Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het inrichten van uw administratie - Boekhouder Haarlem

821 views

Published on

Advies en tips van Boekhouder Haarlem over het inrichten va uw administratie. Hoe richt u als ZZP'er het beste uw administratie in?

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het inrichten van uw administratie - Boekhouder Haarlem

  1. 1. Inrichten administratie Tips van Boekhouder-Haarlem
  2. 2. <ul><li>Hoe richt u als ZZP’er een goede en overzichtelijke </li></ul><ul><li>administratie in en hoe levert u deze administratie aan </li></ul><ul><li>Bij Boekhouder-Haarlem? </li></ul><ul><li>We gaan er van uit dat u uw administratie achteraf en </li></ul><ul><li>per kwartaal aanlevert. </li></ul>Uw administratie opzetten...
  3. 3. Uw administratie opzetten... <ul><li>Stap 1: Open een zakelijke bankrekening </li></ul><ul><li>Stap 2: Koop een ordner en voeg vier tabbladen toe met de namen: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bank </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verkopen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inkopen (nog te betalen) </li></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. Uw administratie opzetten... Stap 3: Koop een kasboek bij de boekhandel Stap 4: Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank (idem voor kas)
  5. 5. Uw administratie opzetten... Stap 5: De ontvangen facturen mag u ook achter de bank/ kas stoppen, maar draai nog een extra verkoopfactuur uit en stop die op eenvolgende nummervolgorde achter het mapje verkoopfacturen (dus nummer 1,2,3 en niet 1,10,2,6!)
  6. 6. Uw administratie opzetten... Stap 6: Betaal uw privé-uitgaven (loterij, huur) van uw privérekening. Stap 7: Lever apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde aan.
  7. 7. Uw administratie opzetten... Stap 8: Voeg alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift. Stap 9: Houd alle nog te betalen facturen onder een apart mapje.
  8. 8. Uw administratie opzetten... <ul><li>Neemt u gerust contact met ons op, </li></ul><ul><li>wij helpen u graag verder! </li></ul>Meer informatie vindt u op www.boekhouder-Haarlem.nl

×