Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rijnhoven Nieuws Juli 2007

1,184 views

Published on

Teksten voor relatieblad van De Rijnhoven, koepel voor wonen en zorg in provincie Utrecht. In 2002 dit blad helpen opzetten.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rijnhoven Nieuws Juli 2007

  1. 1. Bevat Jaarverslag 20042 0 0 6 g e r s la B eva t ja a r v Ju l i 20 0 7 Rijnhoven Nieuws Locaties Wendie kwam, ging en Woon- zorgcentrum Antoniushof / De Bongerd keerde snel weer terug te Montfoort Woon- zorgcentrum Antoniushof / De Bongerd biedt verschillende Wendie Verkaaik had het al jaren prima naar haar zin op de af- vormen van zorg en dienstverlening aan ouderen. In Antoniushof deling Rozenhof van De Heremalerhof in Harmelen. De 26-jarige O uder enzorg in Woer den, H a r mel en, Vl eu t en, De M eer n, Mon t foort en L eidsche R ijn bevindt zich naast de zeer ruime driekamer appartementen een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er) was het echter er hooguit tien of elf. Dat inpandig dienstencentrum. In de directe nabijheid ligt het twee- zat om voor of na haar werk in de file te staan op weg van of zijn enorme verschillen.” kamer appartementencomplex De Bongerd. Emmy Verhey: ‘Veldhof lijkt terug naar haar woonplaats Gouda. Op 1 januari begon ze in Als EVV’er heeft Wendie op Gouda met een nieuwe baan in een ander tehuis. Maar op 1 de Rozenhof veel contact met keurmerk van de organisatie Verpleeghuis Heremalerhof te Harmelen februari keerde ze alweer terug op De Heremalerhof. familieleden. Ze voert met Perspekt, overhandigen aan wel een buitenlands hotel’ Verpleeghuis Heremalerhof biedt zorg en wonen aan ouderen. Zij wonen er in kleine groepen in een woonomgeving, die de thuis- hen ook ‘niet goedgesprek- enkele afdelingshoofden en situatie zoveel mogelijk benadert. In Heremalerhof is het toonaan- “Het was een hele moeilijke gezien. De medewerkers zijn ken’ en maakt deel uit van een eerst verantwoordelijke gevende expertisecentrum op het gebied van verpleeghuiszorg keuze om weg te gaan bij De hier heel bewonersgericht. het zogeheten Multi Discipli- Een open en licht gebouw met een soort atrium dat op geen verzorgende (EVV’er) van de gevestigd. De teams van specialisten stellen hun kennis ook aan Heremalerhof. De reistijd Dat zeggen we niet alleen, naire Overleg (MDO) waar- enkele wijze aan een zorginstelling doet denken. De wereldbe- verschillende Rijnhoven- professionals buiten het verpleeghuis ter beschikking, zodat alle brak me echter steeds meer dat doen we ook. Het gaat er binnen bewoners vanuit alle roemde violiste Emmy Verhey was blij verrast toen zij in woon- locaties. “Ik voelde me daarbij cliënten ervan kunnen profiteren. op. Ik kon er niet meer tegen hier warmer en menselijker geledingen – inclusief de zorgcomplex Veldhof kwam om een aantal werken te spelen en wat onhandig, maar het was Woon- zorgcentrum Jozefzorg te Vleuten vaak wel een uur of ander- aan toe dan ik elders heb familie – worden besproken. het bronzen keurmerk aan De Rijnhoven uit te reiken. “Veldhof erg leuk en eervol om te doen. Woon- zorgcentrum Jozefzorg biedt zowel in het centrum zelf, als half onderweg te zijn. Ik ervaren. Er zijn heel veel “Ik verwachtte in Gouda ook deed me meer denken aan een buitenlands hotel, terwijl ik een Wat me opviel is dat er geen bij zelfstandig wonende ouderen thuis, verschillende vormen van dacht in Gouda een baan te activiteiten voor de bewo- die rol te hebben, want standaard zorginstelling verwachtte.” ‘lagen zijn’ bij het personeel. zorg. hebben gevonden in een leuk ners. Bovendien zijn de daarbij voel ik me het meest Er was geen hiërarchie en de tehuis, maar dat viel dus erg medewerkers hier ook heel thuis. Laat ik zeggen dat er Verhey is ervan overtuigd dat bewoners van de verschillende medewerkers gaan gelijkwaar- Woon- zorgcentrum De Meerstroom tegen. Ik merkte al heel snel open naar de familie. Dat dingen zijn beloofd die niet de openheid van het apparte- appartementen gewoon door dig met elkaar om. Ook dat is De Meerstroom bestaat uit een complex van 3 x 24 woningen in de wijk Vleuterweide in Leidsche Rijn. De eerste 24 woningen zijn dat ik daar niet op mijn maakt het dat ik met heel werden waargemaakt. Ik heb mentencomplex in combinatie elkaar heen wonen en leven. goed voor de sfeer.” gereed sinds eind september 2006, de andere woningen volgen plaats was. Bovendien miste veel plezier op de Rozenhof toen snel mijn conclusie met het vele daglicht een “Ik zag geen onderscheid En waarom nu juist Emmy later. De woningen zijn bestemd voor ouderen die begeleiding, zorg de bewoners, mijn oude colle- werk.” getrokken.” prettige uitwerking heeft op tussen mensen. En wat ik Verhey was