Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jari Petäjä, Lastenklinikka tänään

1,584 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jari Petäjä, Lastenklinikka tänään

 1. 1. Jari Petäjä Lastenklinikka tänään - tilat ja uuden sairaalan tarve - sairaalan merkitys valtakunnallisesti Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaLasten sairaala on ennen kaikkea pienten lasten sairaala 1
 2. 2. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Erikoissairaanhoidon kulut lasten sairauksien hoidossa 40 35 30 25 Milj. euroa 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 kk 1 v. 2v. 4v. Ikä 19 % 33 % 40 % 46 % Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala 73 % kaikesta lasten tehohoidosta kohdistuu alle 1-vuotiaisiin, 4 % kaikista vastasyntyneistä joutuu tehohoitoon Tehohoitojaksot 1240/vuosi Ennen- TäysiaikaisetK7 aikaiset vastasyntyneet 1-12 kk 1-16 v. K9 58 % 73 % 2
 3. 3. Hyksin Lastenklinikka on maan ainoa täyden palvelun lastensairaala Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaHYKS Lastenklinikka sairaalana• rakennettu 1946 – laajennettu 1986 (poliklinikka ja E-siipi) ja 2010 (teho- osasto+leikkausalue+MRI)• bruttoala 27588 m2, huoneistoala 20 003 m2• 9 osastoa, joilla 112 sairaansijaa ja tehovalvontapaikkaa• 2 teho-osastoa, joilla 25 paikkaa• 6+1 leikkaussalia• poliklinikat• yhteispäivystys• radiologia, laboratorio, fysioterapia, opetus, koulu, leikkitoiminta 3
 4. 4. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala HYKS Lastenklinikka toiminnallisesti 2010 • Maan ainoa täyden palvelun lastensairaala • Valtakunnalliset vastuut: sydänviat, elinsiirrot, vaikea epilepsia (LL), kantasolusiirrot • Metropolialueen perustason erikoissairaanhoito • 15 eri päivystysrengasta • Potilaiden lukumäärä 27 012 • Hoitojaksot 8461 • Poliklinikkakäynnit 64 905 • Sairaalapäivystyskäynnit 17 961 • Terveyskeskuspäivystyskäynnit 25 813 • Leikkaukset ja toimenpiteet 6462 – Päivystystoimenpiteet 2 374 Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Lastenosastojen hoitopäivien jakautuminen HUS:n ja muiden sairaanhoitopiirien kesken vuonna 2010 5 000 4 500 HUS:n jäsenkunnat Muut sairaanhoitopiirit 4 000 19%Hoitopäivien lkm 3 500 4% 3 000 13% 34% 5% 31% 2 500 66% 28% 2 000 81% 66% 1 500 96% 65% 32% 87% 95% 66% 1 000 72% 69% 34% 68% 500 35% 34% 0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 0 L1 1 sto to to to to to to to t o sa as as as as as oi as as st o sto -o os - os n os os os h oh os - os o sa o sa io n rto dä an en te n ho o- sia kt tie sii gi ia irt fe u Sy o g in e n log Te i ile p In ta li n ol ur id o us en e ur kir ne at ol Ep st ja ja n ty um as La s- te yn nt ai an as as tra Ka u gi l t ja un ur n s M ir te Va ia n nk en ed te Pi p L as rto O Osasto 4
 5. 5. Hyksin Lastenklinikka on valtakunnallinen lastensairaala erinomaisin tuloksin Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaVastasyntyneiden hoito 5
 6. 6. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaLasten sydänkirurgian tuloksetVarhaiskuolleisuus (< 30 vrk), kaikki leikkaukset, Helsinki-Lkl vs. Eurooppa 7 6 5 Eurooppa, 254 keskusta 35 maat 4 3 HYKS Lastenklinikka 2 1 0 2000- 2003- 2006- 2009- 2002 2005 2008 2011 Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Lasten munuaisensiirtojen tulokset Euroopassa 6
