Diari del 20 de juliol de 2012

311 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia !! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 20 de juliol de 2012

 1. 1. WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888 DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 / NÚM. 2.106 / ANY 9
 2. 2. divendres, 20 de juliol del 2012 / núm. 2.106 / any 9 AndoRRA Pàgina 8 AndoRRA Pàgina 9 El 2011 tanca amb Els permisos de un PIB per sota del residència i treball AndoRRA Pàgina 9 2010 i se situa en continuen a la baixa RTVASA i Joan Besson acorden rebaixar la indemnització per 2.573 milions el primer trimestre l’acomiadament a 175.000 euros Tati Masià AndoRRA Pàgina 10 Les excursions del Funicamp esperen rebre un total de 16.000 visitants aquest estiu AndoRRA Pàgina 11 El Comú d’ordino aprova el pla parcial de La Querola i espera ingressar 4,8 milions AndoRRA Pàgina 11 EMAP deixa d’ingressar 1,5 milions la temporada d’hivern per la manca de neu CuLTuRA Pàgina 13 L’Esbart Santa Anna estrenarà demà una jota exclusiva d’Escaldes-Engordany ESPoRTS Pàgina 14 AVuI éS noTíCIA Pàgina 5 dani Pérez es converteix en la primera incorporació del BC es presenta el ‘llibre blanc de l’energia’ i el ministre de fi- nances i funció Pública, jordi Arrenca la implantació River Andorra en la LEB or Cinca, posa en relleu que no quedarà en un calaix. del llibre blancwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 3. 3. 4 d’interès DivenDres, 20 De juliol Del 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad El mercuri es dilatarà menys Demà, moltes tronades 06.35 h 21.26 h Arriba el cap de setmana i també els canvis de 13/27 temps. No és que hagin de venir tres dies passats 13/27 13/27 per aigua i amb fred, però sí que la inèrcia seca i calenta dels últimes dies s’acaba. Avui mateix 14/28 14/28 7/19 ja sorgiran núvols pel nord del país. Quedaran Lluna nova 15/29 retinguts a estones a l’Arièja, però de moment 15/30 no acabaran desembocant en tempestes. Enca- ra hi haurà moltes hores de sol ampli al sud del 15/31 Principat. I la temperatura ja ha de baixar. No es 14/32 notarà gaire a les valls, on la calor seguirà im- 14/32 perant, però costarà més passar dels 30 graus. Demà sí que el temps des de bon matí serà dife- diumenge rent: ruixats, alguna tempesta i baixada de tem- dissabte peratures. A la tarda serà quan més descarregui, però de forma local. Diumenge, alguns núvols i canvi total d’aires. Que tinguin un BONDIA. RESTAURANT TIC-TAPA UN ESPAI CAdA vEgAdA méS... Fem ...méS AgRAdAblE Aniversaris, comunions Comiat de solters/es gran selecció de tapes - arrossos Sopars d’empresa, etc. pernil de jabugo - carns - peix, marisc Tenim saló privat mENú dEl dIA Menjar per emportar-se mENú CARTA Escaldes-Engordany mENú dE TAPES Tel:+376 813 969 mENú dE mARISCAdA restaurantictapa@gmail.com cuina permanent oberta de les 12.00 a les 2.30 h Tic Tapa Rest.
 4. 4. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 5 presentació del documentDiferent legislació servirà per començara implantar el ‘Llibre blanc de l’energia’L’executiu vol tenir a finals d’any un projecte de llei per liberalitzar la producció energètica tAti mAsià m. f. AnDorrA lA vellA duir energia a petita escala. En aquesta qüestió només falta per la cogeneracióDes de l’executiu han posat en determinar les tarifes, segons varelleu que no volen que el Lli- exposar Cinca. suposarà labre blanc de l’energia sigui undocument més que quedi en un Un altre document que es tre- balla és el que ha de permetre meitat decalaix. És per aquest motiu que instaurar una etiqueta energè- l’energiaahir el ministre de Finances i tica, una mena de classificacióFunció Pública, Jordi Cinca, va per als edificis que ha de servir, El nou model energètic quedestacar, durant la presentació en primer lloc, per saber exacta- es deriva del Llibre blanc ded’aquest document, que ja s’ha ment en quin nivell d’eficiència l’energia dibuixa un panora-començat a treballar en un se- energètica es troben i, en segon ma que ha de suposar, enguit de textos legals que han de lloc, per “fixar el recorregut de l’horitzó 2050, multiplicarpermetre avançar en l’aplicació millora per poder pujar en la per cinc la producció inter-de mesures que fomentin l’efici- classificació”, tal com va posar na. Cal destacar que quanència energètica i que facin que en relleu el titular de Finances. aquest model estigui aplicatcada vegada Andorra depengui Cinca també va destacar que la meitat de l’energia que esmenys de l’exterior. ara s’està a l’espera de les audi- faci servir al país serà pro- Aquest document estableix tories energètiques que es van el ‘llibre blanc de l’energia’ es va presentar ahir públicament. cedent de la cogeneraciómesures a curt, mitjà i llarg ter- encomanar de diversos edificis i ja en segon lloc hi hauràmini fins a l’horitzó 2050. Un públics i que, un cop es tinguin nir “tanta pressió” com la de ser l’energia que es derivaràdels eixos d’aquest projecte serà sobre la taula, es faran un seguit Uns altres textos que també una via per salvar el sec- de les hidroelèctriques. Ce-la liberalització de la producció de millores. En aquest sentit, va es treballen són el de tor de la construcció. Per la seva reza va destacar, però, quei una de les premisses que s’es- posar de manifest l’acció exem- banda, Cereza va reiterar que el per a l’estalvi energètic “latableix és que les accions s’han plificant de l’administració, l’etiqueta energètica i potencial d’estalvi si s’adeqües- millor mesura és procurard’anar fent a mesura que hi hagi que, a través de la implantació l’energia fotovoltaica sin els edificis seria de fins al no gastar”.un nou marc legislatiu, tal com de mesures d’estalvi i eficiència 70%, però que caldria invertir-hiva posar en relleu un dels co- energètics, ha de ser una “pun- 600 milions.ordinadors del Fòrum energia i ta de llança” per a la resta de la ja es treballa i que per fer-ho es En la presentació d’aquest citat per a la importació d’electri-futur (que és el que ha treballat població. Com també ho han de vol tenir molt en compte l’opi- llibre, que es va definir com un citat (una mesura en què FEDAaquest document), Ramon Ce- ser, van afegir tant Cinca com nió de les mútues. El ministre full de ruta amb diferents ritmes ja