Diari del 10 de maig de 2012

312 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡ :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 10 de maig de 2012

 1. 1. Dijous, 10 de maig del 2012 / Núm. 2.056 / Any 9 andorra Pàgina 6 Frémont destaca el salt d’Andorra cap avui és notícia Pàgina 3 a la modernitat El representant del copríncep francès, Christian Frémont, posa Els comuns podran reduir la en relleu els canvis fets al país en els últims anys. cessió obligatòria en sòl urbà Agències consolidat durant uns mesos Tati Masià andorra Pàgina 7 L’associació AD800 vol referèndums pels “afers d’Estat” i que s’escolti la ciutadania andorra Pàgina 8 El Tribunal Constitucional desestima el recurs d’empara d’RTVASA en el cas Besson andorra Pàgina 11 El Comú de Sant Julià tanca els comptes del 2011 amb un superàvit d’1,4 milions cultura Pàgina 15 La dramatúrgia d’‘Obaga’ ja està a punt i l’estrena de l’obra serà el 22 de juny a la Seu d’Urgell esports Pàgina 16 cultuRA Pàgina 14 La RFEVB rebaixa les exigències i posa per primera vegada El Centre d’Art d’Escaldes- Engordany acull, fins al juny, una mostra d’un centenar de La Primera Guerra facilitats als clubs fotografies sobre la Primera Guerra Mundial. Mundial, en imatgeswww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 2. 2. 2 D’INTERÈS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad Calor quasi estiuenca 06.37 h 21.04 h Nuvolades de tarda 7/19 Van pujant les temperatures a causa d’una bossa 8/20 7/19 d’aire càlid que prové del nord d’Àfrica i que do- 9/21 9/22 narà al llarg del dia d’avui uns valors que s’acos- Quart minvant 4/12 taran molt als de principis d’estiu. Les màximes 11/23 12/24 de 25 graus seran habituals cap a l’Urgellet i el sud d’Andorra, i a cotes de 2.000 metres es pot arribar als 5 graus. l sol lluirà ns al migdia i 10/25 8/22 a partir d’aleshores començaran a créixer algues 11/26 nuvolades, que difícilment donaran precipita- cions. El vent bufarà del sud-oest moderat als cims i serà feble a la resta. Demà esperem tempe- divendres dissabte ratures més altes, amb un augment dels núvols. Que tinguin un BONDIA. A Esfera Tecnologies podem evitar que arribis a aquest extrem Si vius o treballes a la Massana o Ordino, ens tens molt a prop. Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com.
 3. 3. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 3 CANVIS A LA LLEI DEL SÒLEls comuns podran reduir la cessióobligatòria en sòl durant uns mesosEl titular d’Economia dóna a conèixer algunes de les modificacions que es pretenen introduir SFG JULIÀ RODRÍGUEZ ANDORRA LA VELLA lupat el pla parcial en deter- Les llicències de minades condicions. D’aquesta construcció es podran manera, es podr edi car unalgunes iniciatives concretes dexoc i a curt termini per intentar obtenir a zero dies amb habitatge d’aquest tipus però sense que s’hagi desenvolupatrevifar la construcció, una de les un procés declaratiu abans una unitat d’actuació.activitats que més estan patint D’altra banda, es té previstla crisi en els últims anys. La objectivar uns criteris generalsprova del mal moment del sec- Serà possible construir per de nir els entorns de pro-tor és que l’any passat va regis- habitatges unifamiliars tecció del patrimoni cultural pertrar un 14% menys de treballa-dors i que des de l’any 2005 n’ha sense que estigui fet facilitar possibles actuacions en aquests indrets. “Hi ha d’haverperdut un 50%. Són xifres que el pla parcial uns criteris més clars, més gilsja es coneixien però que ahir va i més concrets dels que teníemtornar a posar sobre la taula el ns ara”, va indicar Comes.ministre d’Economia i Territo- banisme han xat entre un 5% i Amb el nou text en vigorri, Jordi Alcobé, per donar una un 15% la cessió obligatòria. “Tots també ser possible que la ces-imatge exacta “de la magnitud els comuns sembla que tenen sió econòmica de sòl puguide la tragèdia” i que demostren Jordi Alcobé i Esteve Comes van explicar els canvis a la llei del sòl. la voluntat d’acollir-s’hi”, va ser destinada a la construccióla necessitat de procedir de ma- dir Comes. d’equipaments. Fins ara els co-nera immediata, segons va dir, podran adaptar els seus plans transcendència a l’hora de mi- El paquet de modi cacions muns només poden dedicar lesa aplicar “mesures urgents que d’urbanisme. L’objectiu de les llorar l’activitat en el sector de la també inclou l’obtenció de les cessions econòmiques del sòl aserveixin per agilitzar els pro- modi cacions que es pretenen construcció seria la possibilitat llicències de construcció a zero l’adquisició de terrenys. “El quejectes constructius”. fer a la llei és essencialment e- que els comuns poguessin con- dies mitjançant un procediment es pretén és que les cessions pu- Alcobé va comparèixer a xibilitzar les actuacions urba- donar (0%) o reduir, ns a on declaratiu. En aquests casos, el guin servir també per equiparl’habitual roda de premsa del nístiques i possibilitar noves in- cada comú estimés convenient, tècnic que hagi elaborat el pro- terrenys i fer des d’un jardí nsGovern dels dimecres acompa- versions, simpli car els tr mits el percentatge de cessió obliga- jecte ser el responsable que a un immoble.”nyat del director d’Ordenament administratius i reactivar el sec- tòria en sòl urb consolidat. La aquest respecti el que marca la Finalment, un altre dels can-Territorial, Esteve Comes, per tor de la construcció. “Aquest mesura seria de car cter tem- normativa i posteriorment l’ad- vis que suposar el nou text ésexplicar que seran setze els can- mes de maig acabarem de coor- poral, durant sis o vuit mesos, ministració s’encarregar de que s’ampliar la cessió del sòlvis que s’introduiran a la Llei dinar amb els comuns les mesu- amb la nalitat que tingués un comprovar que s’han complert als béns immobles. “Això possi-general d’ordenació del territori res perquè a principis de juny