Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nagyböjt 5. hete szerda

216 views

Published on

Evangélium, elmélkedés.

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nagyböjt 5. hete szerda

  1. 1. Szerda Nagyböjt 5. hete
  2. 2. Evangélium szent János könyvéből 8, 31-42 Azoknak a zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta: ,,Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.'' Azok azt felelték neki: ,,Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy ,,szabadok lesztek,,?‘’
  3. 3. Jézus így szólt: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. De a szolga nem marad örökre a házban, csak a fiú marad ott mindörökké. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg akartok engem ölni, mert a tanításom nem hatol belétek. Én azt mondom, amit az Atyánál láttam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok.'' Azt felelték neki: ,,A mi atyánk Ábrahám!‘’
  4. 4. Jézus azt mondta nekik: ,,Ha Ábrahám fiai lennétek, Ábrahám tetteit cselekednétek. De most meg akartok ölni engem, azt az embert, aki nektek azt az igazságot mondtam, amelyet az Istentől hallottam; ezt Ábrahám nem tette. Ti a ti atyátok tetteit cselekszitek.'' Erre azt mondták neki: ,,Mi nem paráznaságból születtünk. Egy Atyánk van, az Isten!'' Jézus így szólt hozzájuk: ,,Ha Isten volna az Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől származtam és jöttem. Hiszen nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
  5. 5. 1. Felismerni rabszolgaságunkat. Isten hagyja, hogy megismerjem korlátaimat és a kísértést, azért, hogy elvezessen a szilárd meggyőződéshez: szükségem van Krisztusra. Krisztus nélkül az élet nem más, mint egy tévút, amelyen az ürességet és az értelem nélküli létet tapasztalhatom meg. És ami még rosszabb, ez a céltalanság könnyen lehet a gőg, cinizmus, szarkazmus forrása melyek kigúnyolják és becsmérlik a gyógyuláshoz vezető utat. A farizeusoknak kellett volna először elfogadni Krisztust és csatlakozni hozzá. Olyan politikai és szellemi vezetők voltak ők, akik Isten eszközévé lehettek volna, ha elismerik Krisztust Messiásnak és az apostolai lesznek. Akárhogy is, valamilyen rejtélyes oknál fogva elutasították az Egyetlent, akire Izraelt fel kellett volna készíteniük.
  6. 6. 2. Az igazság szabaddá tesz. Egyedül Krisztus szabadíthatja meg az embert a félelmeitől, komplexusaitól, bizonytalanságaitól és összetörtségétől. Krisztus szeretetének és barátságának megtapasztalása, mélységeiben gyógyítja meg az emberi természetet. „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Minél inkább Krisztushoz jövünk, minél jobban megnyitjuk magunkat neki, annál biztosabban leszünk magunk is szentebbek. Ha halogatjuk, hogy Krisztusnak átadjuk életünket, az végül ahhoz vezet, hogy egy napon feladjuk a küzdelmet. Ha nem törekszünk arra, hogy az igazságot megéljük, végül oda jutunk, hogy saját szánk íze szerint fabrikálunk össze valami igazságot.
  7. 7. 3.Krisztus nélkül önmagunknak kiszolgáltatva. Ha nem tudjuk elfogadni a megváltás egyetlen lehetséges eszközét, önmagunknak vagyunk kiszolgáltatva - saját önigazolási és magyarázkodási mechanizmusunknak. Krisztus barátsága és az, hogy megnyitjuk életünket a megváltás előtt – amelyet Ő eszközöl ki számunkra – meghozza a legmélyebb emberi kiteljesedést. Mélyen kötődünk a Megváltóhoz, de hogy elérjük Őt, el kell fogadnunk és gyakorolnunk tanítását. P. Robert Presutti, LC
  8. 8. Uram Jézus, ments meg saját tévutaimtól! Ne engedd, hogy gőgöm vagy arroganciám elhomályosítsa örömhíredet, vagy meggátolja működésedet az életemben! Elhatározás: Ellenálok a kísértésnek, hogy a saját vagy mások szemében igazoljam magamat. Határozottan és tudatosan elutasítom a mások kárán való épülést. Szöveg: www.vandorevangelium.hu Képek: www.micromedia.unisal.it

×