treballa), tirar endavant pro-reza. La cogeneració, a més, és Cereza, les plantes de cogenera- va afegir que veu factible poder d’execució, es va fer una breu ra- jectes per a una mobilitat mésuna de les possibilitats que pre- ció en què ja treballa FEDA, i que tenir aquest text tancat a finals diografia de l’estat actual, mar- sostenible, fomentar l’estalvi ennen més força en l’optimització després han de servir d’exemple d’aquest any. cat per un increment del con- l’enllumenat públic o crear l’ofi-de l’energia. perquè els privats tirin endavant El ministre també va posar en sum elèctric i una dependència cina de l’energia, un organisme I com que el marc legislatiu propostes similars. relleu que la rehabilitació d’edi- de l’energia exterior que arriba que, segons Cinca, cal avaluar,sembla bàsic per començar a Un altre text que també es ficis, que és un altre dels projec- a un 96%, i això fa que hi hagi ja que va advertir que el que noimplantar tot aquest nou model treballa és el que ha de regular tes que es poden tirar endavant diferents riscos, com l’augment vol l’executiu és fer créixer l’ad-energètic, el Govern ja va anun- la producció d’energia per part de manera immediata, no serà del preu o la saturació de les in- ministració. Aquesta oficina tin-ciar que ha posat fil a l’agulla dels privats amb la intenció de una mesura que salvi tots els fraestructures, entre altres. dria, segons s’estipula en aquestper anar enllestint diferents tex- que sigui un text que pugui ser llocs de treball de la construcció. Davant aquest panorama les llibre blanc, un important papertos. El primer, que de fet ja està debatut pel Consell General En aquest sentit va destacar que accions que es dibuixen són el en la conscienciació de la pobla-a punt, és el reglament de l’ener- l’any vinent. En aquest sentit “no voldria” que propostes que foment de les energies renova- ció i en el contacte amb el sectorgia fotovoltaica perquè els par- Cinca va anunciar que es trac- es puguin impulsar, com aques- bles, potenciar les centrals de privat, segons va posar en relleuticulars puguin començar a pro- ta d’un projecte de llei en què ta de la rehabilitació, puguin te- cogeneració, augmentar la capa- Cereza. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit
 5. 5. 6 opinió DivenDres, 20 De juliol Del 2012 edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Considera que Caldea és un bon lloc per ubi-Ara cal la materialització car-hi el casino?El ‘Llibre blanc de l’energia’ va veure ahir la alguns dels aspectes que es deriven d’aquest Envia un SMS al 789 amb la tevallum a través de la presentació pública que es document. Es tracta d’una bona notícia, peròva celebrar a La Llacuna, i en la qual es va el que és evident és que no només a través de resposta ENQ SI o bé ENQ NOposar en relleu quins són els principals reptes lleis s’aconseguirà un estalvi energètic i una Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràd’aquest document. El ministre de Finances optimització de l’ús de les energies, ja que en aquest espai i entre els participants se sortejarani Funció Pública, Jordi Cinca, va destacar en caldrà fer una gran tasca de conscienciació i tres lots de productesaquesta presentació que hi ha la intenció que també de suport a totes aquelles persones que per al bany.aquest document no sigui un altre dels que vulguin implantar mesures a casa seva desti-han quedat oblidats en un calaix i que hi ha nades a un estalvi energètic. així, si bé es vala ferma voluntat de començar a posar ja fil a posar en relleu que no es vol primar per siste-l’agulla per materialitzar-lo. D’aquesta ma- ma, sí que caldrà algun incentiu que serveixinera, va destacar que des de l’executiu ja han perquè aquestes energies alterna-començat a treballar en un seguit de textos tives vagin guanyant cada vegadalegals que han de servir com a base per aplicar més pes. TRIbuNa CaRTeS aL dIReCToR Caspa, greix Amb aquesta alimentació eliminem la caspa i els grei- xos, i millorem la qualitat del cutis. Al segon o al tercer mes recomano el règim complet, explicat en les pàgines JOSEp M. LOStE I ROMERO ‘Made in Catalonia’ i acne 572-574. La cadena de supermercats Bon Preu oferirà als clients una línia específica de productes JoaN aMIGÓ, NATURISTA 3. Convé fer tres banys de vapor o sauna a la setma- de proximitat. Al meu entendre, aquest és na durant un mes (explicats en les pàgines 594-595 del un magnífic exemple per evitar despeses deLa caspa, el cutis greixós i l’acne, encara que no són un mateix llibre). Aquest bany de vapor ajuda a eliminar les transport, i per donar un cop de mà a l’econo- mia catalana. L’aposta, ferma i decidida, deproblema greu de salut, són un senyal que l’organisme impureses i toxines que hi ha a l’organisme. Bon Preu per promoure els aliments produïtsno funciona prou bé, donen moltes molèsties i la gent es a Catalunya hauria de tenir un efecte contagigasten molts diners per intentar resoldre aquests proble- 4. Fer la caminada i l’embolcall dos cops al dia (ex- en altres supermercats i empreses distribuï-mes, que generalment no se solucionen mai. plicats en detall en les pàgines 600-601 del mateix llibre dores. També seria molt important que sin- esmentat). Amb aquest procediment natural millorem dicats, empresaris i associacions de consu- També en aquests problemes de salut tenim molt èxit les digestions, regulem el metabolisme i activem les de- midors fessin una crida als seus associats peren posar en pràctica els remeis naturals. Aquelles perso- fenses. consumir productes made in Catalonia. Amb lanes que tenen fe en la medicina natural i tenen voluntat dura crisi que patim considero que ha arribatde fer les reformes necessàries en el menjar i en viure 5. Rentar la cara i el cap amb suc de llimona, tal com l’hora de fomentar els productes de casa; aun estil de vida segons les lleis naturals poden resoldre explico en les pàgines 562-563. Aquesta és la cura exteri- més, no podem negar que els productes ca-el seu cas en poc temps. L’èxit esdevé perquè el sistema or per solucionar els problemes de la caspa, el cutis grei- talans, sobretot del sector alimentari, tenen una qualitat molt superior que els productesque utilitzem tracta la causa del problema i no solament xós i l’acne. Així fem cura per dintre