os de rans ia cai t n i la de as no s a ia poders econ ics aliens. ix ll n de per CUSTÒDIA COMPARTIDA JA!! a entat n . ix a et e l’ r en dicar los els per etr constr ir na socie tina essent n pa s prod ctor de cr a i tat s sta i pr spera entre e a E ro a t d’i portar ne. pa i nore les necessitats de la població per intentar donar con an a als ercats na Cartes al director . La petroliera a r a e l’expropiació i pol tica e renar l’econo ia i alentir la Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça ola els s ona entals principis de se sortida de la crisi. si no te ps al te ps... electrònica director@bondia.ad. Recorda que ens has de facilitar les teves retat r dica i de con an a de la co nitat La ist ria ens ostrar clara ent el res ltat dades, així com la parròquia de residència. in ersora internacional s a dir li preoc pa de cada opció.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es re ecteix en el se editorial. er les ostres cartes al director o les ostres opinions p in ser p blicades cal e ens acilite les ostres dades no i co no s passaport tel on i parr ia de resid ncia. Dipòsit Legal AND. 114-2004 DIRECTORI LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 PUBLICITAT 5
 6. 6. 6 DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 IMMIGRACIÓLa nova quota preveu un sou superiorper a assalariats del comerç i l’hoteleriaAixí es pretén assegurar que només es donen permisos a personal qualificat, inexistent al país TATI MASIÀ M. S. C. Marc Vila ANDORRA LA VELLA unes 3 places però no es vanEl Govern va acordar ahir obrir “És una quota reduïda perquè cal arribar a exhaurir. Vila va re- marcar que les quotes cal que permetre l’entrada a perfils queuna quota general d’immigració estiguin en consonància amb la no es troben al mercat internde 337 places. Tot i així, aquest situació econòmica. er aquestnou contingent preveu una no- i que l’economia necessita ” motiu va justi car l’aplicació delvetat respecte als anteriors, que mínim salarial i va explicar queté per objectiu garantir que no-més es donin permisos a per ls “Si una empresa vol contractar “si una empresa vol contractar una persona que no és quali ca-necessaris per a les empreses una persona que no és da no se li donarà quota”.però que no es poden trobar al qualificada no se li donarà El ministre de Justícia i In-Servei d’Ocupació. Així, s’han ” el permís de treball terior també va destacar que elcreat cinc categories noves i s’ha nou contingent s’ha fet tenint xat per a aquestes un mínim en compte les demandes delssalarial superior, tot plegat en- infantil, instructors de vol, na- agents productius, com és el sec-caminat a buscar personal qua- vegació i conducció de vehicles, tor hoteler i els empresaris delli cat, sobretot per als sectors de i també 20 per a esportistes, 20 as de la asa. Tot i que va avan-l’hostaleria i el comerç. per a recepcionistes d’hotel, çar que amb aquestes mesures La retribució mínima esta- Jordi Cinca va informar ahir dels acords del consell de ministres. 20 per a cuiners, 0 per a cam- no es resoldrà el problema, creublerta per als recepcionistes, brers, 20 per a caps de cuina o que podran aportar unes prime-cambrers i dependents de co- és que permetrà regularitzar els autoritzacions per a personal menjador, 5 per a auxiliars d’in- res solucions que seran analit-merç serà 200 euros al mes su- treballadors de parla russa que directiu de les empreses i de fermeria hospitalària o d’aten- zades a posteriori. Així mateix,perior a l’establerta i per als es van contractar en la prova les administracions públiques, ció