Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21
Vzdělávací technologie
21. století
Bořivoj Brdička
bobr@cesnet.cz
Katedra informačních
technolo...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2
Tématické celky:
1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií
2. Výzkum edukačních tec...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 3
Vývoj mobilních technologií
http://youtu.be/5bHVGev9UCU
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
IDC White Paper - sponsored by
EMC
Růst objemu informací
230 – Giga, 240 ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 5
http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
The Internet in Real-Time
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 6
Zvětšující se počet připojených zařízení
The Internet of Things - Cisco...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 7
Dominantní
mluvená
kultura
Dominantní
psaná
kultura
Dominantní
tištěná
...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 8
Revoluce nebo disrupce?
https://youtu.be/GEmuEWjHr5c
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Vývoj výukových metod
Konstruktivní přístup
• projektová výuka
• tématick...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2015 BoBr strana
T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í
http://y...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Am...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Snaha o reformu od 20.let 20.st
Progressive Education in the 1940s (Dewey...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:
13
1. Pamatovat
doslovně opakovat
2...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Gardnerova koncepce více-složkové inteligence:
14
1. jazyková
2. logicko-...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Čtyři fáze personalizace výuky podle
Spencera
15
SPENCER, John T. 4 Stage...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Piagetův konstruktivismus
1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2)
2. symb...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Vygotského koncepce sociálního
původu učení:
Zdrojem poznání je vztah k j...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2015 BoBr straa
Komenského “škola hrou”
Je to hra, která dítěti dovoluje ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Socratův odkaz dnešku
Výuka přestává být závislá na
obsahu ...
Již dnes j...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 20
http://drunksandlampposts.files.wordpress.com/2012/06/philprettyv4.png...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Holistický přístup podle Palouše
Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň
ovlivňují samotné my...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Funkce mozku
23
Je efektivní multitasking mýtus?
Vliv technologii na rozv...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 24
Zapomínání podle Richardsona
• Nejsme jedinými experty na výukový obsa...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty
Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání!
25
Největší lekce pro svě...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
The Law of Accelerating Returns
26
Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn
Jak Wat...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě.
Chceš-li se dostat někam jinam, musí...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Kompetence pro 21. století
Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se
Komunikace...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 29
tradičně:
literární + dokumentová + numerická
nově:
informační (digitální + inform...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 30
Informační gramotnost
digitální + informatické myšlení + …
Projekt NIQES ČŠI, 2014
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 31
IG podle NIQES
Informační gramotnost (IG) je schopnost:
rozeznat• potřebu informa...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 32
BBC: What is computational thinking?
Informatické myšlení
Základní složky (Google)...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 33
ISTE: Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education
Informat...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Difusní model učitele ACOT:
Rogersův difusionismus inovací
Přežití, Mistrovství, Vcít...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 35
Nahodilé1. pokusy.
Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vi...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Změna výukových postupů podle modelu
SAMR
36
Dr. Ruben R. Puentedura
SAMR in 120 Seco...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Heather Kanuka, 2008
Uživatelský• determinismus
technologie nástrojem či nosičem obsa...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1. začínáme 2. máme první
zkušenosti
3. nabýváme
sebejistoty
4. jsme příkladem
ostatn...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumVZ_TECH_21 2. Výzkum 39
Finský model: Phenomenon Education
Finové opět
reformují škols...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 40
Vzdělávací technologie na začátku roku 2015 2 roky od Memoranda Informační gramotn...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
ICT standardy ISTE 2016 pro žáky
41
Vzdělání pro příští generaci v Británii
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1. Podporují a inspirují učení žáků a jejich
tvořivost
2. Připravují vzdělávací a hod...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky1.
Zná a2. je s...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Kompetence učitelů podle modelu TPCK
Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Crea...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 45
Colorado Council on 21st Century Learning
Message from the Future: ChangeEducation...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 46
1. Znát dopad učení na žáky.
2. Být nositelem změny. Úspěch či
neúspěch žáků závis...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 47
Students, Computers and Learning
OECD, (2015) Students, Computers and Learning: Ma...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
ICILS 2013
48
Výzkum počítačové a
informační gramotnosti ICILS
2013
Podíl učitelů (v ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 49
Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího
vzdělávání pedagogických pr...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 50
Čelní uživatelé cítí potřebu
existence takového produktu, jež
bude trhem požadován...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Zakotvená akce (GA) podle Socola
Všichni učitelé musí být inovativními experimentátor...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 52
Connected Educator Month
Connectededucators.org,ED.gov
http://youtu.be/Q29S-loqy8w...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 53
New Media Consorcium & CoSN
Budoucnost podle Horizon Reportu2016
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 54
NABAZTAG, 2008
Budoucnost podle Horizon Reportu
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 55
200 years that changed the world (with Hans Rosling)
Budoucnost podle Horizon Repo...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 56
Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App
Budoucnost podle Horizon Reportu
20...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 57
Microsoft Kinect Motion
Budoucnost podle Horizon Reportu
2010 2011 2012 2013 2014 ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
New Media Consorcium & CoSN
58
Streetmuseum
Budoucnost podle Horizon Reportu
2010 201...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 59
http://youtu.be/aXV-yaFmQNk
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
konek...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 60
Trojrozměrný tisk pro každého
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
kon...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 61
Google unveils Google Glass Explorer Edition
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 62
Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
ro...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 63
DigiBarn TV: Apple's Knowledge
Navigator concept video (1987)
2010 2011 2012 2013 ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 64
Rana el Kaliouby, TEDWomen, 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 65
POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 66
Why BYOD?
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
konektivita
Elektronick...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
BYOD
67
Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol
Noste si v...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
1 : 1
OLPC XO
68
Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky
Stane se...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Výběr nástrojů pro výukové využití technologií
Konstruktivní přístupInstruktivní p...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
„nová generace internetových služeb, která klade důraz na přímou
spolupráci a sdíl...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Data hrají roli druhého procesoru2.
Stoupající význam dat pro úspěšnost aplikace –...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
6. Jen některá práva jsou chráněna
Ochrana intelektuálního vlastnictví brání využi...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Creative Commons
http://creativecommons.org/
73
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
43Things (síťový efekt)
74
http://43things.com
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Mraky tagů na webu 2.0
75
Markus Angermeier –
The huge cloud lens bubble map web2....
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
DELICIOUS (Folksonomy)
76
http://delicious.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Wikipedia
77
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Flickr
78
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Frappr
79
Mashup - Google Maps ve výuce ZeeMaps
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Skype
80
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
YouTube
81
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Blog
82
http://
www.
spomocnik.
net/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Jak blogovat?
83
• Nevzdávej se předčasně!
(role podpůrné skupiny)
• Neopakuj, co ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Osobní blog
Laura, 11 - 25 DAYS, 2008
84
Martha, 9 - NeverSeconds, 2012
Jak v Loch...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Podcast
Jde o zvukové nebo
video záznamy, které
autor podcastu
umísťuje na Interne...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Facebook
86
Pozor na
internetové
informační
bubliny!
V jakém věku
je vhodné mít
úč...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Uživatelé Facebooku
http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-
visually...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Twitter
88
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Google+
89
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
LinkedIn
90
LinkedIn –
sociální síť
postavená na
kompetencích
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
DIIGO (ukládání a sdílení informací)
91
http://www.diigo.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
EVERNOTE (multiplatformní sdílení)
92
http://evernote.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
PREZI (jiný typ prezentací)
93
http://prezi.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
VOICETHREAD (multimediální konverzace)
94
https://voicethread.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Tackk (tvorba s diskuzí)
95
https://tackk.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Zpětná vazba
96
http://www.socrative.com
http://www.socrative.com/materials/Socrat...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
EDMODO (online podpora výuky)
97
https://edmodo.com/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 98
• AudioBoo • Myna
• Blogger • Picasa
• Boolify • Prezi
• Bubbl.us • Screencast-...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
• Sdílení souborů
Dropbox, Google drive, Microsoft
Onedrive
• Tvorba a sdílení dok...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Rvp.czZdroje informací
100
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Spomocnik.rvp.czZdroje informací
101
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
CeskaSkola.czZdroje informací
102
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Pedagogicke.infoZdroje informací
103
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
EUN.orgZdroje informací
104
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Zdroje informací EDUin.cz
105
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0VZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Zdroje informací NAEP.cz
106
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Kdo byli uživatelé Webu 1.0
107
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Tvůrci jakéhokoli obsahu 57%
Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.)
děvčata 3...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 109
Learning in the 21st Century: Mobile Devices +
Social Media = Personalized Lea...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
http://www.detimilenia.cz/download/Deti_milenia_CR.pdf
110
Výzkum Telefonica 2013
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Generační Vývoj
111
Rizika spojená s technologiemi podle Rosena
generace rok naroz...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Mezi-generační rozdíly
Síťová generace
• priorita rychločasových aktivit
• prověřo...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit.
Don Tapscott, Grown Up...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Nesbitt
http://youtu.be/_A-ZVCjfWf8
A Vision of Students Today
Robin Hood
http://y...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
http://youtu.be/Xwn1QJyUPxA
Steven Kelly
The Old Future of Ed Reform
Žáci se mění!...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 116
Dale Stephens - UnCollege.org
http://www.amazon.com/Hacking-Your-
Education-Le...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Marc
Prensky, 2001
Jamie
McKenzie,
2007
Digitální imigranti mezi domorodci
117
Las...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 118
V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít
sebeinteligentnější jedine...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech
integration...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 120
http://youtu.be/IBxdcJMNI1k
Ať se naši učitelé vzdělávají!