i cura per fora. El d’importació.el símptoma. Tots els xampús, locions i altres productes resultat és excel·lent. Quedareu sorpresos. No hi ha captracten el símptoma però no solucionen mai la causa del manera millor de curar que aquesta; és la més ràpida, laproblema, i per això no es curen mai. més natural i la més perfecta. A més a més, millora l’es- tat general de la persona físicament i mentalment. Serà Les causes que algú tingui caspa, el cutis greixós o la millor experiència de la vostra vida. Descobrireu queacne poden ser diferents. En diré algunes: podria ser hi ha una millor forma de viure, de menjar i de curar.que tingués la sang bruta, carregada de toxines. Potser Si necessiteu alguna instrucció més podeu trucar-me alsté males digestions, o gasos. També pot tenir restrenyi- telèfons que poso a sota. Presento el meu llibre El Cuer-ment o hemorroides. Potser l’alimentació no és natural po, en què explico en detall cada remei natural. Podeuni adequada, etcètera. Per tant, caldrà fer una purificació també fer consultes per correu electrònic. Salut!de l’organisme i una regeneració total, per mitjà d’un mi-llor estil de vida, més natural i adequat al seu problema. Edicions Amigó-Recasens SL presenta el llibre El Cuerpo El programa que us proposo és el següent: Autor: Joan Amigó, naturista 1. Purificarem la sang per mitjà d’un brou depuratiu Aquesta enciclopèdia té 1.050 pàgines. Hi trobarà el tracta- ment natural per a 550 malalties, que es pot consultar perprogressiu, que podreu fer a casa, explicat en el meu ordre alfabètic. Hi trobarà 350 receptes de cuina saludable.llibre El Cuerpo, volum 1 de La Reforma Pro Salud, a lespàgines 566-567. Així netejarem la sang d’impureses i També inclou 60 cures d’urgència naturista. Tot il·lustrat amb 350 fotos a tot color. Hi trobarà cinc índexs perquè Cartes al directoreliminarem els greixos del cutis, i també baixarem de pugui consultar ràpid una malaltia o una recepta de cuina. Envia les teves cartes al director o les tevespes, si ens sobra greix. Millorarem així l’estat general de Aquesta és una bona inversió per a la salut de vostè i de lala persona. seva família i que utilitzarà tota la vida. opinions a l’adreça electrònica S’entrega personalment i es cobra per mitjà del banc. director@bondia.ad 2. Recomano una alimentació rica en vitamines i sals PVP: 120 euros (a terminis: 5 x 25 euros). Recorda que ens has de facilitar les tevesminerals, pobra en greixos i proteïnes, durant el primer Telèfons per a consultes o comandes: 841 978 / 363 643 dades, així com la parròquia de residència.mes de tractament. Aquest règim cru està explicat en jamigo@reforma-pro-salud.comdetall en les pàgines 568-569 del mateix llibre El Cuerpo.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 6. 6. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 publicitat 7
 7. 7. 8 DivenDres, 20 De juliol Del 2012 economiaEl 2011 tanca amb un PIB per sota del2010 i se situa en 2.573 milions d’eurosL’indicador puja un 18% en els últims deu anys, però entra en una tendència negativa el 2008 tAti mAsià Redacció AnDorrA lA vellA creixements van ser elevats. En Respecte a l’hoteleria, l’any canvi, a partir de l’any 2007 es 2010 presenta certa estabilitatEl producte interior brut (PIB) van moderar i va començar una (0,4%) i torna a registrar un certde l’any passat es va situar en desacceleració, que es va con- decreixement (-2,5%) el 2011.2.573 milions d’euros. Així ho vertir en negativa des del 2008. Pel que fa al sector del transport,va publicar ahir el departa- El PIB es compon en un 91% ha crescut durant tot el períodement d’Estadística, que va in- de valor afegit brut i en un 9% llevat del 2009, any en què pa-dicar que la variació respecte a d’impostos lligats als productes. teix una forta correcció (-9,8%).l’any 2010 ha estat del -0,4% en La composició és estable durant El sector registra el 2010 una for-termes nominals i del -2,8% en tota la dècada, amb un mínim ta recuperació (6,1%), però tor-termes reals. L’evolució del PIB del 89% (any 2000) i un màxim na a presentar cert decreixementen els últims deu anys mostra del 91% (any 2010). Els impos- (-2%) el 2011.que en euros corrents ha passat tos lligats als productes mos- El sector financer, el segonde 1.693 milions (2001) a 2.573 tren un fort increment els anys en pes específic en l’economia,milions (2011) en una dècada 2005/2006, sobretot per l’aug- ha presentat increments impor-(52%). En termes constants –és ment de l’ISI bancari. A partir tants durant el període, doblanta dir, deflactant el valor nominal del 2007 davallen principalment gairebé la seva generació de va-per l’evolució dels preus estima- per la davallada de les importa- lor entre els anys 2000 i 2007. Enda a partir de l’IPC–, el PIB real cions. El 2011, en canvi, es dóna La construcció va començar la desacceleració el 2006. contrapartida, les correccionss’ha incrementat un 18%, pas- un fort creixement (8,2%). dels anys 2008 (-18,7%) i 2009sant dels 1.647 milions (2001) als Per sectors, el de l’agricultu- va créixer un 5,4%. Pel que fa a (-15,8%). El 2011, malgrat de- (-15,2%) són importants. El 20101.940 milions (2011). ra, que representa un 0,5% en la indústria, les dades revelen créixer un -12,4%, sembla que es va estabilitzar (-0,2%) per El creixement anyal mitjà du- l’economia andorrana, va pa- que l’evolució del 2010 i 2011 no va començar un canvi de ten- tornar a créixer el 2011 amb unrant tot el període ha estat del tir un període de contracció els mostra una clara recuperació. dència. Paral·lelament, el co- 9,1%. El sector dels serveis em-3,7% en termes nominals i de anys 2001-2002. En canvi, els El sector de la construcció, el merç, el tercer en pes específic presarials, que se situa al capda-l’1,2% en termes reals. De tota anys 2007 i 2010 el sector va pre- cinquè en importància en l’eco- en l’economia, el 2011 va tornar vant de l’economia, mostra desmanera, l’evolució no ha estat sentar forts creixements, mentre nomia andorrana, va començar a davallar amb un creixement del 2001 una desacceleració con-constant durant tota la dècada. la resta de l’economia mostrava la desacceleració el 2006, que del -3,7%, representant el 17,4% tinuada però manté fortes taxesEntre els anys 2001 i 2006 els correccions a la baixa. El 