Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle2 toolguideforteachers cz-final

9,860 views

Published on

Průvodce nástroji Moodle, aktualizováno dle verze 2.3 (úkol)

Published in: Education
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • výborná věc - děkuji autorovi/ům za dobrou práci - jistě to v novém školním roce ocením nejen já, ale především moji kolegové se zájmem o intergraci Moodlu do jejich výuky.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Moodle2 toolguideforteachers cz-final

 1. 1. Průvodce nástroji Moodle2 Přenos Hodnocení Komunikace Spoluvytváře- Bloom Čeho chcete dosáhnout Je umožněno informací vzdělávání & interakce ní obsahu Co chcete použít (vzdělávací proces) (technologie) Umožní vám Lze jej použít pro Můžete následující? Je to nástroj tento nástroj komunikaci spolupracovat se • Zapamatovat pro předávání • Porozumět hodnotit a interakci mezi studenty a informací • Aplikovat Obtížnost užití studentům? studenty? účastníky vytvářet (vy a vaši společně/ • Analyzovat Jaká je náročnost studenti)? společný obsah? • Hodnotit vytvoření? • Tvořit Přidat soubor Snadné, jako Ano. Soubory Možná. Slouží k Ne, je to nástroj Možná. Slouží k Ne. Nahrát soubor připojení přílohy k mohou vkládat zadání úkolu. pro přenos. Bez zadání úkolu. To není učební (Word Document/ mailu. Stačí ale jen učitelé. Určitě Získejte výstupy v možnosti Získejte výstupy v aktivita, ale PowerPoint/PDF). samotný nástroj přenosu. Diskus. fóru nebo interakce a Diskus. fóru nebo přenos informací. dokument? v Úkolu. komunikace. v Úkolu. Přidat složku Snadné, jako Ano. Soubory do Možná. Slouží k Ne, je to nástroj Možná. Slouží k Ne. Nahrát skupinu připojení přílohy k složky mohou zadání úkolu. pro přenos. Bez zadání úkolu. To není učební souborů. mailu. Stačí ale vkládat jen Získejte výstupy možnosti Získejte výstupy aktivita, ale samotný učitelé. Určitě ve Fóru nebo interakce a ve Fóru nebo přenos informací. dokument? nástroj přenosu. v Úkolu. komunikace. v Úkolu. Přidat stránku Snadné, stačí Ano. Stránky Možná. Slouží k Možná. Vložte na Možná. Slouží k Ne. Vytvořit webovou vytvořit stránku mohou vytvářet zadání úkolu. stránku interak- zadání úkolu. To není učební stránku v Moodle HTML editorem, jen učitelé. Určitě Získejte výstupy tivní web 2.0 Získejte výstupy aktivita, ale potřebujete-li nástroj přenosu. ve Fóru nebo widget nebo na ve Fóru nebo přenos informací. vložte multimédia. v Úkolu. něj dejte odkaz. v Úkolu. Přidat knihu Snadné, stačí Způsob prezen- Možná. Slouží k Možná. Vložte na Možná. Odkaz na Ne. Vytvořit sadu vytvořit sadu tace informací. Lze zadání úkolu. stránku interak- kolaborativní To není učební stránek stránek editorem, vytisknout po Získejte výstupy tivní web 2.0 nástroje jako např. aktivita, ale *rozšiřující jeli potřeba vložte kapitolách nebo ve Fóru nebo widget nebo dejte Google Docs, wiki přenos informací. modul*. multimédia. celou knihu. v Úkolu. na něj odkaz. nebo blogy. . . Přidat URL Snadné, najděte Snadný způsob Nepřímo. Možná. Odkaz na Možná. Odkaz na 6/6 Odkaz na web adresu (jako informování Variantou je odkaz externí nástroje kolaborativní Může dělat vše webovou stránku. url – text začínající studentů. Lze na externí jako např. Google nástroje jako např. výše uvedené, http://), zkopírujte propojit na další e-portfolio či blog. Calendar, skupiny, Google Docs, wiki podle toho, kam a uložte. obsah kurzu. wiki nebo blogy. nebo blogy. směřuje odkaz. Wiki Obtížné, uvažujte Ano. Je prostorem Wiki je univerzální Není vhodná pro Ano. Studenti 5/6 Slouží pro o skupinách. Má pro informace. a umožňuje diskuse. Slouží na mohou spolupra- Porozumět, vytváření určité obtíže. Umožňuje editaci vytvořit brainstorming, covat, zkoumat té- Aplikovat, společných Raději učitelům nebo formativní plánování, spolu- mata, diskutovat Analyzovat, stránek. vyzkoušejte. všem účastníkům. hodnocení. práci, psaní ,… a společně psát. Hodnotit, Tvořit. . Slovník Výchozí nastavení Slovník užijte k Slovník je Není vhodný pro Záznamy může 5/6 Pro výukové akti- je vyhovující. definici termínů všestranný. diskuse. Studenti upravovat pouze Porozumět, vity ve kterých se Pokuste se nebo informaci. Musíte