SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
нүүр хуудас
       БЗД­ийн 55­р сургууль
       Хичээл: Физик
       Бүлэг сэдэв: Цахилгаан соронзон  
       Хамрах хүрээ:10­р анги
 Хуудас 1
нүүр хуудас
Цахилгаан соронзон  
э:10­р анги
            Хуудас 2
Цахим тестийн тухай
Цахим тестийн тухай        1.Энэхүү цахим тестент
        харгалзуулах,нөхөх,үнэн худлыг сонгох,нэг болон олон 
        сонголттой гэсэн хэлбэрүүдтэй байгаа.


        2.Тестийг бөглөж дуусаад
        boloroo_antika@yahoo.com Гэсэн
        Е­майл хаягруу илгээнэ үү.

        3. Энэ тест нь сурагчид та бхний физикийн мэдлэгийн 
        түвшинг тогтооходзориулагдсан тул өөрөө бие
        даан хийж дуусгана уу.
     Хуудас 3
Цахим тестийн тухай
               Тест 2   Тест 3длыг сонгох,нэг болон олон 
хний физикийн мэдлэгийн 
дсан тул өөрөө бие
                      Хуудас 4
НЭР бичих                  Цахим тест 


Сургууль:                 Багш:

Анги:                   Хичээлийн нэр:

Сурагчийн нэр               Хичээлийн сэдэв:


Шалгалтын хуваарь сонгох:

Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай
         Хуудас 5
НЭР бичих 
Хичээлийн нэр:

Хичээлийн сэдэв:
          Хуудас 6
test1
             Цахим тест 

         Хариултын хуудас
Асуулт      1  2  3  4    5
Хариулт   А   Б  Б  Д  А

Хувилбар А

Асуулт 1
Конденсатор гэдэг бол ....... төхөөрөмж юм.
А.цэнэг хураагч
Б.цэнэг дамжуулагч
В.зэрэгцээ холбогдсон дамжуулах

 Асуулт 2
0,19мкф,25 мкф багтаамжтай конденсаторуудыг зэрэгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаа
А.С=25,19 мкф
Б.С=0,18 мкф
В.С=25,19 ф

Асуулт 3
Зөв харгалзуулна уу?
1.Үзэгдэл              а.Мензурк
2.Загвар              б.Жоуль
3.Хэмжигдэхүүн           в.Буцлах
4.Нэгж               г.Материал цэг
5.Хэмжих багаж           д.Гэрлийн урсгал

Асуулт 4
Дамжуулагчийн эсэргүүцэл R1=10 Ом, R2=1кОм, R3=10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ
А.R1>R2>R3
Б.R2>R1>R3
В.R3>R1>R2
Г.R3>R2>R1
Д.R2>R3>R1

Асуулт 5


          Хуудас 7
test1
Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл огторгуйд тархах үзэгдэл аль нь вэ?
А.Радио долгион
Б.Газар хөдлөлт
В.Усны гадарга дээр үүсэх долгион
Г.Олсон дээр үүсэх долгион
          Хуудас 8
test1
эгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаамжийг олно уу.
      А.1в 2г 3д 4б 5а
      Б.1д 2в 3а 4б 5а
      С.1а 2б 3а 4г 5в
=10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ үү?
                       Хуудас 9
test1
л аль нь вэ?
        Хуудас 10
test2
            Цахим тест 

         Хариултын хуудас
Асуулт      1  2  3  4   5
Хариулт   Б   А  А  Д  В

Хувилбар В

Асуулт 1
Далайц нь буурдаг хэлбэлзэлийг нэрлэнэ үү?
А.унтрах хэлбэлзэл
Б.авто хэлбэлзэл
В.гармоник хэлбэлзэл
Г.цахилгаан хэлбэлзэл
 Асуулт 2
Хэрэв үрэлтээр биеийг сөрөг цэнэгтэй болгосон бол энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооро
А.электрон
Б.протон
В.нейтрон
Г.цөм
Д.фотон
Асуулт 3
Зөв харгалзуулна уу?
1.шилжилт             а.Генри
2.цахилгаан эсэргүүцэл       б.Ом
3.гэрлийн урсгал          в.Метр
4.ороомгийн индукцлэл       г.Люмен


Асуулт 4
10 Ом эсэргүүцэлтэй хэрэглэгчийг 220В хүчдэлд залгахад ямар чадал ялгаруулах вэ
А.4400Вт
Б.2420Вт
В.110Вт
Г.1000Вт
Д.4840Вт

Асуулт 5
Ороомгоор 2А гүйдэл гүйхэд ороомгийн нийт соронзон урсгал 0,6Вб байсан бол оро

         Хуудас 11
test2


А.2Ж
Б.0,6Ж
В.12Ж
Г.0,2Ж
Д.0,3Ж
     Хуудас 12
test2
 энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооронд ямар бөөм шилжсэний үр дүн бэ?
      А.1в 2б 3г 4а
      Б.1б 2в 3а 4г 
      С.1а 2б 3г 4в 
лгахад ямар чадал ялгаруулах вэ?
зон урсгал 0,6Вб байсан бол ороомгийн соронзон орны энерги ямар байх вэ?

