Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kerja kursus (p elajar) 2

jpt ppg

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kerja kursus (p elajar) 2

  1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG TUGASAN PROJEK TARIKH MULA 23/01/2015 TARIKH HANTAR 6/03/2015 Hasil Pembelajaran Kursus: 1. Membincangkan secara kristis isu-isu dan pembelajaran berasaskan projek yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat. 2. Menguasai kemahiran berkomunikasi untuk membentangkan isu-isu sains, teknologi dan masyarakat 3. Melaksanakan tanggungjawab, etika dan moral profesional untuk kelestarian bumi. 4. Mempamerkan kemahiran kerja berpasukan dan kemahiran kepimpinan dalam pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat yang berkaitan dengan projek-projek sains, teknologi dan masyarakat. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4 Objektif Kerja Kursus: 1. Mengenalpasti pelbagai kaedah mudah untuk menghasilkan tenaga. 2. Menghasilkan satu persembahan powerpoint tentang isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat. 3. Mengadakan pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, bahan tambah dalam makanan dan pencemaran serta kesannya. TAJUK PROGRAM: PPG SAINS NAMA GURU PELATIH: KOD DAN NAMA KURSUS: SCE 3143: SAINS,TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT SEMESTER: 8
  2. 2. Tugasan Projek (100%) “Kepentingan Alam Sekitar semakin diberi perhatian berikutan pelbagai isu-isu pencemaran alam sekitar yang semakin kerap berlaku. Pendidikan tentang Alam Sekitar dapat membantu pelajar memahami perkaitan komponen alam sekitar dan interaksi manusia dengan alam sekitar di samping membantu pelajar menguasai kemahiran inkuiri dan saintifik tentang isu-isu dan penentuan kualiti alam sekitar serta tindakan yang wajar dalam meningkatkan kualiti alam sekitar”. 1. Dengan merujuk kepada internet, bahan cetak atau jurnal, cipta satu alat atau prototaip mudah untuk menghasilkan tenaga. Alat yang dicipta perlu berfungsi dan terbukti dapat menghasilkan tenaga. (individu-40%) 2. Secara individu rancang dan rekabentuk satu persembahan powerpoint bagi mana-mana satu tajuk yang berikut: i. Pemuliharaan tentang air, tanah, hutan dan kehidupan liar. ii. Tenaga dalam Biosfera iii. Kemapanan sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Iv. Bahan tambah dalam makanan yang terdiri daripada semulajadi dan bahan kimia v. Pencemaran dan kesannya kepada bumi Semua persembahan powerpoint perlu dibentangkan secara individu. (individu-30%) 3. Melaksanakan satu pojek untuk pemuliharaan, bahan tambah dalam makanan dan pencemaran serta kesannya. sediakan satu laporan bertulis tentang mana-mana satu berikut: i. Menjalankan kajian tentang pemuliharaan air dalam keadaan yang mencabar. ii. Mengekstrak bahan tambah makanan dalam sampel makanan iii. Melaksanakan kajian lapangan tentang pencemaran dan mengenal pasti kaedah-kaedah rawatan (kumpulan-30%) Panduan Pelaksanaan Projek 1. Tugasan 1 dan tugasan 2 adalah tugasan individu manakala tugasan 3 adalah secara berkumpulan (2 hingga 3 orang). 2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.
  3. 3. 3. Bahagian kulit luar tugasan perlu dilengkapkan dengan maklumat berikut: i. Nama Ahli Kumpulan ii. Angka Giliran iii. No. Kad Pengenalan. iv. Kumpulan v. Kod dan Mata pelajaran vi. Tarikh Serahan 4. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: i. Font Arial ii. Saiz huruf-11 iii. Langkau 1.5 baris vi. Rujukan mengikut format APA 5. Amalan Plagiat tidak dibenarkan. 6. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%. Disediakan oleh: Disemak Oleh (OOI ENG HONG) (MURUGAN A/L MINI RATAMUN) Pensyarah, Pakar Bidang (SME) Sains, Jabatan Sains, Jabatan Sains, IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Batu Lintang Disahkan Oleh, (YAHYA B SEDIK) Ketua Jabatan Sains, Jabatan Sains, Ipg Kampus Batu Lintang

    Be the first to comment

    Login to see the comments

jpt ppg

Views

Total views

942

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×