Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Moodle2 toolguideforteachers cz-final Slide 1 Moodle2 toolguideforteachers cz-final Slide 2
Upcoming SlideShare
Moodle pro firmy
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2 Likes

Share

Download to read offline

Moodle2 toolguideforteachers cz-final

Download to read offline

Průvodce nástroji Moodle, aktualizováno dle verze 2.3 (úkol)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Moodle2 toolguideforteachers cz-final

  1. 1. Průvodce nástroji Moodle2 Přenos Hodnocení Komunikace Spoluvytváře- Bloom Čeho chcete dosáhnout Je umožněno informací vzdělávání & interakce ní obsahu Co chcete použít (vzdělávací proces) (technologie) Umožní vám Lze jej použít pro Můžete následující? Je to nástroj tento nástroj komunikaci spolupracovat se • Zapamatovat pro předávání • Porozumět hodnotit a interakci mezi studenty a informací • Aplikovat Obtížnost užití studentům? studenty? účastníky vytvářet (vy a vaši společně/ • Analyzovat Jaká je náročnost studenti)? společný obsah? • Hodnotit vytvoření? • Tvořit Přidat soubor Snadné, jako Ano. Soubory Možná. Slouží k Ne, je to nástroj Možná. Slouží k Ne. Nahrát soubor připojení přílohy k mohou vkládat zadání úkolu. pro přenos. Bez zadání úkolu. To není učební (Word Document/ mailu. Stačí ale jen učitelé. Určitě Získejte výstupy v možnosti Získejte výstupy v aktivita, ale PowerPoint/PDF). samotný nástroj přenosu. Diskus. fóru nebo interakce a Diskus. fóru nebo přenos informací. dokument? v Úkolu. komunikace. v Úkolu. Přidat složku Snadné, jako Ano. Soubory do Možná. Slouží k Ne, je to nástroj Možná. Slouží k Ne. Nahrát skupinu připojení přílohy k složky mohou zadání úkolu. pro přenos. Bez zadání úkolu. To není učební souborů. mailu. Stačí ale vkládat jen Získejte výstupy možnosti Získejte výstupy aktivita, ale samotný učitelé. Určitě ve Fóru nebo interakce a ve Fóru nebo přenos informací. dokument? nástroj přenosu. v Úkolu. komunikace. v Úkolu. Přidat stránku Snadné, stačí Ano. Stránky Možná. Slouží k Možná. Vložte na Možná. Slouží k Ne. Vytvořit webovou vytvořit stránku mohou vytvářet zadání úkolu. stránku interak- zadání úkolu. To není učební stránku v Moodle HTML editorem, jen učitelé. Určitě Získejte výstupy tivní web 2.0 Získejte výstupy aktivita, ale potřebujete-li nástroj přenosu. ve Fóru nebo widget nebo na ve Fóru nebo přenos informací. vložte multimédia. v Úkolu. něj dejte odkaz. v Úkolu. Přidat knihu Snadné, stačí Způsob prezen- Možná. Slouží k Možná. Vložte na Možná. Odkaz na Ne. Vytvořit sadu vytvořit sadu tace informací. Lze zadání úkolu. stránku interak- kolaborativní To není učební stránek stránek editorem, vytisknout po Získejte výstupy tivní web 2.0 nástroje jako např. aktivita, ale *rozšiřující jeli potřeba vložte kapitolách nebo ve Fóru nebo widget nebo dejte Google Docs, wiki přenos informací. modul*. multimédia. celou knihu. v Úkolu. na něj odkaz. nebo blogy. . . Přidat URL Snadné, najděte Snadný způsob Nepřímo. Možná. Odkaz na Možná. Odkaz na 6/6 Odkaz na web adresu (jako informování Variantou je odkaz externí nástroje kolaborativní Může dělat vše webovou stránku. url – text začínající studentů. Lze na externí jako např. Google nástroje