impacte directe i immediat, ja tots els requisits. bilitar que algunes necessitatsi urbanisme (LGOTU), que han es pugui tramitar la proposta que seria un al·licient per als Així mateix, quan la nova dels comuns quedin cobertesestat consensuats en la seva ma- de modi cació”, segons va ex- promotors immobiliaris comen- llei estigui aprovada es podran i que el propietari no hagi dejor part amb els comuns, que a plicar Alcobé. çar a construir en aquest mo- construir habitatges unifamili- desemborsar una quantitat departir del juliol d’aquest any ja El canvi que pot tenir més ment. Els diferents plans d’ur- ars sense que s’hagi desenvo- diners”, va dir Comes. TATI MASIÀ Justícia buscarà un procediment per executar i les empreses públiques i parapúbliques s’afegeixen al programa perquè hi pugui les sentències administratives pecuniàries haver més persones que se’n beneficiïn. A hores d’ara ja hi ha 81 llocs de treball El Govern ha acceptat la proposta dels va explicar ahir el ministre de Justícia i que s’han determinat, 62 dels quals ja es- comuns perquè puguin cobrar les multes Interior, Marc Vila, que va anunciar el tre- tan ocupats, mentre que 19 ofertes enca- i els tributs sense que hagin d’esperar la ball conjunt amb els comuns i el Consell ra estan en fase de consideració. decisió de la Batllia i que la notificació de Superior de la Justícia per arribar a un Un dels canvis que s’han intro- les sancions interrompi els terminis de nou procediment de constrenyiment que duït per facilitar l’accés dels aturats prescripció. Malgrat tot, el criteri de l’exe- serveixi per executar les sentències ad- al programa és que només s’exigirà cutiu en relació amb la Llei de finances ministratives de tipus pecuniari. un període mínim de dos mesos d’ins- comunals i Llei de bases de l’ordenament Vila va informar també ahir que el dia cripció al Servei d’Ocupació, en lloc de tributari, que es va enllestir ahir, és que anterior havia presentat als comuns el tres com passava fins ara. A més, una la interrupció de la prescripció ha de ser programa de treball temporal a l’adminis- altra de les facilitats que s’han introduït una mesura provisional “a l’espera que hi tració i que va tenir una bona rebuda per és que a partir d’ara les ofertes i les de- hagi un altre sistema per resoldre la ràpi- part de les corporacions locals. La inten- mandes es podran presentar al servei de da execució de les sentències”. Així ho ció ara del ministeri és que els comuns Marc Vila, ministre de Justícia i Interior. Tràmits dels comuns.
 4. 4. 4 OPINIÓ DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANAEscoltar els ciutadans ¿S’ha precipitat el Govern en la rúbrica del CDI amb França? Envia un SMS al 789 amb la teva resposta ENQ SI o bé ENQ NO Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicarà en aquest espai i entre els participants se sortejarà Gentilesa de un telèfon mòbil amb pantalla tàctil, ràdio FM, MP3, MPEG-4, doble targeta SIM, Av. Meritxell, 122 Bluetooth, càmera de foto i Andorra la Vella vídeo, bateria. Tel.: 866 415 - Fax: 829 050 E-mail: devima@andorra.ad PUNTUALITZACIÓ TRIBUNASobre les manifestacions de l’Adsaps Aigua per a tothom! MARIA DURÁN JOSEP CASTELLTORT rran de di erses not cies i declaraci te bancari de l’associació i no en n l planeta hi ha act al ent pro l etres i il etres per anar aons apare des en els it ans de co co pte d’ na e presa pri ada per ai a per tots els terr coles ani b scar ai a i no se pre en troben nicació del pa s l’e presa Belep co e els pa a ents els a ia de er als e etals i bacteris en p in en les condicions ade ades de po ant rod cciones E entos L ol Belep ant a ia de rar en el co p r ir sense preoc pacions ni li i tabilitat. La anca d’ai a potable er les se ents p nt alitzacions. te bancari la se a representant co a tacions de cap ena. No s cal en alse ol lloc se sol ciona co persona a toritzada. xar se en l’ab nd ncia d’a est nicant a b a ed ctes l’indret L’e presa Belep ant rod cciones ele ent l id per excel l ncia en de citari a b n centre de s b i E entos L a ia preparat con n s sorprenent e la nta directi a estat l id ars ri s llacs es nistra ent e re istri s per it.ta ent a b l’ ssociació d’ ics o de l’associació es desenten i de les tan s ines s lid ne el i asóslidaris a b el oble a ra dsaps ornades solid ries an ens re re n ols . L’ai a presenta l’a an En na ran a oria de casos no nes ornades solid ries ano enades nir a b la nta directi a i els pares tat e a part d’existir en antitats es podran e ect ar trans asa ents o nis d’esti en col laboració a b d’acollida en data de ar del al considerables e la an se blar in entre dos llocs d’ n ateix estatdi erses entitats del pa s ser ei de centre c lt ral La Llac na i posterior acabable e real ent no es cons per es corre el risc de deixar so olicia bo bers inisteri d’Ed ca ent el dia de ar en na sala de eix. an sols s’ tilitza i es recicla int en sit ació d’ins ci ncia hció re ista Piolets i o d’ ndorra l’ rt otel per preparar les. sense di c ltat i sense e s’experi drica tant la co nitat cedent cola ella entre d’altres e es desen enti cap p rd a aterial del co la receptora de l id dins d’ n ol parien al parc entral i al en L’associació no s’ a co nicat de post inte rat per oxi en i hidro en reial e d’Espan a a b el r itre de on ressos d’ ndorra la e o ent a b Belep ant ni li a donat base ins bstit ble de la ida a la pl io tric in ant en tota lalla i consistirien en la realització de cap resposta en relació a b la conti terra. ina di er ncia a b les re s per cie n trans asa ent d’aidi erses acti itats l di es per als n tat de les ornades solid ries an ser es de petroli i els se s deri ats a de l’Ebre cap al a s Valenci en ts na l doteca in ables taller Belep ant t n contracte si nat a b e s e s’estan albaratant en i la Co nitat rciana no podriade a illat e taller de lobo xia El ricicle pel