Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kereszttel élni

235 views

Published on

Elmélkedés

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kereszttel élni

 1. 1. Kereszttel élni Csak az élhet igazán, aki az életet a maga valóságában tekinti. Elmélkedésünk tudatosítani akarja bennünk, életünk húsbavágó eseményeinek az értékét. Az életem értelme már létezik. Nem magamnak kell kitalálnom. Végső soron maga az Isten az értelme mindennek, az én életemnek is. Mit tehetek?
 2. 2. Jézus válasza a következő: Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen engem.
 3. 3. Két pálca Egyenesen nőtt, hajlékony pálcák. Ilyen vagyok, ilyen szeretnék lenni. Felnőni az élet számára. Tele erővel és egészséggel. Képzetten, egyenesen és helyesen. Igaz akarok lenni és mindent helyesen tenni, mert tudom, hogy mit akarok.
 4. 4. Szilárdan és biztonságosan tevékenykedem, hogy elérjem a kitüzött célt, amelytől a szerencsémet várom. Mindennek simán kell mennie. Igénylem azt az érzést, hogy tehetek valamit, hogy terhet hordozom, hogy valaki vagyok, aki hasznos az élet számára.
 5. 5. Meghajlított pálca A feszítő erő a teherbírás próbája. Bízom az erőmben, amely megőriz, és már sokszor megőrzött a terhek alatt. Kényszerítem magam, hogy dolgokat tegyek meg és teljesítsek. A teher alatt nő az erőm és edződöm.
 6. 6. Alkalomról-alkalomra erősebb leszek, és egyre többet bízhatnak rám. Ami nem tesz tönkre az erősít. Az elviselt teher növeli a biztonságomat, és olyan érzést kölcsönöz, hogy az élet küzdelmében mindig gyôzök és végsô soron minden úgy alakul, ahogy én akarom.
 7. 7. Túlfeszített pálca A végsőkig megfeszítve és megterhelve. Az élet nem mindig veszi számításba az én teherbírásomat és célomat, amit saját erőmből akarok elérni. Eljöhet és eljön az az erő, amikor a teher rámutat az én teherbírásom határára. Többet nem bírok el, a végsőkig megterheltek. Még egy kevés és eltörök, és nem fogok tudni újra kezdeni. Ez a görbítés törésig mehet.
 8. 8. Kétségeim vannak és elbizonytalanodom. Az összeroppant magabiztosságomban a maradék erőm is elillan és erőtlenebb leszek, mint amilyen valójában vagyok. Többé nem érzem magam erősnek. Az erőm csak a képzelődés volt? Utolsó erőfeszítéssel harcolok, hogy megtaláljam az én erőmet, hogy erősítsem magam és bátorrá tegyem.
 9. 9. Kettétört pálca A teher túlságosan nagy volt. Minden erőfeszítés ellenére kevésnek bizonyult az erőm: összetörtem. Érthetetlen, hogy épp velem kellett megtörténnie. Maradék erőm végére jutottam, nincs semmi kilátásom arra, hogy bárhonnan is erőt meríthetnék. Minden tervnek, kívánságnak, célnak vége van, nincs többé. Túlságosan lecsúszott, minden ami felül volt. Szem elől tévesztettem.
 10. 10. Minden értelmetlen lett, én magam is. Semmim nincs amire építhetnék, vagy álmodni mernék. Csak azt tudom biztosra, hogy összetört:-bűn,- szenvedés,-csalódás. Ott törtem össze ahol legerősebbnek éreztem magam és minden erőm elhagyott. Ezek után ki várhatja el tőlem, hogy tovább éljek?
 11. 11. Egyesült pálcák Mélyen megsebezve és összetörve nyitott vagyok arra, hogy megértsek másokat összetört mélységükben. Az összetörtség az a hely, ahol a gyengeségek nyilvánvalóvá válnak és bensőséges találkozást tesznek lehetővé, - a legmélyebb egyesülést. Az összetörtség egyesülésében, amikor igent mondunk egymás gyengeségeire új életlehetőséget nyerünk.
 12. 12. Újra élek, de másképp, többé már nem saját erőmből, hanem abból amit az összeolvadás nyújt nekem. A gyengeség helye, az én erőm lesz. Már nem vagyok saját erőm rabja, mert megtapasztaltam, hogy az élet ereje egyenesen a teremtmények gyengeségében mûködik. Bízom, - rábízom magam újra. Megbízok másokban, - és mindent úgy veszek, ahogy van, mert teremtmény vagyok. Te is teremtmény vagy. Az élet új és egészen más lesz.
 13. 13. Keresztben egyesült pálcák Keresztté lettem, ott ahol az ellentétek egyesülnek. Vereség és győzelem, halál és élet, vég és kezdet. Veled vagyok megfeszítve, eggyé lettünk a keresztben. Akkor mondhatjuk igazán, hogy m i, amikor egymásnak és egymásért összetörtünk. Így megfeszítve nem vagyok egyedül, mert az életem része lettél.
 14. 14. Minden kereszteződés és keresztre feszítés újjá szül, mert mindig Te egy nagy Te lép be az életembe. Hagyd magad megfeszíteni, vedd naponta magadra a te keresztedet, életed gyengeségeit és kövess engem. Én vagyok a te életed, a te tovább haladásod, mindig és mindenütt.
 15. 15. A kereszt Uram, a kereszt, -a Te kereszted az élet. Egyesek számára kapu, mások számára botránykő, a hívőknek Isten ereje és üdvössége. Add, hogy naponta magamra vegyem a keresztet, -és a találkozásban feltámadjak.

×