Diari del 10 d'octubre de 2012

680 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bondia !! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 10 d'octubre de 2012

 1. 1. AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3DIMECRES, 10 D’OCTUBRE DEL 2012 / NÚM. 2.163 / ANY 9 Cinc empreses pertanyents al sector de les TIC volen instal·lar-se al país ANDORRA Pàgina 7 ANDORRA Pàgina 11 99.844 vehicles van Masegosa va rebre passar pel túnel una indemnització ANDORRA Pàgina 8 de les Dos Valires que l’oposició creu Una nova manifestació es perfila per al cap de setmana del 20 per al setembre “important” la falta de solucions a la crisi Tati Masià ANDORRA Pàgina 10 El Bike Park Soldeu tanca la temporada d’estiu amb un augment del 25% en les vendes CULTURA Pàgina 14 L’espectacle flamenc ‘Miróterraneo’, amb Antonio Canales, arribarà el 10 de gener CULTURA Pàgina 15 Les novenes Jornades tèxtils i de puntaires fomentaran la llana de l’ovella xisqueta ESPORTS Pàgina 16 Edició de luxe de l’X-Trem Challenge a Sant Julià amb 34 equips de set països ESPORTS Pàgina 17 ANDORRA Pàgina 6 Zones variades a Arinsal per a la prova decisiva del Campionat de Lluís Sàmper demana que s’apugi la pensió de solida- ritat i que s’aposti per un Les pensions, sobre la Catalunya de bicitrial model propi en la reforma de les pensions de la CASS. taula a la festa magna Envia al cost del missatge: 1,50 + cànon un 789WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888 IPHONE + a el teu nom y i participa Gua n en el sorteig d’un iPhone 5
 2. 2. 2 d’interès Dimecres, 10 D’octubre Del 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad Augment de la inestabilitat 08.01 h Núvols i alguna pluja 19.19 h CALLAUETA 18. 7/20 ANDORRA LA VELLA Anem cap a un augment de la inestabilitat a les TEL.: 818 180 (botiga) 8/21 capes altes de l’atmosfera que s’ha de traduir els 7/20 395 914 (vendes major) dies vinents en un increment dels núvols, amb 9/22 9/22 Quart minvant Distribuïdors 4/16 la probabilitat que les precipitacions augmentin. dels vins de 10/23 Avui el cel estarà al matí mig ennuvolat i a mesu- 11/24 Bodegas ra que avanci el dia s’anirà tapant cada cop més. Iniesta-Lujan Durant la tarda es taparà cada cop més i no des- al Principat 10/24 cartem algun plugim. Les temperatures continu- d’Andorra 7/22 aran sense canvis importants o seran lleugera- 9/25 ment més baixes als cims. El vent bufarà de l’oest al nord-oest entre 30 i 40 km/h; per tant, moderat. divendres Demà la inestabilitat serà més acusada i esperem dijous més precipitacions. Que tinguin un BONDIA. VENDA AL MAJOR I AL DETALL DEGUSTACIONS RESTAURANT TIC-TAPA UN ESPAI CADA vEgADA MéS... Fem ...MéS AgRADAblE Aniversaris, comunions Comiat de solters/es Menú Diari Sopars d’empresa, etc. Menú Carta Tenim saló privat Menú del Xef Menjar per emportar-se Menú de Tapes Escaldes-Engordany Menú Mariscada Tel:+376 813 969 cuina permanent oberta de les 12.00 a les 2.30 h restaurantictapa@gmail.com Tic Tapa Rest.
 3. 3. Dimecres, 10 d’octubre del 2012 3 iniciativa actuaCinc empreses pertanyents al sectorde les TIC volen instal·lar-se a AndorraL’objectiu és que el país sigui un laboratori tecnològic on les empreses provin els seus serveis TATI MASIÀ JULIÀ RODRÍGUEZ Andorra la Vella Andorra es pot convertirAndorra reuneix totes les con- en el primer ‘smartdicions necessàries perquè s’hipugui desenvolupar un clúster country’ del món i en laen tecnologies de la informació seu de bases de dadesi la comunicació (TIC), “sempreque l’impulsem a través del tu-risme”. Aquesta és la principal Missé afirma que seriaconclusió a què ha arribat la ses- un error copiar i quesió de treball dins de la Iniciati-va Actua que ha estat treballant s’ha de fer un clústeren aquesta matèria, els resultats amb els actius del paísde la qual es van donar a conèi-xer ahir. Es tracta de convertirel país en una espècie de “la- negocis d’aquest tipus al país.boratori tecnològic” que sigui Entre elles destaquen les rela-atractiu perquè vinguin totes cionades amb el comerç elec-aquelles empreses que estiguin trònic, com les limitacions deinteressades en aquest àmbit, pagament en alguns portals quesegons va explicar el cap de pro- no fan cobraments a Andorra ijectes estratègics del Govern, Jo- que requereixen comptes en al-sep Maria Missé. La sessió de treball que es va fer ahir al voltant del clúster de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). tres països, a més de la falta de D’altra banda, es pretén tam- convenis. També és una barrerabé, per exemple, que Andorra El procediment que habitual- ximitat entre el sector públic i dins de l’economia d’Andorra i important el fet que alguns con-pugui convertir-se en el primer ment se segueix és que les em- el privat. Per això hem tingut atreure talent, retenir-lo, i crear tinguts multimèdia no estiguinsmart country del món i que preses que es vulguin posar en en compte més la metodologia molt valor afegit”. Moles, direc- autoritzats a Andorra per limita-pugui generar una experiència contacte amb inversors locals ho que les característiques d’aquest tor general de Forces Elèctriques cions de les IP, i l’elevat cost delturística al voltant de les noves facin a través de la Cambra de clúster”, va indicar Missé. d’Andorra (FEDA), va assenya- roaming, que es considera que tétecnologies a través d’aplicaci- Comerç (CCIS) i la Confederació Andorra compta amb tota lar també l’interès que la Inicia- una difícil solució a curt termini.ons d’alt valor afegit, cosa que Empresarial Andorrana (CEA) una sèrie de punts forts per tiva Actua ha aixecat no només Altres qüestions com araajudaria a fidelitzar els visitants. perquè actuïn com a interme- aconseguir crear un clúster en en empreses interessades a tenir l’administració, el procedimentMissé