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Amused?...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Okolí zdrojem poznání
Od nepaměti je vlastní zkušenost
považována za nejlepšíh...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Vzdělávací prostředí 1:1
http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/
123
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
• Autonomie (vlastní rozhodování)
• Různorodost (technologií, inf. zdrojů,
kul...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Osobní vzdělávací prostředí (PLE)
Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http:...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 126
George Siemens Vision For An Educated Society
George Siemens
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Siemensova duplikační teorie
hodnoty vzdělávání
Jestliže něco může být s minim...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 128
Stephen Downes
Welcome to the Change MOOC
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
• Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat)
• Drž se v proudu! (nevnucova...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Kolaborace je aktivita, při níž je práce rozdělena mezi účastníky,
přičemž kaž...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
• Hebbianova - společné zájmy (homofilie)
• Náhodná - spojeni okolnostmi (např...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Oddenkové učení podle Cormiera
132
Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy má...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/
Vzdělávání jako živoucí or...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus
Hodnocení online kolaborace
Rovnováha
134
Projekt ATC21S
Online spolupráce jak...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 2015 BoBr strana
Meritokracie - každý je hodnocen úměrně
svým zásluhám (víc vy...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 136
Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí
možnost zcela samo...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
• individuální
• otevřená
• chaotický působící
• decentralizovaná
• dynam...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Skutečným důsledkem této revoluce
spoluúčasti uživatelů na mediální
tvorb...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 139
Daniel Willingham
Proč nemají žáci rádi školu?
1.Člověk je přirozeně ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Model 70:20:10
140
Neformální
vzdělávání
nabývá na
významu
Clark Quinn - ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 141
Kreativní
Virtuální
Oblinger, 2005
Reálné
třídy, knihovny výuk.
aplik...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Formální a neformální učení
Nick Shackleton-Jones - Informal learning and...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 143
Taxonomie vzdělávacích cílů
Jaroslav Vávra - Proč a k čemu taxonomie ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 144
Nonakův model SECI
1. Socializace – sdílení a vytváření tichého pozná...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 145
Spiral curriculum
1. Téma se učí opakovaně
2. Úroveň pochopení se zvy...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Charakteristiky využití technologií
Konstruktivní přístup
• činnost řídí ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Školní vzdělávací prostředí
147
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 148
SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc
2010 2011 2012 2013 2014 2015...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Hry s výukovým potenciálem
Vážné hry (serious)
• edutainment
• předávání ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Hry ve výuce
150
Rizika:
• obtížnost hraní, složitost pravidel
• časová n...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
evaluační portál
151
Jakouhru.cz
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Civilization
152
Hry ve výuce
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 153
Minecraft
Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „virt...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Whyville.net
Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life - kone...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Občanská výchova
155
Hry ve výuce
http://gamesforchange.org/
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 156
http://www.evropa2045.cz/
Evropa 2045
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 157
http://www.storyfactory.cz/
Vyprávění příběhůStory Factory
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 158
http://www.hrajozemi.cz
Envirnmentální výchovaHry ve výuce
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 159
http://www.ghetout.cz/
Finanční gramotnostHry ve výuce
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 160
Výuková hra současnosti
Atlantis Remixed Plague
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 161
Valiant Hearts - vzdělávací hra roku 2014
https://youtu.be/HEMv0ia6cSM
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 162
https://youtu.be/XjTJgvjCdOs
Online setkání:
ČESKOSLOVENSKO
38–89
Čes...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2015 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 163
https://www.glasslab...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 164
3D Gamelab Guild Site
3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výu...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Hry ve výuce
Myst 'Exile' in the classroom
165
Tim Rylands
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
WebQuest.cz
166
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Struktura WebQuestu
167
1. Popis (úvod)
2. Úkol
3. Postup
4. Zdroje infor...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2015 BoBr strana
Tradiční a Inovativní Webquesty
http://www.kn.pacbell.co...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Práce s primárními zdroji
Nancy Bosch -
Nieman Enhanced
Learning Center,
...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
• vyvolává zájem a chuť do práce
• podporuje kreativitu a umělecké cítění...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Project-Based Learning Continuum
171
Erin Thomas. Small Schools, 2003
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 172
Taxonomie internetových výukových projektů
podle Judi Harris
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Virtuální přítomnost ve třídě
Celest, 11
173
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Třídní Podcast
ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/
174
Podcast ZŠ S...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
eTwinning
ZŠ Omšení, ZŠ Sivice - http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/
1...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Video zprávy ZŠ Třemošnice
http://www.zs-tremosnice.cz/
176
Technologiemi...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Projekty Gymnázia Česká Lípa
http://top10favourites.blogspot.com/
Music h...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Es war einmal
Základní škola Lipník nad Bečvou
(CZ,AT,FR,GE,IT), 2010
178
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Make film and share IT with friends 2.0!
(SE,IR) 2008
eTwinningový projek...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
IT'S UP 2U
MŠ (AT, GR, FR, LV, PT)
http://itsup2u.wikispaces.com/
Animace...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Eratosthenes experiment
181
2009 International Year of Astronomy
(FR, ......
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Getting Closer Gymnázium Vysoké Mýto
http://www.gvmyto.cz/http://www.gett...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
50 easy things you can do to save the Earth
(SP,DE,BG) 2009hlavní cena v ...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Mezikontinentální spolupráce
http://flatclassroomproject.ning.com/
(Fried...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
A traveling raindrop (GR, CY)
Animace pomocí Aniboom
No frontiers! (SP, F...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Inspirativní výstupy úspěšných projektů II
Between the lines (GR, RO)
Qui...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Inspirativní výstupy úspěšných projektů III
Struktura textu - Wordle
Voki...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
ČT1 Události 21. 5. 2009
eTwinning jako nástroj změny
188
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 189
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
konektivita
Elektron...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Konstrukcionismus
190
Osobní tvořivost jako mezinárodní
hnutí transformuj...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
eLearning
vzdělávací proces, využívající informační a komunikační
techn...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 192
eLearning VŠEM
http://youtu.be/MUMfDwn9Gjo
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Learning Objects (LO)
Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lek...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Andersonův teorém interakční
ekvivalence eLearningu
194
Interakce je re...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Deweyova transakce - nejkomplexnější forma aktivity,
při níž jsou jedno...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 196
Výběr3. z nabídky
školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online ku...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Virtuální školy v USA
197
Porovnání tradičních a online škol ve výsledc...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Doporučení online učitelům podle Edutopia
198
Online Learning podle Edu...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Na počítače orientované americké charter schools jsou
novým typem škol,...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Blended learning představuje kombinaci vzdělávacích aktivit, které
vedo...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 201
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
konektivita
Elektr...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída
I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům, i...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída podle Dr. Lodge
Projekt FIZZ, North Carolina State Uni...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída podle Dr. Lodge
204
In Common - Music Video
http://you...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída podle Erica Marcose
Matematika nové generace
205
Round...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 206
System Signals
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mobilní
kon...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 207
Co je datafikace?Datafikace
Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukie...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Analýza výukových výsledků
System Signals
(Purdue University) Khanova š...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Zásady analýzy výukových výsledků
1. Nutno definovat ověřované a neověř...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Cíle analýzy výukových výsledků
1. Dovoluje získat přehled o tom, jak ž...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 211
Learning Registry
Steve Midgley - Learning registry
presentation, E...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 212
Steve Midgley - Learning Registry, Ed.gov - Office of Educational T...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 213
http://www.ed.gov/edblogs/technology/mydata/
Komu patří má data?
ht...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 214
Personalizace výukových postupů v digitálním světě
How inBloom's sh...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 215
Individualizace - Personalizace - Inkluze
1:1
BYOD
Role technologií...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 216
Nový pohled na schopnost technologií ověřovat výukové výsledky
Vývo...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 217
Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého
Odznaky (B...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 218
Open Education Matters
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
rok
Mob...
2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Otevřenost a sdílení výukových materiálů
219
Vzdělání pro elity není sc...