al la nostra e presa n pla del tot irresponsable i sense res ltar altra cosa e n desastrei n tornei de oleibol plat a i per a a t d’a an ar n i port i en el perspecti es de rec peració a sc l. i a per a totho sals s rans de ostracions de poli s p sit e no es d in a ter e les no s’ha de parar ns a ha er hocia i bo bers n tornei de oleibol ornades solid ries aix ens ca sar Els proble es e co porta l’ai aconse it. er act ant a b racioplat a c rsos de ip op i disc ei n re per dici econ ic. a no són doncs d’escassetat lo nalitat sense recórrer per siste a nii n c rs de ra t interacti a b bal sinó d’escassetat en ns p nts a la i pro isació ni a la de a ial’act ació dels r ps ip ap ore El de ai del el sen or le concrets de la s per cie terrestre. desen renades. No s’ha d’oblidar er o n i n video-mapping a Casa andro l arez erta –representant Els casos s tr ics en tal sentit es e les escassetats en llocs p ntde la Vall. de Belephant– a anar al banc per donen a l’ rica on els habitants de als no podran resoldre’s sense parar obrir n co pte a no d’a esta no brosos poblats han de er i atenció a les realitats lobals. Ens se bla in erse blant e es e presa.di i e al a intentar obrir nco pte a no de l’associació. La si inal ent no s pode la entar Cartes al directornant aria ran –representant de el silenci de la no a nta directi a de Envia les teves cartes al director o lesl’e presa Belep ant rod cciones l’ ssociació d’ ics olidaris a b elE entos L–, a estionar l’obert ra oble ahra en relació a b la conti teves opinions a l’adreça electrònicadel co pte –a b ple coneixe ent de n tat de les ornades solid ries e director@bondia.ad.l’associació–, a e ens a se blar ana en destinades a ns nens e po Recorda que ens has de facilitar les s transparent e els diners apor dien ha er et el se so ni realitat. teves dades, així com la parròquia detats i els ons obtin ts per la enda de residència.les entrades s’in ressessin en el co p r cies a tots r cies ndorra.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es re ecteix en el se editorial. er les ostres cartes al director o les ostres opinions p in ser p blicades cal e ens acilite les ostres dades no i co no s passaport tel on i parr ia de resid ncia. Dipòsit Legal AND. 114-2004 DIRECTORI LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 PUBLICITAT 5
 6. 6. 6 DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 RELLEU DEL COPRÍNCEP FRANCÈSFrémont destaca el salt d’Andorra cap ala modernitat en els últims quatre anysEl representant de Sarkozy lloa la “maduresa política” i que els canvis s’hagin fet sense crisis REDACCIÓ / AGÈNCIES ANDORRA LA VELLA destacar l’aproximació que ha AGÈNCIES que ha hagut d’anar fent Andor- fet Andorra cap a Europa i que, ra per adaptar-se a un contextEl representant del copríncep si bé no ha arribat a la integra- internacional molt canviant.francès, Christian Frémont, ció perquè no s’adaptaria a les També els presidents delsva continuar ahir les visites tradicions del Principat, “s’han grups parlamentaris van valorarprotocol·làries de comiat a les normalitzat les relacions i ara positivament la tasca del repre-diferents institucions del país i són molt bones”. sentant del copríncep. El presi-va fer un balanç dels seus quatre Frémont, que es va acomia- dent del grup parlamentari so-anys al càrrec destacant que ha dar del cap de Govern, dels sín- cialdemòcrata, Jaume Bartumeu,estat un període molt important dics generals i dels presidents va destacar que “ens ha ajudatper a Andorra ja que el Princi- dels dos grups parlamentaris, sempre que l’hi hem demanat” ipat “ha escollit entrar dins de la va assegurar que el copríncep ha ofert tota la col·laboració permodernitat” i ha passat a ser “un Sarkozy “ha seguit molt aten- defensar Andorra a Europa.país normal”. tament” tot el que ha passat a De la seva banda, el president En aquest sentit, Frémont, Andorra, recordant que al seu del grup parlamentari demòcra-que va assegurar que han estat moment va demanar que el país ta, Ladislau Baró, va assegurarquatre anys “molt agradables” evolucionés cap a la modernitat, que ha estat un home molt pro-perquè “estima molt” Andorra, canvis que s’han portat a terme Berçot recorda l’ajuda de França per a Andorra i molt càlid, que en l’acostament a Europava destacar que això s’ha acon- correctament. sempre ha estat molt atent a lesseguit acceptant les regles nan- D’altra banda, i en relació amb relacions institucionals amb elceres i scals que regnen entre la possibilitat que el conveni per Principat i també per fer tot elels pa sos moderns i rmant els evitar la doble imposició entre L’ambaixador francès, Jean i França, i va assenyalar es- possible per millorar les relaci-acords d’intercanvi d’informa- els dos països provoqui que els Pierre Berçot, va oferir ahir una pecialment l’ajuda que ha do- ons franco-andorranes.ci scal. A més a més, va re- residents francesos a Andorra recepció a les autoritats an- nat l’Estat francès al Principat Quant a l’inici de la nova eta-marcar que tots aquests canvis hagin de tributar també a Fran- dorranes per posar fi a la seva en l’acostament a Europa tot pa amb François Hollande coms’han fet “sense crisis” i dins una ça, Frémont va destacar que no estada al Principat. Durant el mantenint les seves especifi- a copríncep, Bartumeu es va“continuïtat política”, ja que, és correcte que un francès parli discurs de comiat l’ambaixa- citats. També va recordar els mostrar convençut que les rela-malgrat que hi ha hagut diversos de problemes francesos quan es dor va destacar els avenços darrers acords tancats entre cions només poden millorar, i vagoverns, tots han anat en la ma- troba a l’estranger, referint-se aconseguits en els últims anys els dos països, com el fronte- assegurar que Hollande coneixteixa línia, cosa que “demostra la a Jean Pujol, i es va mostrar en en les relacions entre Andorra