primària, 15 per a assistents va subratllar que la intenció delcuiners, 100 euros superior. Així pilot feta al sector comercial i a 60 per a tècnics i professionals domiciliaris, 5 per a guies de Govern és avançar cap a una mi-mateix, per veri car que no es les activitats immobiliàries. En cientí cs i intel lectuals 0 per turisme, 0 per a dependents de llor qualitat i un bon servei.pot trobar aquest per l en el aquest cas, el Govern va obrir a delineants i dissenyadors tèc- comerç i 2 per a pastors. Vila també es va referir a lesmercat intern caldrà que totes una quota especial per a unes nics tècnics en ciències físiques, El ministre de Justícia i Inte- crítiques que els empresarisles ofertes de treball passin pri- cent persones, de la qual s’han químiques, enginyeria i infor- rior, Marc Vila, va indicar que llancen al sistema de quotes. Enmer pel Servei d’Ocupació, i per concedit 25 permisos. La pre- màtica tècnics d’equips òptics i es tracta d’una quota “reduïda aquest sentit va declarar que siassegurar que es tracta d’una visió és que més de la meitat electrònics professionals de la perquè cal estar segur de per- s’apliquen canvis en el modelpersona especialitzada s’ana- d’aquests assalariats segueixin navegació marítima i aeronàuti- metre l’entrada a per ls que no serà després d’una anàlisi pro-litzarà la seva experiència i les treballant al llarg de tot l’any. ca tècnics en edi cació, segure- es troben al mercat andorrà i funda, que sobretot tindrà entitulacions que n’acreditin la Aquesta quota general s’obri- tat en el treball i control de qua- que l’economia productiva ne- compte la repercussió de l’ober-quali cació. rà el 2 de maig i estarà vigent litat tècnics en ciències naturals cessita” per oferir un bon servei. tura econòmica i la situació de Una altra novetat de l’edicte ns al 31 d’octubre. reveu 50 i en sanitat tècnics en educació L’any passat es van preveure crisi en el mercat laboral. INFRAESTRUCTURES NOMENAMENTAdjudicada l’última fase del Elisenda Vives, novavial d’Encamp per 750.409 € presidenta de la CNAU REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA eruga. Vives és doctora en REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA a la licitació, que era de .522 Així mateix, es preveuen restau- història i en aquests moments euros. El termini d’execució és racions mediambientals i resti- El consell de ministres va no- és responsable de protocol iEl Govern ha adjudicat la terce- de dotze mesos. tucions d’accessos a les nques menar Elisenda Vives presi- afers administratius del on-ra i última fase de la desviació Aquesta actuació preveu la de la zona. denta de la omissió acional sell General. Anteriorment ha-d’enllaç entre la variant d’En- construcció de murs de susten- Ahir també es van adjudicar Andorrana per a la Unesco via estat directora de Relacionscamp i el carrer de Joan Mar- tació del vial, una plataforma l’assistència tècnica del con- AU . L’assemblea general Exteriors del Govern entre eltí a l’empresa Treballs úblics viària i elements d’urbanització trol de qualitat a l’empresa i- extraordinària ja va acceptar 1 i el 2001, i havia estat am- omesa. Els treballs tindran un com poden ser voravies, clave- rineu Inspecció i ontrol per divendres passat el nomena- baixadora a Itàlia i al Marroc.cost de 750. 0 euros, una xifra gueres, canalitzacions elèctri- 15.22 euros l’estimació era de ment de Vives per unanimitat. També havia treballat al depar-força inferior a l’import previst ques i de telecomunicacions. 16.01 euros . Substituirà en el càrrec Joan tament de atrimoni Artístic.