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET

448 views

Published on

Kompletní prezentace pro podobně tematicky zaměřené předměty Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty realizované v zimním semestru 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET

 1. 1. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 Vzdělávací technologie 21. století Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita Pedagogická fakulta 1 Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www. Spomocnik. net verze - 170102 http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik
 2. 2. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2 Tématické celky: 1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií 2. Výzkum edukačních technologií 3. Od školy 1.0 ke škole 2.0 4. Konektivismus 5. Technologie ve formálním vzdělávacím prostředí 6. Technologie v neformálním vzdělávacím prostředí 7. Technologie v informálním vzdělávacím prostředí 8. Vliv technologií na budoucnost školství Studijní materiály: Odkazy všude v prezentaci! + EduTechWiki – komplexní materiál vytvářený studenty University of Geneva New Learning – studijní materiály College of Education, University of Illinois
 3. 3. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 3 Vývoj mobilních technologií http://youtu.be/5bHVGev9UCU
 4. 4. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty IDC White Paper - sponsored by EMC Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera,250 – Peta, 260 – Exa, 270 – Zetta, 270 – Yotta 4 The Zettabyte Era - Cisco Visual Networking Index
 5. 5. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 5 http://pennystocks.la/internet-in-real-time/ The Internet in Real-Time
 6. 6. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 6 Zvětšující se počet připojených zařízení The Internet of Things - Cisco Visualisation
 7. 7. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 7 Dominantní mluvená kultura Dominantní psaná kultura Dominantní tištěná kultura Dominantní vizuální kultura 1950 2000400 př.n.l. Táborové ohně Knihy TV Internet Dominantní digitální kultura Rukopisy 1500 Zrychlující se vývoj šíření informací
 8. 8. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 8 Revoluce nebo disrupce? https://youtu.be/GEmuEWjHr5c
 9. 9. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Vývoj výukových metod Konstruktivní přístup • projektová výuka • tématický učební plán • požadováno splnění úkolu • učení pochopením souvislostí • předměty spojeny tématy • hodiny spojeny tématy • individuální nebo týmové úkoly • slovní hodnocení • učitel pomocníkem a průvodcem • zájem o věc nejvyšší ctností • škola otevřená nejen okolí • kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup • programovaná výuka • pevné osnovy a standardy • požadovány konkrétní znalosti • učení drilováním • předměty odděleny • hodiny odděleny • všichni dělají totéž • testování a známkování • učitel nejvyšší autoritou • kázeň nejvyšší ctností • škola uzavřená okolí • učitel je zdrojem informací 9
 10. 10. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2015 BoBr strana T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í http://youtu.be/AVUMjITsYvM 10 http://youtu.be/PG7wyTW74W0 Vývoj výukových metod
 11. 11. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Amused?, 2006 11 Vzdělávací koncepce posledních 100 let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Co? vytváření navyklých reakcí na spec.situace úspěšný přenos znalosti vytváření a aplikace mentálních modelů budování vzájemně se ovlivňující sítě Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti (překonává individuální přístup) Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Kdo? Thorndike, Skinner Gagné, Bruner Piaget, Vygotsky Siemens, Downes Tony Bates - Learning theories and online learning, 2014
 12. 12. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Snaha o reformu od 20.let 20.st Progressive Education in the 1940s (Dewey) 12
 13. 13. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů: 13 1. Pamatovat doslovně opakovat 2.Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3. Aplikovat řešit problém na základě porozumění 4. Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5. Vyhodnotit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení 6. Vytvořit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) Benjamin Bloom - Taxonomy of educational objectives, původní znění 1956, revize (Anderson, Kratwohl) 2001
 14. 14. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Gardnerova koncepce více-složkové inteligence: 14 1. jazyková 2. logicko- matematická 3. vizuální (prostorová) 4. pohybová 5. hudební 6. interpersonální (mezilidská) 7. intrapersonální 8. přirozená Howard Gardner (Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 Flemingův VARK model učících stylů 1. Vizuální 2. Auditivní 3. Čtení/psaní 4. Kinestetický/taktilní (a mnoho dalších) Kolb - Learning Styles
 15. 15. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera 15 SPENCER, John T. 4 Stages of Personalization (Music Metaphors Included). 2011. 1.Standardizace - cílem celá třída (hudba hrající v obchodě). 2.Diferenciace - různé úrovně a skupiny v rámci jedné třídy (rozhlas s možností volit stanice). 3.Přizpůsobení - individuální výukové aktivity automaticky vybírané z více možných na základě předchozích výsledků (individualizované online rádio Pandora). 4.Personalizace - žáci si sami nastavují vlastní výuku (jam session). Poměrně náročné!
 16. 16. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Piagetův konstruktivismus 1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. konkrétní operace (8 – 12) 5. formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání Jean Piaget - To Understand Is To Invent, 1972 16
 17. 17. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotskij: The problem of the cultural development of the child, 1929 17 Zóna nejbližšího vývoje (ZPD) - dolní hranice lze dosáhnout samostatně, horní s pomocí podnětného prostředí (scaffolding). Lev Semjonovič Vygotskij: Mind in society, 1978 Vygotsky Vs. Piaget
 18. 18. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2015 BoBr straa Komenského “škola hrou” Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1986 18 Škola bez kázně, mlýn bez vody. Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského I. Praha: SPN, 1958 Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby se naznačilo, že všechno se má zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a příjemně. A kdo kdy užívá při hře hněvu, žluči, pohlavků a karabáče? Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského IV. Praha: SPN, 1966
 19. 19. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Socratův odkaz dnešku Výuka přestává být závislá na obsahu ... Již dnes jsme schopni získat okamžitě odpověď téměř na libovolnou otázku ... Měli bychom vést žáky k tomu, aby nikdy zcela nevěřili tomu, co se dozvědí. Pedagogika otázek David White: Education should move us, University of Oxford, 2012 19 Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Sokratovská metoda Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma Podobenství o Thovtovi a Amonovi: Tvůj objev vyvolá zapomínání v myslích žáků, protože nebudou používat svou paměť. … Neposkytuje tvým následovníkům pravdu, ale pouze zdání pravdy. Budou se dozvídat mnoho věcí, ale nic se nenaučí. Budou dělat dojem vševědoucích, ale opravdu vědět nebudou nic. Budou nepříjemnými společníky předstírajícími moudrost bez skutečných znalostí. Plato, The Phaedrus
 20. 20. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 20 http://drunksandlampposts.files.wordpress.com/2012/06/philprettyv4.png Wikipedia, DBpedia, Gephi Vizualizace provázanosti filosofie
 21. 21. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Holistický přístup podle Palouše Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie 21 Starověk - Středověk - Novověk - Světověk Dochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818
 22. 22. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Marshall McLuhan Globální vesnice je světem, ve kterém je každý množstvím komunikačních sítí spojen s lidmi po celém světě tak, že může snadno komunikovat s každým stejně, jako by to byl jeho soused od vedle. Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 Médium je zpráva! 22
 23. 23. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Funkce mozku 23 Je efektivní multitasking mýtus? Vliv technologii na rozvoj lidského myšlení Soustředění se v éře internetu Jak Google ovlivňuje naši paměť Hry pomáhají dětem cvičit pozornost Portrét Sherry Turkle Dělá z nás Google hlupáky? Víceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání Restrukturalizace mozku vlivem technologií Tradiční koncentrace na paměť (krátkodobá, dlouhodobá) Flashcards Spaced repetition Betsy Sparrow, Columbia University Jsme díky internetu hloupější nebo chytřejší? Transaktivní paměť
 24. 24. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 24 Zapomínání podle Richardsona • Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě. • V mnoha případech nevíme víc, než naši žáci. • Učení není nezávislý samostatný proces. • Nestačí naučit žáky spolupracovat v rámci třídy. • Musíme se zbavit strachu jít s žáky do online prostředí. • Není třeba, že každý žák musí jít po stejné cestě a naučit se totéž. • Není pravda, že naši žáci nemají vědět, jak se my sami učíme. • Pokrok při realizaci vzdělávacích cílů není jen věcí škol. Je to problém celospolečenský. Zapomeňte! vzkazuje Dede Musíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstaty vzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stále použitelné, ale jejich postavení se zásadně mění. Nezapomínejme zapomínat Viktor Mayer-Schönberger - Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age Schopnost zapomínat Disconnect aneb jak se odpojit
 25. 25. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! 25 Největší lekce pro svět http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=cs
 26. 26. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum The Law of Accelerating Returns 26 Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn Jak Watson zvítězil v Jeopardy http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE 1996 IBM Deep Blue 2011 IBM Watson 2016 Google DeepMind
 27. 27. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) Efekt Červené královny 27 Above And Beyond, Partnership for 21st Century Skills
 28. 28. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Kompetence pro 21. století Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se Komunikace v cizích jazycích Sociální a občanské schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Smysl pro iniciativu a podnikavost Schopnost práce s digitálními technologiemi Kulturní povědomí a vyjádření DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) 28
 29. 29. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 29 tradičně: literární + dokumentová + numerická nově: informační (digitální + informatické myšlení) +čtenářská+jazyková+matematická+přírodovědná +sociální+… Jeff Utecht Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů je připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasně popsat. David Warlick Negramotným nebude v budoucnosti ten, kdo neumí číst. Bude to ten, kdo neví, jak se učit, odnaučovat a přeučovat. Alvin Toffler (1970). Future Shock. New York: Random House Výukové cíle: hard (tvrdé)/soft (měkké) , explicit (definované)/tacit (nedefinované), kognitivní/nekognitivní Funkční gramotnost Definice funkční gramotnosti): schopnost člověka aktivně participovat na světě informací https://youtu.be/i3Cv-laWRN4
 30. 30. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 30 Informační gramotnost digitální + informatické myšlení + … Projekt NIQES ČŠI, 2014
