Diari del 24 de maig de 2012

618 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡¡ :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 24 de maig de 2012

 1. 1. Dijous, 24 de maig del 2012 / Núm. 2.066 / Any 9 avui és notícia Pàgina 3 andorra Pàgina 6 L’Acoda demana Vila diu que abaratir el cost de l’enregistrament andorra Pàgina 7 l’acomiadament per irregular no afecta Andorra prepara la presidència del Comitè de Ministres del impulsar el sector ministres Consell d’Europa Tati Masià andorra Pàgina 7 Hollande nomena Sylvie Hubac representant personal en substitució de Christian Frémont andorra Pàgina 9 L’Apaea gestionarà els menjadors de segona ensenyança i batxillerat andorra Pàgina 10 El Comú de Sant Julià de Lòria detecta un increment de les demandes d’ajuts socials cultura Pàgina 13 Nit de bel canto i cançó popular italiana amb la soprano Michelle Marie Cook al juny esports Pàgina 15 andorra Pàgina 11 Ramírez no rebaixa la marca en els 100 esquena i esperarà per La botiga de segona mà gestio- nada per Carisma dóna 11.000 euros a tres entitats i al Comú, Carisma reparteix saber si anirà als Jocs Olímpics que tirarà endavant un projec- te de formació per als joves. 11.000 euros AJUTS A L’HABITATGE DE LLOGUERwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888 Govern d’Andorra Subvenció al lloguer convocatòria oberta fins l’1 de juny del 2012 El Ministeri de Finances i Funció Pública t’ofereix la possibilitat d’obtenir: INFORMA’T: - Subvenció al lloguer Tel. 875 700 - Crèdit per a l’emancipació (tot l’any) www.habitatgegovern.ad - Crèdit per a la fiança (tot l’any)
 2. 2. 2 D’INTERÈS DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 TRADUCCIONS I CORRECCIONS Traductors jurats inscrits al Registre Tot tipus de EL TEMPS meteo@bondia.ad documents Temps de maig Màximes més altes 06.23 h 21.18 h Torna el temps típic del mes de maig després de 6/20 les pertorbacions dels últims dies. Avui el cel es- 7/22 6/21 tarà poc ennuvolat durant el matí, exceptuant la cara nord, on hi haurà algun núvol de retenció. 8/23 8/23 4/12 Al llarg del dia els núvols s’aniran desenvolu- Quart creixent 9/24 pant amb més o menys força, i seran més grui- 9/25 xuts a la cara sud pirinenca. Serà durant la tar- da i el vespre quan apareixeran precipitacions 8/25 a la cara sud, preferentment en forma de xàfec 7/21 o tempesta. Les precipitacions no seran gaire 9/26 destacades però puntualment poden ser de moderada intensitat. Les temperatures pujaran divendres una mica més, amb valors molt agradables al dissabte CATALÀ, centre del dia. El vent bufarà del nord als cims, mentre que a les valls serà variable. Que tinguin CASTELLÀ, un BONDIA. FRANCÈS, ANGLÈS, ITALIÀ, PORTUGUÈS (entre altres) Av. Meritxell, 9, 4t-6a (Galeries Meritxell) Tel. 814 840a/e context-traduccions@hotmail.com
 3. 3. Dijous, 24 De maig Del 2012 3 economiaL’Acoda demana abaratir els costos del’acomiadament per impulsar el sectorL’associació reclama una llei òmnibus per revifar la construcció que estigui a punt en 6 mesos agències JULIÀ RODRÍGUEZ anDorra la Vella INDICADORSFlexibilitzar el Codi de relacionslaborals per abaratir els proces- vALOR AfegIt bRutsos d’acomiadament. Aques- El sector ha passat de representarta és una de les propostes de l’11,63% del valor afegit brut (VBA)l’Associació de Contractistes el 2009 al 9,74% el 2010. El 2006d’Obres d’Andorra (Acoda) per era del 13,02%, cosa que posa defrenar la caiguda del sector, que manifest el seu enfonsament.ja s’allarga diversos anys i quepot suposar que, si se segueix el PÈRDuA D’ASSALARIAtSritme actual, es perdin enguany El nombre d’assalariats va baixar1.000 llocs de treball més. Això un 11,04% entre els anys 2006 isí, la mesura s’hauria d’intro- 2010, mentre que al conjunt deduir “buscant l’equilibri”, és a l’economia ho va fer un 2,31%.dir, juntament amb altres quebeneficiïn els treballadors, com MetReS AutORItZAtSpodria ser, per exemple, l’incre- Des del 1981, l’any amb menysment del sou base, cosa que a la metres quadrats autoritzats alvegada contribuiria a la dina- sector de la construcció és elmització de l’economia. 1984, amb 83.040. El 2010 se’n Així ho va dir ahir el gerent antoni Baena i Víctor Filloy, a la roda de premsa d’ahir, acompanyats de carles mariné i augusto de avilés. van autoritzar 56.610.de l’Acoda, Víctor Filloy, du-rant la presentació d’un infor- Antoni Baena s’haurien de tramitar pel pro- quan la previsió per als pròxims CAu L’ObRA PÚbLICAme elaborat per l’associació quedescriu la precària situació del “Cal una resposta immediata, no cediment d’urgència al Consell General. anys és que sigui d’un 0,2%. Pel que fa a les iniciatives le- L’any 2010 es va destinar un 35,98% menys a obra pública en només per ajudar la construcciósector i apunta tota una sèrie En cas que no s’actuï d’aques- gislatives que s’haurien de con- relació amb l’exercici precedent. Eld’actuacions per revifar-lo. Fi- sinó també altres subsectors ta manera, les previsions de cretar, s’aposta per regular les 2011 els diners destinats a aquestlloy va ressaltar que els costos que pateixen la crisi ” l’Acoda són que se seguiran concessions administratives, ja capítol van baixar altre cop, end’acomiadar tants treballadors perdent entre dos i tres llocs de que en un moment en què no aquest cas un 66,2%.en els últims anys han estat molt Víctor Filloy treball al sector al dia, tot i que hi ha diners per invertir a leselevats per al sector, fins al punt les modificacions que s’introdu- arques públiques hi pot haver MÉS ACOMIADAMeNtSque moltes empreses hi han ha- “ Cal reduir els costos dels iran a la llei del sòl poden ajudar empreses interessades a