 7. 7. DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 ANDORRA 7 OCUPACIÓEl Govern preveu tenir 70 beneficiarisdels treballs temporals a finals de mesEl ministre de Justícia i Interior es vol reunir amb els comuns per ampliar les ofertes de feina TATI MASIÀ REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA s’està fent, a més de “veure en “Presentaré la proposta quines coses podem millorar .La iniciativa del programa de en la reunió de Vila va a rmar que hi ha eltreball temporal que es va enge-gar a principis d’any va per bon cònsols per oferir una pressupost su cient per als set mesos que queden d’aquest anycamí, segons el punt de vista part del pressupost” i va avançar que “de cara a l’anydel ministre de Justícia i Inte- vinent ja veurem el que faremrior, Marc Vila, que ahir va fer perquè tot dependrà del contextun balanç dels primers mesos “De cara a l’any vinent de crisi i d’altres elements comd’aquest projecte, que de mo- ja veurem el que farem l’obertura econòmica . Per ament ha donat feina a 59 per-sones. Vila va assegurar que de perquè tot dependrà aquesta segona fase és té projec- tat que 90 persones més es pu-cara a nals de mes es podran del context” guin bene ciar de la iniciativa, icobrir deu places m s ns a ar- poder donar feina així a un totalribar gaireb als bene ciaris de 160 aturats.d’aquesta iniciativa, a la prime- sols per abordar aquesta qües- L’executiu ha tornat a reite-ra fase de la qual l’executiu va El ministre Marc Vila va explicar les novetats sobre el programa de treball. tió. “Presentaré la proposta en rar que es tracta d’una mesuradestinar un milió d’euros. La la reunió de cònsols per oferir temporal que permet donar sor-durada mitjana de les feines és i la resta, de diferents naciona- la segona fase d’aquest projecte una part del pressupost que ens tida a dues necessitats del país.de sis mesos. litats, com la italiana, paragua- pretén comptar amb el suport queda per a aquest projecte di- En primer lloc, donar feina a les D’aquestes 59 persones que iana, dominicana, marroquina, dels comuns, les empreses pú- rigit a feines que puguin ser be- persones que estan en atur i, enpoden treballar de forma tem- algeriana i peruana. Tots ells bliques i les parapúbliques per ne cioses per a la societat , va segon, que el treball que facinporal tant a l’administració en són residents de llarga estada, ampliar el nombre de bene ci- assegurar el ministre de Justícia, sigui en bene ci de la comuni-general com a l’administració amb una mitjana de vint anys aris i la dotació econòmica del que es voldria reunir amb els tat, però en cap cas “el progra-de justícia, 21 són andorranes, de residència. programa. Vila encara no s’ha mandataris en un termini curt i ma està pensat per crear un lloc16 espanyoles, 16 portugueses El ministre va avançar que reunit amb els diferents còn- fer un programa similar al que de treball permanent . INFRAESTRUCTURESAlcobé i Pastor aborden Mitsubishi Chemical Holdings Grouples obres de la N-145 Què et semblaria estalviar REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va transmetreEl ministre d’Economia i Ter-ritori, Jordi Alcobé, es reuneix la setmana passada al seu ho- mòleg espanyol, José Manuel fins a un 85% en il.luminació?avui a Madrid, a les cinc de la García-Margallo, la transcen-tarda, amb la ministra de Fo- dència d’aquesta carretera per ament espanyola, Ana Pastor, per l’activitat econòmica d’Andorra,tractar com a qüestió central les tot i que va mostrar la seva com-obres de la Nacional 145, que prensió per la realitat econòmicauneix Espanya i Andorra. d’Espanya. Comuniquem l’obertura del Centre Mèdic Dra. Martínez-Illescas Medicina General i Medicina Estètica i Antienvelliment Amb les bombetes LED VERBATIM és possible! Duren fins Al carrer r Molines n mero Edi ci rill EL MÉS NOU Substitut directe per bombetes SENSE 25 2000, local A · Andorra la Vella LED d’ ALTA 80% en il.luminació de qualitat amb casquets més habituals Mercuri vegades més que una bombeta Potència d’ estalvi d’ energia Regulable incandescent el 86 55 66 Distribuïdor autoritzat: e-mail: dra.illescas@andorra.ad EXPERT, S.A. Sant Antoni, 5 Tel.: 803 455 Fax: 862 072 LES ESCALDES – Andorra Email: impex@andorra.ad