 31. 31. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 31 IG podle NIQES Informační gramotnost (IG) je schopnost: rozeznat• potřebu informací (problém); s• přihlédnutím k charakteru informací je najít, získat, posoudit a spravovat; zpracovat• informace, znázornit (modelovat) problém; pou• žívat vhodné pracovní postupy (algoritmy) při efektivním řešení problémů; tvořit• a spolupracovat; vhodn• ým způsobem informace i výsledky práce prezentovat a sdílet ve svém vzdělávacím prostředí; při• práci dodržovat etická pravidla, zásady bezpečnosti a právní normy. To vše s využitím potenciálu digitálních technologií za účelem dosažení osobních, sociálních, pracovních či kvalifikačních cílů. Podmínky, Proces, Výstupy Specifikace informační gramotnosti NIQES
 32. 32. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 32 BBC: What is computational thinking? Informatické myšlení Základní složky (Google): Rozklad• problému (na menší řešitelné části) Rozpoznávání• vzorů (podobností) Zobecňování• vzorů (abstrakce - rozeznání důležitého, zanedbání nepodstatného) Navrhování• algoritmů (řešení krok za krokem) Dan Lessner - Informatické myšlení (2): různá vymezení
 33. 33. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 33 ISTE: Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education Informatické myšlení ISTE: • Formulace problému tak, aby k řešení bylo možné s výhodou použít technologie. • Organizace dat do logické struktury. • Reprezentace dat v abstraktní formě prostřednictvím modelů a simulací. • Řešení realizované formou algoritmu (řada naplánovaných kroků). • Hledání, analyzování a implementace možných řešení s cílem dospět k co možná nejúčinnějšímu a nejefektivnějšímu výsledku. • Zevšeobecnění a přenesení způsobu řešení na širší škálu podobných problémů. Doplňkové schopnosti: • Vnímání souvislostí. • Vytrvalost při hledání řešení složitých problémů. • Tolerování nejednoznačností. • Schopnost pracovat na problémech s otevřeným koncem. • Schopnost komunikovat a spolupracovat s někým na dosažení společných cílů. Informatické myšlení jako výukový cíl Informatické myšlení jako výukový cíl
 34. 34. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Difusní model učitele ACOT: Rogersův difusionismus inovací Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 34 Difuze technologií ve škole 21. století
 35. 35. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 35 Nahodilé1. pokusy. Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vize. Žáci je mimo školu používají více a jinak. Pro integraci technologií neexistuje společná vůle. Staré2. cíle starými metodami. Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic, automatizace (stroj na učení), testování znalostí, chybí vcítění (př. 1 kamera snímá představení). Staré3. cíle novými metodami. Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnit výukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generací téměř beze změny. Nové4. cíle novými metodami. Restrukturalizace mozku dig. rezidentů a změna potřebných kompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu, organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různé postupy (GA podle Socola) a spolupracovat. Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005 Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
 36. 36. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Změna výukových postupů podle modelu SAMR 36 Dr. Ruben R. Puentedura SAMR in 120 Seconds Změna (disrupce) Modifikace Reforma Náhrada Transformace Vylepšení http://jennyluca.wikispaces.com/TPACK+and+SAMR Vychází z modelu RAT
 37. 37. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Heather Kanuka, 2008 Uživatelský• determinismus technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (telefon) Sociální• determinismus výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) Technologický• determinismus výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) 37 Vliv technologií podle Kanukové Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
 38. 38. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastruktura Škola21: difuzní model pro integraci ICT The e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA 38 Profil Škola21
 39. 39. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumVZ_TECH_21 2. Výzkum 39 Finský model: Phenomenon Education Finové opět reformují školství – ruší předměty a intenzivně zavádějí digitální technologie Dlouhodobé zpracovávání nových informací ve vhodných výukových situacích vede k hlubšímu poznávání. Učení se pouze čtením učebnice či zapamatováním pouček (teorie) bez kontextu většinou k pochopení souvislostí (jevu) nevede. Jevově orientovaný přístup výrazně zvyšuje autenticitu vzdělávání. Difuze technologií ve škole 21. století Finland Education Does Away With 'Subjects'
 40. 40. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 40 Vzdělávací technologie na začátku roku 2015 2 roky od Memoranda Informační gramotnost pro žáky Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 41. 41. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum ICT standardy ISTE 2016 pro žáky 41 Vzdělání pro příští generaci v Británii
 42. 42. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost 2. Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku 3. Ve své práci běžně využívají technologie 4. Budují a podporují zodpovědnost a občanství 5. Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu ICT standardy ISTE pro učitele 42 Nové technologické standardy ISTE pro učitele
 43. 43. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky1. Zná a2. je schopen podle potřeby používat různé typy technologií Plánuje, vytváří a aplikuje strategie podporující aktivní účast žáků,3. interaktivní učení a spolupráci Posiluje úspěch žáků jasným očekáváním, okamžitou odezvou4. a pravidelnou zpětnou vazbou vede žáky k5. dodržování autorských práv, etických pravidel a k bezpečnému chování Je vnímavý k6. rozdílným vzdělávacím potřebám žáků Dokáže vytvářet a7. implementovat takové nástroje online hodnocení žáků, které disponují dostatečnou validitou i reliabilitou Aplikuje výukovou činnost tak, aby byla v8. souladu s platnými kurikulárními dokumenty (standardy) Má přístup a9. schopnosti umožňující mu využívat všechna dostupná data Profesionálně a efektivně interaguje s10. kolegy, rodiči i jinými členy komunity 43 iNACOL standardy online učitele iNACOL standardy online učitele
 44. 44. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 44 Netolerujme počítačově negramotné učitele! Integrace technologií podle modelu TPCK TPACK in 2 Minutes
 45. 45. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 45 Colorado Council on 21st Century Learning Message from the Future: ChangeEducationNow! http://youtu.be/-iXkLTB3yEA
 46. 46. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 46 1. Znát dopad učení na žáky. 2. Být nositelem změny. Úspěch či neúspěch žáků závisí na tom, co dělá učitel. 3. Zabývat se více tím, jak se učit, než jak vzdělávat druhé. 4. Nastavit soustavné hodnocení jako pozitivní zpětnou vazbu. 5. Učit pomocí dialogu, ne monologu. 6. Nikdy nerezignovat na poslání dané náročnou a uspokojující prací učitele. 7. Vytvářet pozitivní vztahy ve třídě i ve sborovně. 8. Předávat každému smysl poznávání. Visible Learning Super meta- analýza Hippokratova přísaha pro vzdělávací technology https://youtu.be/rzwJXUieD0U Zjevné učení podle profesora Hattie
 47. 47. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 47 Students, Computers and Learning OECD, (2015) Students, Computers and Learning: Making the Connection Figure 6.5, p. 153
 48. 48. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum ICILS 2013 48 Výzkum počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 Podíl učitelů (v %), kteří souhlasili, že využívání ICT při výuce: Méně než 15 % žáků získalo potřebné kompetence ve škole 99 % žáků má doma počítač
 49. 49. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 49 Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bez přímé podpory, která nesmí být jen technická, ale též didaktická. Jedině tak se bude zvyšovat počet digitálně sebejistých učitelů a digitálně vstřícných škol. Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, European Commision, 2013 Digitálně sebejistý učitel - důvěra v technologie + podmínky Digitálně vstřícná škola - kvalitní politika + silná podpora strana 96 ICT ve vzdělávání 2013
 50. 50. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 50 Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005 http://youtu.be/tNKrX1QxN6U Don Tapscott - Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Hippelova technologická inovace
 51. 51. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. 51 Problémy standardizace podle Socola Místo tradičních postupů, jež se osvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence-Based Practice", 2012
 52. 52. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 52 Connected Educator Month Connectededucators.org,ED.gov http://youtu.be/Q29S-loqy8w Virtually Connecting
 53. 53. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 53 New Media Consorcium & CoSN Budoucnost podle Horizon Reportu2016
 54. 54. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 54 NABAZTAG, 2008 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika New Media Consorcium & CoSN
 55. 55. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 55 200 years that changed the world (with Hans Rosling) Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika New Media Consorcium & CoSN
 56. 56. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 56 Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika New Media Consorcium & CoSN
 57. 57. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 57 Microsoft Kinect Motion Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika New Media Consorcium & CoSN
 58. 58. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum New Media Consorcium & CoSN 58 Streetmuseum Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika GhostHands Google Expeditions
 59. 59. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 59 http://youtu.be/aXV-yaFmQNk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 60. 60. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 60 Trojrozměrný tisk pro každého 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 61. 61. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 61 Google unveils Google Glass Explorer Edition 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 62. 62. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 62 Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 63. 63. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 63 DigiBarn TV: Apple's Knowledge Navigator concept video (1987) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 64. 64. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 64 Rana el Kaliouby, TEDWomen, 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 65. 65. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 65 POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 66. 66. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 66 Why BYOD? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 67. 67. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 BYOD 67 Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol Noste si vlastní přístroje! • Změna přístupu k využití mobilních zařízení - učitelé i žáci musí pochopit, že se jedná o nástroje vzdělávací. • Každá aktivita musí být spojena s konkrétním výukovým cílem. • Přehled o tom, jak jsou jednotliví žáci vybaveni. • Propojení s existujícím vybavením školy. • Nutnost mít dostatečnou infrastrukturu zabezpečenou proti zneužití (wifi). • Nutná podpora učitelů. • Způsob používání osobních zařízení ve škole musí upravovat školní řád. • Využití osobních zařízení k výukovým účelům i mimo vyučování.
