3rd P in the Life of Joseph, Prison

233 views

Published on

April 21, 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3rd P in the Life of Joseph, Prison

 1. 1. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21
 2. 2. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:2121Ngunit si Jose ay hindipinabayaan ni Yahweh.Ang bantay ngbilangguan ay nagingnapakabait sa kanya.
 3. 3. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:21-2322Si Jose ay ginawa niyangtagapamahala ng lahatng mga bilanggo, at siyaang tanging nagpapasyakung ano ang gagawin saloob ng bilangguan.
 4. 4. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:21-2323Hindi na halos nakikialamang bantay ngbilangguan sa ginagawani Jose, sapagkat siYahweh ay kasama nitoat pinagtatagumpay siyasa lahat niyang gawain.
 5. 5. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 211. SYA AYNAGTATAGUMPAY KAHITNASA KULUNGAN
 6. 6. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:2121Ngunit si Jose ay hindipinabayaan ni Yahweh.Ang bantay ngbilangguan ay nagingnapakabait sa kanya.
 7. 7. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:21-2322Si Jose ay ginawa niyangtagapamahala ng lahatng mga bilanggo, at siyaang tanging nagpapasyakung ano ang gagawin saloob ng bilangguan.
 8. 8. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:21-2323Hindi na halos nakikialamang bantay ngbilangguan sa ginagawani Jose, sapagkat siYahweh ay kasama nitoat pinagtatagumpay siyasa lahat niyang gawain.
 9. 9. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 39:2121Ngunit si Jose ay hindipinabayaan ni Yahweh.Ang bantay ngbilangguan ay nagingnapakabait sa kanya.
 10. 10. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Deuteronomy 28:13At gagawin ka ng Panginoon naulo at hindi buntot, at ikaw aymagiging sa ibabaw lamang, athindi ka mapapasailalim; kungiyong didinggin ang mga utos ngPanginoon mong Dios, na akinginiuutos sa iyo sa araw na ito, naiyong sundin at gawin;
 11. 11. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Your attitude not youraptitude will determineyour altitude.Zig Ziglar
 12. 12. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 212. SYA AYNAKAKATULONG SAKABILA NA SYAAY MAY MATINDINGPANGANGAILANGAN
 13. 13. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 212. SYA AY NAKAKATULONG SAKABILA NA SYA AY MAYMATINDING PANGANGAILANGAN1. SYA AY NAGTATAGUMPAYKAHIT NASA KULUNGAN
 14. 14. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 212. SYA AY NAKAKATULONGSA KABILA NA SYA AY MAYMATINDING PANGANGAILANGA1. SYA AY NAGTATAGUMPAYKAHIT NASA KULUNGAN3. SYA AY MABISA SA KABNA SYA AY NASAKULUNGAN
 15. 15. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 40:4-84Si Jose ang naatasan ngkapitan na tumingin atmaglingkod sa dalawangbilanggo, kayat matagalsilang magkasama sabilangguan.
 16. 16. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 40:4-85Isang gabi, angtagapangasiwa ng mgainumin at ang punongpanadero ay parehongnanaginip.
 17. 17. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 40:4-86Kinaumagahan,nang dumalaw si Jose, napunaniyang nababalisa ang dalawa.7Tinanong niya kung bakit,
 18. 18. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 40:4-88at sila namay nagpaliwanag. "Alammo, pareho kaming nanaginip, ngunitwala ni isa mang makapagpaliwanagng kahulugan ng mga iyon.“"Ang Diyoslamang ang nakapagpapaunawa saatin ng kahulugan ng mga panaginip,"sabi ni Jose. "Ano ba angnapanaginipan ninyo?"
 19. 19. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21“Ask not what yourcountry can do for you --ask what can you do foryour country."John F. Kennedy
 20. 20. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 213. SYA AY MABISA SAKABILA NA SYAAY NASAKULUNGAN
 21. 21. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 40:20-2220Ang ikatlong araw aykaarawan ng Faraon, atnaghanda siya ng isang salu-salo para sa kanyang mgakagawad. Iniharap niya sakanyang mga panauhin angtagapangasiwa ng mgainumin at ang punongpanadero.
 22. 22. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Genesis 40:20-2221Ibinalik niya sa tungkulinang tagapangasiwa ngmga inumin,22ngunit ipinabitay angpunong panadero.Natupad nga ang sinabi niJose sa dalawa,
 23. 23. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Helen Adams Keller was anAmerican author, politicalactivist, and lecturer. She was thefirst deaf, blind person to earn aBachelor of Arts degree Keller metevery U.S. President from GroverCleveland to Lyndon B. Johnsonand was friends with many famousfigures, including AlexanderGraham Bell, Charlie Chaplin andMark Twain.
 24. 24. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21To be blind is bad,but worse is it to haveeyes and not to see.Helen Adams Keller
 25. 25. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Keep your faceto the sunshine andyou cannotsee the shadow.Helen Adams Keller
 26. 26. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21The best and mostbeautiful thingsin theworld cannot be seen oreven touched - they mustbe felt with the heart.Helen Adams Keller
 27. 27. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21It is a terrible thing tosee and have no vision.Helen Adams Keller
 28. 28. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21DEALINGWITH INJUSTICE
 29. 29. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 211. Don’t letinjusticeaffect yourGodliness!Joseph kept his integritythroughout his
 30. 30. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Romans 5:3-53Hindi lamang iyan.Ikinagagalak din natin angmga kahirapang atingtinitiis, dahil alam nating itoynagbubunga ng pagtitiyaga.
 31. 31. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Romans 5:3-54At ang pagtitiyaga aynagbubunga ngkatatagan, at angkatatagan naman aynagbubunga ng pag-asa.
 32. 32. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Romans 5:3-55At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkatang pag-ibig ng Diyos ayibinuhos na sa ating mga pusosa pamamagitan ng EspirituSanto na ipinagkaloobsa atin ng Diyos.
 33. 33. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 212 Corinthians 12:10Dahil kay Cristo, walanghalaga sa akin kung ako maymahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkatkung kailan ako lalongmahina, saka naman akonagiging malakas.
 34. 34. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 212. Don’t let injusticecause you to loseyour faith!
 35. 35. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 213. Don’t let injusticecause you to becomebitter!
 36. 36. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21Ephesians 4:31Let all bitterness and wrathand anger and clamor andslander be put away fromyou, along with all malice.
 37. 37. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21“I never met a bitter personwho was thankful.Or a thankful person whowas bitter.”Nick Vujicic
 38. 38. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21“In life you have a choice:Bitter or Better?Choose better,forget bitter.”Nick Vujicic
 39. 39. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21“Life without limbs?Or life without limits?”Nick Vujicic
 40. 40. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21I have the choice to beangry at God for whatI dont have, or be thankfulfor what i do have”Nick Vujicic,Life Without Limits
 41. 41. Bless Our Land To ShineThe 4 P’s in the Life of Joseph |Genesis 39: 21
 42. 42. Triple 5 (+)
 43. 43. In 5 yearsTriple 5 (+)
 44. 44. 5000 BOLTSMembersTriple 5 (+)
 45. 45. 5 – ServicesTriple 5 (+)
 46. 46. 5 - Ministries(BOLTS)Triple 5 (+)
 47. 47. B - Balanced Life (Sports Center)O - Orphanage (House of Refuge)L - Learning Center (School)T - Transforming Lives (RecoveryCenter)S - Saving Lives (Medical Ministry)(+) – Others/More Ministry

×