va apuntar també que una diaris amb el sector privat. En aquest àmbit, com són l’entorn activitat a Andorra, sinó també complex per obtenir un dominialtra de les oportunitats de ne- aquest cas, de les cinc empre- natural, el cablejat amb fibra en societats locals amb voluntat .ad, la manca de regulació en as-goci que s’han detectat és que ses que compten amb el suport òptica en la pràctica totalitat del d’iniciar un procés d’internacio- pectes relacionats amb les novesAndorra es pugui convertir en de l’ADI, la relacionada amb el territori, el marc legal, la situa- nalització. tecnologies i els problemes perla seu on estiguin ubicades ba- comerç, que aposta per un mo- ció geogràfica i el marc fiscal. El Entre les oportunitats iden- captar personal especialitzat,ses de dades internacionals re- del de franquícia, ja s’ha acollit clúster de TIC es recolza en la tificades hi ha la realització de pels permisos de treball i la faltalacionades, per exemple, amb el a aquest procés d’intermediació. combinació d’infraestructures proves pilot en campanyes de de formació, són també barre-frau o amb els consumidors. de comunicació i en la gene- màrqueting per conèixer, per res a tenir en compte per aquest La Iniciativa Actua té tres lí- Exemple de clúster a Ginebra ració de contingut: telecomu- exemple, els hàbits de consum clúster. Les solucions passennies de treball fonamentals, com Un exemple de clúster TIC amb nicacions, serveis a empreses i dels turistes. En l’àmbit de les te- per agilitzar la burocràcia, im-són la diversificació econòmica, èxit és el que s’ha desenvolupat desenvolupament de software i lecomunicacions i els serveis es plantant l’administració elec-la internacionalització i el su- a Ginebra (Suïssa), que en un producció d’entreteniment. preveu potenciar l’ús bidireccio- trònica, fomentar el suport alsport o acompanyament de totes període de tan sols tres o qua- El paper d’Andorra Telecom nal de la televisió, l’allotjament emprenedors i facilitar l’accés alles empreses i els inversors que tre anys està integrat per més en aquest clúster, com en els de servidors, la digitalització finançament.es vulguin instal·lar al país, tas- de 500 empreses i ja ha superat altres dos que es volen posar de dades o la signatura digital, L’últim clúster que presenta-ca aquesta última especialment els 11.000 llocs de treball cre- en marxa (en salut i benestar i mentre que, pel que fa al sector rà properament les seves con-encarregada a Andorra Desen- ats. “Seria un error intentar co- educació) serà “molt important financer, es podria desenvolu- clusions i donarà a conèixer lavolupament i Inversió (ADI). piar aquest clúster. Penso que com a gran catalitzador tecnolò- par software per a la banca i fer seva estratègia de futur serà elDe fet, ja hi ha cinc empreses nosaltres hem de ser capaços gic del país”, segons va ressaltar proves pilot de pagament per d’educació. L’objectiu en aquestinteressades a instal·lar-se aquí, de generar un clúster al voltant Missé. Per la seva banda, Albert mòbil. cas és fer d’Andorra una desti-quatre del sector tecnològic i del turisme, basat en els nostres Moles, representant del sector No tot són, però, avantatges, nació de turisme educatiu adre-una del comerç. Tot i així, l’únic actius, com són la concentració empresarial dins el clúster de sinó que també s’han identificat çat a joves o adults en què esnom que ha transcendit pública- de l’eix comercial, el nombre de les TIC, va indicar que el que es possibles barreres per aconse- combina l’experiència turísticament de moment és el d’Indra. visitants i la capacitat de pro- vol és “impulsar nous sectors guir l’efectiva implantació de amb l’educació.
 4. 4. 4 OPINIÓ DIMECRES, 10 D’OCTUBRE DEL 2012 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Considera lògica la moratòria per a laImplantar un sistema propi cotització dels treballadors per compte propi?La celebració de la festa magna va tornar a ser després d’haver dedicat tota una vida a treballar. Envia un SMS al 789 amb la teval’escenari per abordar la qüestió de les jubilaci- D’aquesta manera, no seria sobrer posar-hi to-ons. D’aquesta manera, el representant dels pen- palls, tant per la part alta com per la baixa, ja resposta ENQ SI o bé ENQ NOsionistes al consell d’administració de la CASS, que avui en dia la forquilla de les pensions que Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràLluís Sàmper, va posar en relleu que és “impru- es paguen és molt ampla. Quant al fet que la co- en aquest espai i entre els participants se sortejarandent” intentar traslladar un model que existeixi tització es pugui apujar, cal tenir en compte el tres lots de productesa altres països a Andorra. És cert que ara que que manifesta Sàmper, i és que aquest increment per al bany.s’està abordant el futur de la CASS cal que es hauria de ser gradual per evitar que si es fa d’unatinguin en compte les necessitats, les peculiari- sola vegada ni els treballadors ni les empreses hitats i, especialment, la situació del país a l’hora puguin fer front. I el que cal evitar, per sobre dede fer la revisió del sistema de jubilacions i el que tot, és que hi hagi persones que tinguin una pen-s’hauria d’aconseguir és que fossin veritablement sió tan baixa que es trobin al límit dejustes per a tothom. I és que perquè el sistema fos l’exclusió social, després, a més, d’ha-just tothom hauria de tenir unes pensions dignes ver estat treballant molts anys. T’HO DIC EN CONFIANÇA OPINIÓ Contra la Russo-lauredians mentida electoralALEXANDRA GREBENNIKOVA ELS COMITÈS EXECUTIUS DEL SIPA I EL CFPAEls russos estan de moda. De veritat, he tingut d’indústria pesada. És bo –que carai, és bo!