 68. 68. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 1 : 1 OLPC XO 68 Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky Stane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem? Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007 http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPG Debata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích
 69. 69. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Výběr nástrojů pro výukové využití technologií Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie drilovací cvičení databáze znalostní testy archivy lekcí v ý u k o v é p r o g r a m y v z d ě l á v a c í o b j e k t y W e b Q u e s t editace simulace myšlenkové mapy diskusní fóra, chat video-konference e-Journal, blog, podcast e-portfolio služby pro práci skupin (Twinspace) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning, LMS, VLE) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y Internet 2. generace - Cloud Computing v ý u k o v é p o r t á l y M U V E L e a r n i n g A n a l y t i c s M O O C 69 sémantický web (web 3.0), AI (web 4.0), průmysl 4.0 PLE OER
 70. 70. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 „nová generace internetových služeb, která klade důraz na přímou spolupráci a sdílení obsahu mezi uživateli“ Wikipedia „poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv“ Wikipedia Internet 2. generace 70 Cloud Computing
 71. 71. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Data hrají roli druhého procesoru2. Stoupající význam dat pro úspěšnost aplikace – jedinečná a neopakovatelná data způsobují velkou výhodu proti jiným. Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotu3. Úspěšné aplikace se orientují na poskytování maximálně výhodných služeb uživatelům s cílem získat co největší objem jedinečných dat. Zároveň se snaží co nejvíce zapojovat uživatele do nepřetržitého vývoje. Všudypřítomný síťový efekt4. Aplikace by měla nejen co nejméně bránit uživatelům vkládat data, ale měla by též zajistit, aby se tato data díky propojení přirozeným způsobem vzájemně posilovala. Charakteristické znaky Webu 2.0 1. Dlouhý chvost (The Long Tail) Statistické rozložení charakteristické velkým množstvím málo častých případů, jejichž celkový objem představuje velkou část celku (např. Wikipedia, Amazon, …). 71
 72. 72. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 6. Jen některá práva jsou chráněna Ochrana intelektuálního vlastnictví brání využitelnosti dat i experimentům. Aby bylo možno využívat výhod kolektivního přístupu, je třeba co nejvíce eliminovat omezující faktory (např. formou licenční smlouvy s uživateli). 7. Nekončící Beta verze Nové funkce aplikace se vyvíjejí průběžně a nepřetržitě s přispěním uživatelů. Osvědčené zůstávají, nevyužívané se po čase ruší. 8. Nesoutěžit ale spolupracovat Aplikace Webu 2.0 jsou vyvíjeny jako síť spolupracujících na data orientovaných služeb dovolujících publikování obsahu. Za účelem co největšího usnadnění programování dochází často k využívání cizích funkcí (OS). 9. Funkce není omezena jedním zařízením PC již není jediným zařízením, na němž je možno internetové aplikace provozovat. Proto je třeba je navrhovat tak, aby integrovaly služby pro různá stacionární i mobilní zařízení. Tim O'Reilly - What Is Web 2.0, 2005 72 Charakteristické znaky Webu 2.0
 73. 73. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Creative Commons http://creativecommons.org/ 73
 74. 74. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 43Things (síťový efekt) 74 http://43things.com
 75. 75. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Mraky tagů na webu 2.0 75 Markus Angermeier – The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005
 76. 76. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 DELICIOUS (Folksonomy) 76 http://delicious.com/
 77. 77. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Wikipedia 77
 78. 78. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Flickr 78
 79. 79. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Frappr 79 Mashup - Google Maps ve výuce ZeeMaps
 80. 80. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Skype 80
 81. 81. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 YouTube 81
 82. 82. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Blog 82 http:// www. spomocnik. net/
 83. 83. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Jak blogovat? 83 • Nevzdávej se předčasně! (role podpůrné skupiny) • Neopakuj, co již řekli jiní! (být osobní není na závadu) • Publikuj pravidelně! (předem stanovený interval) • Věnuj pozornost názvu! (rozhodující pro vyvolání zájmu) • Buď užitečný! (zajímavé téma, řešení problému apod.) • Měj záměr! (jasný výukový cíl) • Nemusíš znát vše! (umožni jiným, aby tvé informace doplnili) Darren Rowse - Warning: Do You Recognize These 21 Blogging Mistakes? , ProBlogger, 2009 Nejčastější chyby výukového využití blogu Mitchellův QuadBlog Digitalk - Why should schools blog? Heathfield Primary, Bolton #comments4kids Tablety do škol - Blogujeme s žáky pro žáky
 84. 84. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Osobní blog Laura, 11 - 25 DAYS, 2008 84 Martha, 9 - NeverSeconds, 2012 Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost
 85. 85. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Podcast Jde o zvukové nebo video záznamy, které autor podcastu umísťuje na Internet, na které odkazuje na webových stránkách, ale především v uzpůsobeném RSS feedu. Ten pak specializovaný program průběžně monitoruje a nové soubory sám stahuje a nahrává do uživatelova osobního přehrávače. Wikipedia záznam zvuku do MP3 iTunes iPod RSS 85 Podcast ZŠ Staňkov
 86. 86. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Facebook 86 Pozor na internetové informační bubliny! V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku? Facebook Guide for Educators
 87. 87. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Uživatelé Facebooku http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make- visually-stunning-map-2010-12 87 http://bylimedesign.com/blog/?p=43
 88. 88. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Twitter 88
 89. 89. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Google+ 89
 90. 90. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 LinkedIn 90 LinkedIn – sociální síť postavená na kompetencích
 91. 91. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 DIIGO (ukládání a sdílení informací) 91 http://www.diigo.com/
 92. 92. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EVERNOTE (multiplatformní sdílení) 92 http://evernote.com/
 93. 93. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 PREZI (jiný typ prezentací) 93 http://prezi.com/
 94. 94. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 VOICETHREAD (multimediální konverzace) 94 https://voicethread.com/
 95. 95. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Tackk (tvorba s diskuzí) 95 https://tackk.com/
 96. 96. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Zpětná vazba 96 http://www.socrative.com http://www.socrative.com/materials/SocrativeUserGuide.pdf Socrative ClassFlow Promethean Announce ClassFlow : a Cloud-Based Teaching Platform https://classflow.com/ Formativní hodnocení Od Webu 2.0 k multiplatformním aplikacím Kahoot! https://getkahoot.com/
 97. 97. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EDMODO (online podpora výuky) 97 https://edmodo.com/
 98. 98. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 98 • AudioBoo • Myna • Blogger • Picasa • Boolify • Prezi • Bubbl.us • Screencast-o-matic • Corkboard.me • Sketchup • Diigo • Skype • Dropbox • TeamUp • Edmodo • ThingLink • Facebook • Twitter • Glogster • VoiceThread • Google Docs • WikiSpaces • Google Sites • WordPress • MindMeister • YouTube Doporučované free a open source aplikace Zdeněk Heteš - Softwarové nástroje iTEC
 99. 99. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 • Sdílení souborů Dropbox, Google drive, Microsoft Onedrive • Tvorba a sdílení dokumentů Google docs, Microsoft Office 365, Evernote • Obrázky Flickr, Picasa, Rajče • Video Youtube, Vimeo • Zvuk, Podcast SoundCloud, Podfeed, PodOmatic • Prezentace PowerPoint online, Slideshare, Prezi • Myšlenkové mapy Coogle, Bubbl.us, Freemind, Xmind • Wiki WikiSpaces, PBWorks, Cloudworks • Video konference Skype, Google Hangouts, VSee • Sdílení odkazů Delicious, Digg • Sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn • Virtuální světy Second Life, Kitely, Minecraft • Výukové hry Civilization, Gazillionaire, WolfQuest, Betwixt Folly, Fate 99 Cloudové aplikace
 100. 100. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Rvp.czZdroje informací 100
 101. 101. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Spomocnik.rvp.czZdroje informací 101
 102. 102. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 CeskaSkola.czZdroje informací 102
 103. 103. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Pedagogicke.infoZdroje informací 103
 104. 104. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EUN.orgZdroje informací 104
 105. 105. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Zdroje informací EDUin.cz 105
 106. 106. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Zdroje informací NAEP.cz 106
 107. 107. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Kdo byli uživatelé Webu 1.0 107
 108. 108. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Tvůrci jakéhokoli obsahu 57% Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.) děvčata 35%, chlapci 31% 33% Osobní Webová stránka 22% Vlastní noviny nebo blog 19% Transformace převzatého obsahu 19% Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet & American Life Project, November 2005 Využití internetu teenagery (12-17 let) v USA 108
 109. 109. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 109 Learning in the 21st Century: Mobile Devices + Social Media = Personalized Learning, Project Tomorrow and Blackboard K-12, 2012 Children and parents: Media use and attitudes report 2015 Do roku 2020 bude 90% dětí starších 6 let používat mobilní telefon Vliv technologií na děti prudce roste
 110. 110. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 http://www.detimilenia.cz/download/Deti_milenia_CR.pdf 110 Výzkum Telefonica 2013
 111. 111. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Generační Vývoj 111 Rizika spojená s technologiemi podle Rosena generace rok narození Baby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964 Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979 Net Generation (síťová generace nebo Y) 80. léta 20 st. iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st. Generation C (creative, communicative, collaborative, connected) Generation Z, App Generation (Gardner) od 2000 https://youtu.be/0r23dJyDmgg
 112. 112. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Mezi-generační rozdíly Síťová generace • priorita rychločasových aktivit • prověřování informací (???) • odkazování zdrojů • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání (multimédia) • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako samozřejmost Starší generace • rovnováha r. a p. aktivit • hledání informací • dělání poznámek • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie cizí Tapscott, 1998, 2008 Eriksen, 2001 Oblinger , 2005 112 Přichází nová iGenerace
 113. 113. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 113 https://youtu.be/gxxAlnZtJC8 Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Hlavní rysy příslušníků síťové generace: 1. Potřebují svobodu volby. 2. Rádi si přizpůsobují a upravují pracovní prostředí. 3. Vše si prohlížejí. 4. Vyžadují poctivost a otevřenost. 5. Práce i učení je pro ně zábavou. 6. Nebrání se spolupráci. 7. Předpokládají, že se vše odehrává velmi rychle. 8. Žijí v prostředí soustavné inovace. Síťová generace podle Tapscotta
 114. 114. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Nesbitt http://youtu.be/_A-ZVCjfWf8 A Vision of Students Today Robin Hood http://youtu.be/ZokqjjIy77Y YouTube Remix Culture Wesch http://youtu.be/dGCJ46vyR9o 114 Digitální etnograf Michael Wesch
 115. 115. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 http://youtu.be/Xwn1QJyUPxA Steven Kelly The Old Future of Ed Reform Žáci se mění! Dan Brown An Open Letter to Educators http://youtu.be/-P2PGGeTOA4 115
 116. 116. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 116 Dale Stephens - UnCollege.org http://www.amazon.com/Hacking-Your- Education-Lectures- Thousands/dp/0399159967 The UnCollege Manifesto http://www.uncollege.org/manifesto/
 117. 117. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 Digitální imigranti mezi domorodci 117 Last Pre-internet Generation Jste rezident nebo návštěvník?
 118. 118. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 118 V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001 Marc Prensky https://youtu.be/mCBzt boW348 Don't bother me Mom, I'm learning! Technologie jako příčina vývojové nespojitosti
 119. 119. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech integration and 21st Century skills for students. http://youtu.be/B4g5M06YyVw A Vision of 21st Century Teachers 119
 120. 120. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 120 http://youtu.be/IBxdcJMNI1k Ať se naši učitelé vzdělávají!
