Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3D’s IN THE LIFE     OF SAUL    1 Samuel 31:1-6       Bless Our Land To Shine
3d’s in the life of Samuel | 1                 mga Israelita; kayat ang mga                ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 1 Samuel 31:1-6                 3Napakatin...
ng kanyang gamit-pandigma,3d’s in the life of Samuel | 1                 "Saksakin mo na ako upang    ...
3d’s in the life of Samuel | 1  tagapagdala na                 nagpakamatay si Saul,           ...
Romans 3:103d’s in the life of Samuel | 1                 As it is written,     Samuel 31:1-6     ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Romans 3:4     Samuel 31:1-6              ...
If you search for tenderness3d’s in the life of Samuel | 1                 it isnt hard to find.     ...
3d’s in the life of Samuel | 1     Samuel 31:1-6                 Honesty is such a lonely word.    ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Psalm 8: 1O                 LORD, our Lord,...
3d’s in the life of Samuel | 1                 THE 3 D’s IN THE LIFE OF                 SA...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Samuel 31:1-6                      ...
3d’s in the life of Samuel | 1  12SiSaul ay natakot kay David                 sapagkat si David na ang  ...
1 Samuel 18:12-143d’s in the life of Samuel | 1                 14at anuman ang kanyang         ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Cripple him,     Samuel 31:1-6            ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Lock him in a                  prison cel...
3d’s in the life of Samuel | 1                 snows of Valley                   Forge, ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Raise him in abject                 povert...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Strike him down with                 infan...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Deafen him and you                 have a L...
3d’s in the life of Samuel | 1                 black in a society filled                 ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Call him a slow                 learner, ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Samuel 31:1-6                      ...
I Samuel 22:17-23                 17At inutusan ng hari ang mga3d’s in the life of Samuel | 1       ...
I Samuel 22:17-233d’s in the life of Samuel | 1                 18Kaya, si Doeg ang inutusan       ...
I Samuel 22:17-23                 19At ipinapatay rin ni Saul ang3d’s in the life of Samuel | 1      ...
I Samuel 22:17-233d’s in the life of Samuel | 1                 21Ibinalitaniya rito na ipinapatay    ...
I Samuel 22:17-233d’s in the life of Samuel | 1                 23Ngunithuwag kang            ...
A Maskil of David,3d’s in the life of Samuel | 1                 when Doeg the Edomite          ...
David,3d’s in the life of Samuel | 1                 “a man after God’s own                ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 The meaning of the                 name Doe...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Worrying about tomorrow does not              ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Someone has said that the                 a...
Worry affects the circulation and the3d’s in the life of Samuel | 1                 whole nervous system. ...
Matthew 6:34                 "Therefore do not be3d’s in the life of Samuel | 1              ...
revealed these facts: 40 percent                 of things most people worry3d’s in the life of Samuel | 1...
3d’s in the life of Samuel | 1                 "The biggest troubles     Samuel 31:1-6        ...
Winston Churchill once                 quoted a man on his3d’s in the life of Samuel | 1         ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Samuel 31:1-6                      ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 ANO ANG NANGYARI     Samuel 31:1-6           ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Samuel 31:1-6                     A. ...
2 Samuel 6:20, 23                 20Pag-uwi3d’s in the life of Samuel | 1                 ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Samuel 31:1-6                     B. ...
mga Israelita; kayat ang mga                 Israelita ay nagsitakas, at3d’s in the life of Samuel | 1  ...
3d’s in the life of Samuel | 1                  Samuel 31:1-6                     C. ...
3d’s in the life of Samuel | 1  3"May nalalaman ka bang                 buhay sa sambahayan ni      ...
4"Saan siya naroon?" tanong3d’s in the life of Samuel | 1                 muli ng hari."Nasa Lo-debar   ...
21Umalis doon si Jesus at                 nagpunta sa lupaing malapit3d’s in the life of Samuel | 1   ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Mark 10:47                 And when he hear...
Marcos 10:473d’s in the life of Samuel | 1                 Nang marinig ng bulag na            ...
3d’s in the life of Samuel | 1                 Sow a thought and reap an act;               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 d’s in the life of saul.

855 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 d’s in the life of saul.

