Pamilya na naglilingkod Na Dios

860 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pamilya na naglilingkod Na Dios

 1. 1. PAMILYA NA NAGLILINGKOD SA DIOS Psalm 91:1-16
 2. 2. 1He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.2I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
 3. 3. 14“Because he has loved Me, therefore I will deliver him;I will set him securely on high, because he has known My name. 15 “He will call upon Me, and I will answer him;I will be with him in trouble; I will rescue him and honor him.16 “With a long life I will satisfy him And let him see My salvation.”
 4. 4. I. The Ten Commandments-
 5. 5. II. TorahIn the Jewish tradition, the word Torahmeans more than the first five books ofthe Hebrew Bible. It is all of Jewishlearning, past and present.
 6. 6. II. Tefillah
 7. 7. Tzedakah Theword tzedakah literally means“righteousness.”Jehovah-Tsidkenu, the Lord ourRighteousness.
 8. 8. V. Teshuva (repentance)
 9. 9. VI. Tikkun Olam (repairing the world)
 10. 10. VII. Talk about It
 11. 11. I. PAGPAPASA NG KARANASAN NG AMA SA ANAK TUNGKOL SA DIOS. 1He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty
 12. 12. II. ANG KAUNAWAAN NG ANAK SA DIOS DAHIL SA TURO NG AMA. 2Iwill say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God;in him will I trust.
 13. 13. Psalms 25:1212Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose.13 They will live in prosperity, and their children will inherit the land.inherit yaw-rash, yaw-raysh to possess to occupy, be driving out previoustenants, and possessing in their place.
 14. 14. Genesis 37:13-20Sinabi ni Israel,"Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid.“ "Opo," tugon ni Jose.14Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung silay nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose. siya sa Siquem, sa Lambak ng Hebron.
 15. 15. Genesis 37:13-2015Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya.16"Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," tugon niya. "Saan ko po kaya sila makikita?"17Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinigkoy sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid.
 16. 16. Genesis 37:13-20 18Malayo pa siyay natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. 19Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin!20Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip."
 17. 17. Your attitude not your aptitude will determine your altitude. -Zig Ziglar
 18. 18. Proverbs 3:1-21Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan moy itanim; 2upang araw moy tumagal, humabaang iyong buhay,at maging masagana sa lahat ng kailangan.
 19. 19. 2 Chronicles 9:2020Walang ganitong trono na nagawasaan mang kaharian. Lantay na ginto ring lahat ang mga kopa ni HaringSolomon at ang mga kasangkapan sa Bulwagan ng Kagubatang Lebanon.Hindi gaanong pinahahalagahan ang pilak noon.
 20. 20. 2 Chronicles 9:20 21May mga malalaking barko siyang nagbibiyahe sa Tarsis kasama ng mga tauhan ni Hiram at tuwing ikatlong taon ay dumarating na maraming dalang ginto, pilak, garing, mga gorilya at pabo real.22Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo.
 21. 21. 2 Chronicles 9:20 23Kayatpinupuntahan siya ng mga hari buhat sa ibat ibang panig ng daigdigupang makinig sa karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. 24Bawat isay may dalang regalo: mga kasangkapang ginto at pilak, mga damit,mira, mga pabango, mga kabayo at mola. Nagpapatuloy ito taun-taon.
 22. 22. 2 Chronicles 9:20-29 25SiSolomon ay may 4,000 kuwadra para sa kanyang mga kabayo atkarwahe. Mayroon rin siyang 12,000 namangangabayo. Ang mga itoy inilagay niya sa mga lunsod-himpilan ng mga karwahe at ang iba namay pinapaalagaan sa Jerusalem.
 23. 23. 2 Chronicles 9:2026Sakop niya ang lahat ng mga hari ng mga lupain buhat sa Ilog Eufrates hanggang sa lupain ngmga Filisteo at sa may hangganan ng Egipto.
 24. 24. 2 Chronicles 9:20 27Nang panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parangbato, at ang kahoy na sedar ay nagingsindami ng sikamoro sa mga paanan ng mga burol. 28Ang mga kabayo ni Solomon aygaling sa Egipto at sa ibat ibang bansa.
 25. 25. 1 Kings 4:25,29 25Habang nabubuhay si Solomon ay mapayapa ang buong Juda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beer-sebabawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos.29Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman.
 26. 26. Worlds 50 most influential Jews1.Binyamin Netanyahu Prime Minister of Israel4. Sergey Brin Founder of Google,14. Michael Bloomberg Mayor of New York,23. Mark Zuckerberg The 26-year-old Facebook founder on 2004 Feb na launch. MarkZuckerberg reign in as the youngest self-made billionaire in the world.31. Steven Spielberg Filmmaker,
 27. 27. Accounting for 22% of all individual recipientsworldwide between 1901 and 2012.Chemistry(33 prize winners, 20% of worldtotal)Economics 29 prize winners, 41% of worldtotal)Literature(13 prize winners, 12% of world total)Peace(9 prize winners, 9% of world total)Physics(50 prize winners, 26% of world total)Medicine(53 prize winners, 26% of world total)
 28. 28. III. ANG TUGON NG DIOS Matthew18: 20 For where two or three are gatheredtogether in my name, there am I in the midst of them.