uitgenodigd voor en behandeling behoeven, maar zo zelfstandig mogelijk willen ga’s van de Rozenhof. Ik had In hou d zowel de bewoners en de frappant vond: er woonde een de overhandiging van het wonen. het daar ontzettend naar Voordat Wendie in juni 2004 Geen spijt medewerkers als op de bezoe- echtpaar los van elkaar in het kwaliteitskeurmerk? Dat is mijn zin. Het team is heel op de Heremalerhof ging Na een maand kon Wendie kers van Veldhof. “De sfeer van gebouw. De een had zorg nodig volgens Rien van der Kolk van Woon- zorgcentrum Nijevelt in De Meern Ook woon- zorgcentrum Nijvelt beschikt over verschillende zorgvor- leuk, we kennen elkaar heel werken, had ze al vijf jaar in zodoende alweer aan de slag Emmy Verhey: een gebouw is onwaarschijn- en woonde in een zorgapparte- Gelijkwaardig de Raad van Bestuur van men, die zowel intern als extern worden aangeboden. In dit complex goed en kunnen van elkaar een ander verzorgingstehuis op haar vertrouwde stek op ‘Veldhof lijkt wel een lijk belangrijk. Een goede sfeer ment, terwijl de ander gewoon Behalve dat de ongeveer 150 Stichting De Rijnhoven zo is tevens een royaal dienstencentrum voor ouderen gevestigd. op aan.” in Gouda gewerkt. Ze klom de afdeling Rozenhof. “Ik buitenlands hotel’ 1 helpt om je ergens prettig te op zichzelf in een eigen appar- medewerkers, bewoners en klaar als een klontje. “We na verschillende opleidingen heb al snel Titia Kok gebeld, voelen. Het is dan voor bezoe- tement kon wonen. Het is toch vertegenwoordigers van zochten iemand die, net als Woon- zorgcentrum Veldhof in de Meern Voorop lopen op van hulp tot Eerst Verant- ons afdelingshoofd. Die SWOM in Antoniushof kers ook veel leuker om langs fantastisch dat zoiets kan? En verschillende organisaties wij nu met het keurmerk, Woon- zorgcentrum Veldhof ligt in de wijk Veldhuizen in De Meern. Wendie wil haar tijdelijke woordelijke Verzorgende. “Ik betreurde het dat ik weg was terug op meest te gaan. Als ik een concert ga als er bezoek is bij de bewoners, konden genieten van Verhey’s bewezen kwaliteit heeft, en Het is een voorzieningencentrum nieuwe stijl. Het complex, met op werkgever in Gouda niet heb voor mijn opleidingen gegaan en had gezegd dat ik logische plaats 2 geven, kom ik soms in een dan trekt het verplegend spel – overigens begeleid door dat door de jaren heen kan de begane grond een winkelcentrum, omvat huurwoningen met en zonder zorg. De aanwezige verpleegappartementen zijn bedoeld zwart maken. Tegelijkertijd veel stages gelopen en veel altijd kon terugkomen. Dat koude zaal en moet ik zelf personeel zich even terug. Bij pianist Paolo Giacometti – zag blijven continueren. Boven- voor zelfstandig wonende ouderen, die veel zorg, beschutting en is haar baan op De Herema- kunnen rondkijken. Later is was dus snel geregeld.” Groepswoningen koffie halen uit een automaat. mijn vader liep het personeel het gezelschap haar ook even dien blijft muziek natuurlijk toezicht nodig hebben. In het centrum van het gebouw is een groot lerhof ook weer niet hele- op mijn werk in Gouda een En het file-leed? “Dat kan ik Vleuterweide gaan Dan speel ik minder prettig de hele tijd in en uit als ik op in een andere rol. Verhey een rode draad die door onze en gezellig atrium voor de bewoners van Veldhof. maal perfect. Maar de keer brand geweest. We nu veel meer relativeren. Ik De Conickshof heten 2 dan als ik warm wordt ontvan- bezoek was. Dat is vooral voor mocht ook de diploma’s, organisatie loopt. Vandaar verschillen zijn groot en hebben toen noodgedwongen kijk daar nu heel anders gen. Zo werkt dat nu een- een bewoner niet zo prettig.” behorende bij het bronzen Emmy Verhey.” Nieuw woon- zorgcentrum te Vleuterweide mogen best genoemd wor- een aantal maanden in tegenaan. Ik heb geen spijt Huisartsen bieden maal.” In Vleuterweide ontwikkelt De Rijnhoven een nieuw woon- zorg- centrum en een voorziening voor kleinschalige verpleeghuiszorg. den. “Je mag gerust stellen allerlei tehuizen gewerkt. van mijn tijdelijke overstap, unieke zorg in Veldhof 3 Belangstellenden kunnen ook hierover reeds contact opnemen met dat de Rozenhof op een heel Zodoende heb ik een goed want niet geschoten is altijd Zelfstandig het centrale zorgbemiddelingsbureau van de Rijnhoven. aantal punten heel erg beeld van hoe het er in de mis. Maar ik weet nu nog Meneer Appelman Ouderdom en de gevolgen voorloopt op andere tehuizen tehuizen aan toegaat. En dan beter voor wie ik het alle- gaat door tot zijn 96ste 4 daarvan zijn voor de vitale Informatie met psychogeriatrische komt de afdeling Rozenhof er maal doe: voor onze bewo- muzikante van tegen de zestig Voor meer informatie over de zorg en andere diensten van Stichting bewoners. Ik kan datzeggen, absoluut gunstig