jako např. výše uvedené, http://), zkopírujte propojit na další e-portfolio či blog. Calendar, skupiny, Google Docs, wiki podle toho, kam a uložte. obsah kurzu. wiki nebo blogy. nebo blogy. směřuje odkaz. Wiki Obtížné, uvažujte Ano. Je prostorem Wiki je univerzální Není vhodná pro Ano. Studenti 5/6 Slouží pro o skupinách. Má pro informace. a umožňuje diskuse. Slouží na mohou spolupra- Porozumět, vytváření určité obtíže. Umožňuje editaci vytvořit brainstorming, covat, zkoumat té- Aplikovat, společných Raději učitelům nebo formativní plánování, spolu- mata, diskutovat Analyzovat, stránek. vyzkoušejte. všem účastníkům. hodnocení. práci, psaní ,… a společně psát. Hodnotit, Tvořit. . Slovník Výchozí nastavení Slovník užijte k Slovník je Není vhodný pro Záznamy může 5/6 Pro výukové akti- je vyhovující. definici termínů všestranný. diskuse. Studenti upravovat pouze Porozumět, vity ve kterých se Pokuste se nebo informaci. Musíte ale mohou číst zázna- původní autor. Aplikovat, sbírají zdroje či nastavit zobrazení Lepší je zapojit vytvořit vhodnou my a komentovat Třída může přidat Analyzovat, informace. autora. stud. do tvorby. výukovou aktivitu. nebo hodnotit. poznámky, zdroje. Hodnotit, Tvořit. . Databáze Složité na Může být zdrojem DB je univerzální a Není vhodná pro Studenti mohou 5/6 Umožní studen- nastavení. Před informací, ale je umožňuje to. diskuse. Studenti sdílet informace & Porozumět, tům sbírat, sdílet tvorbou si ujistěte lepší nechat stu- Musíte ale mohou číst zázna- soubory. Vytvořte Aplikovat, a vyhledat vytvo- co chcete. Raději denty do databáze vytvořit správnou my a komentovat společné záznamy. Analyzovat, řené příspěvky. vyzkoušejte. přispívat. výukovou aktivitu. nebo hodnotit. Hodnotit, Tvořit. Průzkum Snadné. Vyberte Ne. Průzkum není Nepřímo. Používá Ne. Umožňuje Ne, je to 2/6 Slouží ke sběru ze 3 typů nástroj pro přenos se ke sběru pouze komunikaci individuální Nepřímo pomáhá dat studentů o posouzení informací. informací, které od studenta činnost, ne studentovi jejich učení v postojů, událostí pomohou zlepšit k učiteli. skupinová. analyzovat kurzu. a konstruktivismu. kurz. a hodnotit učení. Dotazník Snadné, ale Ne. Dotazník není Ano. Použijte pro Ne. Umožňuje Ne, je to 6/6 Slouží ke sběru zabere dost času. nástroj pro sebehodnocení pouze komunikaci individuální Můžete realizovat dat studentů na Nastavte a zadejte distribuci. studentů před od studenta činnost, ne všech 6, ale libovolné téma. otázky. a po kurzu. k učiteli. skupinová. musíte být v testu kreativní. Skvěle vyhovuje Jak používat tento návod Tweeters to Follow Potřebujete další Moodle pomoc? • Jste nový učitel v Moodle? Tento návod vám @catspyjamasnz •Moodle komunita na moodle.cz a pomůže vybrat správný nástroj. @ghenrick www.moodle.org Může v některých • Víte, který nástroj použít? Projděte v řádku jeho @markdrechsler •Stáhněte si knihu Using Moodle (je free!) situacích fungovat silné a slabé stránky. @michelledmoore •@lasic’s 2 Minute Moodles videa • Víte čeho chcete dosáhnout? Vyberte sloupec a v @moodlefairy •@moodleman blog: www.moodleman.com něm uvidíte, který nástroj vám to pomůže @moodleman •Sledujte komunitu, moodlemoot.cz Není to vhodný realizovat. @mootcz a konzultujte nástroj Adapted by: Gavin Henrick ( @ghenrick ) Translated/Adapted by: Bohumil Havel & Jan Trávníček Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz) http://www.somerandomthoughts.com/ PragoData Consulting, s.r.o. www.cats-pyjamas.net / www.eit.ac.nz
