Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuyển tập 8 chuyên đề bôi dưỡng Violympic Toán lớp 5

60,918 views

Published on

Tuyển tập 8 chuyên đề bôi dưỡng Violympic Toán lớp 5
Đặt mua tài liệu liên hệ:
Hotline: 0948.228.325
Email: nguyentrangmath@gmail.com
Chi tiết xem tại: nguyentrangmath.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tuyển tập 8 chuyên đề bôi dưỡng Violympic Toán lớp 5

  1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua bộ 8 chuyên đề bồi dưỡng Violympic Toán lớp 5 liên hệ: Hotline: 0948.228.325 MỤC LỤC 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 PHẦN 1: LUYỆN THI CÁC VÒNG: TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 12 CẤP TRƯỜNG: ♣ CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ: ♦ Bài 1: Rút gọn và quy đồng phân số. ♦ Bài 2: So sánh phân số. ♦ Bài 3: Các phép tính với phân số. ♦ Bài 4: Đếm số các phân số. ♦ Bài 5: Thêm bớt một số ở tử số hay mẫu số của phân số . ♦ Bài 6: Tính thuận tiện với phân số. ♦ Bài 7: Tỉ số. ♣ CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ♦ Bài 1: Lý thuyết và bài tập. ♦ Bài 2: Các bài toán liên quan đến thời gian trong đề thi violympic. ♣ CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN ♦ Bài 1: Dãy số cách đều ♦ Bài 2: Toán trồng cây ♦ Bài 3: Dấu hiệu chia hết ♦ Bài 4: Các bài toán liên quan đến số tự nhiên ♦ Bài 5: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên ♦ Bài 6: Bài toán liên quan đến cộng, trừ, nhân, chia sai
  2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua bộ 8 chuyên đề bồi dưỡng Violympic Toán lớp 5 liên hệ: Hotline: 0948.228.325 ♣ CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN: ♦ Bài 1: Đổi đơn vị đo lường liên quan đến số thập phân. ♦ Bài 2: Phép cộng, trừ số thập phân. ♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân. ♦ Bài 4: Phép chia số thập phân. ♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân. ♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm. ♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số. ♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm. ♦ Bài 9: Các bài toán kết hợp giữa phân số và tỉ số phần trăm. ♦ Bài 10: Các dạng toán khác liên quan đến tỉ số phần trăm. PHẦN II: LUYỆN THI CÁC VÒNG: TỪ VÒNG 13 ĐẾN VÒNG 15 CẤP QUẬN/HUYỆN ♣ CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ♦ Bài 1: Toán trồng cây ♦ Bài 2: Phương pháp tính ngược ♦ Bài 3: Giả thiết tạm ♦ Bài 4: Giải toán bằng phương pháp thay thế. ♦ Bài 5: Thủ thuật đếm ♦ Bài 6: Phương pháp rút về đơn vị. ♦ Bài 7: Các bài toán tổng hợp. ♣ CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC
  3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua bộ 8 chuyên đề bồi dưỡng Violympic Toán lớp 5 liên hệ: Hotline: 0948.228.325 ♦ Bài 1: Giới thiệu hình và công thức tính toán. ♦ Bài 2: Tam Giác ♦ Bài 3: Hình Thang ♦ Bài 4: Hình Thoi, Hình Bình Hành ♦ Bài 5: Hình Tròn, Đường Tròn ♦ Bài 6: Thể Tích, Diện Tích Xung Quanh, Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Lập Phương. ♦ Bài 7: Các Bài Toán Tam Giác Liên Quan Đến Tỉ Lệ Chiều Cao. ♦ Bài 8: Các Bài Toán Liên Tam Giác Quan Đến Tỉ Lệ Diện Tích. ♦ Bài 9: Thêm Bớt Số Đo Các Cạnh Của Hình Chữ Nhật, Hình Vuông. ♦ Bài 10: Toán Tô Màu, Tạo Lập Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Lập Phương. ♦ Bài 11: Tính Diện Tích Hình Cánh Hoa, Một Phần Hình Tròn. ♦ Bài 12: Giải Toán Hình Học Bằng Cắt, Ghép Hình. PHẦN III: LUYỆN THI CÁC VÒNG: TỪ VÒNG 16 ĐẾN VÒNG 19 CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ QUỐC GIA: ♣ CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG ♦ Bài 1: Các Bài Toán Liên Quan Đến Lịch ♦ Bài 2: Đồng Hồ Và Số Đo Thời Gian ♦ Bài 3: Toán Tính Tuổi Và Số Đo Thời Gian. ♦ Bài 4: Chuyển Động Của Kim Đồng Hồ. ♦ Bài 5: Công Thức Chuyển Động Chung Và Các Bài Toán Bắt Đầu. ♦ Bài 6: Giải Toán Chuyển Động Cùng Chiều.
  4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua bộ 8 chuyên đề bồi dưỡng Violympic Toán lớp 5 liên hệ: Hotline: 0948.228.325 ♦ Bài 7: Chuyển Động Ngược Chiều Và Phương Pháp Giải ♦ Bài 8: Sử Dụng Tỉ Số Vận Tốc, Thời Gian, Quãng Đường Để Giải Toán Chuyển Động. ♦ Bài 9: Vận Tốc Trung Bình. ♦ Bài 10: Chuyển Động Trên Dòng Nước. ♦ Bài 11: Vật Chuyển Động Có Chiều Dài Đáng Kể. ♦ Bài 12: Chuyển Động Lên Dốc, Xuống Dốc. ♦ Bài 13: Các Dạng Toán Chuyển Động Khác. ♣ CHUYÊN ĐỀ 8: TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ

×