uit. Ik heb ners en hun welzijn. Dan Met herinrichting nog niet zo’n thema. “Ik ben Woon- zorgcentra De Rijnhoven: want ik heb al heel wat in huiskamers gewerkt met neem ik de files maar voor binnentuin De Bongerd een van de velen die daarmee Zorgbemiddeling De Rijnhoven Tel. 0800-7456468 - Postbus 11 - 3480 DA Harmelen andere tehuizen van binnen dertig bewoners, hier zijn het lief.” is vernieuwing afgerond 5 niet bezig wil zijn. Natuurlijk zorgbemiddeling@rijnhoven.nl - www.rijnhoven.nl word ik er wel mee geconfron- WMO: kans op lokaal teerd. Mijn vader zat in een Colofon niveau goede diensten verzorgingshuis en ik heb Rijnhoven Nieuws is het nieuws-magazine van Stichting Woon- te leveren 6 oudere vrienden die tegen hun Zorgcentra De Rijnhoven. Het wordt circa twee keer per jaar beperkingen aanlopen. Maar verspreid in een oplage van 2.500 exemplaren. ‘Samenwerking is twee weken geleden was ik bij Wilt u extra exemplaren ontvangen? Bel dan naar 0348-441714 noodzakelijk en zeer een 95-jarige bekende die nog of stuur een e-mail naar pr@rijnhoven.nl. ondersteunend’ 7 zelfstandig woont. Als ik dat U kunt Rijnhoven Nieuws ook downloaden van www.rijnhoven.nl. straks ook kan, is dat gewel- Wendie kwam, ging en dig. Want ik wil toch het liefst Tekst: Eric Boekel, Deventer keerde snel weer terug 8 zo lang mogelijk op mezelf Opmaak: Landmeter Communicatieve Vormgeving, Moordrecht kunnen blijven wonen.” Druk: Drukkerij Libertas, Bunnik Wat Verhey ook opviel in Veldhof is dat alle soorten 8 1
  2. 2. SWOM in Antoniushof terug op meest logische plaats (vervolg van voorpagina 2) een wekelijkse bespreking. daar. Het overleg met bijvoor- Huisartsen bieden Dat biedt een goede vorm van unieke zorg in Veldhof beeld de collega van de continuïteit. Bij veel ziekten De Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten - hadden voor de Vrouwenhuis- oplossing. De Rijnhoven heeft men aan een activiteit in thuiszorg gaat nu veel mak- of problemen hoef ik boven- beter bekend als SWOM – is op 1 maart teruggekeerd naar het straat, moesten we andere de ruimte laten verbouwen en Antoniushof. Dat kan drem- kelijker, want we lopen weer dien niet acuut in te sprin- oude nest Antoniushof. De afgelopen drieënhalf jaar zat de ruimte zoeken. We hebben we hebben nu een mooi, ruim pelverlagend werken.” zo even bij elkaar binnen. Ik Een huisarts die bewoners van een woonzorgcentrum een soort gen. Als een verzorgende stichting aan de Vrouwenhuisstraat, maar volgens alle betrok- een jaar geleden contact kantoor met ramen en een Daar komt volgens Marion vind het ideaal.” verpleeghuiszorg biedt. Het komt in Nederland zelden voor, bijvoorbeeld ziet dat een kenen is de Antoniushof de meest logische plaats voor de gezocht met De Rijnhoven of eigen deur. Dit hadden we nog eens bij dat de achterin- De SWOM ondersteunt met maar in woonzorgcentrum Veldhof in De Meern gebeurt het. bewoner een dik been heeft, SWOM. Er was even een briljante inval van huismeester Kees in Antoniushof toch weer een destijds al moeten beden- gang van Antoniushof, waar verschillende professionele Twee huisartsen van het Julius Gezondheidscentrum Veldhui- dan kan het meestal best van Hattum voor nodig om weer ruimte voor de SWOM in het plek was te vinden. Toen ken.” de nieuwe ruimte van SWOM adviseurs ouderen, mensen zen, Tjarda Scheltens en Kathinka den Ouden, gaan wekelijks even wachten voor ik daar bij Montfoortse woonzorgcomplex te vinden. kwam Kees met het idee om is, flink verlevendigd door de met een beperking en man- naar Veldhof om - indien nodig - de bewoners met een ver- kom. Indien nodig, ga ik bij een stuk van het mortuarium Geweldig aanloop naar de welzijnsor- telzorgers in Montfoort en pleeghuisindicatie medische zorg te bieden. een bewoner langs. Soms zie “We zijn destijds weggegaan legt SWOM-directeur Wilma en een opslagruimte om te Marian Boer, regiomanager ganisatie. “Het was een niet Linschoten. De stichting ik een bewoner drie maanden omdat we uit ons jasje Houdijk uit. “Aangezien we bouwen tot kantoor en Montfoort/Linschoten van zo levendig gedeelte van het heeft dagelijks van 9 tot 10 “Het is een unieke construc- Het is een unieke setting, niet en soms een periode heel groeiden in Antoniushof,” een tijdelijk huurcontract spreekkamer. Dat bleek dé Stichting De Rijnhoven, is erg gebouw. Dat is enorm verbe- uur spreekuur in Antonius- tie, die in de praktijk heel waarbinnen mijn collega en intensief.” verheugd met de terugkeer terd doordat er nu zichtbaar hof. Daarnaast organiseert goed blijkt te werken,” vertelt ik ons werk kunnen doen.” van de SWOM. “Antoniushof een kantoor zit waar mensen het een keur aan activiteiten. Kathinka den Ouden. “Ik Eens per half jaar nemen de ligt als