Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Toán lớp 1] - Nhận biết điểm - đoạn thẳng

3,445 views

Published on

[Toán lớp 1] - Nhận biết điểm - đoạn thẳng
Trung tâm gia sư Tài ĐỨc Việt tại nhà uy tín chất lượng
Hotline: 0936.128.126 Email: taiducviet@gmail.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[Toán lớp 1] - Nhận biết điểm - đoạn thẳng

  1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com Toán lớp 1 - Nhận biết Điểm - Đoạn thẳng Câu 1: Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 2: Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3:
  2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào? A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D Câu 4: Xem hình rồi chọn nhận xét đúng? A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B. B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau. C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B. Câu 5: Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng? A. 5 C. 6 C. 7
  3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com D. 8 Câu 6: Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 7: Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng? Trả lời: Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất ...... đoạn thẳng. Câu 8: Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm? A. 1 điểm B. 2 điểm C. 3 điểm Câu 9: Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? A. 9 B. 10 C. 11
  4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com D. 12 Câu 10: Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? A. 13 B. 15 C. 16 D. 18 Đáp án - Nhận biết Điểm - Đoạn thẳng Câu 1: Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 2:
  5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3: Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào? A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D Câu 4: Xem hình rồi chọn nhận xét đúng? A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B.
  6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau. C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B. Câu 5: Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng? A. 5 C. 6 C. 7 D. 8 Câu 6: Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 7: Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng? Trả lời: Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất ...... đoạn thẳng. 3 Câu 8: Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm? A. 1 điểm B. 2 điểm
  7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com C. 3 điểm Câu 9: Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 10: Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? A. 13 B. 15 C. 16 D. 18

×