 121. 121. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Amused?, 2006 Tony Bates - Learning theories and online learning, 2014 121 Vzdělávací koncepce posledních 100 let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Co? vytváření navyklých reakcí na spec.situace úspěšný přenos znalosti vytváření a aplikace mentálních modelů budování vzájemně se ovlivňující sítě Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti (překonává individuální přístup) Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Kdo? Thorndike, Skinner Gagné, Bruner Piaget, Vygotsky Siemens, Downes Ideje "svobody" a "důstojnosti" nejsou pro moderní společnost vhodné. Člověk nemá úplnou svobodu při rozhodování, protože to, co v určité situaci udělá téměř úplně závisí na tom, co prožil v minulosti. Musíme se systematicky učit řídit chování lidí, abychom vychovali jedince se správným myšlením. Burrhus Frederic Skinner (psycholog): Beyond Freedom and Dignity, 1971 K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert : The Children's Machine, 1993 https://flic.kr/p/4L4zvH
 122. 122. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost považována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem. Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networks make whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf Některé znalosti máme uloženy u svých přátel! 122 Konektivismus
 123. 123. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Vzdělávací prostředí 1:1 http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/ 123
 124. 124. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus • Autonomie (vlastní rozhodování) • Různorodost (technologií, inf. zdrojů, kultur, opakem homofilie) • Otevřenost (sdílení přístupu k informačním zdrojům, znalostí) • Interaktivita (nutná podmínka existence poznávání) • Budování sítě (komunity) • Hlavní kompetencí schopnost poznávat (rozeznat souvislosti) Principy konektivismu: George Siemens, Stephen Downes Osobní vzdělávací prostředí 124 Teorie Stella Bastone - Connections: Deconstruction & Connectivism Konektivismus - teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí Je konektivismus didaktickou teorií?
 125. 125. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz 125 Osobní vzdělávací prostředí učitele
 126. 126. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 126 George Siemens Vision For An Educated Society George Siemens
 127. 127. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Jestliže něco může být s minimálními náklady množeno, nemá to pro vzdělávání žádnou skutečnou hodnotu. 127 Encarta price curve of death Cenu má to, co nelze předat bez vynaložení dalších nákladů – osobní zpětná vazba, cíleně orientované řízení při poznávání komplexního tématu, motivování k poznávání, záměrné otázky vedoucí k hlubšímu pochopení problému apod. George Siemens - Duplication theory of educational value, 2011
 128. 128. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 128 Stephen Downes Welcome to the Change MOOC
 129. 129. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus • Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat) • Drž se v proudu! (nevnucovat svůj zájem, snažit se přispět) • Dávej přednost online kontaktu! (online kontakt šetří čas) • Sdílej! (pomocí jinému pomáháme sami sobě) • Používej zkušenosti druhých! (na internetu je všechno) • Zapoj se! (vzdálenost vede ke kooperaci, ne ke kolaboraci) • Buď sám sebou! (online existence patří k životu, neboj se s rozmyslem publikovat osobní informace) Stephen Downes - Seven Habits of Highly Connected People , eLearn Magazine, 2008 129 Sedm ctností účastníka sítě podle Downese Sedm ctností plně zapojeného účastníka sítě
 130. 130. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Kolaborace je aktivita, při níž je práce rozdělena mezi účastníky, přičemž každý z nich je zodpovědný pouze za svou část řešení úkolu. Kooperace je koordinované úsilí účastníků s cílem vyřešit úkol společně. 130 Kolaborace Kooperace Autonomie účastník závislý na zájmech skupiny, společný cíl autonomie nenarušena, účastník se nevzdává vlastních hodnot a zásad Různorodost neprojevuje se, výsledek vnímán jako jeden celek nemá jednotný rámec, každý člen individualitou, různé názory Otevřenost existence skupinové identity, oddělení členů od nečlenů hranice mezi účastníky a zbytkem světa nezřetelná Interaktivita spojení účastníků řízeno hiearchií funkcí rovnoprávné postavení, spojení každého s každým Kolaborace nebo kooperace? Charakteristiky spolupráce podle Downese
 131. 131. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus • Hebbianova - společné zájmy (homofilie) • Náhodná - spojeni okolnostmi (např. sousedé) • Zpětnovazební - vyvolaná reakce (např. polemika) • Boltzmannova - vytváří přirozenou stabilitu (spojenectví, protiklady se přitahují) Typy konektivistických asociací podle Downese 131 Je konektivismus didaktickou teorií? http://photos1.blogger.com/blogger/7732/3775/160 0/nonlineartimeline.jpg
 132. 132. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Oddenkové učení podle Cormiera 132 Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy máme pevně daný střed, centrum, ke kterému se vše ostatní (větve, kořeny) upíná. Naproti tomu „oddenkovité“, rhizomatické myšlení tento střed postrádá. Jeho absence však není chápána negativně, ale naopak jako osvobození a uvolnění. Deleuze G. - Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann & synové 2011 Je-li daný bit informace poznán komunitou jako užitečný, může být uznán jako znalost. Společenství tak má moc vytvářet v daném kontextu nové znalosti, uzly spojené se zbytkem sítě. David Cormier - Rhizomatic Education: Community as Curriculum. 2008 Karel Zavřel- Jak roste oddenek? http://youtu.be/j4LrB-jFEgM Is Books Making Us Stupid? Největší konektivista dneška David Cormier
 133. 133. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ Vzdělávání jako živoucí organizmus 133 Jak roste oddenek? Self Organizing Learning Spaces
 134. 134. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus Hodnocení online kolaborace Rovnováha 134 Projekt ATC21S Online spolupráce jako kompetence pro 21. století PISA 2015 Smějící se klauni Akvárium
 135. 135. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 2015 BoBr strana Meritokracie - každý je hodnocen úměrně svým zásluhám (víc vydělají tvůrci) Topokracie - odměna a moc závislá na postavení v síti (víc vydělají prostředníci) 135 Rozložení zisku mezi tvůrce (Rockstars) a prostředníky (Middlemen) pro ideální případ náhodně generované sítě při stejném poměrném podílu u všech prostředníků. Rozložení získané hodnoty (payoff) pro různé úrovně konektivity (k) u sítě s 250 členy (N) s různou úrovní skutečného přínosu pro ostatní (T). J. Borondo, F. Borondo, C. Rodriguez-Sickert & C. A. Hidalgo (MIT) - To Each According to its Degree: The Meritocracy and Topocracy of Embedded Markets, 2014 k=N1/2 Meritokracie a topokracie v propojeném světě
 136. 136. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 136 Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005 http://youtu.be/lp4znWHvsjU Thomas L. Friedman
 137. 137. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí • individuální • otevřená • chaotický působící • decentralizovaná • dynamická • improvizovaná • osobní řízení (PLE) • osobní prostředí (PLE) • rovnost (teoretická) • spojení zájmových skupin: projekt, internet, blog institucionální• uzavřená• plánovaná• statická• stabilní• řízená• definovaná• ohraničená• strukturovaná• přenos• všem naráz: přednáška, TV, noviny Škola 1.0 vs. škola 2.0 137
 138. 138. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Skutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů na mediální tvorbě, jež pochází ze Silicon Valley, je kultura digitálního narcisismu, v níž se všichni odkazujeme hlavně sami na sebe. Andrew Keen - The Dark Side of the “Citizen Media” Revolution 138 Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřní struktura myšlení lidí nahrazována novým druhem osobnosti vyvinutým pod tlakem přemíry informací poskytovaných všudypřítomnými technologiemi. Richard Foreman - The Pancake People Tradicionalistický přístup Dělá z nás Google hlupáky? Encyclopaedia Britannica a škola 2.0 doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnost Katharine Birbalsingh, London 2011 Petr Kukal – od Stolzové k @MinKultury
 139. 139. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 139 Daniel Willingham Proč nemají žáci rádi školu? 1.Člověk je přirozeně zvědavý, ale nikoli přirozeně přemýšlivý. 2.Schopnosti nelze vyvinout bez předchozích faktických znalostí. 3.Paměť je pozůstatkem myšlení. 4.Nové poznání přichází vždy jen ve spojení s tím, co již známe. 5.Dovednosti vyžadují cvičení. 6.Schopnost poznávat, stejně jako každou komplexní duševní činnost, je nutno zdokonalovat tréninkem. 7.Děti jsou si při učení daleko víc podobné, než se liší. 8.Inteligenci je soustavnou a tvrdou prací možné zvyšovat. 9.Chápání je zásadně odlišné v počátečních a pokročilých stádiích přípravy. Daniel Willingham (U.of Virginia) - What Can Cognitive Psychology Do For Teachers? , Encyclopaedia Britannica Blog, 2009
 140. 140. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Model 70:20:10 140 Neformální vzdělávání nabývá na významu Clark Quinn - 70:20:10 and the Learning Curve Nick Shackleton-Jones, 2016
 141. 141. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 141 Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010 Vzdělávací prostředí 21. století
 142. 142. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Formální a neformální učení Nick Shackleton-Jones - Informal learning and the future, Online & Informal Learning, BBC 142
 143. 143. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 143 Taxonomie vzdělávacích cílů Jaroslav Vávra - Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Kognitivní (2001) Afektivní Psychomotorické Tvořit Integrace hodnot v charakteru Vytváření nových dovedností Hodnotit Integrování hodnot (organizace) Přizpůsobování Analyzovat Oceňování hodnoty Automatizace složité dovednosti Aplikovat Reagování Automatizace jednoduché dovednosti Porozumět/chápat Přijímání (vnímavost) Řízené odezvy Zapamatovat - Zaměřenost - - Vnímání Bloom – 1956, Anderson & Krathwohl - 2001 Krathwohl, Bloom, Masia - 1964 Simpson - 1972, Fontana - 2003
 144. 144. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 144 Nonakův model SECI 1. Socializace – sdílení a vytváření tichého poznání prostřednictvím přímé zkušenosti (pozorování, sdílení zážitků, interakce s prostředím). 2. Externalizace – transformace tichého poznání na explicitní prostřednictvím dialogu s reflexí (symbolický jazyk, koncept, příklad, prototyp, vyprávění příběhů apod.). 3. Kombinace – získávání nových informací, jejich systemizace a integrace do explicitních poznatků (modifikace konceptů, nalézání souvislostí). 4. Internalizace – obohacování tichého poznání prostřednictvím vlastní aktivity, experimentů, simulací a sdílení výsledků (podmínkou je motivace). NONAKA, Ikujiro. et al. SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. 2000 Explicitní vs tiché poznání Tiché poznání v online světě 4P Profesora Paperta Skryté kurikulum
 145. 145. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 145 Spiral curriculum 1. Téma se učí opakovaně 2. Úroveň pochopení se zvyšuje 3. Nové poznání je propojeno s předchozím (kompatibilní s Bloomem) Jerome S. Bruner - The Process of Education. 1960 Jerome Bruner Od kognitivismu ke konstruktivismu Scaffolding(opora, lešení) Pomoc (redukce volnosti) při řešení úkolu (kompatibilní s Vygotského ZPD) Jerome S. Bruner - Toward a Theory of Instruction. 1966