– que Des dels comitès executius del SIPA i CFPA (sindicatssort. He acabat vivint en un lloc on els russos els teus amics sempre sospitin que podries ser de la policia), comuniquem a la població que el dijousestem de moda. I –ull viu!– és un cop de sort im- una milionària encoberta undercover en un pis de 11 d’octubre, a les 15.30 hores, treballadors del depar-pressionant, tenint en compte que a l’època de dues habitacions. tament de Policia farem una concentració a l’exteriorla meva adolescència no estàvem de moda ni a de la seu del Consell General a Andorra la Vella.casa nostra. Particularment en algunes parts de En resum, estic tremendament contenta que esla nostra casa d’aquell moment no estàvem gens facin les Jornades russo-lauredianes. M’encanta El lema de la concentració serà: Contra la mentidade moda. Recordo uns amics russos que vivien la idea d’un munt de nens russo-lauredians fent electoral.en una antiga república soviètica (no us diré qui- matrioixques amb ampolles blanques de llet (ac-na però bàltica) i temien per la tomba del seu avi tivitat prevista per al dissabte dia 13 al Museu Volem precisar que NO es tracta de cap mena de(havent tingut més aviat poca sort, l’avi s’havia del Tabac, a les 11.00). M’agrada la idea de ta- manifestació així entesa, ni té la natura ni l’ànim delmort poc després de traslladar-s’hi per estar més llers de pintura i cuina i ball. L’únic que falta a passat dia 1 d’octubre.a prop de la família). Deien que s’havien profa- aquestes jornades seria reciprocar la iniciativa.nat moltes tombes que portaven noms russos en ¿No seria pas bonic que a la meva ciutat natal No obstant, tot aquell ciutadà o ciutadana que seles làpides. (per exemple) es muntessin unes jornades an- senti identificat amb el lema de la concentració i s’hi dorrano-ekaterinburgueses? Amb una escudella vulgui adherir, serà benvingut sempre que el seu com- No té cap gràcia, ser filla d’un imperi. I ara de Sant Sebastià a la ribera del riu Iset, l’Esbart portament sigui correcte, educat i cívic.resulta que sí que en té una mica, de gràcia, per- de Sant Romà ballant a la plaça de l’Any 1905 (ésquè hi ha tòpics divertits i fins i tot certs que la plaça principal, allà on es troba el Consell de Els ciutadans reclamem als governants que complei-coneix tothom quan t’identifica com a russa. És la Ciutat), tallers de cuina andorrana als restau- xin les promeses electorals!un orgull saber que la llengua en la qual “sonà rants locals (si vénen tants a visitar-nos aquí, queel teu primer vagit” (“quan del mugró matern sàpiguen també fer un bon trinxat a casa seva) i No serveixen excuses! Prometre i no complir denotala dolça llet bevies”, tinc uns tics literaris que uns concursos de qui farà un edifici de Caldea una gran irresponsabilitat, manca d’ètica i de principisno tenen remei) va donar al món grans autors, més bonic de plastilina (o si no us agrada Caldea, morals!pensadors, escriptors, poetes d’un do immens. que siguin orris o esglésies romàniques, vosal-És curiós percebre que la gent pensa que tens tres mateixos). Ho començava a dir en broma, La paraula d’un bon andorrà no es pot sustentar enalguna mena especial d’ànima misteriosa (la rus- però de tant parlar-ne m’ha fet il·lusió. Senyors, la mentida per aconseguir un objectiu!sa, és clar) pel sol fet d’haver nascut en un racó senyores, quan tingueu una estoneta, muntemdel món que estava lluny de tot menys fàbriques unes jornades andorranes a Ekaterinburg. Us hi esperem! Cartes al director Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004DIRECTORI LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. Dimecres, 10 d’octubre del 2012 opinió 5 commemoracions tribunaDia mundial de la salut mental L’hora de recuperar la nostra pau,La Junta d’AFMMA llibertat i justícia socialAvui, 10 d’octubre de 2012, se celebra el Dia mundial de la salut P. M.mental. Des de la nostra associació Afmma (Associació de Famili-ars per la Salut Mental a Andorra) continuem, una vegada més, rei- Ho sento, però jo no vull ser emperador. Us escombren el cervell, us enceben, usvindicant la manca de recursos que pateix Andorra, en referència a Aquest no és el meu ofici, no vull governar tracten com a bestiar i com a carn de canó.aquest col·lectiu de ciutadans. ni conquistar a ningú, sinó ajudar a tothom si No us lliureu a aquests individus inhumans, fos possible. Jueus i gentils. Blancs o negres. homes màquina, amb cervells i cors de mà- Creiem que és la nostra obligació informar-vos sobre quina és quina.la realitat de la malaltia mental a Andorra i la problemàtica que Hem d’ajudar-nos els uns als altres, els és-envolta aquesta malaltia. Per això insistim reiteradament que els sers humans som així. Volem fer feliços els Vosaltres no sou màquines, no sou bestiar,nostres familiars no hagin de marxar fora del país per fer ingressos altres, no fer-los desgraciats. No volem odiar sou Homes. Porteu l’amor de la Humanitatde llargues o mitjanes estades per manca d’instal·lacions a Andor- ni menysprear ningú. En aquest món hi ha en els vostres cors, no l’odi. Només els quera, cosa que comporta separar-los del nucli familiar i social que els lloc per a tothom, la bona terra és rica i pot no estimen odien, els que no ens estimen i elsenvolta. alimentar tots els éssers. El camí de la vida inhumans. pot ser lliure i bonic, però l’hem perdut. La Ens agradaria aportar les xifres oficials, però a hores d’ara encara cobdícia ha enverinat les ànimes, ha aixecat Ciutadans, no lluiteu per l’esclavitud, sinóno les tenim. El que sí que tenim són les xifres de l’OMS (2009), que barreres d’odi, ens ha empès cap a la misèria per la llibertat. En el capítol 17 de Sant Lluc espodem extrapolar a Andorra: i les matances. llegeix: “El Regne de Déu és a dins de l’home, - Una de cada tres persones es veurà afectada per una malaltia no d’un home ni d’un grup d’homes, sinó