centrum voor zorg en werken en waar meer aanloop In Antoniushof gaat het werk sinds maart 2005 als Uitdaging huisartsen deel aan het dienstverlening heel centraal is gekomen dan in de oude onder andere om de maaltijd- huisarts in het Julius Ge- De tien Veldhof-bewoners die zogeheten Multi Disciplinair in Montfoort. Het is geweldig situatie.” voorziening van individuele zondheidscentrum en kreeg Den Ouden onder haar hoede Overleg (MDO) waarin dat de SWOM met haar bewoners, de ‘open tafels’ in de tien bewoners van Veldhof heeft, vergen wel veel van bewoners vanuit alle geledin- welzijnsfunctie voor alle Dichtbij de zaal, er is wekelijks er als het ware bij. Mijn haar vakmanschap. “Het zijn gen uitgebreid worden Montfoortse ouderen nu weer Wilma is erg blij met de koersballen en ‘beweeg u fit’. collega doet de medische zorg vaak mensen die demente- besproken. Meestal is daar met ons onder een dak zit. nieuwe kantoorruimte van de van de andere tien. De rende zijn en moeilijk zelf ook een familielid bij, even- Het is efficiënter en geeft SWOM. “We passen er “Onlangs hadden we nog een meeste mensen in de wijk kunnen aangeven wat er aan als de verpleeghuisarts. toegevoegde waarde. Mensen makkelijk in met onze vier grootschalige actie ‘Blik op Veldhuizen zijn tussen de de hand is. Soms lopen die in Antoniushof komen vaste medewerkers en er is uw gezondheid’. We hebben tien en vijftig jaar. Dan is het verschillende ziekten door Terughoudend voor onze activiteiten en de bovendien een aparte spreek- ruim tweehonderd mensen leuk en uitdagend om ook elkaar heen en samen met de Het kan gebeuren dat bij een dienstverlening van De kamer voor de ouderenconsu- getest op onder andere hun een aantal veel oudere vaak aanwezige geheugen- bewoner bijvoorbeeld kanker Rijnhoven, kunnen nu net zo lent en onze coördinator van cholesterol en hun fitheid. patiënten in de praktijk te problemen is dat een flinke wordt vastgesteld. “Laatst is makkelijk bij bijvoorbeeld de de mantelzorg. We zitten nu Ook houden we regelmatig hebben. Dat geeft zeker uitdaging. Als het heel bij ene bewoonster een ouderenadviseur van de weer heel dicht bij onze themabijeenkomsten,” licht meerwaarde aan mijn werk ingewikkeld wordt, kan ik in borsttumor gevonden. Dan ga SWOM langs. En omgekeerd: activiteiten in de zaal van Wilma toe. In het naastgele- hier.” acute situaties overleggen ik via de EVV’er in overleg als iemand voor de SWOM Antoniushof en in het atrium gen De Bongerd houdt de met de verpleeghuisarts van met de familie wat we zullen komt, kan die meteen deelne- (vervolg op pagina 3) SWOM bovendien maande- Wat Den Ouden erg aan- De Rijnhoven. Dat komt doen. Bij jongere patiënten lijks een bijeenkomst voor spreekt is dat de ouderen met echter maar zelden voor.” denk je al snel aan behande- mantelzorgers. De organisa- een verpleeghuisindicatie in len. Bij een oudere ben ik wat Groepswoningen Vleuterweide uitstralen. Elke groepswoning gebruikersgroep met een tie drijft naast de beroeps- een n ormaal appartement Wekelijks gaat Den Ouden op terughoudender in de aan- gaan De Conickshof heten krijgt een eigen thema met breed samengestelde mede- krachten vooral op de in wonen, zij het met een vrijdag naar Veldhof om met pak. Een behandeling is heel een daarbij aansluitend werkersgroep van de diverse totaal 145 vrijwilligers. Ook gedeelde badkamer. “Je hebt een Eerst Verantwoordelijk belastend, terwijl bij oude kleurenpalet, waardoor een locaties van De Rijnhoven. die weten de weg naar Anto- in Veldhof helemaal niet het Verzorgende (EVV’er) haar mensen tumoren veel langza- De Coninckshof: dat wordt de naam van de nieuwe groepswoningen die eind 2008 in Vleuter- zekere mate van eigenheid en Een van de onderwerpen die niushof gelukkig goed te idee dat je eigenlijk voor een cliënten te bespreken. mer groeien. Vaak kiezen we weide in gebruik worden genomen. Zowel bewoners als medewerkers van De Rijnhoven hadden herkenbaarheid wordt gecre- uitgebreid is besproken met de vinden. deel in een soort verpleeghuis “Normaal gesproken werk je er dan in overleg met de verschillende naamsuggesties aangeleverd. De Coninckshof zat daar weliswaar niet bij, maar de eerd. Bewoners wordt de gebruikersgroepen is de komt. De meeste bewoners als huisarts als het ware op familie voor om niet te gaan gespreksgroep van afdeling Rozenhof heeft wel tot inspiratie aangezet. mogelijkheid geboden om met eventuele aanschaf van wonen daar in serviceflats. afroep. In Veldhof hebben we behandelen.” eigen meubels het eenkamer- plafondliften in de privé- Dat het hier om een bijzonder kinderen met een verstande- regiomanager Yvonne Pouw appartement in te richten. Dit appartementen van de groeps- wooncomplex gaat, heeft