 1. 1. 3D’s IN THE LIFE OF SAUL 1 Samuel 31:1-6 Bless Our Land To Shine
 2. 2. 3d’s in the life of Samuel | 1 mga Israelita; kayat ang mga Israelita ay nagsitakas, at marami sa kanila ang namatay sa Bundok Gilboa. 2Si Saul at Samuel 31:1-6 ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo; pinatay ng mga Filisteo sina Jonatan, Abinadab at Melquisua, ang mga anak ni Saul. Bless Our Land To Shine
 3. 3. 3d’s in the life of Samuel | 1 1 Samuel 31:1-6 3Napakatindi ng labanan sa Samuel 31:1-6 palibot ni Saul; at nang siyay makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. Bless Our Land To Shine
 4. 4. ng kanyang gamit-pandigma,3d’s in the life of Samuel | 1 "Saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay Samuel 31:1-6 ng mga paganong iyan, at paglaruan pa nila." Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Bless Our Land To Shin
 5. 5. 3d’s in the life of Samuel | 1 tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. 6Kaya nang Samuel 31:1-6 araw na iyon, sabay-sabay na namatay sina Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Bless Our Land To Shine
 6. 6. Romans 3:103d’s in the life of Samuel | 1 As it is written, Samuel 31:1-6 There is none righteous, no, not one: Bless Our Land To Shine
 7. 7. 3d’s in the life of Samuel | 1 Romans 3:4 Samuel 31:1-6 let God be true, but every man a liar; Bless Our Land To Shine
 8. 8. If you search for tenderness3d’s in the life of Samuel | 1 it isnt hard to find. You can have the love Samuel 31:1-6 you need to live. But if you look for truthfulness You might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Bless Our Land To Shine
 9. 9. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you Bless Our Land To Shine
 10. 10. 3d’s in the life of Samuel | 1 Psalm 8: 1O LORD, our Lord, how Samuel 31:1-6 majestic is your name in all the earth! You have set your glory above the heavens. Bless Our Land To Shine
 11. 11. 3d’s in the life of Samuel | 1 THE 3 D’s IN THE LIFE OF SAUL Samuel 31:1-6 Bless Our Land To Shine
 12. 12. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 I. DAVIDBless Our Land To Shine
 13. 13. 3d’s in the life of Samuel | 1 12SiSaul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. 13Kaya, para Samuel 31:1-6 mapalayo ito sa kanya, ginawa niya itong pinuno ng sanlibong kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan Bless Our Land To Shine
 14. 14. 1 Samuel 18:12-143d’s in the life of Samuel | 1 14at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay Samuel 31:1-6 siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Bless Our Land To Shine
 15. 15. 3d’s in the life of Samuel | 1 Cripple him, Samuel 31:1-6 and you have a Sir Walter Scott. Bless Our Land To Shine
 16. 16. 3d’s in the life of Samuel | 1 Lock him in a prison cell, Samuel 31:1-6 and you have a John Bunyan. Bless Our Land To Shine
 17. 17. 3d’s in the life of Samuel | 1 snows of Valley Forge, and you have a Samuel 31:1-6 George Washington. Bless Our Land To Shine
 18. 18. 3d’s in the life of Samuel | 1 Raise him in abject poverty and you Samuel 31:1-6 have an Abraham Lincoln. Bless Our Land To Shine
 19. 19. 3d’s in the life of Samuel | 1 Strike him down with infantile paralysis, Samuel 31:1-6 and he becomes Franklin Roosevelt. Bless Our Land To Shine
 20. 20. 3d’s in the life of Samuel | 1 Deafen him and you have a Ludwig van Samuel 31:1-6 Beethoven. Bless Our Land To Shine
 21. 21. 3d’s in the life of Samuel | 1 black in a society filled with racial discrimination, and you Samuel 31:1-6 have a Booker T. Washington, a George Washington Carver Bless Our Land To Shine
 22. 22. 3d’s in the life of Samuel | 1 Call him a slow learner, retarded, Samuel 31:1-6 and you have an Albert Einstein. Bless Our Land To Shine
 23. 23. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 II. DOEGBless Our Land To Shine
 24. 24. I Samuel 22:17-23 17At inutusan ng hari ang mga3d’s in the life of Samuel | 1 tauhan na malapit sa kanya, "Patayin ninyo ang mga Samuel 31:1-6 pari ni Yahweh! Kasabwat sila ni David. Alam nila nang itoy tumakas ngunit hindi sinabi sa akin." Ngunit ayaw sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang pagbuhatan ng kamay ang mga pari ni Yahweh. Bless Our Land To Shine
 25. 25. I Samuel 22:17-233d’s in the life of Samuel | 1 18Kaya, si Doeg ang inutusan ni Saul, "Ikaw ang pumatay Samuel 31:1-6 sa kanila." Sumunod naman si Doeg at nang araw na iyon, pinatay niya ang walumput limang paring nakasuot ng Efod. Bless Our Land To Shine
 26. 26. I Samuel 22:17-23 19At ipinapatay rin ni Saul ang3d’s in the life of Samuel | 1 lahat ng mga taga-Nob, isang lunsod ng mga pari: mga Samuel 31:1-6 babaet lalaki, ang mga bata at mga sanggol, ang mga baka, asno at mga tupa.20Ngunit nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelec, at siyay nagpunta kay David. Bless Our Land To Shine
 27. 27. I Samuel 22:17-233d’s in the life of Samuel | 1 21Ibinalitaniya rito na ipinapatay ni Saul ang lahat ng mga pari ni Samuel 31:1-6 Yahweh. 22Sinabi ni David kay Abiatar, "Nakita ko noon si Doeg at noon pay alam ko nang magsusumbong siya kay Saul na akoy nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong angkan. Bless Our Land To Shine