explo- Si el sector acomiada enguany ungut d’invertir bona part dels be- acomiadaments, que suposen un a desbloquejar alguns projectes tar certes infraestructures, així miler de treballadors li costarà mésneficis obtinguts en els exercicis fre per a l’empresari a l’hora de que estaven aturats. Entre els com per una llei de morositat i de 20 milions d’euros, considerantde bonança econòmica. En aquest sentit, si es té en fer noves contractacions ” canvis que l’entitat demana que s’introdueixin també en aquest un tribunal d’arbitratge. L’Aco- da es refereix també al seu estu- una mitjana de 10,39 anys i un sou mitjà de 2.040 euros.compte que entre el 2006 i el text hi ha l’augment de la vo- di a un conjunt de projectes de2011 es van destruir 3.145 llocs diata per esmorteir la davallada lumetria, que seria un altre in- què s’ha parlat molt i que hau- mes cinc anys s’ha passat de pocde treball, passant de 6.777 a del sector. En aquest sentit, l’as- centiu per construir, i facilitar rien d’entrar “en l’etapa executi- més de 60 milions d’euros pres-3.632 treballadors, els costos sociació aposta per un compro- l’aprovació dels plans especials. va en un període no superior a supostats a 11 milions el 2012.d’acomiadament superarien els mís entre l’executiu i el sector Entre les propostes dinamit- sis mesos”: impuls de l’energia Baena va manifestar que da-43 milions. Així, la patronal dels per impulsar la rehabilitació, te- zadores, l’Acoda esmenta al seu elèctrica, iniciatives vinculades vant d’aquest panorama cal unacontractistes considera que cal nint en compte que és difícil que informe la rehabilitació d’im- al llibre blanc de l’energia, tele- “resposta immediata”, no tanrevisar els costos dels proces- el mercat admeti més obra nova mobles, per a la qual cosa s’hau- fèric del pic de Carroi, estació sols per ajudar la construcciósos d’acomiadament, “igual que en el moment actual, ja que en- ria d’establir la inspecció tècnica d’autobusos, heliport, casino i sinó també altres subsectors is’està fent a tot arreu”, ja que cara hi ha un excés d’oferta pen- d’edificis, que obligaria els pro- parc sanitari i tecnològic. evitar els costos socioeconòmicsen cas contrari empreses encara dent de ser absorbida. pietaris a revisar-los quan tenen El president de l’Acoda, An- derivats dels acomiadaments,actives haurien de recórrer a la Les diferents iniciatives le- un cert nombre d’anys. L’asso- toni Baena, va descriure la de- com són l’augment de les pres-suspensió de pagaments o di- gislatives necessàries per portar ciació advoca també per la nor- licada situació del sector desta- tacions socials i la disminuciórectament a la fallida. a terme el paquet de propostes malització del crèdit i el man- cant que en obra privada està de cotitzants a la CASS. Els di- La intenció de l’Acoda és que que s’ha elaborat, que es podri- teniment d’un nivell adequat per sota dels nivells de l’any ners que la Seguretat Social potdes del Govern, que ja ha rebut en encabir en una llei òmnibus d’inversió pública, que s’hauria 1984. L’any 2010 es van auto- perdre si es fa el miler d’acomi-l’informe, s’impulsi un paquet com les que s’han fet en països de situar entre el 2% i el 3% del ritzar 56.610 metres quadrats adaments previstos per a aquestde mesures, que s’haurien de veïns, haurien de ser una rea- producte interior brut (PIB) –al i l’any 1984 van ser 83.042. Pel any són prop de cinc milionstractar de forma global i imme- litat en els pròxims sis mesos i voltant de 70 milions d’euros–, que fa a obra pública, en els últi- d’euros.
 4. 4. 4 opinió Dijous, 24 De maig Del 2012 edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Cal que determinats càrrecs públics disposinMesures alternatives de més seguretat personal?L’associació de Contractistes d’Obra, acoda, la vegin perillar perquè per a l’empresari si- Envia un SMS al 789va fer balanç ahir de la difícil situació que viu gui menys costós fer-los fora. Tothom estarà amb la teva respostael sector, i que ha costat més de 3.000 llocs d’acord que calen mesures que serveixin perde treball des del 2006 fins al 2011. Una de reactivar un sector que durant anys ha estat ENQ SI o bé ENQ NOles propostes que van posar sobre la taula és un dels més importants al país, però caldria Cada dimarts el resultat deque s’abarateixi el cost d’acomiadar personal que aquesta dinamització no es fes a costa l’enquesta es publicarà ena canvi de prendre altres mesures per afavo- dels empleats. D’aquesta manera, cal avalu- aquest espai i entre elsrir els treballadors, com serien, tal com van ar quines són les propostes que es poden ti- participants se sortejarà Gentilesa deexposar, apujar el sou base. És evident que la rar endavant, sense perjudici de ningú i, en un telèfon mòbil amb pantallaconstrucció ha estat el sector més afectat per aquest sentit, cal que s’avaluïn totes les vies tàctil, ràdio FM, MP3,la crisi, però el que no es pot pretendre és que possibles, com per exemple el foment de les MPEg-4, doble targeta SIM,sigui sempre el treballador el que pagui els rehabilitacions o altres canvis que Bluetooth, càmera de foto i Av. Meritxell, 122 Andorra la Vellaplats trencats i que ara, a més dels 3.000 que podrien fer que la construcció tin- vídeo, bateria. Tel.: 866 415 - Fax: 829 050 E-mail: devima@andorra.adja han perdut la feina, n’hi hagi d’altres que gués més activitat. TRIbuNaEl combat del Merengue i la lleva del Biberó nuava. Allí moriren uns vuit-cents soldats d’entre 17 i 18 anys. PeIuS CoToNaT, historiador Quan la foscor de la nit va envair el camp de ba- talla, l’enemic aturà el seu dens tiroteig i els escas-A mitjans de l’abril de 1938 quatre dels