rer i el recent CDI. la realitat andorrana i sap què limaduresa política del país”. la línia de les manifestacions correspon fer al copríncep. Tam- Així mateix, el ns ara repre- fetes dimarts per l’ambaixador, bé Baró va destacar que el canvisentant del copríncep francès, Jean Pierre Berçot. Frémont va tot cas, aquesta qüestió és “un gurar que Frémont ha estat un de copríncep no ha d’afectar deque deixarà el càrrec un cop el assegurar que el conveni per problema francès”. “excel·lent representant del co- manera directa o formal Andor-nou president de França pren- evitar la doble imposició no serà Per la seva banda, el síndic príncep” i que ha sabut acompa- ra, i es va mostrar convençut quegui possessió del seu, també va dolent per a Andorra i que, en general, Vicenç Mateu, va asse- nyar molt bé les transformacions la bona relació continuarà. TATI MASIÀ Saboya recorda que França té potestat per mica, com algunes veus han volgut posar de manifest, sinó tot al contrari. En aquest decidir sobiranament la seva política fiscal sentit, Saboya va aclarir que els articles que parlen dels establiments permanents El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Sa- que els residents francesos haguessin de segueixen el model OCDE, per la qual boya, va ser un altre dels ministres que tributar si l’Estat veí aprovés una llei per cosa les empreses franceses tindran els van voler comparèixer ahir davant dels als exiliats fiscals, té per objectiu deixar mateixos condicionants per establir-se a mitjans de comunicació, en aquest cas palès que els dos països es compro- Andorra que en qualsevol altre país que per clarificar els comentaris que hi ha meten a regular de comú acord l’aplica- segueixi el model estàndard que s’ha tin- hagut durant els últims dies al voltant del ció d’aquest impost. Tot i així, Saboya gut en compte al conveni. El ministre de conveni de doble imposició amb França. va ressaltar que en qualsevol cas, amb Finances, Jordi Cinca, va lamentar que El Govern considera que les opinions que aquesta clàusula o sense, l’Estat francès s’incentivin els dubtes “des de l’àmbit s’han pogut sentir generen “molta con- té potestat per decidir sobiranament si polític” sobre el conveni, del qual va dir fusió negativa”, tant en el seu contingut vol implantar aquesta nova figura a partir que és la “pedra angular de l’obertura com en els interessos d’Andorra. El titular de la seva futura política fiscal. A més, el econòmica”. “No promourem un model d’Exteriors va manifestar que la clàusula ministre va assegurar que el conveni no econòmic opac per a la gent que busqui que apareix en el conveni que permetria és cap obstacle per a l’obertura econò- El titular d’Exteriors, Gilbert Saboya. un refugi fiscal”, va ressaltar Cinca.
 7. 7. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA 7 ASSOCIACIONSAD800 vol referèndums pels “afersd’Estat” i que s’escolti la ciutadaniaLa CASS i la independència del poder judicial són els altres aspectes que preocupen l’entitat TATI MASIÀ REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA D’altra banda, la vocal de l’en- titat Sílvia Gorraiz va destacar la L’associació es vaAD800, en la seva presentació falta d’independència del poder presentar com unaahir com a associació “ciutada-na” i “sense color polític”, va re- judicial. D’entrada va indicar que el Consell Superior de la Justícia entitat “ciutadana” iclamar “responsabilitat” tant als “està gairebé integrat per mem- “sense color polític”polítics a l’hora de governar com bres amb clara connotació políti-a la població en la participació ca” i que aquest organisme és elen la gestió del país, ja que “els que s’encarrega del nomenament indicar que són “víctimes delciutadans no es poden desen- dels batlles i magistrats. A més, sistema” i que la responsabilitattendre de la política ni dels afers va reclamar un pressupost in- política només arriba “en el mo-d’Estat i els polítics no es poden dependent per a la justícia i que ment de cobrar” i no en “passardesentendre de la ciutadania i batlles i magistrats tinguin l’esta- comptes amb els electors”. Enels seus problemes”. Per això, va tus de funcionaris. L’objectiu de aquest sentit, Montoro va afegirdemanar al Govern que faci refe- l’entitat, segons Gorraiz, és “arri- que la crisi ha destapat les malesrèndums per prendre “decisions bar a canviar la Constitució”. gestions dels estats.d’Estat”, com la rebaixa de l’ac- Una altra qüestió que van po- La junta directiva de l’acabada de crear associació AD800.cés a la nacionalitat. sar sobre la taula en la presenta- CAMPANYA PER PAGAR EN EFECTIU En aquest sentit, el vicepresi- ció va ser la situació i gestió de d’inversions des que es va crear i Amb aquest acte volen mostrar Sobre la campanya Sigues solidari,dent de l’entitat, Manel Montoro, la Caixa Andorrana de Segure- la seva rendibilitat, i les actes de el descontentament de la gent paga en efectiu, arran de les comis-va recordar que la Constitució tat Social (CASS). L’entitat ha totes i cadascuna de les reunions amb la gestió de la CASS i indi- sions aplicades pels bancs perAndorrana preveu la possibilitat començat una recollida de sig- del consell d’administració. quen que demostrarà la “trans- pagar amb targeta andorrana,de fer referèndums, tot i que va natures amb què demanen tres La secretària de l’associació, parència” del Govern, que pot l’entitat en va fer una valoracióassenyalar que només el cap de aspectes: la situació economico- Mélanie Musolas, va indicar fer-ne cas o deixar-ho de banda. “positiva”. Segons van indicar,Govern és qui té la potestat per nancera actual de la CASS i les que esperen arribar a les 20.000 Finalment, sobre les retalla- s’han repartit 200 cartells i la gentconvocar-los. seves previsions de futur, la llista rmes i entregar-les al Govern. des als funcionaris, Musolas va ha respost i està conscienciada.