 8. 8. 8 ANDORRA DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 ENTITATS PRIMER DE MAIGÒscar Julian és el nou director USdA i SAT organitzeni portaveu de la Unió Hotelera un debat sobre el sindicalisme a AndorraHa rellevat Joan Armengol i Joan Antoni Azurmendi en els càrrecs J. R. AGÈNCIES ANDORRA LA VELLA REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA Els participants en la A pocs dies ja de la celebració jornada analitzaranÒscar Julian assumirà el càrrecde portaveu de la Unió Hote- del Primer de Maig, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) possibles proposteslera d’Andorra (UHA) després ha concretat una mica més els per sortir de la crisique Joan Antoni Azurmendi actes que organitzarà enguany,posés el càrrec a disposició del després d’haver anunciat quepresident de l’entitat, Àlex Ar- no convocaria la tradicional dicat la primera secretària demengol, el passat 19 d’abril, per manifestació que tenia lloc pels l’USdA, Maria José Espinosa.motius personals. Julian suma principals carrers de la capital. La jornada de debat tindràaquest càrrec al de director de la L’USdA i el Sindicat Andorrà lloc a l’hotel Eureka d’Escal-UHA, del qual va prendre pos- de Treballadors (SAT) han pre- des-Engordany entre les deusessió el passat mes de març en parat de manera conjunta pel del matí i les dues del mig-substitució de Joan Armengol, Dia internacional del treball dia. Els dos grans temes quesegons es va informar ahir en una jornada de debat “al vol- es proposen per al debat delsun comunicat. tant del món del treball i de les assistents són El món del treball. Joan Antoni Azurmendi ha relacions laborals”. Situació laboral i social a Andor-explicat que va assumir el càr- Els sindicats recorden que ra. Relacions treballadors-empre-rec de manera provisional men- fa deu anys, el 2002, ja van saris. Propostes per sortir de latre es duia a terme el procés de organitzar unes primeres tau- crisi i El sindicalisme a Andorra.fusió de les dues associacions En primer terme, Joan Antoni Azurmendi i, a la dreta, Joan Armengol. les de debat “i creiem que és ¿Què necessitem per normalitzarhoteleres del país, i que ara s’ha molt positiu re exionar i de- les relacions laborals?. Una ve-decidit fer un pas més cap a la línia similar a la d’ara i que un feta pública “la dedicació, la batre àmpliament en el si de la gada acabi el debat entre elsprofessionalització unint els dels principals temes que es professionalitat i la bona tasca nostra societat per obtenir una participants, que no han estatcàrrecs de director i portaveu continuaran treballant des de la realitzada al senyor Joan Antoni visió ben clara i propera de la especi cats pels sindicats, esen la persona d’Òscar Julian. UHA és la lluita contra la guerra Azurmendi com a portaveu i a problemàtica actual i intentar, presentaran les conclusions alsPrecisament Julian ha avançat de preus. Joan Armengol com a gerent de entre tots, buscar possibles mitjans de comunicació, i esque se seguirà treballant en una L’entitat agraeix en la nota la UHA“. solucions i sortides”, ha in- preveu també un dinar. Primavera Estiu 2012
 9. 9. DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 ANDORRA 9 AFER DE LA DEPURADORA D’ANYÓS TATI MASIÀEl Constitucional admetun recurs de SAUR-VallnetL’UTE al·lega que s’ha vulnerat el dret a un judici equitatiu REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA que el que cal és que s’executi la D’altra banda, cal recordar sentència i va concloure que el que l’UTE SAUR Vallnet encaraEl Tribunal Constitucional fet que el Tribunal Constitucio- està pendent de la resolució que(TC) ha admès a tràmit el re- nal hagi admès a tràmit aquest dicti el Tribunal d’Estrasburg,curs d’empara de l’UTE SAUR- recurs d’empara no prejutja la que ha de declarar si l’Estat haVallnet contra l’aute d’execu- resolució nal i va remarcar que vulnerat el dret a un judici equi-ció dictat per la Batllia el 10 de el Govern “acatarà” el que dicti table i si s’ha de repetir el procésnovembre del 2010 i contra els aquest tribunal. que va condemnar la societat. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la demanda.dos autes posteriors dictats elsetembre i el desembre del 2011per la sala administrativa delTribunal Superior, ja que al·legauna presumpta vulneració deldret a un judici equitatiu. L’au-te d’admissió, que va sortir pu-blicat ahir en el (BOPA),data del passat 2 d’abril. D’aquesta manera, en l’escritpresentat per la representaciólletrada de SAUR Vallnet el 9 degener es demana al Constituci-onal que es consideri vulneratel dret a un judici equitatiu i Per al Joanque es dictin “les nul·litats sol-licitades i totes aquelles queprocedeixin”. També demana és bo ajudarla suspensió de les decisionsd’execució impugnades mentre els altresduri el procés d’empara, ja que Les empreses també demanaven lasuspensió de l’execució de la sentènciaEL TC no es pronunciarà sobre els efectes suspensius fins a escoltar l’altra partal·legaven que comportarienperjudicis greus d’impossiblereparació, ja que cal recordarque l’UTE ha estat condemnadaa pagar 1,8 milions al Govern,uns diners que ja han estat di-positats en una entitat bancària.El Constitucional ha admès atràmit el recurs d’empara però,pel que fa als efectes suspen-sius, exposa que no es pronun- Per això col·laborem amb la Creu Roja Andorrana. Perquè hi ha moltes persones com el Joan que neces-ciarà ns a conèixer el parer de siten el nostre suport per poder ajudar els altres. I des de la Fundació Privada Banca Privada d’Andorral’altra part. impulsem tota mena d’accions que milloren la seva qualitat de vida i que donen sentit al nostre compromís El ministre portaveu, JordiCinca, va posar en relleu ahir, amb el nostre país i amb els seus ciutadans.demanat per aquest afer, queel Govern ja havia rebut la no- Perquè el que és bo per al Joan, és bo per a tots. És bo per a Andorra.ti cació d’aquesta admissió atràmit i que des de llavors s’haobert el termini perquè presen-tin les al·legacions pertinents. Elministre va destacar que des del’executiu mantenen “el criteri”
 10. 10. 10 ANDORRA DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 VISTES AL TRIBUNAL SUPERIORRecurs per una condemna per estafaen compres per valor de 2.800 eurosLa fiscalia vol la confirmació de la pena, ja que remarca que la dona sabia que no tenia fons TATI MASIÀ M. F. ANDORRA LA VELLA Honoraris d’advocat dinsLa defensa d’una dona condem-nada a un any de presó condici-onal per una estafa a diferents es-tabliments del país per un import les despesesd’uns 2.800 euros va defensar processalsahir davant el Tribunal Superiorque l’acusada ha de ser absolta La qüestió sobre si els ho-del delicte d’estafa, ja que no es noraris d’advocat s’handonen els condicionants perquè d’incloure sempre o no dinsaquest il·lícit estigui constituït. En les costes processals quanaquest sentit, entre altres argu- una de les parts és con-ments presentats, el lletrat va po- demnada a satisfer-les, vasar en relleu que la seva clienta no centrar una altra de les vis-tenia cap ànim defraudatori quan tes que es van celebrar ahirentre els dies 8 i 9 de febrer del davant del Tribunal Superi-2010 va fer diferents pagaments or. Una dona havia estat ab-en botigues mitjançant xecs. solta en un cas, però la part En aquest sentit la defensa va que havia estat condem-al·legar que els xecs eren de la nada va presentar recursseva clienta i que ella mateixa els Les vistes es va celebrar ahir davant del Tribunal Superior. contra aquesta absolució.va omplir davant els comerciants Novament la dona va serper fer el pagament. Va afegir la scalia no van tenir en compte absolta i el Tribunal Superiorque va dur a terme totes aques- La defensa al·lega que la En un altre cas es un seguit d’elements que proven va dictar que l’altra part estes compres convençuda que co- dona no va actuar amb recorre l’absolució l’il·lícit penal. Així, l’advocat de- fes càrrec de les despesesbraria una indemnització d’unaempresa que l’havia acomiadat. ànim defraudatori quan d’un empleat acusat fensa que l’home, en comú acord amb un amic, va fer un seguit de processals. En el moment d’executar-se la sentència,Segons el lletrat, no només con- va emetre els xecs també d’estafa factures falses, que es van abonar però, es va desestimar el ava en aquests diners, sinó que mitjançant un xec. pagament dels honoraristambé creia que el seu company En aquest sentit destaca que del lletrat de la dona, quesentimental l’ajudaria a fer front scalia es van oposar al recurs cabalar el perjudici provocat i va el Superior hauria de reobrir o ara ha recorregut aquestaa aquestes despeses. D’aquesta presentat per la part adversa i concloure que aquesta no és una ampliar el procediment per ava- decisió ja que consideramanera, la defensa va insistir que van demanar que la sentència de actitud normal. luar la complicitat de l’amic i que que els honoraris han deno hi havia ni engany ni ànim de primera