bojt

2,586 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

bojt

 1. 1. Nagyböjt 2008 … Kezdjük el együtt nagyböjt szent Idejét !
 2. 2. M i haszna van az embernek, ha az egész világot is megszerzi, de lelke kárát vallja? (Mt 16,26)
 3. 3. Hamvazó Szerdával Elkezdődik A Nagyböjt Ember emlékezzél meg, porból vagy és porrá leszel. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.
 4. 4. A nagyböjt jellegzetes cselekedetei 1. Ima 2. Böjt 3. Alamizsna „ Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok mint a képmutatók.” Mt 6,5 „ Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók.” Mt 6,16 „ Úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb” Mt. 6,3
 5. 5. Az alamizsna a túláradó szeretet ajándéka. Szerető résztvállalás a felabarát élethelyzetéből. . Csak igy léphetsz be Isten világába, mert a felebarát szeméből Isten néz rád.
 6. 6. Nem az a lényeg, hogy mennyit teszünk, hanem hogy mit teszünk. Jézus nem azt mondta, hogy szeressétek az egész világot, hanem “szeresd felebarátodat.” A fizikai éhség mellett, nagyon valóságos a szeretet utáni éhség. Hogy szeretve legyünk és szeressünk. Igy hát Uram kérlek, hogy:
 7. 7. Ha túlságosan erősnek képzelném magam Juttasd eszembe, hogy az ember igazi nagysága térden állva látszik meg ;
 8. 8. Ha úgy gondolnám, hogy igaz vagyok Juttasd eszembe, hányszor voltam igazságtalan ;
 9. 9. Hogyha sokat beszélek Nekem szól a mondásod: “beszédetek legyen igen-igen ; nem-nem ”
 10. 10. Ébressz rá, hogy tovább kell mennem. Hogyha befutottnak képzelem magam
 11. 11. Ha, azt gondoln á m, hogy minden rendben Ébressz rá, vársz rám, hogy megbocsáss.
 12. 12. Hogyha kritizálok, másokat megszólok Juttasd eszembe, az irányomban tanúsitott türelmedet ;
 13. 13. Juttasd eszembe, hogy én milyen sokszór megfeledkezem rólad. Magányomban
 14. 14. Ha irigység ütné fel a fejét Segíts, hogy gondoljak a tőled kapott ajándékokra.
 15. 15. Kiábrándultságaimban Tudatosuljon, hogy te vagy a vigasztalásom
 16. 16. Jusson eszembe, hogy csak te tudod, hogy mi válik javamra. Hogyha túl sokat kérnék
 17. 17. Ábrándjaimban Emlékeztess igéreteidre
 18. 18. Emlékeztess, hogy mindig velem vagy Hogyha távol éreznélek magamtól.
 19. 19. Bűneimben Juttasd eszembe, hogy minden megtérőt szeretettel fogadsz
 20. 20. Jusson eszembe, hogy te azt akarod, hogy szabad legyek Hogyha félek mások ítéletétől
 21. 21. Ha azt hinném, hogy mindennek vége Hadd gondoljak arra, hogy te mit éreztél a kereszten.
 22. 22. Hogyha túlzottan fontos lennék önmgamnak Emlékeztess, hogy, te a kicsit és a gyengét szereted.
 23. 23. Hogyha fáradt vagyok Emlékeztess annak a fájdalmára, aki már hiába vár.
 24. 24. Juttasd eszembe, hogy imádkoznom kell. Hogyha meginogna a hitem
 25. 25. Hogyha a környezetem arra biztatna, hogy hamis isteneknek hódoljak Jusson eszembe, hogy te vagy az én Uram, Istenem
 26. 26. Hogyha meg akarnám menteni, kényelmes életvitelemet Emlékeztess, értem hozott kereszt áldozatodra.
 27. 27. Milyen jó feltétellel indulsz a nagyböjti szent időben
 28. 28. Uram, amikor a kisértés megfutamodásra késztetne , juttasd eszembe , hogy a feltámadáshoz, egyedül a kereszten át lehet eljutni, ott majd színről színre láthatlak Téged !
 29. 29. „ A nagyböjti időszak arra indít – személy szerint, és közösségben is –, hogy tegyünk erőfeszítéseket Krisztus követésére, és tegyünk tanúságot szeretetéről. Mária, az Úr édesanyja és hűséges szolgálóleánya, segíts a híveknek a nagyböjti idő lelki küzdelmeiben, hogy megfelelően éljenek az ima, a böjt és a jótékonyság fegyverével. Lélekben megújulva ünnepeljük a húsvéti titkokat! E kívánságokkal fogadja minden hívő apostoli áldásomat!” Benedek pápa, nagyböjti üzenetéből
 30. 30. Kegyelmekben Gazdag Nagyböjtöt Átdolgozott fordítás (fr.Mihály)

×