alumnes de mentre que els soldats del Biberó, ben al contrari, sos supervivents gosàrem aixecar el cap, iniciant ell’Institut Garcia Fossas, tots ells nats l’any 1920 i no gaudien de cap entrenament en ordre de batalla. retrocés vers les nostres posicions. El meu companyamb 17 anys, vam ésser mobilitzats i enviats al front Palmés fou ferit en una cama. La nostra companyia,de guerra. Aquests quatre érem en Elias Muntadas El que firma aquest article, Peius, junt amb el que era la menys danyada pel foc enemic, havia patitGabarró –desaparegut al front de l’Ebre–, en Joan company Pere Palmés, formava part de la tropa un 40% de baixes, la majoria de la lleva del Biberó.Riera Badosa –mort fa uns quatre anys– i dos super- d’atac (124 brigada mixta, 27 divisió –abans Karl Aquella mateixa nit, dos capitans i dos comissarisvivents, en Pere Palmés Martí i jo mateix. Fórem tots Marx–) manada pel major del Barrio. A les vuit del –els de la segona i quarta companyia del batalló– fo-quatre enviats al front del Segre. matí tres companyies del batalló iniciaren l’atac ren afusellats sota acusació de negligència. al Merengue. La primera companyia, en què està- L’exèrcit del general Franco havia arribat a Ca- vem el Palmés i jo mateix, restà en reserva, però a Després d’aquests combats, el front restà estancattalunya a primers d’abril i es veié deturat pels rius les onze, davant de la inutilitat de l’atac, la nostra al sector i la majoria dels soldats foren traslladats aSegre i la Noguera Pallaresa, formant una seguida companyia rebé ordres d’incorporar-se a l’assalt del altres zones de guerra. No pocs biberons participarende caps de pont, grans porcions de terreny en zona Merengue. després en la batalla de l’Ebre, amb baixes encararepublicana a la riba esquerra dels rius Noguera Pa- més nombroses. És per això que el Govern de la Ge-llaresa i Segre. El cap de pont de Balaguer, d’un radi La gran desfeta neralitat de Catalunya, el dia 18 de maig de 1999, vade 9 quilòmetres, abraçava els pobles de l’Assentiu, El relat que seguirà fou viscut per l’autor d’aquestes atorgar a l’Agrupació de la Lleva del Biberó 1941 lala Ràpita i Vallfogona de Balaguer, formant un se- línies i serà narrat tal com va succeir. No rebérem Creu de Sant Jordi. Sembla que fou la ministra demicercle defensiu, passat el riu Segre, i ocupat pel V cap informació sobre l’operació a efectuar, desco- Sanitat, Frederica Montseny, qui, en assabentar-seCos manat pel general Moscardó, i fou l’escenari de neixíem les posicions de l’enemic. Érem uns novells de l’edat dels nois que serien mobilitzats, digué:la dura batalla del Segre, el maig del 1938. instruïts només a marcar el pas i no havíem disparat “Però si aquests nois encara es prendrien el biberó.” un tret amb un fusell rus, la data de fabricació del Aquest fou l’origen de la denominació.La batalla del Merengue qual –que jo certifico que portava inscrita– era deUn dels més cruents combats fou el del tossal del l’any 1898, o sigui, de l’època de la revolta d’octubre El desenllaçMerengue, on els franquistes excavaren trinxeres del 1917. Dos mesos després, vaig ésser capturat per una pa-amb vies d’evacuació i aprovisionament, fortificant trulla falangista i portat al camp de concentracióaquest punt de tal manera que conquerir-lo fos di- No estàvem uniformats, cadascú anava amb la d’Aranda de Duero, d’on vaig eixir en llibertat, atèsfícil. Malgrat això, el capità republicà que va rebre roba pròpia. No teníem cartutxeres, portàvem 50 el fet d’ésser menor d’edat (17 anys), i sota responsa-l’ordre de prendre aquesta posició assegurà: “Esto cartutxos de munició i dues bombes de mà al sarró, bilitat del meu avi matern, que residia en zona fran-nos lo vamos a comer como si fuera un merengue.” Per que no sabíem contra qui utilitzar. Vam sortir de les quista. El desembre del 1938 vaig ésser mobilitzataquesta causa el tossal fou conegut des d’aleshores trinxeres pròpies, travessant filats, col·locats un dar- per l’exèrcit de Franco i enviat al front de Guadala-amb el nom del Merengue. L’ofensiva republicana rere l’altre. Aviat fórem detectats i dispersats pel foc jara, on vaig veure, l’abril del 1939, el final d’aques-sobre el Merengue es prolongà entre els dies 22 i 27 enemic. Perdut tot contacte amb els comandaments, ta fratricida contesa després d’haver lluitat als dosde maig de 1938, amb atacs violents i sagnants. El jo vaig anar a parar a un camp de blat, i cos a terra, bàndols.pronòstic del capità no es va complir i els republi- les bales em xiulaven a ras de les orelles i segavencans mai aconseguiren l’ocupació d’aquest cim. Es les espigues de blat, sota foc creuat de metrallado-calculen unes 2.000 baixes republicanes entre morts res, amb projectils de morter. Impossible continuar Cartes al directori ferits. Les dels franquistes foren menors. avançant, jo vaig romandre al mateix lloc, escoltant Envia les teves cartes al director o les teves opinions els gemecs dels ferits, i algun crit allunyat ordenant a l’adreça electrònica director@bondia.ad.La batalla del 23 del maig contada per un protagonista l’avanç... ¿però avançar vers a on? L’enemic atrinxe-A més de les ben acabades fortificacions, l’exèrcit rat disparava i causava un gran nombre de baixes. Recorda que ens has de facilitar les teves dades,franquista del Merengue hi havia situat tropes ve- Caigut en un rec proper, un ferit es planyia. El sol així com la parròquia de residència.teranes com els tiradors d’Ifni –moros i legionaris–, caminava vers la posta i la desigual contesa conti-El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. Dijous, 24 De maig Del 2012 publicitat 5