demental al llarg de la seva vida (26.000 persones se’n podrien veure Hem progressat molt de pressa, però ens tots els homes.” En vosaltres, vosaltres elafectades a Andorra). hem empresonat a nosaltres. El maquinisme poble teniu el poder. El poder de crear mà- - El 10-15% de la població europea pateix actualment una malal- que crea abundància ens deixa en la necessi- quines, el poder de crear felicitat, vosaltres eltia mental, i les més comunes són la depressió i el trastorn d’ansie- tat. El nostre coneixement ens ha fet cínics. La poble teniu el poder de fer aquesta vida lliuretat. A Espanya la població afectada és del 10%, i està entre les més nostra intel·ligència, durs i secs. Pensem mas- i bonica, de fer-ne una meravellosa aventura.baixes de Europa (7.000 persones se’n podrien veure afectades a sa i sentim molt poc. Més que màquines ne-Andorra). cessitem humanitat. Més que intel·ligència, En nom de la democràcia, utilitzem aquest - Un 1% de la població europea pateix esquizofrènia (700 perso- tenir bondat i dolçor. poder actuant tots units. Lluitem per un mónnes se’n podrien veure afectades a Andorra) i un percentatge sem- nou, digne i noble, que garanteixi als homesblant pateix trastorn bipolar (700 persones més). Sense aquestes qualitats la vida serà vio- treball i doni a la joventut un futur i a la ve- lenta, es perdrà tot. Els avions i la ràdio ens llesa, seguretat. Amb la promesa d’aquestes - La depressió és la primera causa d’incapacitat al món. fan sentir més propers. La veritable naturale- coses, les feres van arribar al poder, però van - Actualment les malalties mentals són la segona causa de càrre- sa d’aquests invents exigeix bondat humana, mentir, no han complert les seves promesesga de malaltia (temps viscut en un estat de salut diferent de l’òp- la germandat universal que ens uneixi a tots ni mai les compliran. Els dictadors són lliurestim), darrere de les malalties cardiovasculars. Les previsions apun- nosaltres. només ells, però esclavitzen el poble. Lluitemten que d’aquí pocs anys seran la primera. ara per fer nosaltres realitat el promès. Tots - Per al 2020 s’espera que la depressió sigui la primera causa de Ara mateix, la meva veu arriba a milions a lluitar per alliberar el món. Per enderrocarmalaltia al món. d’éssers de tot el món, a milions d’homes des­ barreres nacionals, per eliminar l’ambició, esperats, dones i nens, víctimes d’un sistema l’odi i la intolerància. - En molts països europeus les malalties mentals són la causa del que fa torturar els homes i empresonar gent45-55% de l’absentisme laboral. innocent. Als que puguin escoltar-me els dic: Lluitem pel món de la raó, un món on la - A la Unió Europea el cost social i econòmic de la malaltia men- no desespereu. La dissort que patim no és ciència, on el progrés, ens condueixi a tots atal es calcula entorn al 4% del PNB. més que la passatgera cobdícia i l’amargor la felicitat. - En molts països europeus el pressupost per a salut mental su- d’homes que temen seguir el camí del pro-posa el 5% del pressupost en salut. grés humà. L’odi dels homes passarà i cauran Ciutadans, en nom de la democràcia, hem els dictadors, i el poder que li van prendre al d’unir-nos tots. En conclusió, davant dels molts dèficits que encara pateix el nos- poble se li reintegrarà al poble, i així, mentretre país pel que fa a la salut mental, voldríem demanar als nostres l’Home existeixi, la llibertat no morirà. Postdata: En honor i a la memòria del me-governants una sensibilitat més gran envers les necessitats d’aquest ravellós i inconfusible Charles Chaplin, enscol·lectiu de ciutadans del nostre país. Ciutadans, no us rendiu a aquests homes ha arribat l’hora que tots junts premem el que en realitat us menyspreen, us esclavit- botó de game over per acabar amb aquest món Des de la nostra associació continuarem treballant per aconse- zen, reglamenten les vostres vides i us diuen injust i en fem un de nou tots plegats. Esperoguir que les nostres demandes siguin una realitat en un futur ben què heu de fer, què heu de pensar i què heu que tot això us ajudi a reflexionar i veure queproper. de sentir. un altre món és possible, tots junts. Av. de Salou, 40 AD500 Andorra la Vella T. +376 729 800 · F. +376 729 801 Principat d’Andorra
 6. 6. 6 Dimecres, 10 D’octubre Del 2012 gent granSàmper veu imprudent traslladar decop models de pensions d’altres païsosAlerta que caldria apujar la pensió de solidaritat perquè hi ha persones en risc d’exclusió social tati masià m. s. c. encamp Més de 600La viabilitat de les pensions ac-tuals i la reforma del model va personesser una de les qüestions que esvan tornar a posar sobre la taula participen enahir, però en el marc de la fes- la festa magnata magna. Va ser el represen-tant dels pensionistes al consell Més de 600 persones vand’administració de la Caixa An- prendre part ahir en la fes-dorrana de la Seguretat Social ta magna. Els participants(CASS), Lluís Sàmper, qui va re- van assistir a una missamarcar que s’està vivint un mo- que es va celebrar al san-ment crucial a l’entorn d’aquest tuari de Meritxell i despréstema. Per Sàmper, és imprudent van compartir un dinar altraslladar directament models Complex Esportiu i Socio-d’altres països. cultural d’Encamp. La mi- En aquest sentit va assenya- nistra de Salut i Benestarlar que les modificacions han de va recordar que el 2012 ésser “pausades en el temps i sos- l’any de l’envelliment actiu,tingudes” i va argumentar que un aspecte molt importantno es pot passar de cotitzar un ja que és necessari que es10% a un 19% ja que “les empre- el cap de govern es dirigeix als assistents a la festa magna ahir al Complex esportiu i sociocultural d’encamp. visqui aquesta etapa de lases no ho suportarien”. Tot i així vida de la millor manerava afegir que