deze lijke beperking en een zorg- uit. “Dat willen we nu voorko- op grond van het principe ‘net woningen. “Dergelijke liften gespreksgroep goed begrepen. post. Het gebouw gaat een lust men, waardoor er voor de als thuis’. Het enige waarin zijn op het eerste gezicht niet Het moest dan ook een beetje voor het oog worden. Maar bewoners van meet af aan een De Rijnhoven zelf voorziet is zo’n voor de hand liggende chique naam worden. Co- met een mooi gebouw alleen rustige situatie is. Het bete- een hoog/laagbed.” keuze als je als organisatie ninckshof heeft iets chique en ben je er nog niet. Daarom kent wel dat we een heel goede geen instellingskarakter tegelijkertijd is het een naam heeft de stuurgroep bouw van planning moeten opstellen, Inrichting nastreeft,” erkent Yvonne. “De met historie. Een nabijgelegen De Rijnhoven besloten de waarin de uitgangspunten Architectenbureau Scala is in gebruikersgroepen hebben ridderhofstad kwam immers groepswoningen turnkey op te van huiselijkheid en gebor- de arm genomen om de echter vol overtuiging en met in de zestiende eeuw in bezit laten leveren. Turnkey wil genheid steeds als basis inrichting van de vier groeps- succes het nut en de noodzaak van Bernt de Coninck zeggen dat bij oplevering de dienen.” woningen uit te werken. De voor de aanschaf van plafond- bewoners het gebouw direct in inrichtingsvoorstellen van liften bepleit. Immers, het Turnkey gebruik kunnen nemen. De inrichting van de groeps- Scala zijn inmiddels uitge- gebouw en de inrichting De Coninckshof gaat vier nieu- woningen mag beslist geen breid besproken en ter toet- hiervan moeten niet alleen we groepswoningen voor Rustige situatie instellingskarakter krijgen. sing voorgelegd aan twee afgestemd worden op de dementerende ouderen “Eerdere ervaringen hebben Yvonne: “Wonen net als thuis, gebruikersgroepen. Een wensen en behoeften van omvatten, evenals tachtig geleerd dat er na de oplevering dat is het uitgangspunt! De gebruikersgroep bestaat uit bewoners, ook voor medewer- appartementen voor ouderen, vaak nog heel veel geregeld en inrichting moet sfeervol zijn bewoners/toekomstige kers moet het een werkbaar een logeerwoning voor zes gedaan moet worden,” legt en intimiteit en geborgenheid bewoners, de tweede is een geheel zijn.” 2 3
  3. 3. Meneer Appelman worden, ben ik niet gegaan. Stond ineens de directrice mevrouw Braveboer voor gaat door tot zijn 96ste mijn deur. Ze vroeg waarom ik niet was gekomen? Bleek Ze leken langzamerhand bij de inboedel te horen: de kikkers dat ze mij wilden aanstel- die de vitrinekast in de hal van Heremalerhof bevolkten. Maar len.” Appelman kan er nog Bernhard Weber kreeg er lucht van en zorgde op 4 december hartelijk om lachen. voor een nieuwe invulling van de vitrinekast. De vele passanten kunnen nu hun hart ophalen aan een fraaie partij Oud-Holland- Destijds werd de dierenweide se schaatsen. onderhouden door de activi- teitenbegeleiding. “Maar de Hij zag in 1970 de eerste van een half uurtje “Ach, ik AB had er op een gegeven mo- bewoners hun intrek nemen woon hier vlakbij en mijn ment niemand meer voor. Ik in het toen gloednieuwe vrouw klaagt nog niet. Zij ben het er toen maar bij gaan Heremalerhof. Bewoners, heeft trouwens een moestuin doen. Er waren alleen wat personeel en bezoekers achter op het terrein. Zo kippen en geiten. Nu heb ik kennen hem als beheerder blijven we lekker bezig.” ook schapen, bokken, konij- van de dierenweide. Oneer- nen, cavia’s, duiven, ganzen. bieding gezegd kun je stellen Handig Er zijn ook steeds meer dat ‘meneer Appelman’ bij Meneer Appelman is van dierverblijven bijgekomen: het meubilair van de Here- oorsprong elektromonteur, allemaal zelf gebouwd. Ik malerhof hoort. “Zolang het werkte lange tijd bij een lood- heb wel de betonvloer laten nog lukt, ga ik ermee door,” gieter en is zoals hij zelf zegt storten van het hoofdverblijf. om hij dat allemaal doet? “Ik kletspraatje te hebben met verzekert hij. altijd wel handig geweest. Kwam er een rekening van vind die beesten gewoon deze en gene. “Ik ken hier Hij zag in 1970 en advertentie tienduizend gulden binnen. leuk; ik heb er een bezigheid nog veel mensen. Ik drink Een paar maanden geleden staan van de Heremalerhof Nou ja, dat is allemaal goed aan. Ik heb er nog steeds lol bijna dagelijks even een kopje werd Gerardus Jacobus 75 waarin iemand voor de afgehandeld.” in. Een de bewoners en koffie met het hoofd TD of in jaar. Maar hij gaat nog elke technische dienst werd bezoekers vinden al die de keuken. Het is wel belang- morgen om zes uur naar gevraagd. “Ik werd uitgeno- Gewoon leuk dieren ook erg leuk. Daar doe rijk, die contacten; anders Met herinrichting binnentuin ‘zijn’ dieren: eten geven, hok- digd voor een gesprek. Veel