Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M4B Gebruikersoverleg - 30 mei 2013

253 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M4B Gebruikersoverleg - 30 mei 2013

 1. 1. GEBRUIKERSOVERLEG30 mei 2013
 2. 2. Agenda1. Welkomstwoord2. Meta4BookDB:1. Wat wilden we bereiken (in 2012) ?2. Waar staan we vandaag ?3. Waar willen we naartoe ?4. Wat kan u ondertussen al doen ?3. BoeDA:1. Visie en Strategie2. Fases3. Demo4. Vragen en opmerkingen
 3. 3. Meta4BookDB
 4. 4. Meta4Books: inleiding• 1 januari 2000Bestellingen Titelinformatie
 5. 5. Meta4Books: inleiding• 12 mei 2011Metadata
 6. 6. Meta4Books: inleiding• METADATA: een definitieMetadata zijn gegevens die de karakteristieken vanbepaalde gegevens beschrijven. Het zijn data overdata. De metadata bij een bepaald document (degegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, dedatum van schrijven, de uitgever, het aantalpaginas en de taal waarin de gegevens zijnopgesteld.Het expliciet opslaan van metadata bij de datawaar het betrekking op heeft, heeft als voordeeldat de data makkelijker gevonden kan worden.
 7. 7. ?Meta4Books: inleidingBestellingen Titelinformatie
 8. 8. Meta4Books: InleidingBestellingen Titelinformatie=MetadataDB
 9. 9. Meta4Books: inleiding• Functionaliteiten Boekenbank> Uitgeverso Opladen (en downloaden) titelbestand  M4Bo Ontvangen van orders  BBo Automatische registratie ISBN-nummers  M4Bo Doorsturen informatie naar Wettelijk Depot  M4Bo Titelbestand inning reprorechten (via Librius)  M4B> Boekhandelso Opzoeken titelinformatie (ifv bestellingen)  BBo Downloaden titelbestand  M4Bo Doorsturen orders naar leveranciers  BBo Ontvangen orders van particulieren/bib’s  BBo Link naar CB-online  BBo Link naar Banque du livre  BB
 10. 10. Meta4Books: organisatiestructuur…VZWDB CONTENTDI
 11. 11. Wat wilden we bereiken in 2012?InternebronnenInterne websitesvExternebronnenExterne websites/-shops Applicaties e.a.DBSmartimporterRelationele databaseContent management systeemRESTfull webservice
 12. 12. DBWaar staan we vandaag? (1)DBSmartimporterRelationele databaseContent management systeemRESTfull webserviceInternebronnenvExternebronnen• ImportzijdeAS IS - 2012/2013
 13. 13. TO BE - september 2013DBWaar willen we naartoe? (1)DBSmartimporterRelationele databaseContent management systeemRESTfull webserviceInternebronnenExternebronnenvExternebronnen
 14. 14. • Meta4BookDB: Verwachtingen 2013> Oktober 2013: ‘omgedraaide’ datastromeno Afzonderlijke datastromen rechtstreeks in M4BDB vanuit CB eBoekhuis Titelbank Open Vlacco Authoriteitsniveaus: CB-data: leidend voor NL (bibliografisch encommercieel) Boekenbankdata: leidend voor VL (commercieel) Open Vlaccdata: leidend voor VL (bibliografisch)Waar willen we naartoe? (2)DB
 15. 15. • Boekenbank vormt belemmerende ‘hub’• Nieuwe databank heeft meer velden / anders gestructureerdo ‘AuteursDB’: Auteursgegevens rijker en integer M. De Bel - Marc De Bel - De Bel M. - … samenvoegen = 1x aanpassen voor ALLE titelso Koppeling met nieuwe identifiers ISTC: International Standard Text Code ISNI: International Standard Name IdentifierWaarom?DB
 16. 16. • Boekenbank = Centrale hub> beperking / belemmering voor de datao Problemen met Open Vlacc-bestanden voor reeksen Bv. in titelveld reeksnaam toegevoegdo CB-data (Onix) worden geïnterpreteerd en ‘aangepast’(voor de Vlaamse markt) M4BDB in gezamenlijk beheer met CB voorVlaanderen en Nederland Commerciële informatie nu niet correct voor titelsdie niet voor Vlaamse markt bedoeld zijn Uitgeversrapportages GAU niet correct!o Geen metadata over e-boekeno Niet alle ‘archief’-titels (Titelbank)Waarom(wel Open Vlacc- / CB-data)?DB
 17. 17. • Nog geen ‘andere’ datastromen b.v. Vlaamse uitgevers> Leveren nog in CSV> Testfase in najaar van nieuwe datastromen> Nadien (2014): inlezen Onix-bestanden van andere partijenWaarom (geen Vlaamse data)?DB
 18. 18. Applicaties e.a.Interne websites Externe websites/-shopsDBWaar willen we naartoe? (3)DBSmartimporterRelationele databaseContent management systeemRESTfull webserviceOnix 3.0Onix 2.1.