al llarg del temps, i possible, va dir. Per aquesttenint en compte que cada vega- el menjador social impulsat pel Comú de la capital motiu va demanar la parti-da l’esperança de vida s’allarga, cipació de la gent gran peres podrà adoptar aquesta me- figurarà en la cartera de serveis socials si s’oficialitza construir els itineraris méssura. Els estudis actuarials que saludables possibles. Aixís’ha encarregat i que es rebran La ministra de Salut i Benestar va afirmar que si ble. Tampoc s’ha plantejat la implicació econò- mateix, va apel·lar a la so-en les setmanes vinents han de finalment s’oficialitza el menjador social es con- mica que hi tindrà el Govern, ja que primer cal lidaritat entre generacions idonar llum sobre la qüestió de templarà dins la cartera de serveis socials que conèixer el nombre de persones que s’atendran en aquest sentit va afirmarles jubilacions. El representant s’està dissenyant amb la nova llei. Rodríguez va (ja que alguns dels usuaris actuals ja gaudien que “conjuntament hi hauràdel pensionistes a la CASS creu indicar que el menjador social és “una experi- d’una ajuda pel mateix concepte) i el tipus de més sentit comú”.que algunes de les propostes mentació” del Comú d’Andorra la Vella en què participació dels diferents actors, entre altresque plantejaran aquests infor- l’executiu ha participat des del principi i que, per aspectes.mes aniran en la línia de les ara, cal continuar l’experiència ja que “és massa Per altra banda, la titular de Salut i Benestar garantides” i que no es preveuque s’apliquen en altres països. d’hora per pronunciar-se”. va explicar que la modificació del llindar de co- abaixar-les. Va afegir que, perSàmper creu que algunes no són Tot i que es va plantejar la possibilitat que hesió social i de precarietat (que ara fa un any altra banda, cal afrontar una re-aplicables al Principat perquè aquest servei fos assumit per la Creu Roja, de va admetre que calia actualitzar) també es trac- forma “amb molta cautela” en“som un país petit i ho podem moment no s’ha arribat a cap acord amb l’enti- tarà en la revisió de la llei de serveis socials. En el règim general de pensions. Elorganitzar d’una manera dife- tat. Rodríguez va afirmar que aquest procés s’ha aquest sentit, Rodríguez va assenyalar que cal cap de Govern va dir que tots elsrents dels grans”. de fer de la forma més lògica i ordenada possi- homogeneïtzar-los i unificar-los. sistemes de seguretat social ge- El que és clar és que les pen- neren dèficit i va assenyalar quesions són una preocupació per a el que cal és prendre decisionsla gent gran, sobretot els de més als se’ls concedeix una pensió de lloguers i el cost de vida són ele- avui Andorra”. Amb aquestes per allargar la possibilitat que téedat, va dir Sàmper. Així mateix, solidaritat per arribar a aquest vats, i per tant calen “elements paraules va concloure el parla- tot ciutadà de tenir pensions.una de les reivindicacions ja an- import. Tot i aquest comple- correctors”. Sàmper es va mos- ment adreçat als assistents a la La ministra de Salut i Benes-tiga del col·lectiu és la necessitat ment, Sàmper va declarar que trar a l’espera que la nova llei festa magna el cap de Govern, tar, Cristina Rodríguez, va afir-d’incrementar-les. En aquest “s’hauria de fer un esforç” en de serveis socials “complementi Antoni Martí. Al mateix temps mar que la reforma de la CASSsentit, el representant dels jubi- aquest àmbit ja que hi ha per- allò que la CASS no pot donar”. va indicar que tot i que els mo- s’està impulsant de la forma méslats a la CASS va recordar que sones en risc d’exclusió social. ments són difícils l’executiu no col·lectiva possible, amb la par-hi ha jubilacions que són baixes Segons va indicar, “958 euros no les pensions, garantides aplica retallades ni polítiques ne- ticipació del consell d’adminis-perquè han cotitzat poc. A les és una quantitat prou important “No pagarà la gent gran aquesta oliberals. tració i els diferents col·lectius.persones que tenen uns ingres- per poder mantenir una vida crisi perquè ja va pagar en la seva En aquest sentit Martí va as- La previsió és tenir-la per a fi-sos inferiors a 958 euros mensu- digna”, tenint en compte que els joventut l’esforç per fer el que és segurar que “les pensions estan nals de novembre.
 7. 7. DIMECRES, 10 D’OCTUBRE DEL 2012 ANDORRA 7 MOBILITAT CONCENTRACIÓ DE LA POLICIA99.844 vehicles circulen T. M.pel Dos Valires al setembreEs tracta d’una xifra inferior a la que es va donar al mes d’agost TATI MASIÀ M. F. ANDORRA LA VELLAEl túnel de les Dos Valires varegistrar al mes de setembre unpas de vehicles inferior al ques’havia donat a l’agost, segonses desprèn de les dades facili- El cap de Govern, Antoni Martí.tades per l’executiu. D’aquestamanera, mentre que a l’agostvan circular per aquesta novainfraestructura 127.826 vehicles, Martí reitera que estàal setembre el volum total es vasituar en 99.844. obert a negociar però que “s’ha de ser dos” Un dels aspectes que cal asse-nyalar és que el sentit que regis-tra un pas de vehicles més elevatés el que va de la Massana a En- M. S. C.camp, ja que a l’agost van circu- 99.844 vehicles han fet servir el túnel de les Dos Valires al setembre. ENCAMP sell General, mitja hora abanslar per dins el túnel en aquesta que comenci una sessió ordi-direcció 68.276 vehicles i al mes tembre. En el cas de les merca- Després que dilluns els sindi- nària del parlament. La con-de setembre ho van fer 51.821. El volum de vehicles deries, s’ha d’assenyalar que es cats de la policia anunciessin centració es realitzarà sota el Pel que fa al sentit contrari, que utilitzen el sentit dóna la circumstància contrària que es concentrarien demà da- lema Contra les mentides electo-és a dir, d’Encamp a la Massana, del que passa amb els vehicles vant del