2011 es va accentuar durant el 2010 del PIB. positives fins l’any 2006. estadística estadísticaLes importacions continuen a Els carburants trenquenla baixa des de l’inici de l’any la tendència negativa Redacció AnDorrA lA vellA prés d’acumular vuit mesos Redacció AnDorrA lA vellA La importació de combus- sual d’entre el 0% i l’1,11%.Com consecutius d’evolució inte- tibles es manté en un registre als mesos precedents, al juny La importació de carburants al ranual negativa en descens.El valor brut de les importaci- positiu amb una tendència in- continuen registrant variacions mes de juny s’ha situat en 10,8 El gasoil de locomoció conti-ons del juny s’ha situat en 84,4 teranual del 6,2%, mentre que interanuals negatives, un -3,5%, milions de litres. Amb aquesta nua sent el carburant que mésmilions d’euros. Estadística as- la mensual baixa un -4,3%. Es- -13,3% i -5,4% respectivament. xifra la tendència mensual se s’importa, en representar elsenyala que la tendència men- tadística apunta que la resta Contribuint a la tendència situa en un 0,3% i la interanual 67% del total. La importaciósual s’estabilitza (0%), mentre de grups presenten davallades baixista, el grup joieria presen- registra un augment del 0,1%. de gasolina es manté a la baixaque la interanual registra una interanuals significatives. Ali- ta una tendència interanual ne- Així, es trenca la tendència en termes interanuals, donantdavallada d’un -1,1% i continua mentació, farmàcia-perfumeria gativa d’un 9,9%, mentre que interanual negativa que s’ob- continuïtat al context baixistala tendència baixista que es va i vestit i calçat representen un va evolucionar positivament servava des de començaments que arrossega des de fa dissetcomençar a observar al principi 37,3% de les importacions totals, durant l’any anterior. Alhora, d’any, i que ha anat disminuint mesos. La tendència de les im-d’aquest any. Les exportacions i en registrar una volatilitat de begudes i tabac aquest juny pre- fins aquest mes de juny. portacions totals de carburantses xifren en 4,1 milions, amb preus més baixa són els que sos- senta una tendència interanual Les dades mostren que amb presenta un context baixistauna tendència mensual negativa tenen la tendència en un sentit del -0,5%, mentre que des de les importacions del juny la els últims tres anys, amb dos(-3,4%) i una tendència intera- o l’altre. Per aquest mes de juny l’agost del 2011 registrava una tendència interanual entra en repunts puntuals a l’alça du-nual que davalla un -8,7%. presenten una tendència men- tendència interanual positiva. registres positius (0,1%), des- rant l’inici i el final del 2010.
 8. 8. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 andorra 9 estadística mitjans púBlicsEls permisos de residència i RTVA i Besson acordentreball disminueixen un 3,9% rebaixar la indemnització a 175.000 eurosEl dia 31 de març del 2012 hi havia 33.388 autoritzacions en vigor tati masià aGÈNcieS anDorra la vella Redacció anDorra la vella permisos de treball fronterer, el juliol de cada any, com a cau- 31 de març del 2012 se’n comp- sa de la renovació del personal Ràdio i Televisió d’Andorra SAEls permisos de residència tabilitzaven 1.699, amb una la docent dels sistemes educatius i l’exdirector executiu Joan Bes-i treball, en data 31 de març tendència anyal negativa del espanyol i francès. son han arribat a un acord perdel 2012, sumaven un total de -5,5% (-3,7% el trimestre ante- El 37,9% de les baixes són rebaixar la indemnització pel33.388 autoritzacions en vi- rior), i hi havia 165 autoritza- d’espanyols, i el 36,1%, de por- seu acomiadament, xifrat inici-gor, amb una tendència anyal cions de treball temporal per a tuguesos. La majoria d’aques- alment en 237.324,76 euros, finsdecreixent d’un -3,9% i que es empreses estrangeres en vigor, tes baixes, 124 sobre les 169 (el als 150.000 euros, que, sumatsredueix respecte al trimestre amb una tendència negativa 73,4%), corresponen a autorit- als interessos i les costes, arribenanterior (-3%). El departament d’un -34,3% anyal (-25,9% el zacions de residència i treball. a un total de 175.000 euros, qued’Estadística indica que l’evo- trimestre anterior). En els primers tres mesos de es van satisfer ahir mitjançantlució del nombre d’autoritza- l’any s’han acordat 832 autorit- un xec a compte d’una pòlissacions de residència i treball en Baixes zacions d’immigració inicials, de crèdit de la parapública.vigor mostra una tendència Pel que fa a les baixes, durant de les quals 277 (el 33,3%) en L’actual director general,marcadament a la baixa des del el primer trimestre de l’any règim de residència. Francesc Robert, va mostrar la Francesc robert.2009. En total, la disminució és se n’han comptabilitzat 169, Les autoritzacions de re- seva satisfacció per haver pogutde 1.149 autoritzacions durant amb una evolució negativa sidència i treball representen arribar a rebaixar la despesa en posteriorment de 1.500 euros,l’últim any. Un total de 7.700 del -13,8% en tendència anyal només el 12,7% del total de més de 60.000 euros. Robert va que sumen un total de 4.500 eu-persones disposen d’un permís (-16,7% el trimestre anterior). les inicials, mentre que les au- indicar que, en total, Besson ha ros. Robert va dir que els 175.000de residència simple. Les dades reflecteixen que la toritzacions temporals per a rebut els 175.000 euros, a més euros s’han satisfet a càrrec d’un Aquestes autoritzacions tendència general que s’obser- empreses estrangeres suposen de la suma que ja s’havia anat compte d’un banc que correspones mantenen estables amb el va és a la baixa, amb unes xifres el 49,9%. Per nacionalitats, els dipositant a la Batllia quan in- a una pòlissa de crèdit, i que per-0,6% en tendència anyal, re- per al període 2011-2012 inferi- espanyols continuen sent el col- icialment RTVSA va començar tant se sol·licitarà al Govern queduint-se respecte al trimestre ors a les del 2009. S’observa un lectiu més representat, amb 475 a pagar la indemnització amb demani un crèdit extraordinarianterior (-0,2%). Pel que fa als augment estacional al juny i al autoritzacions (el 57,1%). mensualitats de 1.000 euros i per fer front a la despesa. préstec al govern espectacle solidari unicef anDorra Xec de 2.000 114 milions per al Dos euros per a Valires i el