Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NÂNG CAO PHÁT TRIỂN VÀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 6 QUA 13 CHUYÊN ĐỀ

16,425 views

Published on

NÂNG CAO PHÁT TRIỂN VÀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 6 QUA 13 CHUYÊN ĐỀ. Mọi thông tin cần hỗ trợ chi tiết, mua tài liệu 13 chuyên đề này, vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích - Tel: 0919.281.916.

Published in: Education
  • Login to see the comments

NÂNG CAO PHÁT TRIỂN VÀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 6 QUA 13 CHUYÊN ĐỀ

  1. 1. NÂNG CAO PHÁT TRIỂN VÀ BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN LỚP 6 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 6 QUA 13 CHUYÊN ĐỀ Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Tel: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com A. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6 PHẦN 1: SỐ HỌC LỚP 6 1. Chuyên đề 1: Tập hợp và bổ túc về số tự nhiên 2. Chuyên đề 2: Dấu hiệu chia hết – Chia có dư 3. Chuyên đề 3: Lũy thừa trong số tự nhiên 4. Chuyên đề 4: Dãy số tự nhiên theo quy luật 5. Chuyên đề 5: Bội - Ước - ƯCLN - BCNN 6. Chuyên đề 6: Tìm chữ số tận cùng 7. Chuyên đề 7: Số nguyên tố - Hợp số - Số chính phương 8. Chuyên đề 8: Bất đẳng thức 9. Chuyên đề 9: Dãy phân số theo quy luật 10. Chuyên đề 10: Một số phương pháp giải toán 11. Chuyên đề 11: Toán chuyển động PHẦN 2: HÌNH HỌC LỚP 6 1. Chuyên đề 12: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng 2. Chuyên đề 13: Góc
  2. 2. B. CUNG CẤP MỘT SỐ DỊCH VỤ HỌC TẬP TOÁN 6 THAM KHẢO:  Cung cấp tài liệu tham khảo: “Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua 13 chuyên đề” dành cho Giáo Viên – Học sinh.  Cung cấp tài liệu: “Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 6 có đáp án”.  Cung cấp giáo viên GIỎI giảng dạy trực tuyến môn Toán lớp 6 trên toàn quốc.  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến trên toàn quốc. C. LIÊN HỆ: Giáo viên: Mr. Thích Tel: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com

×