Successfully reported this slideshow.

конус

6,138 views

Published on

 • Be the first to comment

конус

 1. 1. Эргэлтийн бие « Конус»<br />
 2. 2. Асуултанд хариулаарай:<br />1 хувилбар<br />Эдгээр биетээс олон талст биетийг сонго.<br />2 хувилбар<br />Эдгээр биетээс эргэлтийн биетийг сонго.<br />
 3. 3. Зургийг ажиглаад элеминтүүдийн нэрлэ. <br />Эргэлтийн тэнхлэг<br />Диаметр<br />Байгуулагч<br />Орой<br />Өндөр<br />Радиус<br />В<br />К<br />А<br />С<br />О<br />М<br />
 4. 4. Доорхи асуултанд хариул:<br />Ямар конусыг шулуун конус гэх вэ?<br />Огтлогдсон конус гэж ямар конусыг хэлэх вэ?<br />Конусын тэнхлэг гэж юу вэ?<br />Суурьтай нь перпендикуляр огтлогдсоныг ________ .<br />Тэнхлэгийн дагуу огтлоход ямар дүрс үүсэх вэ?<br />Хажуу гадаргуугийн томъёог бич.<br />Ямар конусыг налуу конус гэх вэ?<br />Ямар конусыг адил талт конус гэх вэ?<br />Байгуулагч нь ______.<br />Байгуулагчтай паралель огтлоход ямар дүрс үүсэх вэ?<br />Оройг дайруулан огтлогдсон дүрс? _______ .<br />Конусын эзэлхүүний томъёог бич. ____________ .<br />
 5. 5. 5. Хэрэв өндөр нь суурийн дуруйн О төвтэй давхцааж байвал конусыг шулуун дугуй конус гэнэ. <br />6. Конусыг суурьтай нь паралель хавтгайгаар огтлоход, энэ хавтгай ба суурь хоёрын хооронд хашигдсан конусын хэсгийг огтлогдсон конус гэнэ.<br />7. SO өндрийг конусын тэнхлэг гэнэ.<br />8. Өндөр<br />9. Гипербол<br />10. Sх/г=1/2*P*l=π*R*l<br />5. Хэрэв тэнхлэг нь суурьт перпиндикуляр биш бол түүнийг налуу конус гэнэ.<br />6. Тэнхлэг огтлол нь зөв гурвалжин байвал түүнийг адил талт конус гэнэ.<br />7. Тойрог орой 2 – г холбосон шулуунуудыг байгуулагч гэнэ.<br />8. Зууван дугуй ( эллипс)<br />9. Гурвалжин<br />10. V=1/3*Sс/т*h<br />Асуултын хариулт:<br />
 6. 6. Асуултанд хариул:<br />Коусын тодорхойлолтыг бич?<br />Огтлогдсон конусын тодорхойлолтыг бич?<br />Тэгш өнцөгт гурвалжинг түүний нэг катетыг агуулсан тэнхлэгийг тойрон эргүүлэхэд үүссэн дүрсийг конус гэнэ.<br />Конусыг суурьтай нь паралель хавтгайгаар огтлоход, энэ хавтгай ба суурь хоёрын хооронд хашигдсан конусын хэсгийг огтлогдсон конус гэнэ.<br />
 7. 7. Асуултанд хариул:<br />Конусын эзэлхүүнийг 9 дахин бууруулахын тулд өндрийг хэд дахин бууруулах вэ?<br />Хариу: 9 дахин<br />
 8. 8. Асуултанд хариул:<br />Эзэлхүүн нь 16 дахин ихэссэн. Байгуулагч, өндөр нь хэвээрээ байсан бол радиус яаж өөрчлөгдөх вэ ?<br />Хариу: R нь 4 дахин нэмэгдсэн <br />
 9. 9. Ответьте на вопросы: Ответьте на вопросы: <br />Асуултанд хариул:<br />Конусын суурийн талбай 12 см2, харин өндөр нь ½ см. Конусын эзэлхүүнийг ол.<br />
 10. 10. Ответьте на вопросы:<br />Асуултанд хариул:<br />Конусын суурийн тойргийн урт 24 м, харинбайгуулагч нь 2м. Конусын хажуу гадаргуугийн талбайг ол.<br />

×