 6. 6. 6 Dijous, 24 De maig Del 2012 policiaVila diu que l’enregistrament irregularno afecta ministres o càrrecs políticsUn informe indica que la gravació de converses només implica personal intern del cos sfga m .s .c. anDorra la Vella Les irregularitats es El Govern revisaEl ministre de l’Interior, Marc van detectar el 2010Vila, va explicar ahir que els in- arran d’una verificació la seguretatformes de què disposa indiquenque les irregularitats en els en- del sistema dels membresregistraments de converses te- del gabinetlefòniques fetes a l’edifici de lapolicia només afecten personal El cas es va posar Vila també va informar queintern del cos i no ministres ni en mans de la Batllia la policia està seguint dife-càrrecs polítics. Vila va espe- rents línies d’investigaciócificar que aquest document i ara està en fase per resoldre l’atac a la casaes va elaborar el juny del 2010, d’instrucció del ministre Cinca. S’ha ve-moment en què la policia va rificat que es tracta de dosdetectar possibles irregularitats impactes intencionats fetsen el sistema d’enregistrament, da amb mesures de seguretat i amb un rifle de caça i esi va afegir desconèixer els fets d’accés restringit. planteja la possibilitat d’unque hagin pogut passar després El ministre de l’interior, Marc Vila. Les possibles irregularitats tercer, i que els trets s’hau-d’aquesta data. es van detectar arran d’una ve- rien fet des de la zona de El cas es va traslladar a mans marcar que tots els centres que en estendre als comandaments rificació de l’equip feta per la l’Aldosa. Ara s’analitzen lesde la Fiscalia i ara està en fase reben trucades d’emergència amb el seu coneixement, ja que policia el mes de juny del 2010. restes dels projectils amb eld’instrucció. Així mateix, el mi- tenen un sistema d’enregistra- és una eina útil per a les inves- Va ser en aquest moment quan suport d’experts en balísti-nistre d’Interior va assenyalar ment per recuperar la informa- tigacions policials i per deixar es va elaborar un informe, que ca de la guàrdia civil. Tambéque, tot i que els indicis són de ció facilitada i també per qüesti- constància d’eventuals ame- posteriorment es va traslladar al s’està fent una enquesta alsgravacions, pertoca a la Batllia ons de seguretat, en el cas de la naces o emergències. Aquesta responsable d’Interior i a la Fis- veïns de la zona i investi-avaluar si hi ha hagut algu- policia. L’edifici policial també pràctica, però, no afectava els calia. A partir d’aquest moment gant les càmeres de trànsit.na cosa més. Per aquest motiu està dotat d’aquest sistema des altres membres del cos. es va verificar l’ús del servei i A més, s’ha revisat la segu-va afirmar desconèixer l’abast que es va construir, fa deu anys. Vila també va informar que el ara només s’enregistren les tru- retat dels membres del Go-de l’afer. A més del centre d’emergència, sistema d’enregistrament es tro- cades d’emergència que arriben vern en funció dels riscos. El titular d’Interior va re- les gravacions també es podi- bava en una sala tècnica equipa- al centre de control. consEll dE MinistrEs trEballsLa llei d’estadística no preveu postes que facin les institucions i organismes que elaborin esta- dístiques, empreses i associaci- Convocats 4 concursoscrear un institut nacional ons socials i econòmiques. El text regula el deure del secret estadístic, la recollida de per a obres en escoles dades, la difusió de resultats i el m. s. c. anDorra la Vella El director del departament estadístiques europees) destaca règim sancionador (que preveu Redacció d’Estadística, Alexis Estopiñán, la independència professional, per als funcionaris les multes anDorra la VellaEl Govern va aprovar ahir el va destacar que no es preveu no jurídica. Per això va afegir establertes en la Llei de funcióprojecte de llei de la funció de la creació d’un institut nacional que el fet de desvincular-se’n no pública i per a les persones col- El Govern ha acordat con-l’estadística pública. El text ha d’estadística i l’autoritat compe- aportaria més independència. laboradores, entre 600 i 30.000 vocar quatre concursos na-de donar el caràcter oficial a les tent serà l’àrea que encapçala. Un dels aspectes innovadors euros). La llei té 51 articles i es cionals per a la realitzaciódades emeses per l’autoritat es- En aquest sentit va explicar que de la llei és l’establiment d’un preveu que entri en vigor de for- d’obres en quatre centres es-tadística, oferint així confiança, el Govern ha volgut fer una llei pla d’estadística, que s’haurà ma immediata. colars. Els treballs pugen adóna garanties al ciutadà entorn a la dimensió del país i el fet d’aprovar per llei i tindrà una vi- Estopiñán va destacar l’apos- uns 785.944 euros. També esel secret estadístic i estableix un de no crear una institució evita gència de quatre anys. L’objectiu ta realitzada des del Govern pel licitaran unes obres a la zonarègim sancionador. El projecte augmentar els costos. Tot i així, serà sistematitzar les activitats desenvolupament de l’activitat de la cruïlla de CG-1 amb lade llei regula l’activitat estadís- va indicar que el codi de les bo- estadístiques d’interès per al estadística. En aquest sentit va carretera de Fontaneda, quetica per a fins estatals però no nes pràctiques estadístiques de Principat i definir si són obliga- afirmar que per aquest any hi permetran eixamplar la via als’aplica en les enquestes d’opi- la Comissió Europea (del qual tòries o de resposta voluntària. ha una inversió de 200.000 euros llarg de 35 metres. Es preveunió o els sondejos electorals. la llei adopta els principis de les El pla s’elaborarà amb les pro- prevista per a aquesta activitat. destinar-hi 126.611 euros.