vial lauredià l’Unicef Redacció L’escola Líquid Dansa ha fet anDorra la vella és que “per primera vegada” el entrega al Comitè d’Andorra Govern “signa un finançament per l’Unicef d’un xec de 2.000 El Govern ha firmat un préstec que ja preveu com s’amortitzarà euros. La xifra correspon al amb les entitats bancàries del i això és entrar en la normalitat”. benefici obtingut amb la ven- país per fer front al pagament D’aquesta manera, s’ha acordat da d’entrades de l’espectacle dels treballs del túnel dels Dos que aquest préstec s’hagi de re- Madonna vs Michael, amb el Valires i dels trams tres i quatre tornar a vint anys a un interès qual Líquid Dansa va posar el del vial de Sant Julià de Lòria, de l’euríbor més el 2,5%. Cinca punt final al curs 2011-2012. dues obres, segons el ministre també va justificar que s’ha pre- El muntatge va tenir lloc el 12 de Finances, Jordi Cinca, que ferit buscar finançament a les i el 13 de juny a la sala Prat estan acabades o en fase d’exe- entitats del país a explorar altres del Roure d’Escaldes. cució. Un dels aspectes que va fórmules o anar a l’exterior, ja remarcar el titular de Finances que era més factible. ESO I BATXILLERAT A BARCELONA Ambient familiar, seguiment, professors particulars, funció tutorial. La nostra qualitat en l’ensenyament ve avalada per 50 anys d’experiència. Complex educatiu privat El nivell de preparació sí que és important amb residència per a estudiants per accedir a la universitat. www.colegiosil.es RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SIL Ens ocupem de la comoditat dels seus fills perquè només s’ocupin dels seus estudis. www.residenciasil.com Av. Tibidabo, 28. 08022 Barcelona – Tel. +34 93 417 63 91 i +34 93 212 67 54
 9. 9. 10 andorra DivenDres, 20 De juliol Del 2012 promoció turísticaLes excursions del Funicamp esperenrebre 16.000 visitants aquest estiuEl giny estarà obert fins al 15 de setembre i Encamp ha fet una inversió de 24.000 euros e. n. Redacció encamp portar el bestiar oví des del maig L’orri del Cubil és fins al setembre. Segons Lizarte,Després de cinc anys sense fer l’edificació d’aquestes “l’orri del Cubil és l’edificacióservir el Funicamp durant l’estiu, d’aquestes característiques mi-el Comú d’Encamp va tornar a característiques més ben llor de tot Europa”.reactivar ahir l’aparell per mos- conservada d’Europa La intenció del Comú d’En-trar als turistes tot el que poden camp és restaurar els orris delsveure de les valls encampada- Cortals i de Pessons per mirar denes. L’objectiu del consistori és El Comú d’Encamp promocionar de cara a la prope-promocionar-se turísticament, i espera reactivar ra temporada el Recorregut delsper aquest motiu s’han preparat Orris. Per aconseguir-ho han deuna sèrie d’activitats relaciona- el turisme amb les parlar amb Patrimoni Natural,des amb el Funicamp. activitats del Funicamp per veure quina part pot ser fi- “La nostra intenció és reacti- Lizarte explicant la història de l’orri del cubil. nançada pel Govern i quant hi havar el sector comercial, hoteler i d’aportar el Comú d’Encamp.turístic de la parròquia, i per això diumenge, de deu del matí a cinc sibilitat de comprar el paquet de fins a Solanelles gaudiran de l’ex- La inversió que ha fet la cor-volem tirar endavant una sèrie de la tarda. Hi haurà diferents Funicamp més excursió en tot cursió en tot terreny fins al llac poració en les activitats del Funi-d’activitats al voltant del Funi- preus segons les activitats i les terreny, que per als infants i sè- dels Pessons, on es pot pescar, camp és de 24.000 euros. “Aquestcamp, per mirar d’ubicar-lo dins edats. Així, el Funicamp infantil i niors costarà sis euros, i per als però abans es farà una aturada a és el preu que ens ha costat llo-de les guies turístiques”, va ex- sènior (de 3 a 14 anys i més de 65 adults, vuit. l’orri del Cubil, que es va recons- gar l’autocar tot terreny per ferplicar durant l’excursió el cònsol anys) costarà quatre euros, men- Els que es vulguin aturar a la truir fa dos anys. les visites i el personal que faràmenor, Jordi Torres. El consistori tre que el tiquet adult en costarà parada intermèdia dels Cortals El tècnic de museus del les visites guiades, ja que pel Fu-preveu una afluència de 16.000 sis. Les excursions en tot terreny podran fer activitats com sende- Comú d’Encamp Robert Lizarte nicamp paguem un lloguer totvisitants durant aquest estiu. a Solanelles, l’orri del Cubil, Pes- risme, vies ferrades o escalada, va explicar les característiques l’any i només hi hauria un so- El Funicamp estarà obert fins sons i la tornada tindran un preu aprofitant el rocòdrom d’En- d’aquest orri de principis del brecost pel consum elèctric”, vaal 15 de setembre de dimarts a de tres euros, però hi ha la pos- camp, mentre que els que pugin segle XVIII. La funció total era explicar Jordi Torres. centre d’estudis de La neu i de La muntanyaUn llibre i un curs per donar a tati masiàconèixer les papallones diürnes Redacció escalDes-engorDany Neu i de la Muntanya (Cenma), director tècnic del Cenma, Ra- amb col·laboració de la comissió mon Copons, “les explicacions esPrimer presentaran un llibre del pla de gestió de la Vall del faran des d’un punt de vista di-sobre totes les espècies identifi- Madriu, amb qui ha elaborat el dàctic, perquè tothom les puguicades fins ara de papallones di- curs del 28 de juliol, vol divulgar entendre, i des d’un punt mésürnes, el 27 a les set del vespre a aquesta part de la fauna del país. científic, per a aquells que en sà-La Llacuna, i un dia després serà El curs està dirigit a tothom, piguen més”. Per participar en elel curs. Amb aquestes dues pro- ja que, segons va assegurar ahir curs, que costa vint euros, cal ferpostes, el Centre d’Estudis de la en la presentació de l’activitat el una reserva prèvia al Cenma. un moment de la presentació del curs de papallones que farà el cenma. comunicacions Wi-Fi lliure a la seu de la justícia Redacció anDorra la vella La planta baixa de la seu de la justícia disposa des d’aques- ta setmana de connexió Wi-Fi, lliure per a tothom i accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet sense fils. Així, els procuradors, advocats i públic en general podran estar connectats a internet fent servir la xarxa Wi-Fi mentre es trobin a l’edifici de la Batllia.