 28. 28. I Samuel 22:17-233d’s in the life of Samuel | 1 23Ngunithuwag kang matakot. Sumama ka na sa Samuel 31:1-6 amin dahil iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa. Dito ay ligtas ka." Bless Our Land To Shine
 29. 29. A Maskil of David,3d’s in the life of Samuel | 1 when Doeg the Edomite came and told Saul and Samuel 31:1-6 said to him, “David has come to the house of Ahimelech.” Bless Our Land To Shine
 30. 30. David,3d’s in the life of Samuel | 1 “a man after God’s own heart” Samuel 31:1-6 Doeg, “a man after Saul’s own heart”. Bless Our Land To Shine
 31. 31. 3d’s in the life of Samuel | 1 The meaning of the name Doeg is Samuel 31:1-6 Anxious. Or worry Bless Our Land To Shine
 32. 32. 3d’s in the life of Samuel | 1 Worrying about tomorrow does not help either tomorrow or today. Samuel 31:1-6 If anything, it robs us of our effectiveness today—which means we will be even less effective tomorrow. Bless Our Land To Shine
 33. 33. 3d’s in the life of Samuel | 1 Someone has said that the average person is crucifying Samuel 31:1-6 himself between two thieves: the regrets of yesterday and the worries about tomorrow. Bless Our Land To Shine
 34. 34. Worry affects the circulation and the3d’s in the life of Samuel | 1 whole nervous system. I’ve never known a man who died from overwork, but I’ve known many who have died Samuel 31:1-6 from doubt, Doubt always creates worry and in the most cases, lack of information raises the doubt. -Dr. Charles Mayo. Bless Our Land To Shine
 35. 35. Matthew 6:34 "Therefore do not be3d’s in the life of Samuel | 1 anxious about tomorrow, for tomorrow will be Samuel 31:1-6 anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Bless Our Land To Shine
 36. 36. revealed these facts: 40 percent of things most people worry3d’s in the life of Samuel | 1 about never happen; 30 percent of what we worry about has Samuel 31:1-6 already happened and cannot be changed; 22 percent of what we worry about regards problems which are beyond our control; only eight percent of what we worry about are situations over which we have any influence. Bless Our Land To Shine
 37. 37. 3d’s in the life of Samuel | 1 "The biggest troubles Samuel 31:1-6 you have got to face are those that never come." Bless Our Land To Shine
 38. 38. Winston Churchill once quoted a man on his3d’s in the life of Samuel | 1 deathbed who said that he had a lot of trouble in his Samuel 31:1-6 life, most of which never happened. Dont live in tomorrow, for such anxiety is pointless. Bless Our Land To Shine
 39. 39. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 III. DESCENDANTSBless Our Land To Shine
 40. 40. 3d’s in the life of Samuel | 1 ANO ANG NANGYARI Samuel 31:1-6 SA LAHI NYA? Bless Our Land To Shine
 41. 41. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 A. MichalBless Our Land To Shine
 42. 42. 2 Samuel 6:20, 23 20Pag-uwi3d’s in the life of Samuel | 1 ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mical na may ganitong pagbati: Samuel 31:1-6 "Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan." 23Si Mical na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siyay mamatay. Bless Our Land To Shine
 43. 43. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 B. JonathanBless Our Land To Shine
 44. 44. mga Israelita; kayat ang mga Israelita ay nagsitakas, at3d’s in the life of Samuel | 1 marami sa kanila ang namatay sa Bundok Gilboa. Samuel 31:1-6 2Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo; pinatay ng mga Filisteo sina Jonatan, Abinadab at Melquisua, ang mga anak ni Saul. Bless Our Land To Shine
 45. 45. 3d’s in the life of Samuel | 1 Samuel 31:1-6 C. MephiboshethBless Our Land To Shine
 46. 46. 3d’s in the life of Samuel | 1 3"May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang Samuel 31:1-6 pakitaan ng mabuti, ayon sa aking pangako sa Diyos," wika ng hari. "Mayroon po. Si Mefiboseta na anak ni Jonatan. Siya poy isang lumpo," tugon ni Ziba. Bless Our Land To Shine
 47. 47. 4"Saan siya naroon?" tanong3d’s in the life of Samuel | 1 muli ng hari."Nasa Lo-debar po, nakatira sa bahay ni Samuel 31:1-6 Maquir na anak ni Amiel," sagot ni Ziba. 5Ipinasundo agad ni David 6si Mefiboset, anak ni Jonatan at apo ni Saul. Bless Our Land To Shine
 48. 48. 21Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit3d’s in the life of Samuel | 1 sa Tiro at Sidon. 22Isang Cananea na nakatira doon Samuel 31:1-6 ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, Anak ni David, maawa po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Bless Our Land To Shine
 49. 49. 3d’s in the life of Samuel | 1 Mark 10:47 And when he heard that it Samuel 31:1-6 was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" Bless Our Land To Shine
 50. 50. Marcos 10:473d’s in the life of Samuel | 1 Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na Samuel 31:1-6 taga-Nazaret, sumigaw siya nang sumigaw, "Jesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!" Bless Our Land To Shine
 51. 51. 3d’s in the life of Samuel | 1 Sow a thought and reap an act; Sow an act and reap a habit; Sow a habit and reap a character; Samuel 31:1-6 Sow a character and reap a destiny. -Ralph Waldo Emerson Bless Our Land To Shine

×