 7. 7. Dijous, 24 De maig Del 2012 andorra 7 consell d’europa copríncep francèsPreparació de la presidència agènciesdel Comitè de ministresSaboya participa en la 122a sessió de l’organisme a Estrasburg sfga Redacció anDorra la VellaEl ministre d’Afers Exteriors,Gilbert Saboya, ha participaten la 122a sessió del Comitè de sylvie Hubac és també directora de gabinet del president de la república.Ministres del Consell d’Europa,que s’ha celebrat a Estrasburgaquest dimarts i dimecres i enquè ha aprofitat per avançar en Hollande nomena Hubacla planificació de la presidènciaandorrana d’aquest organisme,que tindrà lloc a partir del 9 de representant personalnovembre del 2012 i fins al maig Redacciódel 2013, segons va informar anDorra la Vella Hubac, nascuda a Tunisahir l’executiu. l’any 1956, és llicenciada en En aquest sentit, Saboya es els participants en la 122a sessió del comitè de ministres del consell d’europa. El president francès i coprín- dret i ha ocupat diversos càr-va entrevistar amb l’adjunta a cep d’Andorra, François Ho- recs de responsabilitat en l’ad-l’alcalde per als Afers Europeus felicitar la presidència britànica va reiterar la importància de llande, ha nomenat com la seva ministració francesa, sobretoti Internacionals a l’ajuntament pel seu treball durant els sis transposar els valors promo- representant personal Sylvie relacionats amb la cultura, desd’Estrasburg, Rafik Nawel- últims mesos, al mateix temps guts pel Consell d’Europa de Hubac, que també exerceix el de l’any 1980 fins a l’actualitat.Elmniri, per tractar les diferents que va donar la benvinguda democràcia, seguretat jurídica càrrec de directora de gabinet Últimament ha exercit càrrecsactivitats que es duran a terme a la presidència albanesa, que i respecte dels drets humans del president de la República. com el de presidenta del Con-a Estrasburg durant la presi- s’exercirà fins al mes de novem- als països veïns que no formen El nomenament d’Hubac, que sell Superior de la Propietatdència andorrana al Comitè de bre del 2012. part d’aquest organisme. A més, substitueix Christian Frémont, Literària i Artística i ha estatMinistres del Consell d’Europa. El debat de la sessió es va Saboya va felicitar l’adopció de representant personal de Ni- membre del Tribunal de Con- Ja en l’àmbit de la sessió, el centrar en la política del Consell les diferents prioritats de coo- colas Sarkozy, sortirà publicat flictes Laborals, a més de presi-ministre es va dirigir a la cam- d’Europa envers les regions ve- peració amb el Marroc, Tunísia properament al Butlletí Oficial denta de la cinquena subseccióbra amb un discurs en el qual va ïnes, matèria en què el ministre i Jordània. del Principat d’Andorra (BOPA). del Consell d’Estat.
 8. 8. 8 andorra Dijous, 24 De maig Del 2012 col·legi de dietistes afer de la mestra de p-4Consultes al 50% per als agènciesmenors la setmana vinentEls nutricionistes se sumen al dia de la nutrició centrat en els infants tati masià m. f. anDorra la Vella centralitzada i que molts dels professionals, a títol individu-El Col·legi de Dietistes-Nutri- al, col·laboren amb les escolescionistes d’Andorra s’afegeix a per elaborar els menús. Aixòla celebració de l’onzena edició fa que un 80% dels centres tin-del Dia nacional de la nutrició guin menús supervisats per una Espanya, que porta per lema professional, tal com destaca laEnsenyar a menjar és ensenyar a vocal del col·lectiu, Marta Pons. andreu, després de la reunió a l’ambaixada.créixer. Per això, tota la setmana Un de cada tres nens a Es-que ve les consultes a menors panya té sobrepès. A Andorra,tindran un 50% de descompte.I és que des del col·legi han tro- el col·legi presenta la iniciativa. segons va recordar la vicepre- sidenta, Katia Durich, no es Els sindicats lamentenbat positiva la iniciativa, ja quees destina a una franja de la po-blació en què és interessant que col·legi, Alba Reguant, va posar en relleu que cal tenir en comp- te que les escoles ja ofereixen disposa de dades de menors de 12 anys i ara el Servei Andor- rà d’Atenció Sanitària (SAAS) que la qüestió no avancis’adquireixin uns hàbits d’ali- menús equilibrats però que els està fent una enquesta. Amb agènciesmentació saludables. infants només hi fan un àpat al tot, Berta Jiménez exposa que anDorra la Vella a la reunió, Andreu es va mos- D’aquesta manera, desta- dia, i per tant “l’educació ali- el sobrepès creix arreu. trar decebut perquè veu quequen que és important que els mentària” no pot dependre no- També es publicarà, en breu, El president de la junta de per- no s’avança en l’assumpte i queinfants tinguin una alimentació més dels centres. una nova guia sobre l’alimen- sonal del professorat espanyol a això està perjudicant molt el sis-equilibrada, tant a les escoles Des del col·legi recorden el tació en infants emmarcada en Andorra, Venancio Andreu, es tema educatiu perquè els parescom a casa. La presidenta del seu assessorament a la cuina l’Estratègia nacional. va reunir ahir amb l’ambaixa- estan molt preocupats. dor espanyol, Alberto Moreno, El representant de la junta de i la consellera d’Educació de personal va demanar a l’ambai- gent gran l’ambaixada, Margarita Melis, xador i a la consellera d’Educa- per reiterar que l’avaluació feta ció que la qüestió “se solucioniXerrada sobre la relació a la mestra de P-4 de l’escola d’Escaldes-Engordany és “in- justificada”, amb arguments al més aviat possible i d’una ma- nera positiva”, perquè considera que l’avaluació que s’ha fet a laentre càncer i alimentació “insostenibles” i amb formes “inapropiades”. Andreu va lamentar que no li mestra “no té cap argument de pes, ja que se l’acusa d’ensenyar per sobre del nivell i s’utilitzen hagin aportat cap novetat, cosa arguments sexistes sobre la seva Redacció anDorra la Vella La xerrada Alimentació i càn- es relacionen, tant de manera que ha qualificat de “decebedo- manera de vestir”. cer tanca el cicle de tallers per positiva com negativa, amb ra” perquè veu que no s’avança Ahir la junta