 146. 146. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Charakteristiky využití technologií Konstruktivní přístup • činnost řídí sám student • zájem o věc vyšší • znalosti získávány nepřímo prostřednictvím výukových aktivit • počítač využíván jako nástroj pro získávání informací, vlastní tvůrčí uplatnění či komunikaci • často práce týmová • omyly nejsou na závadu • nejčastější formou projektová výuka • role učitele nezastupitelná • virtuální prostředí, simulace Instruktivní přístup •práci řídí použitý program •minimální motivace •výukové programy učící konkrétní znalosti (např. drilováním) •testování znalostí •zaznamenávání a vyhodnocování výsledků •samostatná práce u počítače •chyby okamžitě opravovány zpětnou vazbou •učitel je do určité míry nahrazován •řízené distanční studium Oba přístupy nacházejí uplatnění !!! 146
 147. 147. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Školní vzdělávací prostředí 147
 148. 148. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 148 SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 149. 149. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry s výukovým potenciálem Vážné hry (serious) • edutainment • předávání znalostí • simulace • řešení problému • nácvik postupu • vyjádření uměleckého nápadu http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game 149 Zábava (komerce) • akční (střílečka) • adventura (dobrodružství) • hraní rolí (MUD) • simulace (podnik, vozidlo, život) • strategie (taktika) http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genres Gamification herní prvky mimo zábavu (včetně vzdělávání)
 150. 150. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry ve výuce 150 Rizika: • obtížnost hraní, složitost pravidel • časová náročnost • ztráta postavení ve třídě • nechopnost spojit cíle hraní s výukou • zlehčování - hraní není učení! Pozitiva: • vhodné řazení problémů • udržení zájmu (úkol je zvládnutelnou výzvou) • opakování vedoucí k automatizaci (v rámci úrovně) • informace "na požádání" a "právě včas" • akvárium (vlastní ekosystém, systémové uvažování) • pískoviště (bezpečný hrací prostor) James Paul Gee
 151. 151. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí evaluační portál 151 Jakouhru.cz
 152. 152. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Civilization 152 Hry ve výuce
 153. 153. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 153 Minecraft Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? Minecraft for Educational purposes
 154. 154. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Whyville.net Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life - konec 2011), vnější motivace 154 Hry ve výuce
 155. 155. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Občanská výchova 155 Hry ve výuce http://gamesforchange.org/
 156. 156. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 156 http://www.evropa2045.cz/ Evropa 2045
 157. 157. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 157 http://www.storyfactory.cz/ Vyprávění příběhůStory Factory
 158. 158. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 158 http://www.hrajozemi.cz Envirnmentální výchovaHry ve výuce
 159. 159. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 159 http://www.ghetout.cz/ Finanční gramotnostHry ve výuce
 160. 160. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 160 Výuková hra současnosti Atlantis Remixed Plague
 161. 161. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 161 Valiant Hearts - vzdělávací hra roku 2014 https://youtu.be/HEMv0ia6cSM
 162. 162. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 162 https://youtu.be/XjTJgvjCdOs Online setkání: ČESKOSLOVENSKO 38–89 Československo 38-89
 163. 163. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2015 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 163 https://www.glasslabgames.org/ Analýza výsledků ve hrách Herní výukový systém GlassLab
 164. 164. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 164 3D Gamelab Guild Site 3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výuce použitelných online her Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? (WOW) Minecraft – hra která dává smysl GameLab - hra nebo LMS?
 165. 165. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry ve výuce Myst 'Exile' in the classroom 165 Tim Rylands
 166. 166. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí WebQuest.cz 166
 167. 167. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Struktura WebQuestu 167 1. Popis (úvod) 2. Úkol 3. Postup 4. Zdroje informací 5. Hodnocení 6. Závěr 7. Metodické pokyny Metodická pomoc Webquest.cz
 168. 168. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2015 BoBr strana Tradiční a Inovativní Webquesty http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ Action Plan http://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather/ 168
 169. 169. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Práce s primárními zdroji Nancy Bosch - Nieman Enhanced Learning Center, Kansas - A Really Different Place, Titanic in the Classroom 169 Paměť národa jako rozšířená realita Timeglider (nebo Dipity) Paměť národa spot dějiny
 170. 170. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí • vyvolává zájem a chuť do práce • podporuje kreativitu a umělecké cítění • posiluje literární a počítačovou gramotnost • rozšiřuje slovní zásobu • umožňuje uplatnit různé druhy nadání • povzbuzuje k řešení problémů • usnadňuje akceptování rozdílností • rozvíjí představivost • pěstuje týmového ducha • zvyšuje sebevědomí Tvorba digitálních příběhů 170 Technologická podpora digitálního vyprávění příběhů The future of Higher Ed
 171. 171. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Project-Based Learning Continuum 171 Erin Thomas. Small Schools, 2003
 172. 172. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 172 Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris
 173. 173. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Virtuální přítomnost ve třídě Celest, 11 173
 174. 174. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Třídní Podcast ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/ 174 Podcast ZŠ Staňkov
 175. 175. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí eTwinning ZŠ Omšení, ZŠ Sivice - http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ 175 (CZ, SK) eTwinning jako běžná součást výuky Eminent a eLearning Awards 2009 Eminent a eLearning Awards 2010 Konference Eminent a eLearning Awards 07 eTwinning jako nástroj změny Nový projekt eTwinning – významná příležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery, (2004) http://www.etwinning.net/ http://www.etwinning.cz/
 176. 176. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Video zprávy ZŠ Třemošnice http://www.zs-tremosnice.cz/ 176 Technologiemi formovaná vize ZŠ Třemošnice
 177. 177. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Projekty Gymnázia Česká Lípa http://top10favourites.blogspot.com/ Music helps us live 177
 178. 178. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Es war einmal Základní škola Lipník nad Bečvou (CZ,AT,FR,GE,IT), 2010 178
 179. 179. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Make film and share IT with friends 2.0! (SE,IR) 2008 eTwinningový projekt 179
 180. 180. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí IT'S UP 2U MŠ (AT, GR, FR, LV, PT) http://itsup2u.wikispaces.com/ Animace na téma ochrany životního prostředí využívající program Stop Motion http://youtu.be/0T62SaiOTaA 180
 181. 181. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Eratosthenes experiment 181 2009 International Year of Astronomy (FR, ...) http://www.youtube.com/watch?v=r4Cx8BxV2Hk http://iya09.eratosthenes.free.fr/
 182. 182. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Getting Closer Gymnázium Vysoké Mýto http://www.gvmyto.cz/http://www.getting-closer.webnode.cz/ Web školy, blog, Twinspace, dokonalá prezentace s výsledky (reflexemi)! Národní cena 2010 182
 183. 183. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 50 easy things you can do to save the Earth (SP,DE,BG) 2009hlavní cena v mezinárodní soutěži http://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/ http://et50et.ning.com/ 183
 184. 184. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Mezikontinentální spolupráce http://flatclassroomproject.ning.com/ (Friedman – Flat World) http://www.iearn.org 184
 185. 185. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí A traveling raindrop (GR, CY) Animace pomocí Aniboom No frontiers! (SP, FR) Aplikace Google Maps – Gymkana (Dokumenty, Prezentace, Picasa, Earth) Inspirativní výstupy úspěšných projektů I Fascination of Light (CZ, GR) Photobucked Slideshow Periscope 185
 186. 186. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Inspirativní výstupy úspěšných projektů II Between the lines (GR, RO) Quiz - Proprofs.com Dynamická mapa Debategraph.org Rozhýbání obrázků - Flash- gear.com Prezentace Slide.com nebo Slidestory Video - Kaltura.com nebo např OneTrueMedia 186 Animoto
 187. 187. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Inspirativní výstupy úspěšných projektů III Struktura textu - Wordle Voki Blabberize Mluvící avatar Cueprompter Čtecí zařízení Xtranormal Nástěnka Padlet 187 Talkshoe World Voices Vocaroo Lino Audio
 188. 188. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí ČT1 Události 21. 5. 2009 eTwinning jako nástroj změny 188
 189. 189. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 189 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 190. 190. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Konstrukcionismus 190 Osobní tvořivost jako mezinárodní hnutí transformující školství K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert (profesor MIT, žák Piageta, autor Loga), The Children's Machine, 1993 Pracovní činnosti - hnutí Maker http://youtu.be/n3FdeIZhO5o Dale Dougherty Maker Faire Do it yourself Cyklus aplikace tvořivého myšlení
 191. 191. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí eLearning vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia cs.wikipedia.org/wiki/ELearning mLearning eLearning adapted to the mobile digital environment mlearninghub.com/mlearning_lingo.html instruction that can be directly accessed by a learner electronically using mobile devices and internet technology evolve4success.com/e-learning-glossary/ Definice 191
 192. 192. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 192 eLearning VŠEM http://youtu.be/MUMfDwn9Gjo
 193. 193. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Learning Objects (LO) Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lekce, jednotky či kurzu, nebo sloužící k osvojení malého rozsahu učiva. Popis pomocí metadat, sdílení protokolem SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Výukový objekt Learning Management Systems (LMS) Systém pro řízení výuky řešící administrativu a organizaci výuky v rámci eLearningu. Moduly: nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence. Např.WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, OpenClass. Learning Management System Digitální učební materiály 193 Úložiště, Repository, Repozitář, Silo DUM, LRE, MERLOT What is a Learning Object Repository?