  2. 2. Přenos Hodnocení Komunikace Spoluvytváře- Bloom Čeho chcete dosáhnout Co chcete použít informací vzdělávání & interakce ní obsahu Je umožněno (technologie) (vzdělávací proces) Je to nástroj Umožní vám Lze jej použít pro Můžete následující? tento nástroj komunikaci spolupracovat se • Zapamatovat pro předávání • Porozumět informací hodnotit a interakci mezi studenty a • Aplikovat Obtížnost užití studentům? studenty? účastníky vytvářet (vy a vaši společně/ • Analyzovat Jaká je náročnost studenti)? společný obsah? • Hodnotit vytvoření? • Tvořit Anketa Snadné. Definujte Ne. Anketa je nej- Anketu použijte Ne. Tip: Použijte Ne. Tip: Použijte 5/6 Slouží pro rozho- možnosti a zda lepší pro hod- pro rychlý test Fórum nebo Chat. Fórum, Slovník Můžete realizovat dování, hlasování chcete či nechcete nocení a dota- znalostí jako nebo Wiki. 5, ale musíte být a výběr tématu omezit volby. zování studentů otázku s více v anketě kreativní. studentem. na dané téma. možnostmi. Test Složité a časově Test je zaměřen Testy mohou být Ne. Tip: Použijte Ne. Tip: Použijte 6/6 Slouží k posouzení náročné. Nastavte na hodnocení, ne limitované Fórum. Fórum nebo Wiki. Můžete realizovat učení, formativní test, pak úlohy. jako přenos info. a zabezpečené. všech 6, ale nebo sumativní. Doporučujeme Tip: použijte jako K dispozici je musíte být v testu kategorie. self-test. mnoho typů úloh. kreativní. Přednáška Může být náročné Dobré pro Ano, umožňuje Ne, je to Ne, je to 6/6 Slouží pro prezen- na nastavení, větvené hodnocení. Slouží individuální individuální Můžete realizovat taci rozvětvených připravte si plán. informace, řízení k větvení testu, činnost, ne činnost, ne všech 6, ale informací Námaha se postupu. scénáře,případové skupinová. skupinová. musíte být v testu a testování. vyplatí. studie a hraní rolí. kreativní. Úkol Snadné. Vyberte Ne. Může však Ano. Nastavte Ne. Umožňuje Ne. V současné 6/6 Slouží ke sběru, z variant dle obsahovat platnost a postup omezenou inter- době neumožňuje Nepřímo. Záleží na hodnocení a parametrů. kontextuální hodnocení. Shro- akci mezi učitelem skupinové úkoly. vašem návrhu zpětné vazbě k obsah zadání. mážděte úkoly, a studentem. Použijte Fórum hodnocení. (je úkolům. dejte zpět. vazbu. nebo Wiki. více postupů). Workshop Složité, náročné Ne. Raději Ano. Studenti Ne. Umožňuje Ne. V současné 6/6 Slouží ke sběru a na plánování & použijte jiný mohou posuzovat zpětnou vazbu, době neumožňuje Nepřímo. Záleží na hodnocení prací čas. Pro nastavení nástroj. vlastní odevzdané ale je omezené skupinové úkoly. vašem návrhu studentů jsou třeba 4 etapy. práce a práce pro interakce. Použijte Fórum hodnocení. navzájem. ostatních. nebo Wiki. SCORM Může být obtížné Ano. Dobré pro Ano, umožňuje Ne, je to Ne, je to 6/6 Slouží k prezentaci před aplikací do prezentaci hodnocení. Lze individuální individuální Můžete realizovat obsahu, medií a Moodle, využívá multimediálního vložit úlohy a činnost, ne činnost, ne všech 