de personal esLa relació entre el càncer i els a un envelliment saludable que l’aparició i el desenvolupament en l’afer, quan el que esperava és va reunir per decidir les accionshàbits alimentaris és el tema de la Fundació Crèdit Andorrà del càncer. un missatge tranquil·litzador en a dur a terme. Andreu va ma-la nova xerrada que organitza ha ofert des del mes de gener. La Fundació Crèdit Andorrà el sentit que hi hauria passos en nifestar que hi ha alguns pro-la Fundació Crèdit Andorrà Aquest cicle ha tractat diverses ofereix un ventall ampli d’acti- positiu. En la reunió l’únic que fessors que donen suport a laper a majors de 60 anys. La xer- qüestions de salut que poden vitats per a la gent gran, cons- li van comunicar és que el ter- mestra afectada però que no as-rada és avui de deu a dotze del resultar d’interès per a les per- cient del dinamisme que mani- mini màxim que té el ministeri sisteixen a les assemblees “per-migdia a L’Espai, el centre soci- sones grans. festa aquest col·lectiu, i pretén d’Educació espanyol per pro- què tenen por que per qualsevolal d’activitats i formació per a En la sessió prevista per avui donar resposta a les seves in- nunciar-se és el 30 de juny. cosa insignificant els facin unala gent gran situat a Escaldes. es parlarà dels aliments que quietuds. En declaracions posteriors avaluació negativa”. divulgació educació tati masià Lliurament Salvador Giner avalua dels premis el futur del capitalisme del Ral·li de matemàtiques Redacció anDorra la Vella dis Catalans des del 2005, Giner és catedràtic emèrit de sociolo- El Liceu Comte de Foix va El president de l’Institut d’Es- gia de la Universitat de Barce- acollir ahir l’entrega dels pre- tudis Catalans, Salvador Giner, lona. Va rebre la Creu de Sant mis del Ral·li de matemàti- ofereix avui una conferència Jordi de la Generalitat de Cata- ques. Cal destacar que 1.070 centrada en el futur del capita- lunya l’any 1995. En el seu cur- alumnes han pres part en lisme. Així, sota el títol El futur rículum també consta el Premi aquesta prova. Finalment, el del capitalisme, l’expert oferirà Nacional de Sociologia i Ciència grup 3r del Col·legi Sagrada una xerrada a l’ambaixada d’Es- Política, que va rebre el 2006 i Família i el grup 4t de la Sa- panya a partir de dos quarts de és atorgat pel Centre d’Investi- grada Família representaran vuit del vespre. L’acte l’organit- gacions Sociològiques (CIS). En Andorra en la gran final del zen de la manera conjunta l’Ins- la seva extensa trajectòria pro- Ral·li, a Tolosa el divendres 1 titut d’Estudis Andorrans i l’am- fessional cal destacar que va ser de juny. baixada d’Espanya. membre fundador de l’Associa- President de l’Institut d’Estu- ció Catalana de Sociologia.
 9. 9. Dijous, 24 De maig Del 2012 andorra 9 tribunal de corts escola andorranaLa fiscalia vol una pena de set Els menjadors de segonaanys per venda de cocaïna ensenyança i batxillerat, gestionats per l’APALa defensa demana la nul·litat del control per falta d’assistència m. s. c. anDorra la Vella hagi d’ampliar l’horari del per- m. f. / redacció anDorra la Vella Pel que fa a la qüestió de la sonal de cuina que té contra- falta d’assistència en la perquisi- dos anys L’Associació de Pares de l’Es- ctat. Aquest plus d’hores seràQuan va ser controlat va confes- ció, la fiscalia es va oposar a la cola Andorrana (APA) assu- subvencionat pel Govern, quesar que havia venut droga i va petició de nul·litat per vulnera- de presó per mirà a partir del curs que ve hi destinarà 6.733 euros al mes.indicar als agents on l’amagava.Al seu domicili els agents hi van ció de drets i en tot cas va afegir que es tractaria d’una manca de no passar la vigilància de menjadors dels centres de segona ensenyan- L’adjudicació dels treballs a l’entitat es preveu per al curstrobar uns 60 grams de cocaïna, compliment de l’obligació de la la pensió ça i batxillerat. Aquest servei, 2012-2013 i és prorrogable perdiners en efectiu, una bàscula lletrada que estava de guàrdia, però, anirà a càrrec d’una em- cursos escolars fins al 30 dede precisió, bossetes preparades que va ser avisada i va dir que Un home s’enfronta a dos presa privada a les escoles de juny del 2018. Quant al serveiper fer porcions i 9,8 grams de fessin el control sense ella. anys de presó i a satis- primera ensenyança. També de patis i menjadors del cen-cànnabis. Per això la fiscalia de- fer gairebé 37.000 euros serà aquest personal extern el tre del Pas de la Casa, tambémana set anys de presó, tant per control a la duana de pensions impagades. que farà les tasques de vigi- recaurà en l’associació, quela venda de la cocaïna com pel D’altra banda, ahir també va ser Aquesta va ser la petició del lància de patis. El Govern ja rebrà de l’executiu 989 eurosconsum d’aquest mateix estupe- jutjat un altre home que va ser ministeri fiscal al Tribunal de ha convocat un concurs públic al mes. L’APA creu que aquestfaent i de cànnabis, que l’home controlat a la duana quan entra- Corts per a un pare acusat per contractar una empresa. nou sistema millorarà el serveiva admetre. va al país amb un autobús que d’impagament de pensions La presidenta de l’Associa- a secundària, en què hi havia La defensa, però, va posar en venia de Barcelona i al qual van alimentàries i frustració de ció de Pares, Laura Vallribera, queixes dels pares.relleu que la perquisició que la trobar 700 grams de marihua- procediments executius de va explicar que l’entitat pot as- Així mateix, l’entitat propo-policia va fer a casa de l’acusat na. Posteriorment, al seu domi- cobrament. En canvi, la de- sumir el servei als centres de sarà en la propera assembleaha de ser considerada nul·la, ja cili els agents de la policia van fensa en demana l’absolu- segona ensenyança i batxillerat fer-se càrrec també de l’espaique ell havia sol·licitat l’assistèn- trobar 1.200 grams d’haixix, 7,4 ció, tot i que es va compro- sense haver de fer noves con- de menjadors de primera ense-cia lletrada, i per tant assenyala grams de marihuana