 194. 194. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Andersonův teorém interakční ekvivalence eLearningu 194 Interakce je reciproční událost, které se zúčastní minimálně 2 objekty a oba udělají něco, co ovlivní činnost toho druhého. E.D. Wagner - In support of a functional definition of interaction, AJDE, 1994 Pokud je výuková aktivita podporována alespoň jednou ze tří základních typů interaktivit (student – učitel, student – student, student – výukový obsah), a tato interaktivita je dostatečně kvalitní, mohou mít ostatní minimální úroveň. Terry Anderson - The Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2008
 195. 195. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Deweyova transakce - nejkomplexnější forma aktivity, při níž jsou jednotlivé komponenty výukového procesu chápány jako jeden celek Moorova transakce - na sobě závislé aktivity učitelů a žáků při výuce realizované za fyzického oddělení zúčastněných Parametry transakční vzdálenosti: • dialog • struktura • autonomie Moorova teorie transakční vzdálenosti 195 Michael Grahame Moore University of Wisconsin-Madison
 196. 196. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 196 Výběr3. z nabídky školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online kurzů (např. MOOC) Obohacený4. virtuální model online program rozšířen o prezenční moduly Blended Learning Model Definitions, The Clayton Christensen Institute 1.Rotace • stanoviště ve třídě • pracoviště školy (labs) • převrácená (naruby) výuka předmětu • osobní program střídání pracovišť v předmětu 2.Flex aktivity kontrolovány systémem a flexibilně řízeny učitelem Roční plán, Denní rozvrh, Velikost třídy, Postup s věkem, Náklady BLENDED LEARNING
 197. 197. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Virtuální školy v USA 197 Porovnání tradičních a online škol ve výsledcích povinných plošných testů žáků 3.-10. ročníků v Coloradu v roce 2010 Mým učitelem je počítač,2012 How Holly Mortimer Took Her Teaching Career Online, EdUtopia Online školy budou na Floridě povinné,2008 V Michiganu je eLearning povinný,2006Miron, G. & Gulosino, C. - Virtual Schools Report 2016
 198. 198. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Doporučení online učitelům podle Edutopia 198 Online Learning podle Edutopia 1. Využívej interaktivitu. 2. Nech žáky postupovat vlastním tempem. 3. Reaguj co nejrychleji. 4. Komunikuj neformálně. 5. Maximálně využívej média. 6. Podporuj spolupráci. 7. Používej živá online setkání s rozmyslem. 8. Buď propojen. 9. Organizuj svůj čas. 10. Snaž se využít přímou pomoc asistentů. Miron, G. & Gulosino, C. - Virtual Schools Report 2016 iNACOL standardy online učitele
 199. 199. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Na počítače orientované americké charter schools jsou novým typem škol, v nichž online počítačem řízená výuka jde nad rámec pouhého doplňku k metodám tradičním (tzv. bledned learning). Americké hybridní školy pro síťovou generaci Hybridní a virtuální školy 199 Seize the Day (Carpe Diem) Kombinované formy vzdělávání vítězí Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání Rocketship – model školy budoucnosti Americké charter schools si začínají připravovat učitele samy
 200. 200. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Blended learning představuje kombinaci vzdělávacích aktivit, které vedou studenty k učení přímo ve třídě nebo distančně prostřednictvím technologií. Tvrdím, že toto pojetí je zastaralé, protože hranice mezi lokálním a distančním jsou stále méně patrné. ... Na místě záleží stále méně a méně. Studenti jsou spojeni se svými vrstevníky, učiteli a s výukovými materiály novým, ničím neomezovaným dynamickým způsobem. Proto je blended learning, v tradičním smyslu, termínem, jež ztrácí význam. Steve Wheeler, Open University - New blends in learning eLearning podle Wheelera 200 Nový pohled na osobní vzdělávací prostředí My Personal Learning Network Blended Learning Glossary U.of Leeds
 201. 201. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 201 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika New Media Consorcium & CoSN Budoucnost podle Horizon Reportu
 202. 202. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům, invertovaná (převrácená) třída zavádí postupy, jež uspokojují mnohem více studentů. Nové vzdělávací technologie umožňují výklad, který se většinou odehrával ve třídě, přesunout mimo ni. Činnosti, které se dělaly mimo, se naopak přesouvají do třídy, kde jsou vykonávány pod dohledem instruktora. Maureen J. Lage, Glenn J. Platt, Michael Treglia - Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, Journal of Economic Education, Winter 2000 202 Khanova algebra česky, S.Rašilov Vyjádření neznámé ze vzorce 1 http://khanovaskola.cz/
 203. 203. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída podle Dr. Lodge Projekt FIZZ, North Carolina State University, The Friday Institute 203 Katie GimbarDr. Lodge McCammon http://youtu.be/9aGuLuipTwghttp://youtu.be/-PcSafUTNd8
 204. 204. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída podle Dr. Lodge 204 In Common - Music Video http://youtu.be/Br7qn4yLf-I
 205. 205. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída podle Erica Marcose Matematika nové generace 205 Rounding a Decimal 2007 MathTrain.com MathTrain.tv http://youtu.be/AQj0uesFWko
 206. 206. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 206 System Signals 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 207. 207. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 207 Co je datafikace?Datafikace Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukier - Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think Jaká je budoucnost pedagogického výzkumu?
 208. 208. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Analýza výukových výsledků System Signals (Purdue University) Khanova škola 208 Khan Academy http://www.khanacademy.org/talks- and-interviews/v/salman-khan-talk- at-ted-2011--from-ted-com https://www.khanacademy.org/ exercisedashboard Promethean ClassFlow
 209. 209. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Zásady analýzy výukových výsledků 1. Nutno definovat ověřované a neověřované výukové cíle 2. Příjemcem výsledků – 1. žák (student), 2. učitel, 3. nadřízené orgány 3. Etika zpracování osobních dat 4. Kompetence učitelů 5. Změna výukových postupů (závislost na nepřetržité zpětné vazbě) 6. Hodnocení schopností učitele problematické (přidaná hodnota, vnější vlivy, mimořádní učitelé se specifickými nekompatibilními metodami) 7. Riziko nepředvídatelných výsledků 209 Zdenek Zdrahal Senior Researcher, Open University Včelka
 210. 210. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Cíle analýzy výukových výsledků 1. Dovoluje získat přehled o tom, jak žáci pracují s výukovým obsahem. 2. Pomáhá identifikovat, které výukové materiály by se měly zdokonalit nebo nahradit. 3. Umožňuje zjistit, jak mezi sebou žáci interagují. 4. Poskytuje vodítko ke zlepšení komunikace s žáky. 5. Pomáhá identifikovat témata, s nimiž mají žáci problémy. 6. Pomáhá identifikovat žáky, kteří potřebují pomoc. 210 SNAPP vizualizace Moodle fóra Horizon Report 2011
 211. 211. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 211 Learning Registry Steve Midgley - Learning registry presentation, Ed.gov - Office of Educational Technology, 2011 There’s more than just metadata Edd Dumbill - Why big data is big: the digital nervous system
 212. 212. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 212 Steve Midgley - Learning Registry, Ed.gov - Office of Educational Technology, 2012 Learning Registry
 213. 213. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 213 http://www.ed.gov/edblogs/technology/mydata/ Komu patří má data? http://www.ed.gov/edblogs/technology/education-data-initiative/ Privacy Technical Assistance Center
 214. 214. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 214 Personalizace výukových postupů v digitálním světě How inBloom's shared data services work for educators and learners Současný stav vývoje systémů adaptivního řízení výuky inBloom - promo
 215. 215. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 215 Individualizace - Personalizace - Inkluze 1:1 BYOD Role technologií na cestě k inkluzi e-Inkluze v praxi (Celest)Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera (jam-session) Digitální inkluze po americku stejná cesta odlišná rychlost (Khan Academy) odlišná cesta odlišná rychlost (Knewton?) Podmínky realizace: • jasná vize • finanční zdroje • školní vzdělávací program • infrastruktura sítě (wifi) • síťová bezpečnost • prostředí školy • HW a SW • příprava učitelů • komunikace s rodiči The Keys to a Successful BYOD Program Personalizaci nedělají velká data ale malá
 216. 216. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 216 Nový pohled na schopnost technologií ověřovat výukové výsledky Vývoj počítačového hodnocení výukových výsledků Generace 1: Počítačové testování - tradiční testy dělané na počítači Generace 2: Adaptivní počítačové testování - obtížnost je nastavována během testu na základě předchozích výsledků zkoušeného Generace3: Průběžné hodnocení - kalibrované metody soustavně odhalují vývoj žákova poznání Generace 4: Inteligentní hodnocení - interpretace uložených individuálních výsledků generující doporučení studujícímu i učitelům Bunderson, Inouy, Olsen [1980]:
 217. 217. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 217 Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého Odznaky (Badges) Mozilla OpenBadges Veriod Classbadges
 218. 218. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 218 Open Education Matters 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída BYOD Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN
 219. 219. 2016 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Otevřenost a sdílení výukových materiálů 219 Vzdělání pro elity není schopno zajistit udržitelný život na Zemi ... Vlastní řízení studia a svoboda je neoddělitelnou součástí vzdělání pro 21. století. TerryAnderson- Alt C Final, 2009 Vliv otevřenosti na budoucnost školství TEDxNYED - David Wiley - 03/06/10 5Rs of Open Content: Retain1. (právo na kopii) Reuse2. (vlastní použití) Revise3. (vlastní úpravy) Remix4. (kombinování) Redistribute5. (sdílení) D. Wiley - The Access Compromise and the 5th R, 2014 Proč je otevřené vzdělávání důležité Dějiny světa se stávají stále více závodem mezi vzděláním a katastrofou. Herbert George Wells (anglický spisovatel): A Short History of the World, 1922 Paradox prádelní šňůry Aliance otevřeného vzdělávání

×