 10. 10. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 andorra 11 projecte urbanístic coMú de la MassanaEl Comú d’Ordino aprova el Emap deixa d’ingressarpla parcial de La Querola 1,5 milions d’euros tAti mAsiàPreveu ingressar 4,8 milions d’euros per la construcció del complex agències / redacció AnDorrA lA vellA c. D’orDinoEl Comú d’Ordino va aprovarahir per unanimitat el pla parci-al de la unitat d’actuació 18B, ones construirà La Querola. Aquestés un dels últims passos delprocés encetat fa quasi set anysper a l’inici de les obres, ja quela corporació està a l’espera derebre el vistiplau del Govern alpla de construcció per donar-hillum verda. una sessió anterior del comú de la Massana. Amb aquests tràmits, i des- m. s. c.prés de publicar-se en el Butlletí lA mAssAnA va assegurar que no s’acomia-Oficial, que preveu un període darà treballadors fixos però esd’al·legacions de tretze dies hà- La manca de neu al principi de contractarà menys temporersbils, la promotora podrà comen- la temporada d’esquí ha fet que durant l’hivern.çar a treballar amb l’empresa la xifra de negoci d’EMAP, la Per altra banda, en la sessióconstructora els termes de via- societat que gestiona Pal-Arin- de comú celebrada ahir es vabilitat i establir el calendari, se- sal, hagi patit una forta dava- acordar la signatura d’un con-gons va explicar el cònsol major llada. Les condicions meteoro- veni amb la Fundació Espaid’Ordino, Ventura Espot. El Comú rebrà per les obres l’artista per la pau per la unesco fa lògiques han fet perdre 24 dies d’esquí, cosa que representa Art Natura per a la creació de l’escola de jardineria de la Mas-4,8 milions dels drets d’edi- una visita oficial al comú d’ordino una reducció del 16%, i això ha sana. El centre comptarà ambficació, la mancomunitat i la tingut un impacte molt negatiu professors de l’Escola d’Artcessió econòmica, establerta L’Artista per la Pau per la Unesco Hedva Ser, padrina de l’Art en les xifres de l’estació. Segons Floral de Catalunya i comen-en 1.216.797 euros. Tot i així, Camp, va fer ahir una visita oficial al Comú d’Ordino. Acompa- va avançar ahir el cònsol major, çarà els cursos al setembre. Ella promotora podrà abonar-ho nyada de Jean-Michel Armengol, secretari de la CNAU, l’escul- David Baró, el camp de neu ha conveni no suposa cap cost perde forma fraccionada fins a un tora i joiera francesa va ser rebuda per la cònsol menor, Consol registrat 1,5 milions d’euros al Comú, que només cedirà unany després d’acabar la cons- Naudí, i el conseller de Turisme, Bartumeu Gabriel. Després de menys que l’any passat. Tot i xalet de fusta. L’escola imparti-trucció. Els treballs trigaran uns visitar les dependències comunals, Ser va firmar al Llibre d’Or. així, no va voler exposar cap rà classes d’art floral com a es-tres anys, com ja va preveure la més dada a l’espera que s’en- tudi reglat i tallers trimestralsconsultoria Projectes Singulars, llesteixin les auditories, que no per a l’iniciació a la jardineria otot i que pel volum de l’obra –set cop complert aquest requisit, el el projecte serveixi de referent, es tindran fins al setembre. tallers monogràfics. A més, elsgrans edificis amb equipaments Comú ha fet el “necessari” per- “com ho era abans la pleta”, i Baró va qualificar la tempo- jardiners del Comú tindran lacomuns– pot arribar a cinc anys, què tirés endavant. sigui un altre exemple d’“arqui- rada com la pitjor de la histò- formació de forma gratuïta.segons va apuntar la cònsol me- Per Dolsa, el moment actual tectura de muntanya diferent”. ria, ja que la meteorologia no El Comú també va donarnor, Consol Naudí. pot dificultar als promotors ven- Quant a la crisi, Espot va desta- va permetre obrir les pistes per el vistiplau al reglament per Tant els cònsols com el cap de dre els pisos, tot i que el nom de car que amb La Querola es ga- la Puríssima i no es va poder al procediment simplificatl’oposició, Enric Dolsa, es van l’arquitecte pot facilitar la tasca, ranteixen quatre anys de feina, obrir totes les instal·lacions per d’obertura de comerços i l’or-mostrar satisfets d’aquest pas, va dir. En aquest sentit, va dir ingressos per al Comú i ajuda al Nadal i Reis. Davant d’aques- dinació que regula l’accés mo-però van lamentar la lentitud del que “hi ha una sèrie de personat- sector de la construcció. tes dades, de cara a la tempora- toritzat al medi natural. El textprocés. Dolsa va recordar que ges en l’arquitectura i Nouvel et “Han sorgit molts sobresalts, da que ve es reduirà la despesa permet la circulació per caminsdes que van conèixer el projecte posa al mapa mundial”. però sempre hem tingut clar que un 10%. El cònsol massanenc de més de 2,5 metres excepteembrionari el 2006 van insistir El cònsol major va recordar era massa bo per a Andorra i per va indicar que aquest objectiu al parc del Comapedrosa, l’es-en la necessitat que s’adaptés a que és el primer pla parcial que a Ordino per deixar-lo escapar”, s’aconseguirà incidint en totes tació i el camí ral. Les sancionsla normativa de construcció i, un s’aprova a Ordino i espera que va resumir el cònsol. les partides. Quant al personal, van de 50 a 3.000 euros. bancsandbank obté un màxim La família Campo Rozado agraeix les mostres de condol rebudes per lade recursos sota gestió tan