i 4,5 de metre a arribar a un acord tractacions. En aquest sentit va nyança. Això faria que nomésque el control domiciliari s’hau- MDMA, a banda d’anotacions per pagar les pensions. explicar que, a diferència de la vigilància de patis passés aria d’haver fet en presència d’un en una llibreta (que ell diu que Els fets van començar el primera ensenyança, en què se recaure en personal extern iadvocat. És per això que dema- eren de partides de pòquer) i 2006, quan l’home va deixar serveix el menjar a cada infant, també en docents. En cas quena que sigui condemnat només una bàscula de precisió. de passar la pensió i va de- a secundària els menjadors s’opti per aquesta via, el Go-pel consum i no per tràfic, ja que Tot i que l’home va manifes- manar una rebaixa de l’im- funcionen com un self-service. vern ha assegurat l’aportaciósi la perquisició es considera tar que la marihuana que porta- port, que era de 500 euros. Això permet que l’APA només econòmica.nul·la també ho han de ser les va a sobre quan va ser controlat Segons l’imputat, les malesdeclaracions que l’home va fer era per a una tercera persona relacions amb l’exparella isobre els productes que la poli- que l’hi havia encarregat i que la mala situació econòmica conferènciacia hi va trobar. l’haixix i l’MDMA de casa seva van ser els motius de dei- Si la petició no és tingudaen compte la lletrada nega que eren d’un amic, la fiscalia consi- dera que es dedicava a vendre i xar de pagar. Tot i això, va continuar fent transaccions Celebració del Dial’home, que regentava un bar aCanillo, fes un any que venia, jaque ell mateix ha confessat que demana cinc anys de presó. La defensa nega el tràfic. Així, tot i admetre que la decla- econòmiques que, pel fis- cal, anaven destinades que no es fessin efectius els europeu dels parcsnomés havia venut 35 grams de ració del seu client pot semblar procediments executius. redacciódroga que havia adquirit una inversemblant, posa en dubte D’altra banda, el fiscal anDorra la Vella és oberta a tothom i arrencaràvegada i que ara es disposava que vengués ja que a casa seva va demanar tres anys per a les 20.15 a la Biblioteca Co-a vendre els altres grams que li no es van trobar diners i en el a un home reincident acu- Per celebrar el Dia europeu munal de la Massana. Aquestavan trobar. En aquest sentit, la compte bancari no hi havia cap sat d’un furt amb força. La dels parcs, el parc natural co- proposta està pensada per adefensa indica que si ha confes- ingrés sospitós. Va afegir que ni la defensa en va sol·licitar munal de les Valls del Coma- tots els públics.sat la resta de qüestions no tin- al mòbil ni a l’ordinador tam- l’absolució en no quedar pedrosa i el de la Vall de Sor- Els responsables dels parcsdria motiu per mentir en aquest poc s’han trobat indicis que es acreditada, a partir de les teny han organitzat una sessió han considerat interessantpunt i va negar que hi hagi un dediqués a vendre droga. I va declaracions de testimonis, de conferències centrades en abordar aquest tema tenint entestimoni que confessi que n’hi concloure que cap persona ha la implicació en els fets. el paper social i econòmic dels compte el context econòmiccomprava des de feia un any. confessat haver-n’hi comprat. espais protegits. La jornada actual. “Com serà el Pirineu Dimarts, 29 de maig del 2012 a les 10.30 h Sala d’actes de MoraBanc Av. Meritxell, 96. Andorra la Vella el 2025? Confirmeu l’assistència trucant al 884 884. Per a quins canvis ens hem de preparar?” Us convidem a la conferència que oferirà ENTRADA LLIURE el meteoròleg i presentador de televisió Tomàs Molina.
 10. 10. 10 andorra Dijous, 24 De maig Del 2012 benestar MedI aMbIent s’incrementen les demandes Canillo tancarà l’accés d’ajuts socials a sant Julià rodat dels visitants a la vall d’incles El Fons de Cohesió Social està per damunt dels 40.000 euros agències agències agències canillo Redacció sant julià De lòria El cònsol major de Canillo, El Comú de Sant Julià de Lò- Josep Mandicó, i la consellera ria, a través del departament de de Turisme, Meritxell Alcobé, Serveis Socials, ha constatat un han explicat des del cap de important augment de les de- la vall d’Incles la intenció de mandes d’ajuts durant els pri- restringir de manera parcial el mers cinc mesos d’aquest any. trànsit a la vall durant el juli- En total s’han valorat favora- ol, l’agost i mig setembre, per blement quinze peticions, a què preservar-ne l’atractiu natural. s’han destinat uns 10.000 euros, Tot i que encara han d’acabar mentre que l’any passat la xifra de parlar amb els propietaris, va ser de 29 sol·licituds i prop de Montserrat Gil amb les responsables de serveis socials. la voluntat és que una empresa 40.000 euros. s’encarregui d’oferir un servei Per donar una millor respos- de transport des del peu fins al alcobé i Mandicó a la vall d’Incles. ta a aquest increment de les de- Montserrat Gil defensa la seguretat cap de la vall cobrant un preu mandes, la corporació ha deci- “simbòlic” als visitants, que que aquest estiu es vol tornar dit traslladar el departament de del tobotronc hauran de deixar el vehicle a a instal·lar una caseta d’infor- Serveis Socials, que fins ara es l’entrada, en un aparcament mació turística de la vall d’In- trobava a l’edifici administratiu La cònsol major de Sant Julià ha tornat a defensar la segure- que la corporació vol habilitar cles, per potenciar les excur- de la baixada del Molí, a l’antic tat del Tobotronc després la demanda interposada pel pare de en un terreny privat, una vega- sions que s’hi poden fer. Així local del Punt Jove, a l’avinguda la menor accidentada l’agost de l’any passat. Montserrat Gil ha da ho hagi negociat amb el seu mateix, s’hi millorarà l’accés, Verge de Canòlich. “Aquest es- afirmat que “per nosaltres no falten mesures de seguretat. Estem propietari. embellint el peu d’Incles i ar- pai dóna resposta a la demanda fent el seguiment escaient per comprovar-ne la seguretat i hem La voluntat del Comú és ranjant la carretera