Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TOÁN LỚP 6 - CHƯƠNG 2 - PHÂN SỐ (BÀI 1) - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ

7,310 views

Published on

TOÁN LỚP 6 - CHƯƠNG 2 - PHÂN SỐ (BÀI 1) - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ. HỌC TOÁN LỚP 6 TRỰC TUYẾN. LIÊN HỆ - THẦY THÍCH: 0919.281.916

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

TOÁN LỚP 6 - CHƯƠNG 2 - PHÂN SỐ (BÀI 1) - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ

 1. 1. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ Bài 1: Khái niệm – Tính chất phân số Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Tel: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com Website: www.ToanIQ.com DẠNG 1: TÌM ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI PHÂN SỐ Bài 1: Cho phân số M = , n Z. a. Chứng tỏ rằng phân số M luôn tồn tại. b. Tìm phân số M, biết n = 0, n = 5, n = -5 Bài 2: Cho phân số A = . a. Tìm điều kiện n để A là một phân số. b. Với n bằng bao nhiêu thì phân số A không tồn tại? c. Tính A, biết n = 0, n = 1, n = -2. Bài 3: Cho phân số A = . a. Tìm điều kiện n để A là một phân số. b. Với n bằng bao nhiêu thì phân số A không tồn tại? c. Tính A, biết n = 0, n = 1, n = -2.
 2. 2. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com DẠNG 2: CHỨNG MINH MỘT PHÂN SỐ LÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN Bài tập: Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n. a. b. c. d. e. f. DẠNG 3: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT PHÂN SỐ LÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN – SỐ NGUYÊN Bài 1: Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân số tối giản: a. b. c. d. e. f. Bài 2: Cho các phân số: .
 3. 3. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số trên tối giản. Bài 3: Cho các phân số: . Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số trên tối giản. Bài 4: Tìm số tự nhiên n để phân số A = . a. Có giá trị là số tự nhiên b. Là phân số tối giản Bài 5: Tìm số tự nhiên n để phân số sau là số nguyên: a. b. c. d. Bài 6: Cho biểu thức C = , x thuộc Z. a. Tìm các số nguyên x để C là phân số. b. Tìm các số nguyên x để C là số nguyên. DẠNG 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ Bài tập: Rút gọn các phân số sau: a. (20 chữ số 9 ở tử và 20 chữ số 9 ở mẫu) b. c.
 4. 4. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com d. e. f. DẠNG 5: TÌM PHÂN SỐ Bài 1: Cộng cả tử và mẫu phân số 17/22 với cùng một số tự nhiên a rồi rút gọn ta được 4/5. Tìm a. Bài 2: Tìm phân số, biết phân số đó bằng phân số 16/17 và UCLN của tử và mẫu là 25. Bài 3: Tìm phân số, biết phân số đó bằng phân số 4/11 và BCNN của tử và mẫu là 220. Bài 4: Tìm các phân số a/b có giá trị bằng: a. 36/45, biết BCNN (a, b) = 300. b. 21/35, biết UCLN (a, b) = 30. c. 15/35, biết UCLN (a, b).BCNN (a, b) = 3549. Bài 5: Tìm các phân số lớn hơn 1/5 và khác số tự nhiên biết rằng: Nếu lấy mẫu nhân với một số, lấy tử cộng với số đó thì giá trị của phân số không đổi.

×