                          Хуудас 13
test2
Хуудас 14
test3
            Цахим тест 

         Хариултын хуудас
Асуулт     1  2  3  4    5
Хариулт   Б   В  В  Б  А

Хувилбар С

Асуулт 1
Хоорондоо тодорхой зайд орших эерэг сөрөг хос цэнэгийг ....гэж нэрлэдэг.
А.диполь
Б.диэлектрик
В.туйлширсан цэнэг
Г.цахилгаан хэлбэлзэл
 Асуулт 2
Зэрэгцээ холбогдсон 12мкф,28мкф хоёр конденсаторын нийт багтаамжийг ол.
А.40,5 мкф
Б.45 мкф
В.40 мкф
Г.42 мкф
Д.43 мкф
Асуулт 3
Соронзон оронд хөдөлж байгаа цэнэгт бөөмд соронзон орны зүгээс хүч үйлчилдэг .Т
А.Амперын хүч
Б.Кулоны хүч
В.Лоренцийн хүч
Г.Гравитацийн хүч


Асуулт 4
Цахилгаан орныг энергийн талаас илэрхийлдэг хэмжигдэхүүнийг.....гэдэг.
А.цахилгаан орны хүчлэг
Б.цахилгаан орны потенциал
В.цахилгаан орны хүч
Г.цахилгаан орны хурд
Д.цахилгаан орны ажил

Асуулт 5
Гүйдэлтэй дамжуулагчид соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүчийг ..... гэнэ.

         Хуудас 15
test3

А.Амперын хүч
Б.Кулоны хүч
В.Лоренцийн хүч
Г.Гравитацийн хүч
          Хуудас 16
test3
нэгийг ....гэж нэрлэдэг.
рын нийт багтаамжийг ол.
он орны зүгээс хүч үйлчилдэг .Түүнийг ямар хүч гэдэг вэ?
игдэхүүнийг.....гэдэг.
лэх хүчийг ..... гэнэ.

                           Хуудас 17
test3
Хуудас 18
Үнэлгээ
                       Цахим тестийн үнэлгээ  

Сургууль                          Нэр:
Анги                            Хичээлийн нэр
Бүлэг                           Хичээлийн сэдэв:


Үнэлгээ харах хэсэг
Хувилбар А                    Хувилбар В
Асуулт Оноо  Хариулт               Асуулт Оноо     Хариулт
  1     1 зөв                 1       0 буруу
  2     0 буруу                2       1  зөв
  3     0 буруу                3       1  зөв
  4     1 зөв                 4       1  зөв
  5     1 зөв                 5       1  зөв
Авах оноо      5               Авах оноо        5
Авсан оноо     3               Авсан оноо       4
Зөв хариулт     3               Зөв хариулт       4
Буруу хариулт    2               Буруу хариулт      1
Хувь        60               Хувь          80
Үсгэн үнэлгээ    D               Үсгэн үнэлгээ     B Дөхөж байна, дахин анхааралтай уншина уу!         Сайн байна.
Бөглөж дуусаад CtrL+S дараарай.
                Хуудас 19
Үнэлгээ
Хуудас 20
Үнэлгээ
     Хувилбар С
Асуулт Оноо          Хариулт
  1           0 буруу
  2           1  зөв
  3           1  зөв
  4           1  зөв
  5           1  зөв
Авах оноо             5
Авсан оноо            4
Зөв хариулт            4
Буруу хариулт           1
Хувь               80
Үсгэн үнэлгээ          B       Сайн байна.
                    Хуудас 21
Үнэлгээ
Дүнгийн график харах хэсэг
               Хуудас 22

More Related Content

What's hot

хөөмийн урлаг
хөөмийн урлагхөөмийн урлаг
хөөмийн урлагCEO ZOL
 
P ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oronP ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oronudwal555 bhus
 
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awiaShagaishuu Xoo
 
үйлийн тийн ялгалын утга
үйлийн тийн ялгалын утгаүйлийн тийн ялгалын утга
үйлийн тийн ялгалын утгаmuuduu
 
tekhnikiin khemjilt
 tekhnikiin khemjilt tekhnikiin khemjilt
tekhnikiin khemjiltBold Round
 
хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05
хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05
хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05Chimgee Chimgee
 
Electronikiin undes
Electronikiin undesElectronikiin undes
Electronikiin undesJkl L
 