 7. 7. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Elinsiirtopotilaiden eloonjäämisosuudet 0-10 v. siirrosta Lastenklinikka ja kansainvälinen rekisteri 100 ▲ munuainen 90  sydän 80 ■ maksa 70 60 kansainväliset rekisteritulokset 50 40 30 20 10 019.6.2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hoidon hyvät tulokset eivät säily jos hoitoa hajautetaan 7
 8. 8. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaPikkukeskosten 1 v kuolleisuus 8 7 6 5 Mortality Ratio 4 3 2 1 0 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 > 31 Gestational age (weeks) Level II hospital Level III hospitalKuolleisuus 2-kertainen keskussairaaloissa syntyneillä yliopistosairaaloissa syntyneisiin verrattunaRautava L, Lehtonen L, Peltola M, et al for the PERFECT Preterm Infant Study Group. Pediatrics 2007;119:257-263.Lapsilla potilasryhmät ovat pieniä –keskittämisen tarve vielä suurempikuin aikuisilla 8
 9. 9. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaLasten syövän hoito• Uusia lasten syöpätapauksia 45-50/v – Suurimmat ryhmät leukemiat ja aivokasvaimet• Lasten syöpähoito keskitetty yliopistosairaaloihin• Hoitotulokset – 80% syöpälapsista paranee – Eri kansainvälisten vertailujen mukaan Suomen hoitotulokset kolmen kärjessä – HUS vs. muu maa hoitotulosvertailua ei ole tehty• Jatkossa tärkeää kehittää aivokasvainten hoitoa, joka huonoennusteisin ryhmä lasten syövistä HUS LNS K10 uudet potilaat 2007-2011 60 40 22 19 22 15 20 20 32 27 26 27 25 0 2007 2008 2009 2010 2011 solidit tuumorit akuutit leukemiat Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaKantasolusiirrot HUS Lkl osasto K10 kantasolusiirrot 2007-20114030 21 14 1120 22 1510 16 17 21 11 13 0 2007 2008 2009 2010 2011 potilaan omilla soluilla terveeltä luovuttajalta• Hyksissä painopistealueena kantasolusiirrot, joita noin 30 / vuosi• Ulkopaikkakuntalaisia kolmannes• Suomen lasten allogeenisista kantasolusiirroista 90% tehdään Lastenklinikalla 9
 10. 10. Lasten sairaalan kysyntä kasvaa Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaLasten sairaalan kysyntää säätelee syntyvyys Syntyneiden määrä erityisvastuualueittain (erva) 1987-2009 ja ennuste 2010-2020 Indeksi (Vuosi 2009=100) 140 KYS erva HYKS erva TAYS erva TYKS erva 120 OYS erva 100 80 +8% 60 1987 1993 1999 2005 2011 2017 10
 11. 11. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Pääkaupunkisaeudun synnytykset 2000-20101550015000 14991 14581 1459014500 14178 1408514000 13639 1357113500 13478 1314413000 13002 1289912500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 yhteensä Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Syntyvyyden lisäksi kysyntää / tarvetta kasvattaa • perustason erikoissairaanhoidon osastohoidon osuus ajettu minimiin • Hyks-alueella asuvat lapset huonommassa asemassa verrattuna muuhun maahan; sairaalaanoton kynnys korkea • komplisoitu kirurgia ja syöpähoidot lisäävät tulevaisuudessa osastohoidon tarvetta • Toimintoja, jotka hyötyisivät sijainnista lastensairaalassa – HUSUKE – lasten neurokirurgia – allergian ja astman hoito – silmälääkäritoiminta – korvalääkäritoiminta 11
 12. 12. Minkälaisen sairaalan tarvitsemme? Infektioympäristö on muuttunut 12