Consell General con- rals i la intenció és impulsar-necal assenyalar que hi van circu- la Massana-Encamp és i, d’aquesta manera, és el sentit tra la modificació del model de d’altres després de la celebradalar 59.550 vehicles al mes d’agost superior que a la inversa entre Encamp i la Massana el jubilacions, el cap de Govern, l’1 d’octubre, que va ser valo-i 48.023 al setembre. que registra un volum més ele- Antoni Martí, va afirmar ahir rada pels organitzadors de for- Això suposa que diàriament vat de vehicles. Així, en aques- que l’executiu “no ha canviat el ma molt positiva.durant el mes d’agost van cir- 129 transports de ta direcció en van circular 67 al seu plantejament”. En aquest Els sindicats de policia tam-cular des d’Encamp cap a la mercaderies han fet mes d’agost, mentre que al se- sentit va reiterar que “amb bé han anunciat que no des-Massana una mitjana de 1.920 tembre ho van fer 79. manifestació o sense el Govern carten acudir a la via judicialvehicles, mentre que en el sentit servir la infraestructura Quant al sentit contrari, 41 ca- està disposat a negociar”. una vegada entrin en vigor elscontrari ho van fer 2.202. Pel que al mes de setembre mions van passar pel túnel des Tot i que va assegurar que canvis proposats pel Governfa al setembre, cal destacar que de la Massana fins a Encamp a la predisposició de l’executiu si així ho decideixen els seus1.600 vehicles diaris van fer el l’agost i 50 al setembre. D’aques- hi és, va afegir que “per poder membres. Les entitats con-trajecte entre Encamp i la Mas- mercaderies pesants, cal desta- ta manera, 108 camions van cir- negociar s’ha de ser dos”. sideren que l’executiu ha in-sana i 1.727 van fer el recorregut car que a l’agost van passar pel cular pel túnel, en total, durant el L’acte de protesta dels sindi- complert compromisos presosentre la Massana i Encamp. Dos Valires 21 vehicles menys mes d’agost i 129 ho van fer al cats policials tindrà lloc demà, abans de la celebració de les Pel que fa als vehicles de dels que hi van passar al se- setembre. a les 15.30, a la plaça del Con- eleccions. COMPRAR A LA MASSANA TÉ PREMI ! Vine aquest cap de setmana a la Massana i gaudeix d’infinitat d’ofertes i descomptes que els nostres comerços d’ACELMA han seleccionat, exclusivament, per a tu. Des del divendres 12 fins al diumenge 14 d’octubre, per cada 5 € de compra en un dels nostres establiments associats d’ACELMA, emporta’t una butlleta vàlida per al sorteig que realitzarem el diumenge 14 d’octubre a les 14 h a la plaça de les Fontetes. Descobreix la muntanya de regals que hem reservat per a tots els nostres clients. PROGRAMACIÓ LÚDICA: PROGRAMACIÓ COMERCIAL: 12 d’octubre (de 18.30 h a 21.30 h) 12-13 i 14 d’octubre : Desfilada grotesca per l’av. Sant Antoni Descomptes i ofertes en tots els i l’av. del Través de la Massana. establiments associats d’ACELMA Actuacions i música en viu 12 i 13 d’octubre: 13 d’octubre (de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h) Comerços oberts fins a les 22 h Desfilada grotesca per l’av. Sant Antoni 14 d’octubre a les 14 h: i l’av. del Través de la Massana. Sorteig de regals a la plaça de Actuacions i música en viu Les Fontetes 14 octubre a les 13.30 h organitza: Espectacle a càrrec de Líquid Dansa a la plaça de les Fontetes 14 d’octubre a les 14.30 h: Vermut a la plaça de Les Fontetes
 8. 8. 8 ANDORRA DIMECRES, 10 D’OCTUBRE DEL 2012 ENTITATS HELIPORT AL PATAPOU Manifestació per protestar per Ferrer entrega al tècnic la falta de solucions a la crisi els estudis geològics AGÈNCIES . ANDORRA LA VELLA bre la zona del Patapou. D’altra La iniciativa d’AD800 rep el suport de sindicats i altres associacions banda, han estat onze excòn- BONDIA El tècnic en geologia del Go- sols majors i menors –Xavier J. R. / M. S. C. ANDORRA LA VELLA vern francès que ha de fer una Llovera, Antoni Puigdellívol, part de l’informe sobre el pro- Antoni Cerqueda, Joan Samar- La població en general tindrà jecte de construcció de l’heli- ra, Lluís Viu, Benet Pantebre, una altra possibilitat de mani- port al roc de Patapou va venir Josep Vila, Manel Blasi, Agus- festar-se per protestar per la si- ahir a Andorra i va rebre de tí Marfany, Francesc Xavier tuació política que es viu al país. mans de la cònsol major, Rosa Mora i Manel Pons– els que La iniciativa correspon a AD800, Ferrer, un dossier sobre els es- han firmat la carta que Ferrer que durant els últims dies ha ob- tudis geològics del Comú so- ha enviat a Antoni Martí. tingut el suport per a la convo- catòria d’aquesta nova manifes- tació de diverses associacions i TELECOMUNICACIONS sindicats. A hores d’ara, però, no s’ha donat a conèixer el dia que tindrà lloc, a l’espera de dispo- Canal+ Champions per sar del permís corresponent, tot i que es farà el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre. La manifestació convocada pels sindicats policials. als que tinguin el Liga El vicepresident d’AD800, REDACCIÓ Manel Montoro, va indicar que relacions laborals. “La gent està l’acte de protesta serà el Sindicat ANDORRA LA VELLA paquet tancat a un preu més la mobilització es portarà a ter- cansada perquè es veu que no Andorrà de Treballadors (SAT). ajustat”. Amb aquesta decisió, me “perquè no s’està fent res es donen solucions globals, sinó Des de l’entitat es va posar en re- Andorra Telecom va informar l’oferta s’amplia fins a finals davant de la greu crisi econòmi- que només es fan pegats, i troba lleu la importància que la mobi- ahir que oferirà el Canal+ Liga de juliol del 2013. Tots aquells ca que tots els ciutadans estem que és el moment de dir prou”, lització s’estengui als assalariats de Campeones gratuïtament a que només vulguin gaudir de patint”. A més, segons Monto- va afegir Montoro, segons el del sector privat. En aquest sen- tots els