Regelmatig rijdt meneer je het een beetje voor.” wordt het wel stil. De hele afgevoerd, waarin nog grijze haren die Hans door de ken schoonmaken, onder- officiële opleidingen heb ik Appelman in de dienstauto dag bij huis is ook niks voor allerlei bouwpuin zat. Dat complexiteit van de herin- houd plegen. Meneer Appel- niet gehad, dus ik verwacht- van Heremalerhof naar de En, toegegeven, meneer mij: ik moet er even uit.” was nog een erfenis van de richting kreeg, is hij blij met man doet het nog dagelijks te er eigenlijk niet veel van. supermarkt in Harmelen en Appelman vindt het ook wel De Bongerd is vernieuwing afgerond bouw van de groepswoning. het resultaat. “Onze tuin- met veel plezier. En na het Toch werd ik uitgenodigd naar een bakker in Bunnik gezellig om 37 jaar na zijn Klokken Aangezien de grond niet via man René Bouwhuizen heeft avondeten doet hij nog even voor een tweede gesprek. om groenten en brood te aanstelling en 17 jaar na zijn Terzijde komt nog even de Met de herinrichting van de binnentuin van De Bongerd in Bovendien wilden we dat de het centrum van Montfoort fantastisch werk verricht bij een rondje langs de dieren Omdat ik dacht het niets zou halen voor de dieren. Waar- VUT dagelijks even een andere grote hobby van Montfoort is de ingrijpende vernieuwing van het kleinschalige tuin mooi zou aansluiten bij mocht worden afgevoerd, het begeleiden van de uitvoe- meneer Appelman ter spra- wooncomplex voor senioren afgerond. Veel bewoners van het het historische karakter van hebben we een noodweg naar ring. Er zijn honderden ke: klokken. “Ik kreeg een complex keken nog tegen een bult bouwgrond aan die was de Montfoortse binnenstad, de provinciale weg moeten nieuwe groenblijvende keer en klok van een bewo- vrijgekomen bij de realisatie van de nieuwe groepswoning voor waarvan De Bongerd deel laten aanleggen. Daarvoor struiken geplant en nieuwe ner. Af en toe kocht ik er zelf senioren en het nieuwe entreegebouw. Bovendien waren de uitmaakt. Daarnaast moest was toestemming van de bomen gekomen; met name eens een bij en ben ik zelf appartementen vaak moeilijk bereikbaar, doordat omwonenden de binnentuin gebruiks- provincie nodig. Bovendien peren en platanen. We klokken gaan repareren. Een graag hun auto parkeerden in de binnentuin die privé-terrein is. vriendelijk worden voor onze moest de ondergrond van de hebben oude klinkers aange- kennis van me is instrumen- bewoners. Dat betekent dus nieuwe bestrating aan de schaft voor de bestrating, tenmaker, dat was wel “We zijn allemaal blij dat de trots zijn op hoe mooi de geen drempels, zodat je met juiste verkeersklasse voldoen zodat die goed past bij het handig. En nu heb ik er binnentuin nu eindelijk woningen en de binnentuin een rollator of rolstoel en moest de binnentuin historische karakter van tussen de drie- en vierhon- mooi is ingericht,” zegt zijn geworden.” gemakkelijk door de tuin voldoende toegankelijk Montfoort. We gaan de derd staan thuis. Ik heb er Marian Boer, regiomanager kunt bewegen.” blijven voor de hulpverlenen- huidige lichtmasten nog zelfs mee in de krant ge- Montfoort/Linschoten van Boomgaard de diensten. Dat vergde veel vervangen door antieke staan,” zegt hij met en Stichting De Rijnhoven. De Een belangrijke rol bij de Het is volgens Hans een erg overleg en afstemming.” lantaarnpalen. Het is een glimlach achter zijn brillen- Rijnhoven levert de zorg aan volledige herinrichting van ingrijpende operatie gewor- mooi geheel geworden. De glazen. de bewoners van de Bongerd. de binnentuin was wegge- den. “Eerst moest eerst 650 Mooi geheel appartementen zijn goed “De bewoners hebben veel legd voor Hans van Geyten- kubieke meter grond worden Afgezien van de paar extra bereikbaar en hebben nu Meneer Appelman vindt het geduld moeten hebben. Eerst beek, coördinator huisves- afgeschermde parkeerplaat- wel jammer dat het vanwege zijn de appartementen ting van Stichting De sen gekregen.” De bewoners de nieuwbouw de dierenwei- gerenoveerd en is er een Rijnhoven. Hij tekent zelf kunnen binnenkort tegen de van de huidige plek gaat groepswoning en een cen- voor het ontwerp in hoofdlij- gereduceerd tarief een privé- verdwijnen. “Ik hoop dat er trum voor deeltijdzorg nen en voor het coördineren parkeerplaats reserveren. elders nog wat voor terug- bijgekomen. Toen konden de van de realisatie van de komt. Dat is voor mij en de bewoners geruime tijd herinrichting. “Uitgangs- Bedoeling is om begin juni bewoners wel zo leuk. Zolang moeilijk bij hun woning punt bij het ontwerp was dat de afronding van de renova- ik nog gezond ben, wil ik er komen vanwege al het werk de binnentuin een boom- tie van De Bongerd feestelijk wel mee doorgaan. Mijn zoon aan de binnentuin. Gelukkig gaardachtig karakter zou te markeren. zegt dat ik 96 word. Dat is dat allemaal voorbij en krijgen. Een bongerd is zullen we wel zien...” kunnen we met z’n allen immers een boomgaard. 4 5