 19. 19. • Meta4BookDB: Verwachtingen 2013> Oktober 2013: ‘omgedraaide’ datastromeno Verbetering API: Onix 2.1. en Onix 3.0 Dubbele commerciële informatie (NL vs. VL) Beschikbaarheid Verschijningsdatum Uitgever Distributeur> http://db.meta4books.be/REST/helpo Product(s)-APIo Zoek-APIWaar willen we naartoe? (4)DB
 20. 20. • 1x per dag (nacht) aanroepen• Meegeven veiligheidssleutel• Instellen b.v. op mutatiedatum> Geef mij alle titels die gisteren gewijzigd zijn• Filteren b.v. NUR> Geef me alle titels met NUR 300 e.v.• Inladen in eigen database / website (cachen)• Verschil met FTP (van Boekenbank)> Geen bestand, maar losse data> Geen ‘bulk’, maar data op maat> Dataformaat: Onix 2.1. of Onix 3.0 (Boekenbank enkel 2.1.)> Meer gegevens per record (auteursfoto, videofragment, …)API - Hoe gebruiken? (1)DB
 21. 21. Waar staan we vandaag? (2)• MetaContent:> Samenwerkingsovereenkomst met Bibnet i.f.v. verzamelenextra metadata (leesfragmenten, ..)o Juni 2012: Start Gwen Celiso Zomer-Najaar 2012 Kennismakingsgesprekken met het veld (uitgevers) Invoer in M4BDB Filmpjes Boekenbeurso Voorjaar 2013: Samenwerking met promotie ifv LL en BB Aanboren andere kanalen Onderhouden contacten uitgevers (2e ronde)DB
 22. 22. • MetaContent:> Verzameld materiaalo Covers, flapteksten, achterflappeno Leesfragmenteno Auteursfoto’so Auteursbiografieëno Links naar Facebook, Twitter, YouTube, etc.o Recensieso Filmpjes / TrailersWaar staan we vandaag? (4)DB
 23. 23. InfoGraphic - 201225.0004.00016.00020.000108.00039.00048.000448.000447.0001153.000497.000456.000.000200.000400.000600.000800.0001000.0001200.0001400.0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12LeesfragmentenNieuwe uittreksels2012Nieuwe uittreksels2011DB
 24. 24. InfoGraphic - 2012DB
 25. 25. Waar willen we naartoe? (4)• Meta4BookDB: Verwachtingen 2013> Zomer 2013:o Contributor-API Contributor:Auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, … ‘ContributorDB’ in M4BDB met extra content Auteursfoto Geboortedatum Website Filmpjes Social Media Voorbeeld ‘Tom Lanoye’DB
 26. 26. • Meta4BookDB: Verwachtingen 2013> Zomer 2013:o Contributor-API B.v. de Boekenbeurswebsite Noodzaak: Opschoning auteursdata Cf. voorbeeld M. De Bel e.d. Toekenning ISNI’s(International Standard Name Identifier)= ‘rijksregisternummer van een contributor’Waar willen we naartoe? (5)DB
 27. 27. • Meta4BookDB: Verwachtingen 2014:> Volledige toegang tot CMS (Content Management System)voor ‘dataleveranciers’o Doel: Types gebruikers krijgen eigen ‘schermen’o Kadert binnen project ‘Uitgeverij van de Toekomst’o Bevraging van de sector in najaar 2013 = in kaart brengenvan de types gebruiker> Rechtstreekse datastroom ‘Vlaamse uitgevers / importeurs’in Onix> Boekenbank: (verder te onderzoeken)o Ook ‘afnemer’ van M4BDBo Opname van ISTCo Welke andere velden nogWaar willen we naartoe? (6)DB
 28. 28. LUISTERBOEK DWARSLIGGERPAPERBACKGEBONDENE-BOEKKoppeling via ééninternationaal erkendnummer = ISTCWaar staan we vandaag? (1)
 29. 29. • ISTC-agentschap:> International Standard Tekst Codeo Voorjaar 2012: Uitwerking workflow Afspraken met CBo Zomer 2012: Manuele toekenning (enkele 100-en)o Najaar 2012: Batch-upload backlist VL & NL (ca. 90.000)o Voorjaar 2013: Opschoning probleem-ISTC’s Klacht bij Nielsen Beslissing: Batch-ISTC’s verwijderenWaar staan we vandaag? (2)