6, ale hodnocení aplikace dalších obsahu a animací. interakce. skupinová. skupinová. musíte být v testu postupu. dodavatelů. kreativní. Chat Snadné nastavení, Používá se pro Chat je Ano. Veďte Ano. Studenti 5/6 Textová vyžaduje určité pozvané. Vysoký univerzální. Lze diskuse v malých mohou spolupra- Porozumět, konverzace se úsilí na řízení objem zpráv. použít pro skupinkách a covat, zkoumat té- Aplikovat, třídou v reálném konverzace. Riziko ztráty formativní relace pro Q&A. mata, diskutovat Analyzovat, čase. spojení. hodnocení. a společně psát. Hodnotit, Tvořit. Diskusní fórum Snadné. Fórum je Sdílení informací Fórum je Ano. Studenti Ano. Studenti 5/6 Slouží pro celou použitelné ve (odkazy, soubory). univerzální a komunikují s vámi mohou spolupra- Porozumět, řadu výukových výchozím Riziko velkého umožňuje vytvořit a spolužáky. covat, zkoumat té- Aplikovat, aktivit. nastavení, stačí objemu zpráv a formativní Interakce ve třídě mata, diskutovat Analyzovat, jen nadpis a popis. ztráty informací. hodnocení. nebo skupinách. a společně psát. Hodnotit, Tvořit. Moodle Mobile Snadné. Odesílá Snadný způsob, Ne. Ale lze spojit s Možnost zasílat Ne. Tento nástroj 2/6 Slouží studentům přímo do jak přidat video/ jinou aktivitou zprávy ostatním umožňuje stu- Nejlépe použít s nahrávání videa a Osobních souborů audio/ obrázky do studentů při účastníkům kurzu dentům vytvářet jiným nástrojem. audia do Moodle. uživatele jiných aktivit. vytváření obsahu z mobilu. media / obsah v Moodle. projektu. samostatně . Externí nástroj Před nastavením Záleží na Ano, ale nástroj Možná. Pokud Možná. Pokud je 6/6 Slouží pro vyžaduje přístup připojovaném umožnit přenést nástroj poskytuje nástroj prostředí Může umožnit napojení učební do externího nástroji – může to hodnocení zpět do možnosti pro spolupráci kteroukoliv úro- aktivity třetích nástroje. být cokoli. Moodle. interakce a jako Mediawiki veň – záleží na při- stran. komunikace. nebo Drupal. pojeném nástroji. Skvěle vyhovuje Jak používat tento návod Tweeters to Follow Potřebujete další Moodle pomoc? • Jste nový učitel v Moodle? Tento návod vám @catspyjamasnz •Moodle komunita na moodle.cz a pomůže vybrat správný nástroj. @ghenrick www.moodle.org Může v některých • Víte, který nástroj použít? Projděte v řádku jeho @markdrechsler •Stáhněte si knihu Using Moodle (je free!) situacích fungovat silné a slabé stránky. @michelledmoore •@lasic’s 2 Minute Moodles videa • Víte čeho chcete dosáhnout? Vyberte sloupec a v @moodlefairy •@moodleman blog: www.moodleman.com Není to vhodný něm uvidíte, který nástroj vám to pomůže @moodleman •Sledujte komunitu, moodlemoot.cz nástroj realizovat. @mootcz a konzultujte Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz) Translated/Adapted by: Bohumil Havel & Adapted by:Gavin Henrick ( @ghenrick ) www.cats-pyjamas.net /www.eit.ac.nz Jan Trávníček, PragoData Consulting, s.r.o. http://www.somerandomthoughts.com/
  • catspyjamas

    May. 27, 2013
  • milosbarta

    Jun. 18, 2012

Průvodce nástroji Moodle, aktualizováno dle verze 2.3 (úkol)

Views

Total views

10,131

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5,860

Actions

Downloads

100

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×