  4. 4. samenwerken, elkaar kun- Directeur Michel van Schaik van Maria Dommer: WMO: kans op lokaal niveau nen ondersteunen en nieuwe ‘Samenwerking is noodzakelijk goede diensten te leveren ontwikkelingen kunnen en zeer ondersteunend’ doorvoeren. Dat kan eventu- eel leiden tot een formeel Over de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wel hebben we naar aanlei- samenwerkingsverband. De (WMO) per 1 januari jl. is veel te doen geweest. De ingrijpende ding van nieuwe eisen een samenwerking met deze Woonzorgcentrum Maria Dommer heeft sinds ruim een jaar een Samenwerkings-overeen- operatie betekent dat gemeenten nu zelf verantwoordelijk grote groep medewerkers partijen gaat verder dan komst met De Rijnhoven op het gebied van de medische en paramedische zorg voor mensen zijn voor het lokale beleid op het gebied van maatschappelijke verder moeten opleiden. Bij alleen de hulp bij het huis- met een psychogeriatrische aandoening of beperking. Daarnaast is in de Maarssense zorgin- ondersteuning. De gemeenten selecteren op basis van prijs en de Rijnhoven gaat het om houden. Het gaat onder stelling Annegien Poelen vanuit de afdeling P&O gedetacheerd voor één middag per week. kwaliteit de zorgaanbieders die de beste producten en diensten ongeveer veertien mensen en andere ook om zaken als het Zij biedt deskundige steun op het vlak van personeelswerk aan de leidinggevenden en het leveren. in totaal ruim vijftig. Al deze bevorderen van de sociale management van Maria Dommer. “Het is een perfecte constructie die voor ons zeer onder- medewerkers volgen nu een samenhang in de wijken, het steunend werkt,” zegt directeur Michel van Schaik van Maria Dommer. Voor Stichting De Rijnhoven regio – waaronder De Rijnho- opleiding om in juni alsnog ondersteunen van mantel- sluit de invoering van de ven - besloten te gaan samen- het vereiste diploma te zorgers en om mensen met Woonzorgcentrum Maria en heeft meer deskundigheid ook door naar onze verpleeg- WMO goed aan bij de ambitie werken op het gebied van de kunnen behalen.” een beperking te helpen met Dommer heeft sinds ruim een in huis op het gebied van de huiszorg. Het aantal mensen om op lokaal niveau - in een hulp bij het huishouden. zelfstandig functioneren. jaar een Samenwerkings-over- zorg en personeelszaken. met een zware indicatie woonzorgzone, wijk of Onder de vlag van Maat- Ingrijpend We werken nu aan een eenkomst met De Rijnhoven Daarvan maken we door neemt van jaar tot jaar toe. stadsdeel - goede producten schappelijke Ondersteuning De situatie in wijk 10 van de productenboek waarin we op het gebied van de medische samenwerkings-overeenkom- Daarom gaan we volgend jaar en diensten te leveren en Utrecht West (MOUW) voeren stad Utrecht is compleet per zogeheten prestatieveld en paramedische zorg voor sten nu dankbaar gebruik,” een afdeling met 26 plaatsen verder te ontwikkelen, wij nu elk een deel van de anders. De gemeente vond de aangeven wat we al bieden. mensen met een psychogeria- zegt Van Schaik. voor verzorgingshuiszorg afhankelijk van de behoefte opdracht uit om hulp bij het invoering van de WMO Door de productenboeken trische aandoening of beper- ombouwen tot een afdeling van de klant. “Om dat huishouden te bieden in alle dermate ingrijpend, dat zij van alle partijen naast king. Daarnaast is in de Ook in groter verband hebben met 22 plaatsen met verpleeg- mogelijk te maken, werken betrokken gemeenten.” besloot om in het overgangs- elkaar te leggen, kunnen we Maarssense zorginstelling beiden partijen elkaar vorig huiszorg verdeeld over vier we samen met andere zorg- jaar 2007 zo min mogelijk zien wat we gezamenlijk te Annegien Poelen vanuit de jaar gevonden. Zowel De units. Daarmee willen we aanbieders in de regio, zodat Vertrouwd overhoop te halen. Zijlstra: bieden hebben en wat we nog afdeling P&O gedetacheerd Rijnhoven als Maria Dommer voorkomen dat juist die het aanbod kan worden Het mooie van deze aanpak is “Wij zijn kunnen ontwikkelen.” voor één middag per week. Zij maken deel uit van het zwaardere categorie mensen afgestemd en we samen een dat de klanten in deze benieuwd welke kant de biedt deskundige steun op het samenwerkingsverband door gebrek aan plaatsen goed pakket aan diensten gemeenten ook na de invoe- aanbestedingprocedure hier Voor de cliënten in wijk 10 is vlak van personeelswerk aan Maatschappelijke Ondersteu- moeten verhuizen naar het Maarssense woonzorgcen- woningcorporatie Portaal 19 kunnen leveren,” vertelt ring van de WMO een beroep opgaat. Dit is nu is nog er nu nog niet veel