 8. 8. 8 ANDORRA DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 SENTÈNCIA SINDICATS CONSELL El SIPA presenta Pregunta sobreEl TC desestima l’empara dilluns el la demandad’RTVASA en el cas Besson recurs per les retallades d’excuses de Martí a TorraL’import que la parapública ha de pagar és de 236.446 euros REDACCIÓ REDACCIÓ / AGÈNCIES TATI MASIÀ ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA AGÈNCIES ANDORRA LA VELLA es va seguir per resoldre’l. Però a rma que “cap d’ells té valor El Sindicat de Policia d’An- El grup parlamentari social-El Tribunal Constitucional (TC) jur dic per deixar sense efecte el dorra (SIPA) va exposar ahir demòcrata va entrar ahir a laha desestimat el recurs d’empa- contracte per raons constitucio- a través d’un comunicat que Sindicatura una pregunta ur-ra d’RTVASA en l’afer que l’ha nals”. A més, argumenta que la dilluns que ve presentarà gent al cap de Govern sobreenfrontat a Joan Besson. El TC Constitució també consagra el davant de la Batllia el recurs la seva demanda d’excusesconsidera que la sentència del 27 principi de seguretat jur dica i contra les retallades salarials al portaveu de la Plataformad’octubre del 2011 dictada per la que la decisió de contractar Bes- motivades per la Llei 2/2012 de Funcionaris, Joan Torra,Sala Civil del Tribunal Superior son va ser adoptada pel director de mesures de contenció de en relació amb la sentència al“està fonamentada en dret”, ja general. Finalment, el TC també la despesa pública en ma- recurs per les retallades i laque “la causa objectiva d’acomi- desestima la nul·litat de les cos- tèria de personal. A banda independència de la just cia.adament per raons econòmiques tes que havia sol·licitat en el re- d’aquest anunci, des del sin- El conseller socialdemòcra-no és aplicable al contracte per curs d’empara RTVASA. dicat també van posar en re- ta Gerard Barcia demana altemps determinat o de nit” que RTVASA ha de pagar la in- lleu ahir l’increment que han cap de Govern si li semblaes va rmar amb Besson quan demnització a Besson, les costes experimentat en els últims encertat “instar un sindica-se’l va contractar com a director processals de segona instància dos mesos els a liats a l’en- lista a excusar-se per haverexecutiu de l’ens parapúblic. L’exdirector executiu Joan Besson. i els interessos des de l’inici del titat. D’aquesta manera, in- manifestat lliurement la seva El TC argumenta que no és procés. Per ara la xifra puja a diquen que ja compten amb opinió” i titlla aquesta ma-funció seva “revisar la interpre- Una segona qüestió al- 236.446,50 euros, als quals cal 102 a liats, cosa que suposa nera de fer de “pròpia d’untació i l’aplicació” legislativa dels legada en el recurs d’empara sumar el cost de l’incident de un 54% més des de la data en règim autoritari”‘ i “en tottribunals competents, primer la d’RTVASA era el principi nul·litat a la sentència del Supe- què es van celebrar les elecci- cas renyida amb el respecteBatllia i després el Superior. És a d’igualtat, pel qual es conside- rior: 2.361,60 euros. La Batllia va ons per escollir el nou comitè degut a la llibertat d’expres-dir, que el TC no és una tercera rava que el contracte de Besson dictar les corresponents provi- executiu. Aix , exposen que sió”. Aquesta pregunta ur-instància i que allò que ha d’exa- suposava “desigualtats entre dències d’execució de sentència “el suport immediat i con- gent haurà de ser respostaminar és “si les raons adduïdes els diferents treballadors d’una el 15 de febrer, i la parapública tundent dels nostres a liats avui per Antoni Mart en laen les sentències coincidents de empresa”. El Constitucional diu va al·legar la seva situació nan- ens converteix en el sindicat sessió de Consell Generalla jurisdicció ordinària resulten que els arguments exposats per cera i, per tant, la impossibilitat de referència en la defensa d’aquesta tarda. D’aquestaabsurdes, contradictòries o man- RTVASA poden mostrar l’opor- de fer efectiu el pagament. dels interessos dels policies, manera, el que pretén aques-cades de tota lògica”. I