 13. 13. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Vastustuskykyiset bakteerit lisääntyvät väestössä Lastenklinikalla todetut kantajuudet 2000-11* 35 30 25 20 Lkm 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vuosi ESBL MRSA MIRE MDRPseu MDRAci Lastenklinikalla todetut kantajuudet 2000-11* 50 40 30 Lkm 20 10 0 * tilanne lokakuu 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011MDRPseu=MultiDrugResistant Pseudomonas VuosiMDRAci=MultiDrugResistant Acineto baumanniiMIRE=meropeneemi/imipeneemi resistentti enterobakteeri ESBL MRSA MIRE MDRPseu MDRAci Vanhempien/perheen mukanaolo sairaalassa edellyttää potilasta kohti olevan tilan kaksinkertaistamista nykyisestä 13
 14. 14. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaLasten sairaalahoidon standardit(NOBAB – Nordisk förening för sjuka barns behov)• Standardit sisältävät kymmenen periaatetta, jotka pohjautuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja joissa on huomioitu eri-ikäisten lasten emotionaalisia ja kehityksellisiä tarpeita sairaalassa.• Standardit on yhdenmukaistettu eurooppalaisiksi lastensairaanhoidon standardeiksi ja ne on hyväksytty 16 eri Euroopan maassa.• Standardeilla halutaan antaa sairaalan henkilökunnalle kriteerejä lasten sairaanhoidon laadun turvaamiseksi. Yhdistyksen tavoite on saada standardit mukaan lainsäädäntöön, suosituksiin ja ohjeisiin Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaStandardit lasten sairaalahoitoon1. Sairaalahoitoon ottaminen (sairaalaan vain kun ei muuta vaihtoehtoa)2. Lapsen oikeus vanhempaan3. Vanhempien läsnäolon turvaaminen (yöpymismahdollisuus)4. Tiedottaminen (lapsella ja vanhemmilla oikeus saada tietoa)5. Yhteispäätös (hoitoon liittyvissä asioissa)6. Hoitoympäristö (lapsia ei hoideta aikuisosastolla)7. Normaalikehityksen tukeminen (leikki, koulu, sisustus)8. Lastensairaanhoitoon sopiva henkilökunta9. Jatkuvuus10. Loukkaamattomuus (hienotunteisuus, yksityisyys) 14
 15. 15. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Suomen huippuyksikkö lasten sairaanhoidossa toimii museossa - Adressi internetissä Haluamme sairaalan, • jossa potilas- ja perhelähtöistä hoitotyötä voidaan toteuttaa. • jossa vanhemmat voivat olla läsnä lapsensa vierellä. • jossa vanhemmilla on mahdollisuus levätä päivällä ja nukkua yöllä sängyssä. • jossa ei ole kynnyksiä. • jossa on helppo liikkua, myös pyörätuolilla. • jossa vältetään infektioita: jokaisella potilaalla oma huone ja oma WC sekä automaattisesti aukeavat ovet. • joka on puhdas, turvallisuusmääräykset täyttävä ja viihtyisä. • joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ilman pysäköintiongelmia. • joka kykenee pitämään pientä, sairasta lasta ykkösasiana, kunniavieraana. Leijonaemot ry, Munuais- ja maksaliiton, perhe- ja nuorisojaoston vanhemmat sekä Bamsegruppen r.fMinkälaisen sairaalan tarvitsemme? Lastenklinikan ja Lastenlinnan rakennustilanne 15
 16. 16. S1 osa Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Le M 0 st o ikk RI n se ö, 12? Sy 2 au 20 tyk ikk 20 to 01 ys yks TT so 10 K9 sta 1 iv a sa Lastenklinikan yleissuunnitelmakuva Pä rant ne, Te 201 at sto uo ja ti- u jien oneen ho 0 se itoh K7 Na 14-15 ina ja -o o Va ishu 0 sih sa isten- m 01 en nt y 2 sto hilje tilat klinikalle 20 B-kaaren katon Pä korjaus 2012 Pä ivä Leikkiosasto ja ivä ki vanh. tilat 2013 20 sair 20 rurg 13 aa 13 ia ? la ? + Koulu hl us rus- 09 - us 2 ? 2013 20 ton 20 -15 ra -1ko 6 pe va 011 us n ka 14 an rja K aj a 2 ko -siive s a ta ? 