More Related Content

Ucitelsky Summit 2011 BoBr

 1. Vzdělávání jako příprava na život aneb Jak by měla vypadat škola pro 21. století? @spomocnik Spomocnik. RVP.cz http://www.slideshare.net/bobr/ Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. bobr@cesnet.cz KITTV PedF UK v Praze @bobr_cz #ucsummit11 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 1 pátek, 8. dubna 2011
 2. Katharine Birbalsingh, Teacher, LWF Talk, London 2011 http://www.learningwithoutfrontiers.com/blog/2011/1/26/katharine-birbalsingh-teacher-lwf-talk- london-2011.html BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 2 pátek, 8. dubna 2011
 3. Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! TED 2010 http://www.youtube.com/watch?v=r9LelXa3U_I BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 3 pátek, 8. dubna 2011
 4. Malé hlasování http://hlasovani.24u.cz Twitter - #ucsummit11 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 4 pátek, 8. dubna 2011
 5. Vzdělávání budoucnosti kurz chápání budoucího světa David Cormier http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10721/ Gary Klein Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to Adaptive Decision Making http://www.kurneyramsey.com/images/Night%20LIfe/3%20street%20lamps.jpg BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 5 pátek, 8. dubna 2011
 6. Význam analýzy dat pro rozhodování minulost přítomnost budoucnost informace Co se stalo? Co se děje? Co se bude dít? (zpráva) (výstraha) (extrapolace) Co nejlepšího Co se má (nejhoršího) se může Jak a proč se porozumění udělat hned stát? to stalo? teď? (předpověď, (modelování) (doporučení) optimalizace, simulace) Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 6 pátek, 8. dubna 2011
 7. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=_Tw7RG5J0RY BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 7 pátek, 8. dubna 2011
 8. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIg BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 8 pátek, 8. dubna 2011
 9. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfY BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 9 pátek, 8. dubna 2011
 10. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchY BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 10 pátek, 8. dubna 2011
 11. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 11 pátek, 8. dubna 2011
 12. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=hqEduxu_cGw BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 12 pátek, 8. dubna 2011
 13. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pU BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 13 pátek, 8. dubna 2011
 14. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 14 pátek, 8. dubna 2011
 15. Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn The Law of Accelerating Returns http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 15 pátek, 8. dubna 2011
 16. Efekt Červené královny Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 16 pátek, 8. dubna 2011
 17. Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 17 pátek, 8. dubna 2011
 18. Vzdělávací teorie 20.-21.st. Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus strukturované individuální chápání informačních černá skřínka – Princip programovatelné poznávání založené struktur v síti zkoumá se jen poznávání poznání (mozek na sociálním (překonává vnější chování jako skladiště) principu individuální přístup) různorodost sítě řízené poznávání osobní nasazení, metoda cukru a umožňuje najít pro Proč? navazující na sociální a kulturní biče sebe nejvhodnější předchozí znalosti prostředí, aktivizace cestu opakovaná kódování, znalosti znalosti konstruovány Funkce zkušenost ukládání, konstruovány na na základě dynamicky paměti (Pavlov) vybavení základě předchozích se měnící sítě definování cílů a vlastní zájem, osobní Jak? podnět, reakce osnov, plnění aktivní účast v síti kontakt s lidmi plánu, ověřování učení zpaměti, komplexní přístup Typická plnění úkolu řešení problémových procvičování, využívající rozličné metodika (dril) úloh zkoušení zdroje George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 18 pátek, 8. dubna 2011
 19. Přístup ke vzdělávacím technologiím •Uživatelský technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (výukové programy, LMS) •Sociální výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Techno-evoluční výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými (změna funkce mozku) Heather Kanuka – Understanding e-Learning Technologies-in-Practice through Philosophies-in- Practice, in Terry Anderson et al., The Theory and Practice of Online Learning, AU Press, Athabasca University, ISBN 978-1-897425-08-4, 2008 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 19 pátek, 8. dubna 2011