afegeix tunitat o la conveniència d’haver La parapública ha fet una i per tant en un dels més re- ta qüestió és saber si el cap deque “no ha d’entrar a examinar contractat el director executiu proposta de pagament mensual presentatius que hi ha hagut Govern creu que ha estat en-si una regulació o interpretació en els termes en què es va fer, o de 1.000 euros ns que la seva ns ara”. També han canviat certat instar un sindicalista adiferents haurien estat millors”. ns i tot qüestionar el cam que situació nancera millori. el logotip de l’entitat. excusar-se. SOLIDARITAT EDUCACIÓ POLICIA JORNADA CAP D’ESTAT310.000 euros Proves per Nova llista amb L’UdA acull Baró i Armengolper a diferents a l’accés a infraccions la vuitena informen Vivesprogrames de les ensenyament per excés de Diada amb 500 de temesNacions Unides professional velocitat estudiants d’actualitat REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLAEl Govern ha aprovat una sèrie Les persones interessades a Novament el - La Universitat d’Andorra El president i el presidentde contribucions voluntàries al fer les proves o cials d’accés cial del Principat d’Andorra (UdA) organitza avui, de suplent del grup parlamen-Fons i Programes de les Naci- al diploma d’ensenyament (BOPA) publicava ahir una la una del migdia a les qua- tari demòcrata, Ladislauons Unides que sumen 310.000 professional i a l’Escola de llista de persones a les quals tre de la tarda, la 8a Diada Baró i Daniel Armengol,euros. D’aquesta manera, el Formació de Professions el servei de Policia noti ca universitària, que compta- van mantenir ahir una reu-programa que rep una apor- Esportives i de Muntanya multes que tenen pendents rà amb la participació dels nió al palau episcopal a latació més elevada és el Fons (Efpem) per a candidats de pagament per excés de alumnes de primer de bat- Seu d’Urgell amb l’arque-de les Nacions Unides per a la lliures ja s’hi poden apun- velocitat. D’aquesta mane- xillerat o equivalent dels bisbe d’Urgell i copr ncepInfància (Unicef), amb 75.000 tar. El termini per a la ins- ra, aquesta llista puja a 68 tres sistemes educatius. La episcopal, Joan-Enric Vives.euros. En segon lloc, pel que cripció, de fet, s’allarga ns persones que han comès in- Diada universitària, que se Aquesta reunió està dinsfa a la quantia de l’aportació, al pròxim dia 25 i les sol- fraccions per les quals han celebra amb la col·laboració el marc de les relacionsse situa el fons de desenvolu- licituds s’han de fer al servei de pagar entre 60,10 i 120 del Comú de Sant Julià, té entre el cap d’Estat i el Con-pament per a la dona, Unifem, de Tràmits del Govern. La euros. Aquestes persones te- com a objectiu fer conèixer sell General que estableixamb 40.000 euros. En tercer prova es durà a terme el 6 de nen, a partir d’avui mateix, als alumnes preuniversitaris la Constitució. En la troba-lloc hi ha els 30.000 euros que juny de les 9.00 a les 14.45 al deu dies hàbils per presen- l’UdA i la seva oferta forma- da, el copr ncep i els dosrep el programa de les Nacions Centre de Formació Profes- tar les al·legacions que con- tiva perquè, quan sigui el parlamentaris demòcratesUnides per al medi ambient, sional d’Aixovall. Entre les siderin pertinents al servei moment, tinguin elements van poder comentar, entrePNUMA/UNEP, i el progra- matèries que s’avaluaran hi de Policia. Si no, la multa su cients per decidir on vo- altres temes, la situació ac-ma sobre el VIH/sida, que rep ha llengües, matemàtiques i esdevindrà ferma. És habi- len cursar els estudis d’ense- tual que viu el Principat,la mateixa aportació. Altres ciències f siques i de la na- tual que la Policia publiqui nyament superior. Des de la aix com les iniciatives legis-programes, com ara l’Acnur tura. El preu de la inscripció en el BOPA aquestes llistes Universitat esperen que uns latives en les quals treballaper als refugiats, també reben a aquestes proves és de set- de persones que no pot lo- 500 alumnes prenguin part actualment el grup parla-aportacions. ze euros. calitzar. en aquesta Diada. mentari demòcrata.