 29. 29. 14-1614“Because he has loved Me, therefore I will deliver him;I will set him securely onhigh, because he has known My name. 15 “He will call upon Me, and I will answer him;I will be with him in trouble; I will rescue him and honor him.
 30. 30. A. v.14Because he hath set his love upon me
 31. 31. Matthew 19: 20-22 Sinabi ng binata, 20"Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?"21Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari- arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ngkayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin."
 32. 32. Matthew 19: 20-2222Pagkarinignito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siyay napakayaman. ."
 33. 33. John 21: 1515Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mgaito?""Opo, Panginoon, alam ninyongmahal ko kayo," tugon niya.Sinabi sakanya ni Jesus, "Kung gayon pakainin mo ang aking mga tupa."
 34. 34. John 21: 15-1716Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?"Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon,alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa."
 35. 35. John 21: 15-1717Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?"Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng, "Mahal mo baako?"At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay; alam ninyong mahal ko kayo."Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa.
 36. 36. Job 1: 21-2221Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh!" 22Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kayat hindi siya nagkasala laban sa kanya.
 37. 37. Job 2: 1-101Mulinghumarap kay Yahweh ang mgaanak ng Diyos,at naroon din si Satanas. 2Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang Tagapagparatang. "Saan ka nanggaling?"Sumagot si Satanas,"Nagpapabalik- balik at naglilibot ako sa buong daigdig."
 38. 38. Job 2: 1-103"Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?"tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sadaigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahitwalang sapat na dahilan, subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin," sabi pa ni Yahweh.
 39. 39. Job 2: 1-10 4Sumagot si Satanas, "Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay.5Subukin ninyong saktan ang kanyangkatawan at sigurado kong susumpain niya kayo nang harap-harapan!"
 40. 40. Job 2: 1-106Sinabi ni Yahweh, "Kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin." 7Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknakna sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan.
 41. 41. Job 2: 1-108Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. 9Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatilika pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na!"
 42. 42. Job 2: 1-10 10Ang sagot ni Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natintatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos.
 43. 43. Matthew 22:37-3937And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart andwith all your soul and with all your mind. 38This is the great and first commandment.39And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.
 44. 44. Dont ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country Don’t ask what your family can do for you ask what you can do for your familyDon’t ask what your church can do for you ask what you can do for your church -John F. Kennedy
 45. 45. Matthew 25 :21His master said to him, Well done, good and faithful servant.You have been faithful over a little; I will set you overmuch. Enter into the joy of your master. I will set him on high
 46. 46. B. Psalm 91:1515“He will call upon Me, and I willanswer him;I will be with him in trouble;I will rescue him and honor him.
 47. 47. He shall call upon me—He must continue to pray;I will be with him in trouble—I will deliver him—And honor him—
 48. 48. He shall call upon me—He must continue to pray;I will be with him in trouble—I will deliver him—And honor him—Call upon me Qara-kaw-raw-to call outto
 49. 49. Psalm 91:16 “With a long life I will satisfy him16 And let him see My salvation.”
 50. 50. Here are a few other Jews whose intellectual outputhas enriched the whole humanity:Benjamin Rubin gave humanity the vaccinating needle.Jonas Salk developed the first polio vaccine.Gertrude Elion gave us a leukaemia fighting drug.Baruch Blumberg developed the vaccination for Hepatitis B.
 51. 51. Here are a few other Jews whose intellectual outputhas enriched the whole humanity:Aaron Beck founded Cognitive Therapy (psychotherapy to treat mental disorders, depression and phobias).Gregory Pincus developed the first oral contraceptive pill.Willem Kolff came up with the kidney dialysis machine.Stanley Mezor invented the first micro- processing chip.
 52. 52. Here are a few other Jews whose intellectual outputhas enriched the whole humanity:Leo Szilard developed the first nuclear chain reactor.Charles Adler, traffic lights;Benno Strauss, Stainless steel;Isador Kisee, sound movies;Emile Berliner, telephone microphoneCharles Ginsburg, videotape recorder.
 53. 53. Here are a few other Jews whose intellectual outputhas enriched the whole humanity:Ralph Lauren (Polo),Levis Strauss (Levi’s Jeans),Howard Schultz (Starbuck’s) ,Sergey Brin (Google),Michael Dell (Dell Computers),Larry Ellison (Oracle),Donna Karan (DKNY),Bill Rosenberg (Dunkin Donuts)..
 54. 54. The 3D’s in the life of Saul..Anxious doeg-Doeg,A Man After Saul’s Own Heart (1 Sam 14:47).

×