 20. Mezi-generační vývoj Starší generace Net generace kniha čtení displej prohlížení • plynulé tempo • nespojité tempo • mono-tasking • multi-tasking • lineární přístup • nelineární přístup • vnímání čtením • ikonické vnímání • samostatnost • propojenost Don Tapscott, • ctižádostivost • spolupráce 1998, 2008 • pasivní • aktivní Diana Oblinger, • učení a hraní odděleno • učení hraním 2005 • klid • stále ve střehu • realita • fantazie • technologie jako nepřítel • technologie jako přítel • nutnost soustředit se • samozřejmost BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 20 pátek, 8. dubna 2011
 21. Digitální imigranti mezi domorodci Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 21 pátek, 8. dubna 2011
 22. Colorado Council on 21st Century Learning Message from the Future: Change Education Now! http://www.youtube.com/watch?v=-iXkLTB3yEA BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 22 pátek, 8. dubna 2011
 23. Beyond Current Horizons - Future scenarios Futurelab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/ BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 23 pátek, 8. dubna 2011
 24. Základní rysy možného vývoje podle FutureLab Věř si! Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je každý zodpovědný sám. Role a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu. 1. Informovaná volba 2. Nezávislá spotřeba Snaž se někam patřit! Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, jež si chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod. 3. Hledání cesty 4. Ověřování výsledků Hledej vhodné kontakty! Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jeden jedinec či skupina, se týká všech. 5. Vzdělání je společná hodnota 6. Občanská povinnost http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/ BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 24 pátek, 8. dubna 2011
 25. Školství budoucnosti podle OECD Scénář 1 – Tradiční byrokratický systém imunní vůči změnám, preferovány osvědčené postupy Scénář 2 – Školy vzdělávacími centry významná role ve spol., investice, experimenty, inovace Scénář 3 – Školy sociálními centry neformální formy výuky, sdílení, propojenost Scénář 4 – Rozšířený model trhu nespokojenost, růst soukromých služeb, rozdíly Scénář 5 – Vzdělávací sítě šk. nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna kulturou Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému nespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 25 pátek, 8. dubna 2011
 26. Charakteristické rysy politiky vyvolávající Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému • Značná nespokojenost veřejnosti a médií se školstvím, zhoršující se výukové výsledky, krize v náboru kvalitních učitelů. • Dlouhodobé problémy spojené s kvalitou učitelů převáží nad možnými jinými opatřeními jdoucími správným směrem. • Politické iniciativy a opatření snažící se o nápravu přicházejí pozdě nebo jsou příliš pomalá. • Krize zvyšuje konflikty ve vzdělávací politice a nevede ke konsenzu při realizaci krizových opatření. OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 26 pátek, 8. dubna 2011
 27. Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO 1. Táhněte, netlačte! 2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom) 3. Přestaňte používat označení „soft skills“! 4. Akceptujte odlišnosti! 5. Přestaňte kázat ze stupínku! 6. Buďte antropology, ne archeology! 7. Budujte vzdělávací komunitu! 8. Buďte tvořiví! 9. Změňte hodnocení výsledků! 10.Formujte b u d o u c n o s t ! http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10959/ BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 27 pátek, 8. dubna 2011
 28. Kde je ten život ztracený v žití? Kde je ta moudrost ukrytá ve vědomostech? Kde jsou ty vědomosti schované v informacích? T.S. Eliot : Choruses from "The Rock", 1934 http://www.redbubble.com/people/arletta/art/1971544-2-circuit-city-light BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 28 pátek, 8. dubna 2011
 29. Seymour Papert Interview One Laptop per Child http://www.youtube.com/watch?v=FQCZa8MyWIg BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 29 pátek, 8. dubna 2011
 30. Děkuji všem- Vzdělávání jako přípravamiživot, Učitelský summit 2011 hledat a nacházet! BoBr lidem, kteří na stále pomáhají strana pátek, 8. dubna 2011