зайн сургалт
зайн сургалтзайн сургалт
зайн сургалтtsets_2
 
тэгш өнцөгт гурвалж
тэгш өнцөгт гурвалжтэгш өнцөгт гурвалж
тэгш өнцөгт гурвалжDavaasambuu Bolormaa
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
 
800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
бодисын хувирал
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувиралganzorig_od
 
органик нэршил
органик нэршилорганик нэршил
органик нэршилdavaa627
 
бодлого зайн
бодлого зайн бодлого зайн
бодлого зайн enhktsetseg-79
 

What's hot (20)

хөөмийн урлаг
хөөмийн урлагхөөмийн урлаг
хөөмийн урлаг
 
P ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oronP ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oron
 
Lekts8
Lekts8Lekts8
Lekts8
 
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
 
үйлийн тийн ялгалын утга
үйлийн тийн ялгалын утгаүйлийн тийн ялгалын утга
үйлийн тийн ялгалын утга
 
Lection 4
Lection 4Lection 4
Lection 4
 
tekhnikiin khemjilt
 tekhnikiin khemjilt tekhnikiin khemjilt
tekhnikiin khemjilt
 
11 r angi tsaxilgaan
11 r angi tsaxilgaan11 r angi tsaxilgaan
11 r angi tsaxilgaan
 
хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05
хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05
хий шингэний жингийн даралт гшү 01 05
 
Electronikiin undes
Electronikiin undesElectronikiin undes
Electronikiin undes
 
зайн сургалт
зайн сургалтзайн сургалт
зайн сургалт
 
тэгш өнцөгт гурвалж
тэгш өнцөгт гурвалжтэгш өнцөгт гурвалж
тэгш өнцөгт гурвалж
 
семинар3
семинар3семинар3
семинар3
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
 
800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Газарзүй ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
 
бодисын хувирал
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
 
органик нэршил
органик нэршилорганик нэршил
органик нэршил
 
бодлого зайн
бодлого зайн бодлого зайн
бодлого зайн
 
ионы холбоо
ионы холбооионы холбоо
ионы холбоо
 
Phys1 lecture
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lecture
 

Similar to цахим тест 1

цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1zandanhuu
 
физик тест
физик тестфизик тест
физик тестtsets_2
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестulzii_7777
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тестulzii_7777
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест A177
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2Yumjav
 
тестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zolooтестийн загвар Zoloo
тестийн загвар ZolooZolzaya85
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2batdol
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2batdol
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2batdol
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестbatdolgor88
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест monhooerdnee
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест A177
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тестUgiiii
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тестUgiiii
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тестUgiiii
 

Similar to цахим тест 1 (20)

цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1
 
физик тест
физик тестфизик тест
физик тест
 
тест
тесттест
тест
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
тестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zolooтестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zoloo
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
 

More from bolor_chin

цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормааbolor_chin
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормааbolor_chin
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормааbolor_chin
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgionbolor_chin
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgionbolor_chin
 

More from bolor_chin (7)

цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgion
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgion
 