 9. 9. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA 9 DIA DE L’ESPORT PER A TOTHOM XERRADALa cursa popular d’Illa ja ha TATI MASIÀarribat a 1.000 inscripcionsEsportistes del país donen suport a l’acte amb la seva participació SFGA REDACCIÓ ESCALDES-ENGORDANYLes inscripcions, amb dorsal ixip, de la cursa del Dia de l’es-port per a tothom del 20 de maiges tanquen avui. Segons va indi-car ahir el secretari d’Estat d’Es-ports, ordi Cerqueda, a hi ha1.000 inscrits”, una xifra similar Divulgació dels comptablesa la de l’any passat per les ma-teixes dates. Per animar la gent, sobre les novetats tributàriesels reconeguts esportistes Toni L’Associació de Comptables del Principat, en col·laboracióBernadó, Mireia Gutiérrez, Ke- amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, va or-vin Esteve, Lluís Marín i Roger ganitzar ahir una xerrada sobre les novetats tributàries. Con-Vidosa van donar suport ahir a cretament, es van abordar els impostos sobre societats i sobrela cursa amb la seva participació. la renda d’activitats econ mi ues. oan Casals, assessor scal i Cerqueda no va descartar arri- comptable, va ser el responsable de pronunciar la conferència.bar als 1.500 corredors de la dar-rera edició, tot i que preveu que Esteve, Gutiérrez, Vidosa, Bernadó i Marín van donar suport ahir a la cursa. serà difícil”. Per aconseguir-ho,la meteorologia el dia de la cur- l’evolució a l’alça que estan tenint suport a la cursa. Com a espor-sa hi farà molt, a que engrescarà l’atletisme i les curses populars tistes del país és important que EMPRESAmés o menys gent a inscriure-s’hi els últims anys i es va mostrar hi siguem, que la gent vegi que TATI MASIÀa l’últim moment. con at a arribar i superar els també som allà on hi ha esdeve- Bernadó va assenyalar que la 1.500 corredors del 2011. niments populars”, va indicardistància, cinc quil metres, és D’altra banda, Esteve, tot i ve- l’esquiador, que, tot i estar demolt assequible” per a tothom. nir de l’esquí, tampoc va deixar vacances esportives, apro taràA més, es va mostrar satisfet per passar l’oportunitat de donar la cursa per a la forma física. GENT GRANXerrada sobre arrendaments ipropietats a L’Espai de Crèdit REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA tindrà lloc avui, de quatre a sis q estions de diversa índole que Jornades sobre continuïtatLa Fundació Crèdit Andorrà ha de la tarda, a L’Espai, el centre social d’activitats i formació per els poden resultar d’interès. Les persones interessades a parti- del negoci i ciberseguretatorganitzat una nova xerrada u- a la gent gran. Aquesta sessió cipar en la xerrada s’hi poden L’empresa Deloi e va organitzar ahir una ornada en uè di-rídica per a ma ors de 0 anys, forma part del cicle de xerrades inscriure a la mateixa seu de versos experts van abordar la continuïtat del negoci i la ciber-en aquest cas per parlar sobre urídiques que organitza la Fun- L’Espai o bé a través del telèfon seguretat. L’ob ectiu d’a uestes xerrades, segons van exposarels arrendaments i les propie- dació Crèdit Andorrà, dirigides 025. La Fundació Crèdit An- des de Deloi e, era tractar una de les estions ue cada coptats. La xerrada anirà a càrrec per l’advocat Daniel Arqués, dorrà ofereix un ventall ampli preocupen més les direccions de les empreses.de l’advocat Daniel Arqués i que aproximen la gent gran a d’activitats per a la gent gran. DIA DE L’ESPORT Inscripcions fins al 10 de maig - www.faa.ad - Tel. 890 350 PER A TOTHOM 2012 - www.illa.ad - www.esports.ad / www.salut.ad 3a CURSA Recollida de dorsals i xips del 14 al 19 de maig Punt informació de l’Illa Carlemany POPULAR en vals de compra a l’Illa Carlemany 20 de maig a les 11 h per al cinema a l’Illa Carlemany Amb la col·laboració de: Govern d’Andorra
 10. 10. 10 ANDORRA DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA LA VELLA EDUCACIÓEls alumnes de l’Aula oberta TATI MASIÀs’organitzen com una empresaEls joves presenten El nostre hort, que comparteixen amb els padrins AGÈNCIES AGÈNCIES ANDORRA LA VELLAEls alumnes de l’Aula oberta del’Escola Andorrana de segonaensenyança de Santa Colomavan presentar ahir els resultatsdel projecte El nostre hort, quehan estat desenvolupant durantels últims sis anys i que ara com-parteixen amb els padrins que Fase final de l’Olimpíadaconreen les parcel·les. Els jovesvan explicar com s’han distribu- matemàtica al Prat del Roureït la feina, organitzats com si fos- El Prat del Roure d’Escaldes va ser ahir l’escenari de la fasesin una empresa i amb un càrrec nal de l’ limpíada matemàtica. Els participants van haverconcret per a cada un d’ells. de superar una prova individual i una altra en grup. El nom En Denís Diéguez, que és un dels guanyadors es coneixerà en una cerimònia el 30 de maig.dels alumnes, va explicar que ’ limpíada matemàtica l’organitzen la conselleria d’Educacióamb la col·laboració dels tècnics de l’ambaixada espanyola i el departament de matemàtiques dedel Comú van poder instal·lar l’Institut Espanyol amb el patrocini de MoraBanc.la porta d’accés al terreny i po-sar una sèquia, i durant aquesttemps també han adequat el Els joves amb els padrins ahir, en la presentació del projecte.sistema d’aigua per poder regar XERRADESels horts i han fet la divisió de drins i compartir coneixements ja que en les últimes setmanesles parcel·les. A més, van cons-truir una caixa d’eines gegant i anècdotes. Des que va començar l’activi- s’hi ha colat algun porc fer. Pel que fa al cultiu, es volen Conferència de Laika aper guardar el material, feta tat compartida entre els padrins posar en contacte amb l’Asso-amb fusta reutilitzada de l’esco-la i que ara estan adaptant amb i els alumnes de l’Escola Andor- rana de Santa