 30. 30. • ISTC-agentschap:> Verwachtingen 2013o Verbeteringen WORK-algoritme in M4BDBo Correctie auteursdata in M4BDBo Batch-ISTC-toekenning na omdraaien datastromeno Automatisering ISTC-toekenning via ISTC-APIo Toekenning ISTC aan elk nieuw ISBN vanaf januari 2014Waar willen we naartoe? (3)
 31. 31. Wat kan u ondertussen doen? (1)• ISTC:> Voorzien van extra veld(en)o Bron-ISTCo Afgeleid ISTC> Backlist-titels voorlopig enkel 1 ISTC> Manueel toegekende ISTC’s voorzien van 2 ISTC’s
 32. 32. Wat kan u ondertussen doen? (2)
 33. 33. • Onix:> Implementatie van Onix als uitwisselingsformaat> Wie nog moet starten: Onix 3!> 2015:o internationale ondersteuning Onix 2.1.stopto CB houdt op Onix 2.1. te aanvaarden / te voorzienWat kan u ondertussen doen? (3)
 34. 34. Wat kan u ondertussen doen? (4)• Metadata-workflow:> Informeer ons over de metadata-workflow binnen uwuitgeverij:o Wie doet wat?o Hoe bewaart u metadata?o Hoe zijn de metadata gestructureerd?o Welke metadata bewaart u?• Aanleveren extra metadata via CMS van Meta4BookDB i.f.v.BoeDA> Meer informatie: Presentatie Tine Philips over BoeDA
 35. 35. BoeDA
 36. 36. Meta4Books: projectenDBVZWDBDB
 37. 37. • BOEDA = Boeken Digitaal aanbieden• www.boeda.be• Online Platform om het nieuwe boekenaanbod aan te bieden> Informatie- en bestelplatform• Tabletvriendelijk• Alternatief voor de papieren aanbiedingsbrochures• Voor:> Uitgevers/Distributeurs> Vertegenwoordigers> BoekhandelaarsBOEDA, wat?
 38. 38. UitgeverijVertegenwoordigerBoekhandel
 39. 39. BoeDA: datastromenCB en Boekenbank:• Cover, achterflap, flapteksten leesfragment• Bibliografische gegevens• Commerciële gegevensMeta4BookDBPromotionele content• Headline• Quote• Promotionele tekst• Extra foto’s• Video: boektrailerAPI
 40. 40. • Fase 1:> Live april/mei 2013 voor Vlaamse uitgevers> Retailers kunnen gratis gebruiken maken van BoeDA• Fase 2:> In loop van zomer 2013 – live in het najaar> Bestelplatform> Tonen van auteursinformatie> Commentaren toevoegen> Toegang voorzien voor pers: aanvragen recensie-exemplaren
 41. 41. Demosessie: www.boeda.be• Meta4BookDB> Toevoegen van promotionele metadata• BoeDA> Leverancierso Aanmaken aanbiedingslijsto Boeken in de kijker plaatseno Opladen brochureso Vertegenwoordigers> Retailers:o Dashboard – Mijn profielo Opzoeken: Aanbiedingslijsten Uitgeverijeno Zoekmodule
 42. 42. Intentieverklaring• Retailers:> BoeDa = gratis> Men hoeft geen lid te zijn van Boekenbank• Leveranciers:> BoeDA gratis tot eind juni 2013> Intentieverklaring:o BoeDA gratis gebruiken tot eind septembero Enkel het laatste kwartaal betalend> Intentie om ook in 2014 het platform verder te gebruiken> Document kan je verkrijgen bij de medewerkers vanM4B, en zal ook digitaal worden bezorgd
 43. 43. Varia
 44. 44. Refactoring Boekenbank• Juni 2013:> In 2014 worden de servers van Boekenbank niet meerondersteund> Gevolg: Overschakeling op virtuele omgeving in juni 2013> Consequenties voor Boekenbank:o Op zondag 16 juni: Boekenbank zal enkele uren trager werkeno Op maandagochtend 17 juni: Boekenbank 3 uur offlineo Op zondag 23 juni: Boekenbank 1 dag offlineo Nadien: geen verschillen voor de gebruiker
 45. 45. Meta4Books• Annika Buysse> Hoofd Meta4Books> annika@boek.be• Tine Philips> ProjectleiderBoekenbank, Bibbank enBoeDA> tine@boek.be• Gwen Celis> Projectleider dataverrijking> gwen@boek.be• Frank Salliau> E-Manager Boek.be> frank@boek.be• Tine Noens> IT-medewerker> tine.noens@boek.be• Jef Maes> Gedelegeerd bestuurder> jef@boek.be

×