veran- de leidinggevenden en het ning Utrecht-West (MOUW). buiten hun woonplaats. Want trum ook in deze omschake- nieuwe koop- en 17 nieuwe Nienke Zijlstra van De kunnen doen op hun ver- onduidelijk. We weten wel derd. “Mogelijk wordt na dit management van Maria Samen met vijf andere lokale ook in Maarssen zijn nog te ling met deskundigheid gaat huurappartementen te Rijnhoven. “Wij zijn al jaren trouwde lokale zorgaanbie- dat er nu zo’n dertig zorgaan- jaar de indicatie door een Dommer. “Het is een perfecte zorgaanbieders mogen zij na weinig seniorenwoningen die ondersteunen. Met De Meer- bouwen. bezig om maatwerk te der. “Wij zijn als MOUW een bieders actief zijn in Utrecht. andere instantie dan het constructie die voor ons zeer de invoering van de Wet geschikt zijn voor ouderen stroom in Vleuterweide leveren op lokaal niveau en van de aanbieders die de De gemeente wil dat terug- CIZ gedaan en waarschijn- ondersteunend werkt,” zegt Maatschappelijke Ondersteu- met zwaardere problemen. beschikt De Rijnhoven Ook zijn in samenwerking met het integreren van aanbesteding voor dit gebied dringen tot ongeveer vijf.” lijk komt er minder keuze directeur Michel van Schaik ning (WMO) op 1 januari jl. Wij willen ouderen die immers al over een kleinscha- met het lokale zorgnetwerk wonen, welzijn en zorg. Wat gewonnen heeft. De betrok- aan zorgaanbieders. Wij van Maria Dommer. huishoudelijk hulp leveren in gekozen hebben voor de zorg lige groepswoning voor Maarssen drie wijksteunpun- dat betreft heeft De Rijnho- ken gemeenten keken zowel Samenwerking hopen als De Rijnhoven met deze regio. “We zijn een van en dienstverlening van Maria ouderen met psychogeriatri- ten in Maarssen ingericht. ven een goede uitgangsposi- naar de prijs als de kwaliteit Het mag geen verbazing onze samenwerkingspart- Niet voor niets besloot het de partijen die de aanbeste- Dommer zo lang mogelijk de sche klachten. En verzor- Van Schaik: “We willen ons tie.” van de geboden zorg. Alle wekken dat De Rijnhoven ook ners wel een sterke positie te bestuur van het Maarssense ding heeft gewonnen en zorg en de begeleiding blijven gingstehuis De Heremalerhof als zorginstellingen maxi- samenwerkingspartners voor wijk 10 samenwerking hebben met een kwalitatief woonzorgcentrum begin dit leveringscontracten heeft bieden die men nodig heeft.” in Harmelen wordt vanaf maal inzetten om de keten- Verschillen voldoen aan de eisen en heeft gezocht met vier goed en breed aanbod van jaar de samenwerking met voor de huishoudelijke hulp. Dat Maria Dommer werkt er volgend jaar vervangen door zorg lokaal goed te regelen. Nieuw is wel dat De Rijnho- kunnen zodoende goede zorg andere zorgaanbieders. “We zorg en andere diensten,” een jaar te verlengen. “Zowel Ook op dit vlak is samenwer- hard aan werkt om de kwali- nieuwbouw met kleinschalige Door het aangaan van goede ven nu in een concurrerende op lokaal niveau aanbieden. bekijken hoe we kunnen besluit Zijlstra. wij als De Rijnhoven stellen king vruchtbaar gebleken.” teit van de zorg en begeleiding groepswoningen. functionele samenwerkings- omgeving samen met andere de cliënt voorop en we werken op een hoog peil te houden. verbanden op het gebied van zorginstellingen haar zoveel mogelijk vraagge- Vertrouwd Sinds 2004 is het centrum dan Vernieuwing wonen welzijn en zorg kun- diensten moet aanbieden. In stuurd. Daarbij willen we De inzet van de MOUW- ook als houder van het Beide partners zetten zodoen- nen we wonen met zorg de twee gebieden waar De beiden vooralsnog zelfstandig partners is daarbij dat cliën- Zilveren Keurmerk ingeschre- de volop in op vernieuwing bieden op hoog niveau. De Rijnhoven actief is – een deel blijven. We zitten dus op ten zoveel mogelijk de zorg ven in het kwaliteitsregister van zowel de huisvesting als Rijnhoven is een van de van het westelijk weidege- dezelfde lijn en zien elkaar ontvangen van de lokale van Perspekt. de zorg. Maria Dommer heeft partijen die daarbij meer- bied (Montfoort en Woerden/ vooral als collega’s en niet als aanbieder. “Dat is namelijk net vorig jaar een uitbreiding waarde biedt.” Harmelen) en wijk 10 van de concurrenten. De Rijnhoven het meest vertrouwd voor de Het ligt in de lijn der ver- van de extramurale zorg stad Utrecht (Vleuten, De is wel een grotere organisatie mensen. Die lijn trekken we wachtingen dat De Rijnhoven gerealiseerd door samen met Meern, Veldhuizen en Vleuterweide) is de aanpak van de betrokken gemeenten echter heel verschillend. Zijlstra: “In het westelijke weidegebied hebben Woerden en Montfoort besloten met zes andere gemeenten een samenwerkingsverband op te richten en de zorg gezamen- lijk aan te besteden. Als reactie daarop hebben zeven lokale zorgaanbieders in deze 6 7

×