clients que tinguin con- la Champions podran contrac- ro, els actuals governants volen qual continuen les “adjudicaci- tit es va remarcar l’apropament tractat el Canal+ Liga. Aquesta tar aquest canal (sense Canal+ aprofitar la delicada situació ons a dit”, i “les obres faraòni- que s’està vivint últimament en- decisió, segons la parapública, Liga), a un cost mensual de actual per retallar drets amb la ques”. Una de les associacions tre els treballadors de l’adminis- “respon a la voluntat de mi- 8,95 euros a partir de mitjans reforma de la CASS i el Codi de de treballadors que recolzaran tració i aquests. llorar l’oferta actual i oferir un de novembre. Avui AMB HIPNOSI Amb una sola sessió de hipnosi seràs un exfumador per a sempre, sense “mono”, sense ansietat, irritabilitat o engreixar-te. Sessió: Dimecres a l’Hotel Plaza Hora: 20:15 h C/ Maria Pla, 19-21 AD 500 Centre Mosaic: Av. Meritxell 99 2º 2ª Andorra la Vella AD 500 www.centremosaic.com • info@centremosaic.com Places limitades • Inscripcions Tel: 82 90 60GUIA DE SERVEIS Vols venir a la Festa dels Súpers 2012? Informació: Dia 21 d’octubre 2012 Tel.: 80 81 38 Busca la comoditat: Fax: 86 21 74 puja a l’autobús i t’hi portem! aula de formació af@andorra.ad www.auladeformacio.ad Data límit d’inscripcions: dilluns 15 d’octubre 2012 Per a més informació: www.elspetitsviatgers.com o al tel.: 390 752 MATRÍCULA OBERTA Organitza: *L’empresa es reserva el dret d’anul∙lar el viatge si no hi ha el nombre mínim de persones inscrites. FORMACIÓ 2012/2013 Comptabilitat i finances Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR) Impost sobre societats (IS) Impost general indirecte (IGI) Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE)
 9. 9. Dimecres, 10 d’octubre del 2012 publicitat 9 CARTA DELS EXCÒNSOLS D’ANDORRA LA VELLA EN RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE L’HELIPORT NACIONAL D’ANDORRA AL ROC DEL PATAPOU Andorra la Vella, 25 de setembre de 2012 M.I. Sr. Antoni MARTÍ Cap de Govern AD500 ANDORRA LA VELLA Molt il·lustre Senyor, En els darrers mesos, com bé sabeu, l’adjudicació que ha efectuat el Govern per emplaçar l’Heliport Nacional d’Andorra al Roc del Patapou, situat al solà d’Andorra la Vella, compta amb el desacord del Comú i amb l’oposició d’un important moviment ciutadà, que s’ha mostrat contrari a aquesta decisió, en considerar que se situa en un indret que afecta directament la seguretat i el benestar de les persones. Els sotasignants volem manifestar-vos que valorem molt positivament el fet que el nostre país disposi d’un Heliport Nacional. Tanmateix, considerem que el seu emplaçament hauria de gaudir d’un ampli consens, i comptar amb el suport del Comú i de la població. Per aquest motiu, i amb la deguda estima a la tasca i competència institucional que teniu encomanada i que respectem profundament, ens permetem -en la nostra qualitat d’antics cònsols de la parròquia d’Andorra la Vella- apel·lar a la vostra diligència i al vostre saber fer polítics perquè, més enllà de les consideracions jurídiques o tècniques, tingueu en compte l’opinió del Comú i dels ciutadans de la parròquia en una matèria tan sensible com aquesta. Rebeu, Molt il·lustre Senyor, el testimoni de la nostra més alta consideració, SR. BENET PANTEBRE SR. XAVIER LLOVERA SR. ANTONI PUIGDELLÍVOL SR. ANTONI CERQUEDA SR. JOAN SAMARRA SR. AGUSTÍ MARFANY SR. MANEL PONS SR. MANEL BLASI SR. LLUÍS VIU SR. JOSEP VILA SR. FRANCESC XAVIER MORA
 10. 10. 10 andorra Dimecres, 10 D’octubre Del 2012 turisme Pas de la casa encamP el Bike Park soldeu creix un demanda d’informació Contractació d’eventuals 25% en vendes aquest estiu del Ps sobre el centre mèdic per al saló de la infància El golf ha registrat un increment del 13%, segons Grandvalira-Ensisa Redacció Redacció granDvalira anDorra la vella encamp Redacció anDorra la vella La consellera socialdemòcra- El Punt d’Informació Juvenil El Bike Park Soldeu ha tancat ta Sílvia Bonet ha formulat d’Encamp (PIJ) i Studio Even- la temporada d’estiu amb un una demanda d’informació tia comencen a promocionar augment del 25% en les vendes, al Govern per conèixer l’abast la contractació de personal mentre que el golf ha registrat de la proposta que el Servei eventual per treballar al Saló un increment del 13%. Així ho Andorrà d’Atenció Sanitària de la infància i de la joventut, va fer públic Grandvalira-Ensi- ha formulat al ministeri de que tindrà lloc a Encamp del sa, després que les dues instal- Salut i Benestar sobre l’or- 26 al 30 de desembre, i al Pas lacions hagin tancat portes a ganització del centre mèdic de la Casa del 2 al 6 de ge- finals de setembre. L’estació va- del Pas de la Casa. El grup ner. S’ha de tenir més de 18 lora positivament l’increment parlamentari socialdemòcra- anys i nacionalitat andorrana de la facturació, i també destaca ta mostra la seva sorpresa o permís de residència. Els que hi ha hagut un augment de pel “secretisme” del Govern, contractes seran de cinc o deu visitants. que, afegeixen, “no tramet al dies i el salari, de 255 euros Després que a mitjans de se- Consell General la informa- per cinc dies i de 510 per deu. tembre van acabar la temporada ció adient perquè es puguin Els interessats han de dur el d’estiu les activitats del Family conèixer –i controlar– les ac- currículum al PIJ o enviar-lo Park i del kàrting, a finals de mes tuacions del ministeri”. a pij@encamp.ad. ha estat el torn del tancament de l’oferta situada a Soldeu. El Bike els ‘bikers’ han pogut gaudir amb les proves organitzades al Bike Park. Park va començar la temporada social ProPostes amb la segona edició de l’Endu- L’estació de Soldeu, integra- ro BTT, on es van concentrar un L’estació valora da dins del domini esquiable de 7a edició del Nova sortida del centenar de bikers d’Andorra, positivament