sentida pèrdua de qui fou redacció RAMIRO CAMPO RODRÍGUEZ AnDorrA lA vellA titat es va posar en relleu que aquesta fita consolida una forta Que ens deixà el 18 de juliol del 2012 als 90 anys a Andorra la Vella.Al tancament del juny, Andbank tendència alcista començada elha aconseguit un màxim de re- 2008. Des d’aleshores el grup I manifesta el seu especial agraïment a tot el personal mèdic, d’inferme-cursos sota gestió i se situa en bancari ha crescut a una taxa ria, sanitaris, tècnics, auxiliars i, en general, als excel·lents professionals10.120 milions d’euros. A final anual del 14%. Així mateix, es de l’Hospital Ntra. Sra. de Meritxell, per l’acurada atenció rebuda durantdel 2011 el banc comptava amb remarca que, amb les xifres del9.160 milions de recursos, i en sis juny, el banc ha aconseguit con- la seva permanència al centre.mesos els ha augmentat un 10%, trarestar l’efecte negatiu que lasense haver realitzat cap compra crisi dels països veïns està teninten aquest període. Des de l’en- en el sector financer.
 11. 11. 12 DivenDres, 20 De juliol Del 2012 la seu d’urgell fiscalitat successosEl consistori atorga 16.000 € en La guàrdia civil intervé 12.600 S’esfondra part del sostre d’unajudes de promoció econòmica euros a la Farga de Moles magatzem a la Seu d’UrgellDe les 19 sol·licituds rebudes, 8 corresponen a joves emprenedors Redacció agències ajuntament De la seu D’urgell la farga De moles la seu D’urgell Redacció la seu D’urgell La guàrdia civil, amb l’ajuda El sostre d’un magatzem deLa regidoria de Promoció Eco· d’un gos detector de bitllets, begudes, ubicat a l’avingudanòmica de l’Ajuntament de la va intervenir dimecres 12.600 Guillem Graell de la Seu, esSeu d’Urgell ha atorgat sub· euros a un home de 67 anys va esfondrar parcialment di·vencions i ajuts per dinamitzar de nacionalitat espanyola, mecres a la nit sense causarel desenvolupament econòmic M. T. R. P., en el transcurs cap ferit, segons van infor·de la ciutat, per un import total d’un control fet a la duana mar els bombers, que vande 16.000 euros, a les dinou sol· de la Farga de Moles. L’home rebre l’avís del sinistre a leslicituds presentades tant per im· va poder continuar el viatge 22.38. Com a conseqüènciaplantació, reformes o ampliaci· amb 1.000 euros en concepte de l’esfondrament, el murons com per millores estètiques de mínim de supervivència i exterior va patir desperfectesd’establiments comercials i de la resta va quedar a disposi· i alguns maons van caure alserveis, segons va informar ahir ció de la comissió de Preven· carrer. El succés va obligarel consistori. ció de Blanqueig de Capitals a tallar l’avinguda Guillem Del total de les dinou sol· i Infraccions Monetàries del Graell, tot i que no hi ha pe·licituds, a onze se’ls concedeix el consistori de la capital alturgellenca. Banc d’Espanya. rill de nous despreniments.l’ajut per haver obert o ampli·at un establiment comercial, privades. Així mateix, des del restaurants i bars restaurant, imentre que les vuit peticions consistori es va precisar que dels establiments de serveis. la seu d’urgellrestants, que pertanyen a joves dinou establiments que han sol· Per reforma o ampliació d’es·emprenedors menors de 35 anysque han obert un negoci o l’han licitat un ajut o subvenció, tres estan situats al carrer Major de tabliments ja existents l’any 2011 es concedeix un ajut de fins al Vivaldi, protagonista delmillorat en l’últim any, han ob·tingut una subvenció, a més, de500 euros cadascun. la Seu d’Urgell, punt neuràlgic del centre històric i comercial de la ciutat. 25% del total de la inversió, amb un màxim de 1.000 euros. Cal re· marcar que les obres d’amplia· nou concert del Femap El regidor de Promoció Eco· Amb aquesta iniciativa se ció o reforma han de tenir com a Redacciónòmica, Jordi Pallarès, va asse· subvenciona l’obertura de nous requisit indispensable que part la seu D’urgell aquesta nit, al claustre de lagurar que “és una satisfacció establiments durant l’any 2011 i dels treballs han d’estar encami· catedral de la Seu, la produc·que urgellencs emprenedors op· la reforma o l’ampliació dels ja nats a millorar la imatge exterior En el marc del Festival de mú· ció Vivaldi: versió original.tin per obrir negocis i empreses, existents, sempre que tinguin de l’establiment. sica antiga dels Pirineus (Fe· Es tracta d’un concert quei això diu molt del dinamisme una superfície inferior als 100 Pel que fa als titulars dels map), el Cor Infantil Amics de pretén recuperar la sonoritatempresarial de la Seu”. Palla· metres quadrats. D’aquests esta· nous establiments que s’hagin la Unió de Granollers, el Cor original per a veus blanquesrès va afegir que aquests ajuts i bliments se’n diferencien quatre obert o ampliat durant aquest Vivaldi·Petits Cantors de Ca· del Gloria i el Magnificat d’An·subvencions que atorga l’Ajun· categories: comerços, professio· any 2012, es podran presentar talunya i l’Orquestra de Cam· tonio Vivaldi, tal com van so·tament tenen com a objectiu nals –sempre que s’estableixin a la convocatòria d’ajudes que bra de Granollers, sota la ba· nar fa 300 anys a l’Ospedaleestimular aquestes iniciatives en locals de planta baixa–, bars, sortirà l’any vinent. tuta d’Òscar Boada, presenten della Pietá de Venècia. necessitem personal amb referències Xalet Fontaneda El centre de la gent gran! PROPERA OBERTURA Centre de dia privat, a la parròquia de Sant Júlia de Lòria Per matricular-se truqueu al 36 38 40 xaletf@gmail.com