цахим тест 1

 • 1. нүүр хуудас БЗД­ийн 55­р сургууль Хичээл: Физик Бүлэг сэдэв: Цахилгаан соронзон   Хамрах хүрээ:10­р анги Хуудас 1
 • 3. Цахим тестийн тухай Цахим тестийн тухай 1.Энэхүү цахим тестент харгалзуулах,нөхөх,үнэн худлыг сонгох,нэг болон олон  сонголттой гэсэн хэлбэрүүдтэй байгаа. 2.Тестийг бөглөж дуусаад boloroo_antika@yahoo.com Гэсэн Е­майл хаягруу илгээнэ үү. 3. Энэ тест нь сурагчид та бхний физикийн мэдлэгийн  түвшинг тогтооходзориулагдсан тул өөрөө бие даан хийж дуусгана уу. Хуудас 3
 • 4. Цахим тестийн тухай Тест 2 Тест 3 длыг сонгох,нэг болон олон  хний физикийн мэдлэгийн  дсан тул өөрөө бие Хуудас 4
 • 5. НЭР бичих  Цахим тест  Сургууль: Багш: Анги: Хичээлийн нэр: Сурагчийн нэр Хичээлийн сэдэв: Шалгалтын хуваарь сонгох: Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 5
 • 7. test1 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт А Б Б Д А Хувилбар А Асуулт 1 Конденсатор гэдэг бол ....... төхөөрөмж юм. А.цэнэг хураагч Б.цэнэг дамжуулагч В.зэрэгцээ холбогдсон дамжуулах  Асуулт 2 0,19мкф,25 мкф багтаамжтай конденсаторуудыг зэрэгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаа А.С=25,19 мкф Б.С=0,18 мкф В.С=25,19 ф Асуулт 3 Зөв харгалзуулна уу? 1.Үзэгдэл а.Мензурк 2.Загвар б.Жоуль 3.Хэмжигдэхүүн в.Буцлах 4.Нэгж г.Материал цэг 5.Хэмжих багаж д.Гэрлийн урсгал Асуулт 4 Дамжуулагчийн эсэргүүцэл R1=10 Ом, R2=1кОм, R3=10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ А.R1>R2>R3 Б.R2>R1>R3 В.R3>R1>R2 Г.R3>R2>R1 Д.R2>R3>R1 Асуулт 5 Хуудас 7
 • 9. test1 эгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаамжийг олно уу. А.1в 2г 3д 4б 5а Б.1д 2в 3а 4б 5а С.1а 2б 3а 4г 5в =10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ үү? Хуудас 9
 • 10. test1 л аль нь вэ? Хуудас 10
 • 11. test2 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт Б А А Д В Хувилбар В Асуулт 1 Далайц нь буурдаг хэлбэлзэлийг нэрлэнэ үү? А.унтрах хэлбэлзэл Б.авто хэлбэлзэл В.гармоник хэлбэлзэл Г.цахилгаан хэлбэлзэл  Асуулт 2 Хэрэв үрэлтээр биеийг сөрөг цэнэгтэй болгосон бол энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооро А.электрон Б.протон В.нейтрон Г.цөм Д.фотон Асуулт 3 Зөв харгалзуулна уу? 1.шилжилт а.Генри 2.цахилгаан эсэргүүцэл б.Ом 3.гэрлийн урсгал в.Метр 4.ороомгийн индукцлэл г.Люмен Асуулт 4 10 Ом эсэргүүцэлтэй хэрэглэгчийг 220В хүчдэлд залгахад ямар чадал ялгаруулах вэ А.4400Вт Б.2420Вт В.110Вт Г.1000Вт Д.4840Вт Асуулт 5 Ороомгоор 2А гүйдэл гүйхэд ороомгийн нийт соронзон урсгал 0,6Вб байсан бол оро Хуудас 11
 • 13. test2  энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооронд ямар бөөм шилжсэний үр дүн бэ? А.1в 2б 3г 4а Б.1б 2в 3а 4г  С.1а 2б 3г 4в  лгахад ямар чадал ялгаруулах вэ? зон урсгал 0,6Вб байсан бол ороомгийн соронзон орны энерги ямар байх вэ? Хуудас 13
 • 15. test3 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт Б В В Б А Хувилбар С Асуулт 1 Хоорондоо тодорхой зайд орших эерэг сөрөг хос цэнэгийг ....гэж нэрлэдэг. А.диполь Б.диэлектрик В.туйлширсан цэнэг Г.цахилгаан хэлбэлзэл  Асуулт 2 Зэрэгцээ холбогдсон 12мкф,28мкф хоёр конденсаторын нийт багтаамжийг ол. А.40,5 мкф Б.45 мкф В.40 мкф Г.42 мкф Д.43 мкф Асуулт 3 Соронзон оронд хөдөлж байгаа цэнэгт бөөмд соронзон орны зүгээс хүч үйлчилдэг .Т А.Амперын хүч Б.Кулоны хүч В.Лоренцийн хүч Г.Гравитацийн хүч Асуулт 4 Цахилгаан орныг энергийн талаас илэрхийлдэг хэмжигдэхүүнийг.....гэдэг. А.цахилгаан орны хүчлэг Б.цахилгаан орны потенциал В.цахилгаан орны хүч Г.цахилгаан орны хурд Д.цахилгаан орны ажил Асуулт 5 Гүйдэлтэй дамжуулагчид соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүчийг ..... гэнэ. Хуудас 15
 • 19. Үнэлгээ Цахим тестийн үнэлгээ   Сургууль Нэр: Анги  Хичээлийн нэр Бүлэг Хичээлийн сэдэв: Үнэлгээ харах хэсэг Хувилбар А Хувилбар В Асуулт Оноо  Хариулт Асуулт Оноо  Хариулт 1 1 зөв 1 0 буруу 2 0 буруу 2 1 зөв 3 0 буруу 3 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв Авах оноо  5 Авах оноо  5 Авсан оноо 3 Авсан оноо 4 Зөв хариулт 3 Зөв хариулт 4 Буруу хариулт 2 Буруу хариулт 1 Хувь 60 Хувь 80 Үсгэн үнэлгээ D Үсгэн үнэлгээ B Дөхөж байна, дахин анхааралтай уншина уу! Сайн байна. Бөглөж дуусаад CtrL+S дараарай. Хуудас 19
 • 21. Үнэлгээ Хувилбар С Асуулт Оноо  Хариулт 1 0 буруу 2 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв Авах оноо  5 Авсан оноо 4 Зөв хариулт 4 Буруу хариулт 1 Хувь 80 Үсгэн үнэлгээ B Сайн байна. Хуудас 21