Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbetsmarknaden elevdokument

184 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arbetsmarknaden elevdokument

  1. 1. Ut i arbetslivet!<br />Kära blivande arbetskraft!Om ni inte visste det så är det ni som ska arbeta ihop till vår (dina lärares) pension, betala våra framtida äldreboenden och betala Sveriges statskuld på dryga tusen miljarder kronor. För att göra detta måste ni arbeta. Hur kommer det bli att arbeta, vad kommer du att bli när du blir stor, vad kommer att vara viktigt för dig när du ska arbeta? Visst finns det mycket att fundera över! Hittills har du bara kostat pengar, men snart är det dags att börja betala tillbaka! Du kommer troligen att få jobba till du blir 75, har du tänkt på det! För att börja förberedelsen inför detta livslånga arbete så har du prao vecka 19. Här följer lite uppgifter som du ska göra under denna vecka:Undersök: Vilka skäl anger personalen till att de arbetar. (För att kunna göra detta måste du ha gjort en rangordning själv under förberedelseveckan)Undersök: Vad vill personalen ha ut av sitt arbete? (För att kunna göra detta måste du ha gjort en rangordning själv under förberedelseveckan.)Du har också i uppgift under praon att vara uppmärksam på hur du tycker dig ha haft nytta av några av kompetenserna. Du väljer tre av kompetenserna och förklarar varför du tycker dig ha haft störst nytta av just dessa, nu när du hamnar i en ny situation. Du är på PRAO.Du antecknar dina funderingar och använder de som diskussionsunderlag då du kommer tillbaka till skolan.Blogga: Du ska under veckan göra minst tre inlägg kring följande ämnen:Därför har jag haft störst nytta av dessa kompetenser under praon.Detta är mina uppgifter under veckan.Är detta ett framtidsjobb för mig?Redovisning: På måndag vecka 20 kommer ni att sitta i smågrupper och delge varandra och diskutera kring era upplevelser, resultat och blogginlägg från praoveckan.Lycka till på din arbetsplats!Hälsningar Emma, Kinna, Per & Anna<br />ansvarstagande, kommunikationsförmåga, reflektionsförmågaKompetenser: <br />5 pass (vecka 19 och måndag vecka 20)Projekttid: <br />Bedömning Ut i arbetslivet!<br />Mål att uppnåHur visar du målen i arbetet?/ på väg att nå måletX har nått måletSAMHÄLLSKUNSKAPGodkäntEleven ska kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.Väl godkäntEleven samlar in fakta om samhällsfrågor från olika kunskapskällor och värderar och drar slutsatser av dessa fakta vid en sammanställning.Mycket väl godkäntEleven använder och sammanställer fakta från olika källor, bedömer deras relevans, granskar uppgifterna kritiskt samt skiljer på fakta och värderingar. Du intervjuar personer på din arbetsplats, sammanställer deras åsikter och redogör för resultatet i gruppdiskussioner efter praon.Du skriver inlägg i praobloggen.Du tycker till om det resultat som du får av dina undersökningar och jämför hur det stämmer överens med dina egna åsikter.Du jämför undersökningens resultat med dina egna åsikter och resonerar kring hur resultatet stämmer överens med dina egna upplevelser av arbetsplatsen.SVENSKAGodkänt Du ska kunna delta i samtal och diskussioner och sätta dig in i andras tankar.Du ska kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt.Du ska kunna tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator. Väl godkäntDu ska kunna arbeta medvetet med ditt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt i tal och skrift.Du ska kunna argumentera i diskussioner och grupparbeten för den egna åsikten, ställa frågor som hör till ämnet, lyssna på andra och granska dina egna och andras argument.Du ska kunna anpassa i både tal och skrift din text till mottagare och syfte.Du ska kunna använda skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor och som ett redskap för kommunikation.Mycket väl godkäntDu ska kunna uttrycka dig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift. Du deltar i diskussionen efter praon och berättar om vad du har upplevt och varit med om.Du skriver inlägg i praobloggen och de som läser dina inlägg förstår vad du skriver. Du visar också i dina inlägg att du kan skriftspråkets regler.Du tänker på hur du uttrycker dig när du pratar och när du skriver, vilket innebär att du varierar ditt ordval och använder ord och uttryck som passar ihop med det du berättar om din praoplats.Du tycker till om din praovecka, har åsikter, kan förklara varför du tycker som du gör, du lyssnar på dina kamrater och jämför vad de berättar med vad du har upplevt.Du anpassar din text efter hur en blogg skrivs.Du skriver om vad du tycker om din praoplats och får dina läsare att förstå hur du känner.Du är välformulerad när du pratar och skriver och det du berättar om i tal och skrift hänger väl ihop. Du har ett stort ordförråd vilket innebär att du nyanserat och med variation får fram vad du vill förmedla till lyssnare och läsare.<br />

×