l’increment Grandvalira, és una de les set fi- multicampionat Club Pirinenc Espanya i França. Segons En- nalistes als premis World Snow sisa, les Cronocoves han estat de la facturació i de Awards 2012, en la categoria les proves més reclamades pels la xifra de visitants de millor estació d’Europa, que Redacció anDorra la vella Redacció anDorra la vella bikers. Finalment, també desta- s’atorguen cada any amb els quen la primera edició del Duat- vots dels lectors de la revista La setena edició del multi- El Club Pirinenc Andorrà or- ló de les Valls de Canillo, en què va acollir el primer Torneig Pro- britànica Ski & Snowboard i dels campionat social que organit- ganitza aquest diumenge una Agustí Roc va ser el guanyador Am i durant el mes de setem- experts. Soldeu es disputarà el za el departament de Social nova sortida, en aquest cas en la modalitat individual mas- bre va organitzar el Challenge premi amb Madonna di Cam- del Comú d’Andorra la Vella, per fer la Ruta del Ferro. Les culina. Audition Bauhaud Sport Hotel piglio, a Itàlia; Livigno, també juntament amb la comissió inscripcions s’han de fer a De la seva banda, el Golf Sol- Hermitage & Spa Golf Soldeu, a Itàlia; Saalbach-Hinterglemm, de jocs i esports de la Casa Oficina de Turisme de la Ro- deu va començar la temporada el Campionat d’Andorra Golf a Àustria; Val-d’Isère, a França; Pairal, inclou un concurs i tonda o a clubpirinenc@andor- amb la primera edició del Tro- Soldeu per parelles i la tercera Montafon, a Àustria; i Courche- cinc campionats, alguns dels ra.ad. El preu és de cinc euros feu Golf Soldeu. Al mes d’agost, edició del Trofeu Canal+. vel, a França. quals ja s’estan celebrant. per als majors de 16 anys.Guia de serveis Repartim en un màxim de 45 minuts Cobrim tot el Principat No importa el volum Repartim en tot tipus de vehicles Les 24 h durant tot l’any Treballem tant per a particulars com empreses Preus especials per a empreses Lloguer de tot tipus de remolc 24/365 Tel.: 817 815 Copríncep de Gaulle, 6 - local 1 - Escaldes-Engordany
 11. 11. Dimecres, 10 d’octubre del 2012 andorra 11 comú de sant julià de lòria CONSELLMasegosa va rebre una indemnització El termini de prescripció deque l’oposició considera “important” les sancions serà de 4 anysEl PS lamenta que no s’informés de la quantitat i sospita que va ser acomiadat AGÈNCIES Andorra la Vella tati masià m. s. c. Andorra la Vella reglaments relatius al personal La comissió legislativa de del Comú. D’una banda estan Finances i Pressupost ha ar-L’anterior director de Naturlàn- elaborant un document que re- ribat a un acord definitiu perdia, Ricardo Masegosa, va rebre glamentarà el sistema de com- fer una esmena conjunta a lesuna indemnització en acabar la pensació dels treballadors. El proposicions de llei que elsseva etapa a l’ecoparc. Així ho fet és que, tot i que la llei ho comuns van presentar perha confirmat la majoria en la recull, la corporació encara no allargar els terminis de pres-resposta a la demanda d’infor- en disposa d’un. Els consellers cripció de les reclamacionsmació presentada per l’oposició de la minoria van indicar que de deutes i sancions admi-al Comú lauredià. Després de aquest text permetrà donar se- nistratives. D’una banda, estenir coneixement d’aquest fet, guretat als assalariats de la cor- permetrà que si la notificacióla minoria ha lamentat que no poració comunal. al deutor es fa abans dels sisse n’hagi informat públicament Per altra banda, la majoria els mesos, aquest termini tornitenint en compte que la quan- ha ofert treballar de forma con- a començar de zero, tal comtitat és “prou important” per junta el reglament de formació demanava el PS; i de l’altra, siparlar-ne, segons van assenya- de personal. El text té com a els comuns porten l’expedi-lar els consellers socialdemò- objectiu contribuir a ampliar ent als tribunals es poden afe-crates. les competències tècniques i gir sis mesos suplementaris, El fet que Masegosa rebés professionals dels assalariats tal com contemplava l’esme-una indemnització els fa sospi- del Comú. Això comportarà na demòcrata. Així, a la pràc-tar que va ser acomiadat, ja que que la corporació es faci càrrec Els consellers de l’oposició al Comú lauredià, Rossend Areny i Josep Roig. tica es permet que el terminien un acord amistós de rescis- del cost de les formacions dels de prescripció s’allargui delssió de contracte només es pro- empleats. L’oposició va indicar celebrar que el conseller d’Ad- “és una bona alternativa al pro- tres anys actuals fins a qua-cedeix a la liquidació que cor- que això permetrà posar-se al ministració i Funció Pública, cés de treball adoptat fins ara”, tre. Els comuns demanavenrespongui. nivell d’altres administracions, Joan León, hagi apostat per tre- ja que ho consideren la “via ide- que un cop transcorreguts els Per altra banda, l’oposició com altres comuns o el Govern. ballar-ho de forma conjunta. En al perquè tothom pugui dir-hi tres anys es pogués iniciar untambé està treballant en dos Al mateix temps, la minoria va aquest sentit va destacar que la seva”. termini de tres anys més. Aquest 18 d’octubre torna a viure a AnyósPark els delicats sabors de la cuina nipona. sopar temàtic Japonès Entrants Sopa Miso Preu per persona: 24,90 € Amanida Japonesa de Tofu a l’Oli de Sèsam i Sèsam Negre RESERVES AL 73 85 73 Yakisoba (tallarins fregits japonesos) Buffet Sushi variat de peixos i verdures Tempura de llagostins i verdures Principals Tataki de salmó amb verdures o Yakitori de pollastre Postres Mousse de Tè Verd amb Litxis en el seu suc Celler Vi Blanc del Montsant i aigües www.club.ad sopar japones.indd 1 8/10/12 17:06
 12. 12. 12 publicitat Dimecres, 10 d’octubre del 2012 Buffet lliure 9,90 € 828 138 868 585 359 817 de diumenge a dijous tancat a la nit

×