Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3
ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
Giáo viên biên soạ...
PHỤ LỤC
 CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ
A – LÝ THUYẾT
I. Đọc số
1) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1.
2) Trường h...
Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân
Dạng 4. Vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng
...
Hướng dẫn – đáp số.
II – Đề tự luyện, HSG.
Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.
 CHUYÊN ĐỀ 4: CẤU TẠO SỐ
A – LÝ THUYẾT
I – Kiến th...
 CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN VÀ KẾT QUẢ
PHÉP TÍNH
A – LÝ THUYẾT
I – Kiến thức cơ bản cần nắm vữn...
 CHUYÊN ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN “TÌM MỘT PHẦN MẤY CỦA
MỘT SỐ”
A – LÝ THUYẾT
I – Phương pháp.
II – Bài tập min...
 CHUYÊN ĐỀ 9: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN
A – LÝ THUYẾT
Dạng 1: Tìm tổng mới
Dạng 2: Tìm hiệu mới
Dạng 3: Tìm thừa...
II – Bài tập tự luyện HSG.
Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.
 CHUYÊN ĐỀ 11: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG
A – LÝ TH...
I - Bài tập violympic.
Hướng dẫn – gợi ý – đáp án
II – Bài tập tự luyện HSG
Hướng dẫn – gợi ý – đáp án
 CHUYÊN ĐỀ 13: DẠN...
Hướng dẫn – gợi ý – đáp án
 CHUYÊN ĐỀ 15: DẠNG TOÁN TRỒNG CÂY
A – LÝ THUYẾT
Dạng 1: Trồng cây 2 đầu
Dạng 2: Trồng cây 1 đ...
Hướng dẫn – gợi ý – đáp án
 CHUYÊN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC
A – LÝ THUYẾT
I – Một số kiến thức cần lưu ý
II – Phương ...
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 1 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 2 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 3 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 4 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 5 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 6 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 7 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 8 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 9 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 10 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 11 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 12 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 13 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 14 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 15 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 16 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Slide 17
Upcoming SlideShare
Dãy số mà các số hạng không cách đều
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

5 Likes

Share

Download to read offline

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG

Download to read offline

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
Liên hệ:
Website: nguyentrangmath.com
Email: nguyentrangmath@gmail.com
Hotline: 0948225325
Violet: nguyentrangmathth.violet.vn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG

 1. 1. TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG (Tài liệu lưu hành nội bộ) Giáo viên biên soạn: Cô Trang Liên hệ đặt mua tài liệu: 0948.228.325 Email: nguyentrangmath@gmail.com Website: www.ToanIQ.com
 2. 2. PHỤ LỤC  CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ A – LÝ THUYẾT I. Đọc số 1) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1. 2) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 4. 3) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 5. II. Viết số: 1) Viết số theo lời đọc cho trước. 2) Cho số viết lời đọc. III – So sánh B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện, HSG. Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TÍNH NHANH A – LÝ THUYẾT I – Tính giá trị biểu thức. II – Tính nhanh. Dạng 1. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng Dạng 2. Vận dụng tính chất của dãy số cách đều
 3. 3. Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân Dạng 4. Vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng Dạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số với một hiệu Dạng 6. Một vế bằng 0 B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp số II – Bài tập tự luyện (có đáp án). III – Bài tập HSG. Hướng dẫn – đáp án – gợi ý.  CHUYÊN ĐỀ 3: TÌM X A – LÝ THUYẾT I. Một số lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm X: II. Các dạng bài tìm X thường gặp ở lớp 3: Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 số. Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 3: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số. Dạng 4: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số. Dạng 5: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 6: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic.
 4. 4. Hướng dẫn – đáp số. II – Đề tự luyện, HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.  CHUYÊN ĐỀ 4: CẤU TẠO SỐ A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cần nhớ. II – Các dạng bài tập. Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng (hoặc hiệu) của các chữ số.  Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.  Dạng 2: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ số.  Dạng 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số của số đó.  Dạng 4: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số. Loại 3: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên. Loại 4: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên. Loại 5: Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số tự nhiên. Loại 6: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên. Loại 7: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên. Loại 8: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó. Loại 9: Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó. Loại 10: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó. B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án. II – Bài tập tự luyện, HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.
 5. 5.  CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN VÀ KẾT QUẢ PHÉP TÍNH A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cơ bản cần nắm vững II – Bài tập minh họa B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án. II – Bài tập tự luyện, HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.  CHUYÊN ĐỀ 6: DẠNG CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ “NHIỀU HƠN, ÍT HƠN”, “GẤP LÊN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN” A – LÝ THUYẾT I – Ghi nhớ. II – Bài tập minh hoạ. B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án. II – Bài tập tự luyện, HSG Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.
 6. 6.  CHUYÊN ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN “TÌM MỘT PHẦN MẤY CỦA MỘT SỐ” A – LÝ THUYẾT I – Phương pháp. II – Bài tập minh họa. B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện, HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 8: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tính theo thứ tự Dạng 2: Tính ngược từ cuối B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện, HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án
 7. 7.  CHUYÊN ĐỀ 9: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tìm tổng mới Dạng 2: Tìm hiệu mới Dạng 3: Tìm thừa số Dạng 4: Tích tăng bao nhiêu đơn vị Dạng 5: Tích giảm bao nhiêu đơn vị Dạng 6: Tìm tích ban đầu Dạng 7: Tìm tích mới Dạng 8: Tìm thương mới Dạng 9: Thương tăng lên hay giảm đi bao nhiêu đơn vị Dạng 10: Thêm bao nhiêu Dạng 11: Tìm số chia, số bị chia Dạng 12: Thêm bao nhiêu vào số chia, số bị chia Dạng 13: Tích giảm bao nhiêu Dạng 14: Tích tăng thêm bao nhiêu B – BÀI TẬP I - Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA – SỐ DƯ A – LÝ THUYẾT Kiến thức cần nhớ Dạng 1: Tìm số bị chia Dạng 2: Tìm số chia Dạng 3: Tìm thương Dạng 4: Tìm thương thỏa mãn điều kiện bài toán Dạng 5: Tìm số ít nhất để thỏa mãn bài toán Dạng 6: Chia có dư B – BÀI TẬP I - Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.
 8. 8. II – Bài tập tự luyện HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.  CHUYÊN ĐỀ 11: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG A – LÝ THUYẾT Phương pháp: Dạng toán chuyển đổi đơn vị: Dạng toán so sánh hai số đo: Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng: Dạng toán chia đại lượng B – BÀI TẬP I - Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện, HSG Hướng dẫn – gợi ý – đáp án Dạng toán đặc biệt: Giải bài toán với chiếc cân 2 đĩa Phương pháp giải Bài tập ví dụ Các bài tập tự luyện  CHUYÊN ĐỀ 12: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ A – LÝ THUYẾT Phương pháp chung để giải các bài toán. Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân (kiểu bài 1). Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia: (Kiểu bài 2). B – BÀI TẬP
 9. 9. I - Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 13: DẠNG TOÁN TÍNH SỐ NGÀY TRONG THÁNG A – LÝ THUYẾT Ghi nhớ: 1 tuần có 7 ngày Dạng 1: Tính số ngày Dạng 2: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tuần Dạng 3: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tháng B – BÀI TẬP I - Bài tập Violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 14: DẠNG TOÁN TÍNH TUỔI A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cần nhớ. II – Các dạng toán tính tuổi thường gặp. Dạng 1: Tuổi hiện nay Dạng 2: Tuổi trước đó Dạng 3: Tuổi sau đó B – BÀI TẬP I – Bài tập violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG.
 10. 10. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 15: DẠNG TOÁN TRỒNG CÂY A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Trồng cây 2 đầu Dạng 2: Trồng cây 1 đầu Dạng 3: Không trồng cây ở 2 đầu Dạng 4: Trồng cây khép kín B – BÀI TẬP I - Bài tập Violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 16: DÃY SỐ THEO QUY LUẬT A – LÝ THUYẾT I – Các kiến thức cần nhớ II – Các loại dãy số III – Các cách giải: Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa Hoặc trước một dãy số. Dạng 2: Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không Dạng 3: Tìm số hạng của dãy số Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số Dạng 5: Dãy chữ B – BÀI TẬP I - Bài tập Violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG
 11. 11. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC A – LÝ THUYẾT I – Một số kiến thức cần lưu ý II – Phương pháp giải III – Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Các bài toán đơn giản Dạng 2. Các bài toán về thêm bớt cạnh hình vuông, cạnh hình chữ nhật. Dạng 3. Các bài toán về chia, ghép hình Dạng 4. Các bài toán về tổng, hiệu giữa chiều dài và chiều rộng Dạng 5. Tổng chu vi. Dạng 6 : Đếm đoạn thẳng, đếm tam giác B – BÀI TẬP I - Bài tập Violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG Hướng dẫn – gợi ý – đáp án  CHUYÊN ĐỀ 18: DẠNG TOÁN SUY LUẬN LOGIC A – LÝ THUYẾT Phương pháp giải. B – BÀI TẬP I – Bài tập Violympic. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án II – Bài tập tự luyện HSG. Hướng dẫn – gợi ý – đáp án
 • nhNguyen8

  Jul. 8, 2019
 • RabiMoon

  Apr. 9, 2019
 • thanhtutooo

  Jul. 31, 2018
 • TrinhT11

  Oct. 22, 2017
 • LngThyGio1

  Feb. 12, 2017

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG Liên hệ: Website: nguyentrangmath.com Email: nguyentrangmath@gmail.com Hotline: 0948225325 Violet: nguyentrangmathth.violet.vn

Views

Total views

9,025

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

81

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×