Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO QUA 24 CHUYÊN ĐỀ

16,279 views

Published on

BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO QUA 24 CHUYÊN ĐỀ

Published in: Education
 • Be the first to comment

BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO QUA 24 CHUYÊN ĐỀ

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 1 BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO QUA 24 CHUYÊN ĐỀ (Tài liệu lưu hành nội bộ) Giáo viên biên soạn: Cô Trang Liên hệ đặt mua tài liệu: 0948.228.325 Email: nguyentrangmath@gmail.com Website: www.ToanIQ.com Năm học 2017 – 2018
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 2 PHỤ LỤC  CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ A – LÝ THUYẾT I. Đọc số 1) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1. 2) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 4. 3) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 5. II. Viết số: 1) Viết số theo lời đọc cho trước. 2) Cho số viết lời đọc. III – So sánh B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TÍNH NHANH A – LÝ THUYẾT GHI NHỚ  PHÉP CỘNG  PHÉP TRỪ  PHÉP NHÂN  PHÉP CHIA
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 3 I – Tính giá trị biểu thức. II – Tính nhanh. Dạng 1. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng Dạng 2. Vận dụng tính chất của dãy số cách đều Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân Dạng 4. Vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng Dạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số với một hiệu Dạng 6. Một vế bằng 0 B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 3: TÌM X A – LÝ THUYẾT I. Một số lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm X: II. Các dạng bài tìm X thường gặp Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 số. Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 3: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 4 Dạng 4: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số. Dạng 5: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 6: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 4: CẤU TẠO SỐ A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cầnnhớ. II – Các dạng bài tập. Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) theo điều kiện khi biết tổng hoặc tích của các chữ số.  Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.  Dạng 2: Tìm số bé nhất khi biết tổng các chữ số  Dạng 3: Tìm số lớn nhất, bé nhất khi biết tích các chữ số Loại 3: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên. Loại 4: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên. Loại 5: Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số tự nhiên. Loại 6: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên. Loại 7: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên. Loại 8: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó.
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 5 Loại 9: Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó. Loại 10: Các bài toán về số tự nhiên và tíchcác chữ số của nó. B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ KỸ THUẬT TÍNH VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNH A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cơ bản cần nắm vững II – Bài tập minh họa B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 6: DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT A - LÝ THUYẾT I – Các kiến thức cần nhớ II – Các loại dãy số III – Các cáchgiải: Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa Hoặc trước một dãy số. Dạng 2: Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không Dạng 3: Tìm số hạng của dãy số Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số Dạng 5: Dãy chữ
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 6 B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 7: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG BÌNH CỘNG A – LÝ THUYẾT I – Các kiến thức cần nhớ II – Một số dạng toán trung bình cộng thường gặp 1. Nếu một trong hai số lớn hơn TRUNG BÌNH CỘNG của chúng a đơn vị thì số đó lớn hơn số còn lại a x 2 đơn vị. 2. TRUNG BÌNH CỘNG của một số lẻ các số cách đều nhau chính là số ở chính giữa dãy số. 3. TRUNG BÌNH CỘNG của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng 2 1 tổng của một cặp các số cách đều hai đầu dãy số. 4. Trong các số đã cho, nếu một số bằng TRUNG BÌNH CỘNG của các số còn lại thì số đó chính bằng TRUNG BÌNH CỘNG của tất cả các số đã cho đó. 5.Cho3 số a, b, c và số chưa biết là x. Nếu cho biết x lớn hơn (bé hơn) số TBC của 4 số a, b, c, x là n đơn vị 6. Trung bình cộng của a số (a số này thuộc dãy số cách đều, với khoảng cách d) bằng b. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong a số đó. 7. Một số bài tập minh họa B – BÀI TẬP