instància sigui con rma- També el pagament amb xecs i s’hauria de condemnar l’home ser considerats com a des-lucre per part de la seva clienta da. En aquest sentit, el ministeri el seu possible ús fraudulent van pels delictes esmentats, ja que va pesa processal. La defensai que per tant no podia ser con- scal insisteix en el fet que la ser objecte de discussió en un al- afegir que durant el judici úni- de l’home, però, al·lega quedemnada per estafa. dona va fer els pagaments tot i tre cas que ha arribat al Tribunal cament va facilitar “explicacions s’ha de demanar de manera S’ha de destacar que en els dos saber que no tenia fons al compte Superior després de l’absolució bastes”, que van ser acceptades explícita aquest pagamentdies abans esmentats la dona va bancari per fer-hi front i, a més, d’un home que estava acusat per Corts. També va lamentar la perquè es faci efectiu.fer diferents pagaments en es- va remarcar que va fer un total de d’estafa, administració deslleial durada excessiva del procés i latabliments comercials, un dels set operacions. i ús de document inautèntic. En indefensió que això ha generat aquals, el més elevat, va ser de la , la defensa d’una de les aquest cas el recurs ha estat pre- la part que representa. La scalia querella es va interposar per atu-1.278 euros. empreses va posar en relleu que sentat per l’empresa per a la qual creu que no hi ha prova de càrrec rar el procediment laboral que Tant els representants de les al llarg d’aquest procediment la treballava l’inculpat, ja que con- su cient. La defensa de l’acusat, s’havia obert quan l’home va serempreses perjudicades com la dona no ha fet cap gest per res- sidera que el Tribunal de Corts i de la seva banda, exposa que la acomiadat.GUIA DE SERVEIS
 11. 11. DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 ANDORRA 11 COL·LECTIUSL’Associació de Professionalsde la Comunicació ja té juntaL’APCA vol col·laborar amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya AGÈNCIESUn moment de l’assemblea de l’APCA, que va comptar amb la presència de Josep Maria Martí. REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA ats, preveu tancar a curt termi- sar en relleu la necessitat de la ni un conveni de col·laboració formació d’aquesta entitat alL’Associació de Professionals amb el Col·legi de Periodistes Principat.de la Comunicació d’Andorra de Catalunya, així com contri- Martí, que va oferir la col-(APCA) va celebrar dimarts a buir a la formació, el reciclatge laboració del col·legi català perla nit l’assemblea constitutiva, i el creixement professional tant a “tot el que calgui”, va defensaren el transcurs de la qual es va dels seus membres com del sec- la funció social dels periodistesescollir la junta de govern de més enllà de simples “agrega-l’entitat, que neix després d’un dors de notícies”, sobretot enllarg període de treball amb L’entitat, amb una un moment en què als podersl’objectiu de defensar i digni - quarantena d’afiliats, econ mics, polítics i nancers,car la professió periodística. Així, la junta de l’APCA, que neix amb la voluntat de entre d’altres, “no els agrada que estiguem tan units”.va ser escollida per assentiment defensar la professió El degà del Col·legi de Peri-dels presents a l’assemblea, es- odistes de Catalunya va fer unatarà encapçalada per Cristina fèrria defensa de la professió,Orduña, Marc Segalés i Gual- tor en general, segons va expli- que va arribar a quali car d’“ar-bert Osorio, i comptarà també car Fuentes. tesanal”, i va insistir que no ésamb Marisol Fuentes, Noemí Precisament, l’assemblea fàcil i encara menys “en un paísRodríguez, Anna Pifarré, An- de constitució de l’APCA va petit com Andorra, on el sectordrés Luengo i Marta Tort, com comptar amb el suport del Col- de la comunicació, però, té una vocals. legi de Periodistes de Catalu- pes tan important”. En aquest L’entitat, que ja compta amb nya, representat pel seu degà, sentit va reiterar l’oferta de col-gairebé una quarantena d’a li- Josep Maria Martí, que va po- laboració del col·legi. CONFERÈNCIES T. M. Nova sessió de l’Aula oberta En el marc del cicle Aula oberta, la sala d’actes de l’am- baixada d’Espanya va acollir ahir una conferència del pro- fessor de francès de l’Institut Espanyol Máximo Fernández Perea, sobre el paper que va tenir el monestir de Santa Maria de Ripoll com a cruïlla de civilitzacions durant l’alta edat mitjana.
