Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Moodle – ideální nástroj pro podporu vzdělávání nejen ve školství            Bohumil Havel, PragoData Consulti...
Student studuje materiály poskytnuté v kurzu, může diskutovat s ostatními účastníky,spolupracovat s nimi, pracovat v nabíz...
Toto partnerství představuje nejen trvalý závazek dostát svým povinnostem k zákazníkovi zestrany Moodle Pty či partnera, a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Andragogika Moodle – ideální nástroj pro podporu vzdělávání nejen ve školství

676 views

Published on

Moodle – ideální nástroj pro podporu vzdělávání nejen ve školství
Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.
Andragogika 1/2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andragogika Moodle – ideální nástroj pro podporu vzdělávání nejen ve školství

 1. 1. Moodle – ideální nástroj pro podporu vzdělávání nejen ve školství Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.ÚvodPředpokládám, že zájemci o e-learning se již s pojmem Moodle setkali. Moodle je systém proe-learningové vzdělávání a patří mezí Open Source produkty. Moodle je rozšířený a oblíbenýnejen na celé planetě, ale masivně i v České republice.Moodle je neocenitelný pomocník v celoživotním vzdělávání, proto se pokusím představitněkteré přednosti systému a informovat o novinkách, které třeba nejsou všeobecně známé.Něco o MoodleMoodle je software pro podporu výukových systémů s využitím internetu. Mezi hlavnívlastnosti systému patří, že: • Moodle je živý projekt, ve kterém se SW neustále vyvíjí, to je velmi cenný rys, zejména při zapojení nemalé komunity uživatelů do plánů vývoje a vývoje samotného. • Software je poskytován jako Open Source zaručující, že vývoj nelze jednostranným rozhodnutím zastavit nebo omezit. • Moodle je multiplatformní software a funguje na hlavních systémových a databázových platformách. • Je navržen na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání, tedy vzdělávání podporující komunikaci a spolupráci. • Je lokalizován do více než 80 jazyků, je možné nasadit do multikulturního prostředí, dobře podporovat výuku jazyků. • Kurzy lze vytvořit přímo v systému Moodle, nejsou dodatečné náklady na vytváření kurzů. Tento fakt velmi pozitivně přispívá k nasazení, protože Moodle poskytuje jednoduché a homogenní prostředí. • Vzhled a funkčnost systému lze přizpůsobit představám uživatelů, protože systém je modulární a velmi tvárný pomocí systému nastavitelných parametrů.Pedagogický pohledJak již bylo řečeno, Moodle vznikl na podporu sociálně konstruktivistického přístupuke vzdělávání. To je hlavním důvodem velké oblíbenosti Moodle v prostředí škol, zejménauniverzit. Tam se vhodně uplatňují principy komunikace a spolupráce.Jsou známy příklady nasazení Moodle ve společnostech při vzdělávání zaměstnanců iv projektech celoživotního vzdělávání profesních skupin nebo v zájmovém vzdělávání.Ukažme si využití kurzu v Moodle pro podporu vzdělávání v tak výsostně presenčníchtématech, jako jsou presentační nebo komunikační dovednosti. Účastnící kurzu poabsolvování prvního modulu dostanou za úkol připravit si vlastní presentaci, kterou uloží doúkolu v kurzu. Tam již mohou být umístěny multimediální ukázky z presenčního modulu.Na dalším setkání již účastníci předvedou své příspěvky, jejichž záznam se opět umístí doMoodle. Ostatní se mohou zapojit do zpětné vazby a založit téma do diskusní skupiny. Lektormůže jednotlivé aktivity ohodnotit, má mnoho nástrojů hodnocení.Lektor pomocí evaluačního dotazníku získá zpětnou vazbu od účastníků.Pohled studentaStudent kurzu v Moodle získá jednotné prostředí, které však není izolovanou SW platformou,ale může být integrovaná s nástroji internetu. AndragogikA 1/2012 1
