Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

критерії буклет

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

критерії буклет

  1. 1. Критерії оцінювання публікація Група ______________________________________________ Тема дослідження___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Критерії оцінки відсутнє Слабко Добре Відмінно 0 (в балах) 1 (в балах) 2 (в балах) 3 0 1 2 3 0 1 2 3 (в балах) Зміст (0-9 балів) Ідея Мета Оформлення тексту (0-9 балів) Грамотність Логічність. Достовірність. Дизайн (0-15 бала) Естетичність Не суперечить змісту. Графічні об’єкти відповідають змісту Легко сприймається. Приємний фон Сума

×