 12. 12. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 13 festival de la festa major 2012 festival costa de fuegoL’Esbart Santa Anna estrenarà Nami comparteix cartelluna jota exclusiva d’Escaldes amb Guns’n’Roses e. j. m. tres, les bandes The Tractor, Psi-A més, també representaran per primera vegada ‘Tortola’ i l’‘Arlequinada’ anDorra la vella deralica, Toundra i Dünedain. tati masià Nami continua una projecció La presència a Costa de Fu- Redacció escalDes-engorDany ascendent i vertiginosa. L’úl- ego permetrà als membres de tim que la banda s’ha tret de Nami gaudir dels concerts delsL’estrena d’una jota exclusiva la màniga és, ni més ni menys, caps de cartell, però també ded’Escaldes-Engordany, titula- que compartir cartell amb grups com Hamlet o Barónda Aigües d’Escaldes, serà el plat Guns’n’Roses i Marilyn Man- Rojo. “Hi anirem més com afort del festival de l’Esbart Santa son. Nami actua aquest cap de fans”, ha confessat Sergi BobbyAnna d’aquest any, que tindrà setmana en la primera edició Verdeguer, bateria del grup.lloc demà a la sala del Prat del del festival Costa de Fuego, que Els acompanyaran els gua-Roure a les deu de la nit i servirà reuneix a Benicàssim artistes nyadors de les quatre entradescom a preludi de la festa major consagrats i bandes emergents i de l’abonament al festival quede la parròquia. del rock més enèrgic, metal i ha sortejat Carnet Jove d’An- Per crear aquesta dansa, el hardcore. dorra. Durant els últims mesosdirector artístic de l’esbart, Ivan La banda andorrana de de- Nami ha portat per França iBetancourt, es va inspirar en les ath metal progressiu actua Espanya The Growing Tour, unaaigües de la parròquia, que el dissabte, a les vuit del vespre, gira que els ha portat a Madrid,van deixar enamorat des de la a l’escenari Jack Daniel’s Stage, Barcelona, Bilbao i Bordeus, en-primera vegada que les va veu- que compartirà amb, entre d’al- tre altres llocs.re. “No hi ha res més semblanta la dansa que l’aigua lliscant en els membres de l’esbart santa anna en la presentació de l’actuació, ahir.les pedres”, va assegurar Betan- músicacourt en la presentació del festi- d’Andalusia, Aragó, Castelló i per primer cop Tortola, un ba-val ahir. En aquest sentit, la cre-adora de la música i dansaire de les catalanes, “que són més de muntanya”. llet inspirat en Tórtola València i que comportarà que per primera Tudó participarà en ell’esbart, Brigit García, va afegirque l’aigua és un element simbò-lic d’Escaldes, ja que és present Betancourt, a més, va indicar que la jota és present en dife- rents indrets, però és originària vegada la formació presenti un número amb un solista, i l’Arle- quinada, un ballet de carnestoltes festival previ als Jocsen molts indrets, com la vall de d’Egipte. Amb el pas dels anys inspirat en l’època barroca. RedaccióMadriu i Caldea. es va estendre per la Mediter- A banda d’aquestes tres estre- anDorra la vella En aquest festival, on s’inter- Per compondre l’obra, García rània, fins que als anys 50 el fol- nes, també hi haurà set números pretarà l’obra Saxophone Massiveha adaptat la música a la idea klore va deixar d’estar de moda. més, que inclouran una gran va- El saxofonista Guillem Tudó d’Andy Sheppard, estan repre-que tenia Betancourt. “Normal- En el ballet que presentarà l’es- rietat d’estils, com La ballarina i el serà el representant andorrà en sentats tots els continents a tra-ment tens la música i el coreò- bart es veurà aquest recorregut i soldadet de plom i Mortitxol. el festival de música BT River vés d’una sèrie d’etapes musi-graf l’adapta. En aquest cas ha acabarà amb una melodia carac- El festival, a més, tal com va of Music, en el marc dels actes cals pel riu Tàmesi, on hi hauràestat a la inversa”, va assegurar terística d’Escaldes-Engordany, apuntar el president de l’Esbart previs a la inauguració dels una representació de cada paísla creadora, que va puntualitzar que ahir els seus responsables Santa Anna, Jordi Moreno, tam- Jocs Olímpics de Londres i que que participa en la cita olímpi-que, tot i això, va fer un treball no van voler desvelar quina era. bé servirà per ensenyar el premi tindrà lloc el 21 i el 22 de juliol ca (204). Tudó va ser proposat aprevi de recerca i estudi de les A part, tal com van indicar que van guanyar al Gran Prix de a Somerset House, al centre de l’organització del certamen perjotes de diferents zones, com les des de l’esbart, també ballaran Sant Petersburg, a Rússia. Londres. Musical Andorrà. concert dijousderock tati masià El gospel i el tati masià Els Komanem, jazz omplen rock en Casa de la Vall català Els jardins de Casa de la Vall Els Komanem van actuar ahir es van omplir ahir per veu- al vespre a la plaça del Poble re el concert de l’Orquestra en el cicle dels Dijousderock. Nacional Clàssica d’Andorra La banda, formada per Jacob (ONCA), dirigida per Gerard Díaz, Mario Cruz, Jordi Díaz Claret, i l’Erwyn Seerutton’s i Jordi Solé, va interpretar el Ensemble, que van tenir seu repertori de pop rock en com a protagonistes el gospel català. Els Dijousderock aca- i el jazz. baran la setmana que ve.

×