Coloma, els joves ciació de Pagesos i Ramaders d’Andorra per poder plantar la biblioteca d’Encampun sistema perquè costi menys ja han pogut aprendre dels pa- fruits del país, com podrien ser REDACCIÓd’obrir i els padrins no es facin drins, i aquests ja els demanen les trumfes d’Andorra. ENCAMP tant qüestions com la utilitza-mal a l’esquena. ajuda per tractar la terra i fer El mes d’abril passat el pro- ció dels xips i quins espais es També els mateixos alum- altres tasques. jecte dels Horts socials, impulsat La Biblioteca Comunal d’En- necessiten o s’adeqüen a cadanes van condicionar un espai El projecte en què ja estan per la Fundació Julià Reig, i el camp acollirà aquest vespre, a animal de companyia, entreque anomenen am teatre, on treballant els alumnes a l’hort és projecte El nostre hort de l’Au- les 19.30, una xerrada de Laika d’altres. També s’abordarà laes pot reunir tot el grup per es- la instal·lació d’una tanca amb la oberta de l’Escola Andorrana en què es parlarà de la regu- informació prèvia necessàriamorzar o berenar i on apro ten l’ajuda dels tècnics del Comú de segona ensenyança de Santa lació legal de la tinença dels abans d’acollir un animal deara per conversar amb els pa- perquè no hi entrin els animals, Coloma van quedar fusionats. animals de companyia, trac- companyia.GUIA DE SERVEIS Dimecres 16 de maig Dijous 17 de maig a les 20:15h a les 20:15h LA HISTÒRIA DEL MASCARETES NATURALS SEGLE XX VISTA A AMB OLIS ESSENCIALS TRAVÉS DEL PERFUM Taller dirigit pel Taller dirigit pel professor perfumista Agus Vidal Museu del Perfum - Reservi hora al Tel. Sergio Cañete 821221
 11. 11. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA 11 SANT JULIÀ DE LÒRIAEl Comú tanca els comptes del 2011amb un superàvit d’1,4 milions d’eurosLa causa d’aquest resultat són en gran part els 1,1 milions ingressats d’una operació immobiliària TATI MASIÀ M. S. C. SANT JULIÀ DE LÒRIA del límit legal d’endeutament. El el termini perquè els propietaris conseller de Finances, Joan Beso- aportin els elements urbanísticsEl Comú de Sant Julià de Lò- lí, va remarcar que es tracta del (com són les voravies, el cla-ria va tancar ahir els comp- comú menys endeutat. vegueram i l’enllumenat), unates del 2011 amb un superàvit Des de l’oposició es va alertar, tasca que no s’ha fet per mancad’1.481.890 euros. Aquesta xifra però, que el superàvit actual és d’acord entre els veïns. En el casés el resultat d’unes despeses puntual ja que en el futur caldrà que no complissin la llei, la zonaque han pujat a 14.196.878 euros afrontar diversos compromi- passaria a ser sòl urbà no conso-(un 92,1% del pressupostat) i uns sos que, segons els seus càlculs, lidat i els béns perdrien valor. Hiingressos que han superat les faran créixer l’endeutament ha unes 630 parcel·les afectadesprevisions arribant als 15.678.768 ns als 22,3 milions d’euros. En i es preveu que si els propietariseuros (un 107,4% del pressupos- aquest sentit, el conseller del PS tenen di cultats econòmiquestat). Ha ajudat a superar el nivell Josep Roig va enumerar la re- se’n faci càrrec el Comú i desprésd’ingressos previstos una opera- gulació de les transferències del seria assumit per ells.ció immobiliària que no estava Govern (que obligarà a retornar La majoria també va informarinclosa en els comptes i que va 1.113.000 euros) i la previsible que des de fa un mes s’està des-permetre ingressar 1.135.000 eu- reducció dels ingressos per taxes mantellant el camp de tir de laros extres. i impostos. A més, va apuntar un Rabassa perquè no era compati- Des de la majoria es va re- augment de l’endeutament per ble amb Naturlàndia. A les pistesmarcar que el rigor en la gestió l’execució de les inversions a Na- Una sessió de comú anterior. s’hi instal·larà al juny una novaha permès reduir l’endeuta- turlàndia i pel deute per avals i atracció d’oci. La cònsol majorment respecte a l’any anterior a les entitats de crèdit. Tot i que amb el Govern per allargar els En la sessió de comú d’ahir també va avançar que han rebuten 2.704.437 euros, passant de la majoria veu possible un incre- terminis per retornar part de les també es va acordar fragmentar una proposta de la UEFA i la20.035.631 euros l’any 2010 a ment, Besolí creu que no arribarà transferències i també va argu- en polígons més petits diverses FIFA per instal·lar-hi dos camps17.331.194 euros el 2011. Així, ns als 22 milions. Així mateix, mentar que es preveu que els in- urbanitzacions. El fet és que, se- de futbol d’alçada, ja que l’indretla corporació se situa en el 69% va indicar que s’està negociant gressos de Naturlàndia creixin. gons la llei, el 17 d’agost acaba és òptim. Dimecres Mitsubishi Chemical Holdings Group AMB HIPNOSI Amb una sola sessió de hipnosi seràs un exfumador per a sempre, Què et semblaria estalviar sense “mono”, sense ansietat, irritabilitat o engreixar-te. Sessió: Dimecres a l’Hotel Plaza fins a un 85% en il.luminació? Hora: 20:15 h C/ Maria Pla, 19-21 AD 500 Centre Mosaic: Av. Meritxell 99 2º 2ª Andorra la Vella AD 500 www.centremosaic.com in o centremosaic.com Pl ces limi es I scri ci s Tel: 82 90 60 FAMÍLIA PARDO-PÉREZ Amb motiu del primer Amb les bombetes LED VERBATIM és possible! aniversari de la mort de Substitut directe Duren fins 80% EL MÉS NOU en il.luminació per bombetes amb casquets SENSE Mercuri 25 vegades Mª Carmen Pérez Martínez LED d’ ALTA Potència d’ estalvi d’ energia Regulable de qualitat més habituals més que una bombeta incandescent se celebrarà una missa en memòria seva a l’església de Sant Julià de Lòria, Distribuïdor autoritzat: EXPERT, S.A. Tel.: 803 455 demà divendres a les 19.30 h Sant Antoni, 5 LES ESCALDES – Andorra Fax: 862 072 Email: impex@andorra.ad

×