ale mohou číst zázna- původní autor. Aplikovat, sbírají zdroje či nastavit zobrazení Lepší je zapojit vytvořit vhodnou my a komentovat Třída může přidat Analyzovat, informace. autora. stud. do tvorby. výukovou aktivitu. nebo hodnotit. poznámky, zdroje. Hodnotit, Tvořit. . Databáze Složité na Může být zdrojem DB je univerzální a Není vhodná pro Studenti mohou 5/6 Umožní studen- nastavení. Před informací, ale je umožňuje to. diskuse. Studenti sdílet informace & Porozumět, tům sbírat, sdílet tvorbou si ujistěte lepší nechat stu- Musíte ale mohou číst zázna- soubory. Vytvořte Aplikovat, a vyhledat vytvo- co chcete. Raději denty do databáze vytvořit správnou my a komentovat společné záznamy. Analyzovat, řené příspěvky. vyzkoušejte. přispívat. výukovou aktivitu. nebo hodnotit. Hodnotit, Tvořit. Průzkum Snadné. Vyberte Ne. Průzkum není Nepřímo. Používá Ne. Umožňuje Ne, je to 2/6 Slouží ke sběru ze 3 typů nástroj pro přenos se ke sběru pouze komunikaci individuální Nepřímo pomáhá dat studentů o posouzení informací. informací, které od studenta činnost, ne studentovi jejich učení v postojů, událostí pomohou zlepšit k učiteli. skupinová. analyzovat kurzu. a konstruktivismu. kurz. a hodnotit učení. Dotazník Snadné, ale Ne. Dotazník není Ano. Použijte pro Ne. Umožňuje Ne, je to 6/6 Slouží ke sběru zabere dost času. nástroj pro sebehodnocení pouze komunikaci individuální Můžete realizovat dat studentů na Nastavte a zadejte distribuci. studentů před od studenta činnost, ne všech 6, ale libovolné téma. otázky. a po kurzu. k učiteli. skupinová. musíte být v testu kreativní. Skvěle vyhovuje Jak používat tento návod Tweeters to Follow Potřebujete další Moodle pomoc? • Jste nový učitel v Moodle? Tento návod vám @catspyjamasnz •Moodle komunita na moodle.cz a pomůže vybrat správný nástroj. @ghenrick www.moodle.org Může v některých • Víte, který nástroj použít? Projděte v řádku jeho @markdrechsler •Stáhněte si knihu Using Moodle (je free!) situacích fungovat silné a slabé stránky. @michelledmoore •@lasic’s 2 Minute Moodles videa • Víte čeho chcete dosáhnout? Vyberte sloupec a v @moodlefairy •@moodleman blog: www.moodleman.com něm uvidíte, který nástroj vám to pomůže @moodleman •Sledujte komunitu, moodlemoot.cz Není to vhodný realizovat. @mootcz a konzultujte nástrojAdapted by: Gavin Henrick ( @ghenrick ) Translated/Adapted by: Bohumil Havel & Jan Trávníček Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz)http://www.somerandomthoughts.com/ PragoData Consulting, s.r.o. www.cats-pyjamas.net / www.eit.ac.nz
 2. 2. Přenos Hodnocení Komunikace Spoluvytváře- Bloom Čeho chcete dosáhnout Co chcete použít informací vzdělávání & interakce ní obsahu Je umožněno (technologie) (vzdělávací proces) Je to nástroj Umožní vám Lze jej použít pro Můžete následující? tento nástroj komunikaci spolupracovat se • Zapamatovat pro předávání • Porozumět informací hodnotit a interakci mezi studenty a • Aplikovat Obtížnost užití studentům? studenty? účastníky vytvářet (vy a vaši společně/ • Analyzovat Jaká je náročnost studenti)? společný obsah? • Hodnotit vytvoření? • TvořitAnketa Snadné. Definujte Ne. Anketa je nej- Anketu použijte Ne. Tip: Použijte Ne. Tip: Použijte 5/6Slouží pro rozho- možnosti a zda lepší pro hod- pro rychlý test Fórum nebo Chat. Fórum, Slovník Můžete realizovatdování, hlasování chcete či nechcete nocení a dota- znalostí jako nebo Wiki. 5, ale musíte býta výběr tématu omezit volby. zování studentů otázku s více v anketě kreativní.studentem. na dané téma. možnostmi.Test Složité a časově Test je zaměřen Testy mohou být Ne. Tip: Použijte Ne. Tip: Použijte 6/6Slouží k posouzení náročné. Nastavte na hodnocení, ne limitované Fórum. Fórum nebo Wiki. Můžete realizovatučení, formativní test, pak úlohy. jako přenos info. a zabezpečené. všech 6, alenebo sumativní. Doporučujeme Tip: použijte jako K dispozici je musíte být v testu kategorie. self-test. mnoho typů úloh. kreativní.Přednáška Může být náročné Dobré pro Ano, umožňuje Ne, je to Ne, je to 6/6Slouží pro prezen- na nastavení, větvené hodnocení. Slouží individuální individuální Můžete realizovattaci rozvětvených připravte si plán. informace, řízení k větvení testu, činnost, ne činnost, ne všech 6, aleinformací Námaha se postupu. scénáře,případové skupinová. skupinová. musíte být v testu a testování. vyplatí. studie a hraní rolí. kreativní.