 2. 2. Student studuje materiály poskytnuté v kurzu, může diskutovat s ostatními účastníky,spolupracovat s nimi, pracovat v nabízených aktivitách. Hodnocení z testů nebo hodnoceníúkolů dá studentovi zpětnou vazbu o získaných znalostech či dovednostech.Student může současně pracovat na svém e-Portfoliu, zde je tím míněna dlouhodobá evidencestudentova růstu, jeho znalostí, dovedností a cílů.Pohled správceSprávce Moodle si připraví koncept architektury vzdělávacího portálu a na základě požadavkůnastaví parametry, způsoby autentizace, zápisu do kurzů, zaregistruje a nastaví webovéaplikace pro nahrávání (repozitáře) a ukládání (portfolia) souborů.Krátký popis MoodleSoftwarový balík obsahující vlastní systém, standardní skupinu modulů a jazykových mutacíje dostupný v základní funkcionalitě zdarma pod otevřenou licencí GNU GPL • Akronym Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) napovídá, že se jedná o nastavitelný systém sestávající z jednotlivých modulů, umožňujících vhodné sestavení kurzů i celého řízení vzdělávání podle potřeb instituce. Celosvětový počet instalací systému již dnes přesahuje 65 000 ve více než 220 zemích světa. Systém byl lokalizován do více jak 80 jazyků. • Každý kurz v tomto systému je strukturovaným prostředím a sestává z jednotlivých instancí modulů, jako je fórum, studijní materiál, test, slovník a další. Velké množství modulů základní instalace Moodle spolu s množstvím volně dostupných modulů třetích stran umožňují uživatelům jednoduše vytvářet a udržovat obsah výuky. • Kurzy mohou být vytvořeny přímo nástroji Moodle nebo importovány jako výukové objekty odpovídající dnes běžně dodržovaným standardům SCORM, AICC, IMS package a řadě multimediálních formátů. • Systém obsahuje bohaté nástroje pro řízení, sledování a vyhodnocování aktivit vzdělávání. • Moodle lze propojit se stávajícími informačními systémy organizace a to jak formou dávkových aktualizačních skriptů, tak přímou autentizací uživatelů pomocí protokolů nad již existujícími databázemi HR systémů. • Design systému může být upraven tak, aby odpovídal designu stávajících webových prezentací nebo pravidlům Grafického manuálu organizace. • Moodle rozšířil koncept nahrávání a ukládání souborů o repozitáře a portfolia. Uživatelé mohou stahovat a nahrávat potřebná data z datových úložišť (repozitářů) v prostoru internetu (cloudu) a nejsou vázáni na svůj počítač. Podobně lze ukládat data do portfolií. Příkladem může být GoogleDoc.Licence a licencování MoodleVlastníkem autorských práv Moodle je Martin Dougiamas, který žertem potvrzuje kontinuituMoodle jako Open Source, i kdyby jej pokousal klokan.Softwarový balík Moodle je vázán otevřenou licencí GNU GPL, umožňující využívánísystému bez uživatelských omezení.Komerční služby spojené s Moodle může pod značkou Moodle v daném teritoriu nabízetpouze oficiální partner Moodle Pty a pro Českou republiku je tímto partnerem PragoDataConsulting, s.r.o. AndragogikA 1/2012 2
 3. 3. Toto partnerství představuje nejen trvalý závazek dostát svým povinnostem k zákazníkovi zestrany Moodle Pty či partnera, ale také především řadu výhod, které zákazníkovi nepartnernemůže nabídnout. Mezi tyto výhody patří: • Možnost partnera obrátit se při řešení případných atypických problémů zákazníka přímo na vývojáře Moodle či na více než pět desítek partnerů po celém světě. Byť jsou zákaznické požadavky mnohdy atypické, mnohé z nich jsou srovnatelné s problémy, které již byly někde ve světě řešeny. • Garance kvalitních služeb – získání partnerství je velmi zdlouhavý několikaletý proces, během kterého musí zájemce o partnerství doložit své vysoké zkušenosti s Moodle v různých oblastech (správa, hosting, školení, customizace, vývoj komponent).Proč je Moodle úspěšný? 1. V našich podmínkách ocení zejména příjemci dotací ESF finanční vlastnosti Moodle v době udržitelnosti projektu. 2. Každý si v Moodle najde své – svůj prostor pro tvořivost, pro svůj přístup k výuce. 3. Není závislý na courseware, to zjednodušuje práci autorů kurzů. 4. Řídí vzdělávání, nepřehrává kurzy. 5. Moodle vytvořil spolupracující komunitu na celosvětové úrovni (moodle.org) nebo na národní úrovni (moodle.cz). Současně je aktivních 250 vývojářů, a přes 50 partnerů. 6. Setkání uživatelů jsou příležitostí k výměně zkušeností (moodlemoot.cz). 7. Statistiky z cloudů ukazují oblíbenost Moodle, ale také poskytují další zdroje zkušeností (Slideshare, Youtube, GoogleDoc a další).Závěr - budoucnost MoodleDalší budoucnost Moodle závisí na požadavcích uživatelů, kteří mohou mj. sami rozhodovato tom, kam bude vývoj Moodle směřován. V každém případě platí, že uživatelé Moodle majík dispozici efektivní nástroj, který má budoucnost a kvalitní podporu a rozvoj v sítíoficiálních Moodle partnerů. AndragogikA 1/2012 3

×