Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua 12 chuyên đề

40,102 views

Published on

Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua 12 chuyên đề. Mọi thông tin cần hỗ trợ mua tài liệu bộ 12 chuyên đề nâng cao và phát triển môn Toán lớp 6, vui lòng liên hệ Thầy Thích - 0919.281.916.

Published in: Education
  • Login to see the comments

Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua 12 chuyên đề

  1. 1. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 6 QUA 12 CHUYÊN ĐỀ Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Tel: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com A. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6 PHẦN 1: SỐ HỌC 1. Chuyên đề dấu hiệu chia hết và các bài toán liên quan 2. Chuyên đề về số nguyên tố - Hợp số - Số chính phương 3. Chuyên đề về tập hợp và bổ túc số tự nhiên 4. Chuyên đề lũy thừa trong số tự nhiên và số nguyên 5. Chuyên đề tìm chữ số tận cùng 6. Chuyên đề bội – Ước và các bài toán liên quan 7. Chuyên đề dãy các phân số viết theo quy luật 8. Chuyên đề về bất đẳng thức 9. Một số phương pháp giải toán số học 10. Chuyên đề toán chuyển động PHẦN 2: HÌNH HỌC 1. Chuyên đề tính số điểm, đường thẳng, số đoạn thẳng 2. Chuyên đề tính số góc 3. Một số bài toán thi hsg hình học lớp 6 B. CUNG CẤP MỘT SỐ DỊCH VỤ HỌC TẬP TOÁN 6 THAM KHẢO:  Cung cấp tài liệu tham khảo: “Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua 12 chuyên đề” dành cho Giáo Viên – Học sinh.  Cung cấp tài liệu: “Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 6 có đáp án”.  Cung cấp giáo viên GIỎI giảng dạy trực tuyến môn Toán lớp 6 trên toàn quốc.  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến trên toàn quốc. C. LIÊN HỆ: Giáo viên: Mr. Thích Tel: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com

×