Úkol Snadné. Vyberte Ne. Může však Ano. Nastavte Ne. Umožňuje Ne. V současné 6/6Slouží ke sběru, z variant dle obsahovat platnost a postup omezenou inter- době neumožňuje Nepřímo. Záleží nahodnocení a parametrů. kontextuální hodnocení. Shro- akci mezi učitelem skupinové úkoly. vašem návrhuzpětné vazbě k obsah zadání. mážděte úkoly, a studentem. Použijte Fórum hodnocení. (jeúkolům. dejte zpět. vazbu. nebo Wiki. více postupů).Workshop Složité, náročné Ne. Raději Ano. Studenti Ne. Umožňuje Ne. V současné 6/6Slouží ke sběru a na plánování & použijte jiný mohou posuzovat zpětnou vazbu, době neumožňuje Nepřímo. Záleží nahodnocení prací čas. Pro nastavení nástroj. vlastní odevzdané ale je omezené skupinové úkoly. vašem návrhustudentů jsou třeba 4 etapy. práce a práce pro interakce. Použijte Fórum hodnocení.navzájem. ostatních. nebo Wiki.SCORM Může být obtížné Ano. Dobré pro Ano, umožňuje Ne, je to Ne, je to 6/6Slouží k prezentaci před aplikací do prezentaci hodnocení. Lze individuální individuální Můžete realizovatobsahu, medií a Moodle, využívá multimediálního vložit úlohy a činnost, ne činnost, ne všech 6, alehodnocení aplikace dalších obsahu a animací. interakce. skupinová. skupinová. musíte být v testupostupu. dodavatelů. kreativní.Chat Snadné nastavení, Používá se pro Chat je Ano. Veďte Ano. Studenti 5/6Textová vyžaduje určité pozvané. Vysoký univerzální. Lze diskuse v malých mohou spolupra- Porozumět,konverzace se úsilí na řízení objem zpráv. použít pro skupinkách a covat, zkoumat té- Aplikovat,třídou v reálném konverzace. Riziko ztráty formativní relace pro Q&A. mata, diskutovat Analyzovat,čase. spojení. hodnocení. a společně psát. Hodnotit, Tvořit.Diskusní fórum Snadné. Fórum je Sdílení informací Fórum je Ano. Studenti Ano. Studenti 5/6Slouží pro celou použitelné ve (odkazy, soubory). univerzální a komunikují s vámi mohou spolupra- Porozumět,řadu výukových výchozím Riziko velkého umožňuje vytvořit a spolužáky. covat, zkoumat té- Aplikovat,aktivit. nastavení, stačí objemu zpráv a formativní Interakce ve třídě mata, diskutovat Analyzovat, jen nadpis a popis. ztráty informací. hodnocení. nebo skupinách. a společně psát. Hodnotit, Tvořit.Moodle Mobile Snadné. Odesílá Snadný způsob, Ne. Ale lze spojit s Možnost zasílat Ne. Tento nástroj 2/6Slouží studentům přímo do jak přidat video/ jinou aktivitou zprávy ostatním umožňuje stu- Nejlépe použít snahrávání videa a Osobních souborů audio/ obrázky do studentů při účastníkům kurzu dentům vytvářet jiným nástrojem.audia do Moodle. uživatele jiných aktivit. vytváření obsahu z mobilu. media / obsah v Moodle. projektu. samostatně .Externí nástroj Před nastavením Záleží na Ano, ale nástroj Možná. Pokud Možná. Pokud je 6/6Slouží pro vyžaduje přístup připojovaném umožnit přenést nástroj poskytuje nástroj prostředí Může umožnitnapojení učební do externího nástroji – může to hodnocení zpět do možnosti pro spolupráci kteroukoliv úro-aktivity třetích nástroje. být cokoli. Moodle. interakce a jako Mediawiki veň – záleží na při-stran. komunikace. nebo Drupal. pojeném nástroji. Skvěle vyhovuje Jak používat tento návod Tweeters to Follow Potřebujete další Moodle pomoc? • Jste nový učitel v Moodle? Tento návod vám @catspyjamasnz •Moodle komunita na moodle.cz a pomůže vybrat správný nástroj. @ghenrick www.moodle.orgMůže v některých • Víte, který nástroj použít? Projděte v řádku jeho @markdrechsler •Stáhněte si knihu Using Moodle (je free!)situacích fungovat silné a slabé stránky. @michelledmoore •@lasic’s 2 Minute Moodles videa • Víte čeho chcete dosáhnout? Vyberte sloupec a v @moodlefairy •@moodleman blog: www.moodleman.com Není to vhodný něm uvidíte, který nástroj vám to pomůže @moodleman •Sledujte komunitu, moodlemoot.cz nástroj realizovat. @mootcz a konzultujte Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz) Translated/Adapted by: Bohumil Havel & Adapted by:Gavin Henrick ( @ghenrick ) www.cats-pyjamas.net /www.eit.ac.nz Jan Trávníček, PragoData Consulting, s.r.o. http://www.somerandomthoughts.com/

×