i algunes dels ciutadans que fos més cèn- d’esperar a la resolució judicial”. Gil també va informar que els que el mitjà de transport sigui parets caigudes, i es vol inten- tric i accessible”, explica la còn- serveis jurídics del Comú ja han fet tots els tràmits i que el batlle de dimensions reduïdes i que tar que els cables del bestiar sol major de Sant Julià, Mont- disposa de tota la informació, en què hi ha informes forenses fets tingui poc impacte en el pai- que hi ha als prats quedin més serrat Gil. L’horari d’aquest per una companyia asseguradora. satge, i en aquest sentit Alcobé integrats en el paisatge i siguin departament és de vuit del matí ha posat exemples, com un tre- tots iguals. a sis de la tarda. net, un carro o fins i tot quads. Pel que fa al nou camí de El departament ha vist com vés del reglament del Fons de mit iniciatives per respondre a Els propietaris de les bordes, l’Obac, la corporació comunal les peticions d’ajudes econò- Cohesió Social, que té un pres- les necessitats més bàsiques” i els camps i el bestiar de la vall fa una valoració positiva de la miques han augmentat durant supost anual superior als 40.000 va deixar clar que “si s’ha d’in- tindran hi accés lliure, ja sigui seva obertura, i de cara a aquest aquests primers mesos de l’any, euros, 35.000 euros del fons més crementar el Fons de Cohesió mitjançant una targeta o algun estiu es vol tornar a potenciar. sobretot pel que fa al pagament 8.000 euros per a projectes soci- Social ho farem, perquè no es sistema d’identificació, que en- A més a més, també es vol pro- de les mensualitats de la Ludo- als comunitaris. poden quedar sense recursos, i cara s’ha d’acabar de concretar. mocionar de cara a l’hivern, escola i l’Escola Bressol. Aques- La cònsol major de Sant Julià si hem de demanar un crèdit ex- D’altra banda, la conselle- convertint-lo en un circuit de tes sol·licituds es valoren a tra- ha manifestat que “s’han supri- traordinari, també ho farem”. ra de Turisme ha assenyalat raquetes.Guia de serveis Dimecres 30 de maig a les 20:15h ELS SABONS I LA PELL. El Museu del Perfum Realització de sabons líquids el convida al proper taller amb tensoactius dirigit pel professor Sergio Cañete. Museu del Perfum - Centre Júlia - Av. Carlemany, 115 - Reservi hora al TEL: 892 221 1a Planta (Escaldes - Engordany)
 11. 11. Dijous, 24 De maig Del 2012 andorra 11 Primavera Jove la massanaLa jornada s’amplia a tot el tati masiàdia amb tallers i competicionsLes novetats d’enguany són la ‘capoeira’, els malabars i la percussió tati masià Redacció la massanaLa quarta edició de la Prima-vera jove, que se celebrarà elpròxim 2 de juny al recinte deSanta Caterina, arriba amb ac- Un moment de l’entrega dels xecs de Carisma.tivitats durant tot el dia per alsjoves de 12 a 30 anys d’Ordinoi la Massana. Segons van expli-car les conselleres de Joventut Carisma dóna 11.000 €de les dues parròquies, evaFont i Natàlia Cusnir, al matíes faran tallers, que oferiran al Comú i a tres entitatscom a novetats capoeira, mala- Redaccióbars i percussió, a banda del la massana presentarà en breu; en aquestsclàssic clínic i joc de skate. moments l’estem acabant de Ja a la tarda, a partir de les natàlia Cusnir i eva Font van presentar ahir la 4a Primavera Jove. La botiga de segona mà gesti- tancar amb els formadors”. Unatres, les protagonistes seran onada per Carisma va repartir iniciativa que la corporació estàles competicions de skate, de de les dues conselleres es va ta activitat comencen avui i ahir 11.000 euros entre el Comú treballant de forma conjuntafutbol 4x4, de bàsquet 3x3, de atrevir a establir un nombre duraran fins al mateix dia de de la Massana i tres entitats. Una amb el centre jove de la Massa-tennis taula, de futbolí i d’ho- concret de joves que prendran la Primavera jove, el 2 de juny. gran part de l’aportació, 6.000 na, el Punt 400.quei aire. A més, han previst part en l’activitat, però esperen Per fer efectiva la inscripció els euros, se la va endur la corpora- D’altra banda, Càritas vauna botifarrada al migdia per a arribar a una cinquantena de interessats poden anar al Punt ció per tirar endavant un projec- rebre un xec de 3.000 euros,tots els assistents. participants. Com cada any, els d’Informació Juvenil d’Ordino te de formació per als joves. mentre que el centre d’acollida Cusnir va recordar que les campions de cada competició i al Punt 400 de la Massana. el en aquest sentit, la consellera d’infants La Gavernera i l’Asso-activitats estan planificades te- tindran la merescuda recom- preu és de 5 euros i, en cas de d’educació, Joventut i esports ciació de Dones d’Andorra vannint en compte “el que els jo- pensa del premi. ser posseïdor del carnet jove, de la parròquia, Natàlia Cusnir, rebre cadascun un xec per valorves volen fer”. Tot i això, cap Les inscripcions per a aques- de 3,5 euros. va assegurar que “el projecte es de 1.000 euros. andorra la vella afc L’escola espanyola visita el Comú Dotze alumnes de l’escola El Dr. Joan Obiols Llandrich anuncia la seva incorpo- espanyola d’Andorra la Vella ració al CENTRE PRISMA (Logopèdia i Psicologia), van visitar ahir el Comú. els com a especialista en Psiquiatria. cònsols, Rosa Ferrer i Jordi Minguillon, els van explicar Visita a hores convingudes. els departaments i els van descriure l’organització inter- CENTRE PRISMA na de la corporació i els pro- Tel. 32 87 55 cessos de presa de decisions. C/ dels Escalls, 9, 3r 2a - AD700 Escaldes-Engordany TERÀPIA QUÀNTICA Centre d’estudis de teràpies alternatives CONFERÈNCIA I CURS INTRODUCTIU GRATUÏT Av. Carlemany, 67, 4t 2a NO DEIXIS PASSAR Escaldes-Engordany Divendres 25 de maig a les 20.00 h a CEFEL* L’OPORTUNITAT Tel.: +376 829 825 - 829 631 DE TENIR MÉS www.escolacefel.com POSSIBILITAT DE FER EL CURS DE NIVELL I CONEIXEMENTS cefelandorra2@hotmail.com Dissabte 26 i diumenge 27 de maig a CEFEL* SOBRE LA SALUT!! CONFIRmEU L’ASSISTÈNCIA: tel. 829 825 - 829 631 o silviapuig74@hotmail.com PER A méS INFORmACIó: www.sanergia.com

×