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 7  CHUYÊN ĐỀ 8: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tính theo thứ tự Dạng 2: Tính ngược từ cuối B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 9: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tìm tổng mới Dạng 2: Tìm hiệu mới Dạng 3: Tìm thừa số Dạng 4: Tích tăng bao nhiêu đơn vị Dạng 5: Tích giảm bao nhiêu đơn vị Dạng 6: Tìm tích ban đầu Dạng 7: Tìm tích mới Dạng 8: Tìm thương mới Dạng 9: Thương tăng lên hay giảm đi baonhiêu đơn vị Dạng 10: Thêm bao nhiêu Dạng 11: Tìm số chia, số bị chia Dạng 12: Thêm bao nhiêu vào số chia, số bị chia Dạng 13: Tích giảm baonhiêu Dạng 14: Tích tăng thêm bao nhiêu
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 8 B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA – SỐ DƯ A – LÝ THUYẾT Kiến thức cần nhớ Dạng 1: Tìm số bị chia Dạng 2: Tìm số chia Dạng 3: Tìm thương Dạng 4: Tìm thương thỏa mãn điều kiện bài toán Dạng 5: Tìm số ít nhất để thỏa mãn bài toán Dạng 6: Chia có dư B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 11: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ A – LÝ THUYẾT Phương pháp chung để giải các bài toán. Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân (kiểu bài 1). Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia: (Kiểu bài 2). Hướng dẫn cách phân biệt hai kiểu bài
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 9 B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 12: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU A – LÝ THUYẾT kiến thức cầnnhớ: B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG – TỈ, HIỆU – TỈ CỦA HAI SỐ A – LÝ THUYẾT I - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số II – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 14: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ, PHƯƠNG PHÁP KHỬ A – LÝ THUYẾT I – Tìm hai số khi biết hiệu hai số II – Giải bài toán bằng phương pháp khử B – BÀI TẬP
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 10  CHUYÊN ĐỀ 15: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cần nhớ II - Các dạng toán thường gặp 1. Tìm chữ số chưa biết theo dấu hiệu chia hết. 2. Tìm số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc không chia hết cho) một số nào đó. 4. Các bài toán thay chữ bằng số B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 16: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ A – LÝ THUYẾT 1. Tìm phân số của một số BÀI TẬP VẬN DỤNG Hướng dẫn giải 2. Các dạng khác Dạng 1: Chuyển từ tử xuống mẫu, hoặc thêm vào tử bớt mẫu cùng một số hoặc ngược lại. Dạng 2: Cùng thêm (bớt) vào tử và mẫu
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 11 Dạng 3: Hiệu là ẩn phải xác định và thêm bớt để tìm hiệu mới Dạng 4: Thêm bớt ở tử hoặc ở mẫu Dạng 5: Dạng đặc biệt thêm bớt mà không có phân số ban đầu Dạng 6: Dạng tổng hợp Dạng 7: So sánh phân số B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG A – LÝ THUYẾT I – Ghi nhớ 1. Đơn vị đo độ dài 2. Đơn vị đo khối lượng 3. Đơn vị đo thời gian 4. Bảng đơn vị đo diện tích II - Phương pháp: Dạng toán chuyển đổiđơn vị: Dạng toán so sánh hai số đo: Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng: Dạng toán chia đại lượng
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 12 B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 18: DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHỮ SỐ TẬN CÙNG A – LÝ THUYẾT Ghi nhớ B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 19: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC A – LÝ THUYẾT I – Một số kiến thức cần lưu ý II – Phương pháp giải III – Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Các bài toán đơn giản Dạng 2. Các bài toán về thêm bớt cạnh hình vuông, cạnh hình chữ nhật. Dạng 3. Các bài toán về chia, ghép hình Dạng 4. Các bài toán về tổng, hiệu giữa chiều dài và chiều rộng Dạng 5. Tổng chu vi. Dạng 6 : Đếm đoạn thẳng, đếm tam giác B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 20: DẠNG TOÁN TRỒNG CÂY A – LÝ THUYẾT
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 13 Dạng 1: Trồng cây 2 đầu Dạng 2: Trồng cây 1 đầu Dạng 3: Không trồng cây ở 2 đầu Dạng 4: Trồng cây khép kín B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 21: DẠNG TOÁN LÀM CHUNG CÔNG VIỆC A – LÝ THUYẾT - Ghi nhớ - Bài tập minh họa B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 22: DẠNG TOÁN TÍNH SỐ NGÀY TRONG THÁNG A – LÝ THUYẾT Ghi nhớ: 1 tuần có 7 ngày Dạng 1: Tính số ngày Dạng 2: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tuần Dạng 3: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tháng B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 23: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN I - DẠNG TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 14 1. Khái niệm 2. Ví dụ II - Phương pháp suy luận logic III - Phương pháp giải toán bằng biểu đồ ven B – BÀI TẬP  CHUYÊN ĐỀ 24: DẠNG TOÁN TÍNH TUỔI

×