 12. 12. 12 ANDORRA DIJOUS, 26 D’ABRIL DEL 2012 ESQUÍ GRANDVALIRA Grandvalira renova totes les certificacions de qualitat El domini ha superat una anàlisi estricta dels punts de restauració REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA destaca l’ISO 22000:2005 de ges- que garanteix el control i la se- ti d’innocu tat dels ali ents, guretat ali ent ria de la nostra Grandvalira ha renovat les cer- un reconei e ent o tingut l’an variada o erta gastron ica , ti cacions en its co ara 200 i ue, des r s de dos an s va explicar Ton Naudi, director la alitat la esti edia i- de segui ent, ha su erat l’an li- de qualitat i edi a ient de ental la se retat ali ent ria i si estricta dels punts de restau- Grandvalira- anillo la revenci de riscos la orals raci So l’ nica estaci eu- El do ini esquia le s granEl domini ha introduït navegadors GPS a les màquines trepitjaneu. Entre els segells actualitzats, ropea a a uesta certi caci , dels irineus ha re ut ta la con r aci de continu tat de les seg ents nor es internaci- onals a qu co pta des de l’an 2005: l’ISO 00 :200 de CARTA DE COCKTAILS | OBERT TOT ELS DIES siste es de gesti de la qualitat trobans a la 00 :200 de gesti a ien- tal i l’Ohsas 00 :200 de pre- venci de riscos la orals Totes aquestes certi cacions validen l’esforç de Grandvalira per oferir els xi s est ndards qualitatius a les seves instal- lacions, tant als clients co als tre alladors, des del respecte a DISCO & CONCERTS la riquesa natural del do ini na de les novetats en at ria edia iental de la te porada que aca a de nalitzar, la intro- ducció de navegadors GPS a la ota de quines trepit aneu, ha co portat un estalvi energ - tic signi catiu TRÀNSIT Un motorista ferit en un accident de circulació a Santa Coloma REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA n otorista va resultar ferit ENTRADA GRATUÏTA ahir a la tarda en un accident de circulació que va tenir lloc al punt quilo tric , 00 de la carretera general n ero , a Santa olo a ndorra la e- lla l voltant de dos quarts de tres, la policia va re re una trucada d’avís que hi havia ha- gut un accident de circulació en aquest indret En el sinistre s’hi van veu- re i plicats una furgoneta de la arca ercedes Sprinter a atrícula andorrana i una otocicleta co etx in 250, ta a atrícula an- dorrana, que van col·lisionar per a ast o a conseq ncia del xoc entre els dos vehicles va resul- tar ferit el otorista, un resi- dent de nacionalitat portuguesa de an s, segons va infor ar Av. D E L F E N E R S / N ( A N T I C M O RT Q U I T H A M O RT ) | E S CA L D E S E N G O R DA N Y en una nota el cos de policia

×