Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

infoavond 2011

1,626 views

Published on

Presentatie voor nouders van leerlingen in groep 8 over de ovegang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (h/v). Ook (vanaf 17 feb 11) te volgen via www.infoavondgemist.nl (streams).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

infoavond 2011

 1. 1. presentatiedownloadbaar via www.trevianum.nl/infoavond<br />Infoavond 11<br />www.twitter.com/norbertbollen<br /> #ola11 <br />
 2. 2. I'll spread my wings and I'll learn how to flyI'll do what it takes til' I touch the skyAnd I'll make a wish <br />Take a chanceMake a changeAnd breakaway<br />
 3. 3. voor wie doen we het?<br />leerlingen van de 21e eeuw<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. leerlingen van de 21e eeuw<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. wat doen we er aan?<br />Trevianum, gewoon doén<br />
 11. 11.
 12. 12. school als leef- en leerwereld<br />activerende didactiek<br />structuur bieden en uitdagen<br />schoolplan 2010-2014<br />
 13. 13.
 14. 14. beslissingen nemen<br />plannen<br />sociaal gedrag <br />impulsbeheersing<br />1<br />frontale kwab<br />
 15. 15. rekeninghouden met verschillen in<br />capaciteiten<br />taakgerichtheid<br />behoefteaanstructuuren grenzen<br />2<br />
 16. 16. soorten leerlingen:<br />gewone leerling<br />ijverige leerling <br />ongerichte leerling<br />3<br />
 17. 17. brugklashavo/vwo<br />begeleiding en structuur is belangrijk<br />adviesbasisschool: havo, havo/vwoen vwo<br />lvs-score “a” en “b”<br />cito-indicatie: 539 enhoger<br />
 18. 18. brugklasgymnasium<br />extra uitdaging en extra ruimteomtepresteren<br />adviesbasisschoolvwo/ gym<br />lvs-score:“triplea”<br />cito-indicatie: 545 en hoger<br />www.trevianum.nl/gym-info<br />
 19. 19. havo<br />atheneum<br />havo/vwo<br />gymnasium<br />
 20. 20. hoofdpunten<br />begeleide overstap v.o.<br />brugklassen op maat<br />aanpassen van / aan netgeneratie<br />
 21. 21. introductie<br />signalering<br />…veelonderwijs<br />brugklas<br />remediëring<br />oudercontact<br />veilige school<br />
 22. 22. introductiedag 30 augustus<br /><ul><li>uitgebreide kennismaking
 23. 23. lesrooster en agenda
 24. 24. schoolregels
 25. 25. survival tips </li></ul>introductie<br /> introductiemiddag28 juni<br /><ul><li>bijwie zit ik in de klas?
 26. 26. kennismaken met mentor
 27. 27. wat heb je straks nodig?</li></ul>+ driedaags introductiekamp<br />
 28. 28. mentoren<br />
 29. 29. lerenkiezen<br />mentor<br />leren wennen<br />leren leven<br />spil van de begeleiding<br />leren leren<br />
 30. 30. zachte landing<br />huiswerk?<br />alles is nieuw<br />memoriseren?<br />onvoldoende?<br />
 31. 31. signalering<br />op zoek naar tekorten / hindernissen<br /><ul><li>signaleringsdictee
 32. 32. begrijpend lezen
 33. 33. rekentoets
 34. 34. schoolvragenlijst / ssat</li></li></ul><li>remediëring<br /><ul><li>faalangstreductietraining
 35. 35. socialevaardigheidstraining
 36. 36. remediale hulp
 37. 37. bij problemen in de talen
 38. 38. structureren van studievaardigheden en planning
 39. 39. tutorhulp (doorbovenbouwleerlingen)
 40. 40. tweedelijnsbegeleiding</li></ul> derde lijn <br />
 41. 41. projecten<br />project ‘veilig in de groep’ (oktober)<br />veilige sfeer in de klas<br /> gezonde school: gedragskeuzesleren makenproject Maastricht (voorjaar)<br />
 42. 42. oudercontacten<br />algemene kennismakingsavond<br />individuele oudergesprekken na elkrapport <br />algemene ouderavond over de keuze tweede klas<br />klankbordgroepouders<br />zeswekelijksenieuwsbrief<br />cursus “coach van de huiswerkmaker”<br />
 43. 43. bijnapauze<br />verspreid u over de vijf buffetten<br />maarwater / jus d'orange alleen beneden <br />er zijn meer trappen die naar beneden leiden<br />plaats de kopjes/glazen weer terug op de buffetten <br />
 44. 44. …en dan nog dit<br />
 45. 45. veiligheid<br /><ul><li>lessen in brugklaspaviljoen
 46. 46. apartepauzes
 47. 47. eigenstaf</li></li></ul><li>veiligheid<br /><ul><li>school-huisroute
 48. 48. veiligheidscoordinatoren
 49. 49. studiecentrum(bijlesuitval)</li></li></ul><li>regels: gewoon doen<br />
 50. 50. het werkt gewoon<br /> de leukste klassen van Nederland<br />
 51. 51. f-factor brugklas h/v<br />life sciencestroom<br />cultuurstroom<br />sportstroom<br />Cambridge Engels<br />VoCo(voorbereiding conservatorium)<br />
 52. 52. praktischezaken(1)<br />boeken en werkboeken zijn gratis<br />aanvullende kosten: agenda, sportkleding en dergelijke<br /> Trevianummer<br />schooldag: 8.30 – 14.25 of 15.15 uur<br />(indien nodig 1e en 7e uur vrij)<br />anders: lesopvang door studiebegeleiders / docenten<br /><br />
 53. 53. praktischezaken(2)<br />aparte pauzemomenten voor brugklassers<br />twee toetsmomenten per week<br />opbergkastje / bike-lock<br />huiswerkinstituut <br />
 54. 54. © 2011<br />Trevianum<br />
 55. 55. met dankaan:<br />TinekeAlfrink, JozhuaBlei, LianBlijlevens, Betty Bremen, Sanne Brouns, interieur-verzorgers, catering Van Didden, VirginieClaessen, conciërges, Koen van Didden, Maria Haaken en medewerkers, Fabian Hamers, JeroenHendriks, Peter Hilkens, SiebeHodzelmans, Paul Kalkhoven, Luuc Karsten, de Kroew, Lieke de Kok, AnsKösters en andere dames van de administratie, leerlingen van de eersteklassen, Bo Lemmens, Marjolein van den Nieuwenhof, Franc Peerebooms, Jos Pijls, Truus Schaekens, Yannick Schaekens, Sander Schippers, Ben van der Veer, het grote“groep8-gaat-naar-Trevianum”-koor en veleanderen<br />Fotografie: Jos Pijls, Advance Communications<br />technischerealisatie: Jos’ Kroew<br />eindverantwoordelijk: Norbert Bollen<br />
 56. 56. Trevianum, de appelonder de peren<br />www.twitter.com/norbertbollen#ola11 <br />

×