20 G, -16 O imin rja N F -E E A 15 to , K eo 12 sto Opet i vo vid 20 -osa ep L11, o iirt us 20 Op ns etu Eli s2 01 2 12 Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Lastenlinnan tilanne • rakennus valmistunut vuonna 1948 • ei peruskorjattu • julkisivuremontti alkamassa • rakennuksessa ollut viime vuosina lukuisia putkirikkoja ja niiden seurauksena kosteus- ja sisäilmaongelmia – vesilinjat, joita ei välttämättä tarvita, suljetaan – torniosan tarpeellisille vesilinjoille alkamassa putkiremontti – laadittu evakuointisuunnitelma • koko Lastenlinnan henkilökunnalle tehty oirekysely ja rakenteita tutkittu: – erilaisia oireita useammalla kuin vertailuaineistossa – perusrakenteet kunnossa (seinät ja välipohjat) – ilmanvaihto puutteellinen, alipaineisuus ja korvausilman väärät kanavat aiheuttavat em. oireet 16
 17. 17. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Lastenklinikka •huonokuntoinen •ahdas •vanhanaikainen •ei täytä lastensairaalan “pehmeitä” vaatimuksia Lastenlinna •putkisto ja ilmanvaihto erittäin huonokuntoinen •vanhanaikainen, Vastasyntyneiden ei sovellu sairaalakäyttöön tehohoito Nkl:lle 2015 •edellyttää sijaintia synnytys-Tarve keskittää lisää sairaalan yhteydessälasten hoitoa •edellyttää muun lasten-•HUSUKE sairaalan läheisyyttä•lasten neurokirugia•korva- ja silmälääkärit Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala 17
 18. 18. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaHUS:n hallituksen päätös 16.4.2012• Hallitus päätti, että Lastensairaalan, Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen suunnittelua jatketaan tavoitteena, että mainitut sairaalahankkeet voidaan sisällyttää vuosina 2016-2021 HUS:n investointiohjelmaan. Samalla käynnistetään valmistelu Meilahden sairaala-alueen kaavoituksen muuttamiseksi tulevia sairaalatarpeita varten. Niin ikään käynnistetään selvittely hankkeiden rahoitusvaihtoehdoista mukaan lukien – Töölön sairaalan alueen taloudellinen hyödyntäminen; – lahjoitusrahoituksen saaminen erityisesti uuden Lastensairaalan hankkeelle; ja – erillinen valtionrahoitus. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaSTM:n työryhmä• STM asetti 4.5.2012 työryhmän, jonka tehtävänä on: – selvittää ja arvioida valtion osallistumista HUS:n tulevan lastensairaalan rahoitukseen. – kuvata lastentautien erikoisalapalveluiden työvoiman tarve ja tärkeimmät uudet palvelukokonaisuudet sekä selvittää niihin liittyvät keskeiset ongelmat ja tehdä tarvittavat toimenpide-ehdotukset – kuvata ja tehdä ehdotus lasten ja lapsiperheiden mielenterveyden edistämisen, varhaisen puuttumisen ja mielenterveysongelmien ylisukupolvisen siirtymisen estämisen vahvistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa.• toimikausi 4.5.-31.12.2012 18
 19. 19. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Uusi Meilahti-ohjelma Traumakeskus Syöpätautien klinikan tilaratkaisut Lastensairaala Valtuuston kokous 13.6.2012 Anne Priha Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaalaLastenklinikan ja Lastenlinnan osittain tai kokonaankorvaava Lastensairaala •Tavoitteena on korvata 1940-luvulla rakennetut, vain osittain peruskorjatut, vaativaan lasten erikoissairaanhoitoon huonosti soveltuvat kaksi lastensairaalaa - lisärakentaen ja peruskorjaten Lastenklinikkaa - vaihtoehtoisesti rakentaen kokonaan uusi lastensairaala •Viisi eri toiminnallista skenaariota ja hankkeen tavoitteet sisältävä raportti valmistunut vuoden 2011 lopulla; alustavat tilatarvelaskelmat tehty huhtikuussa 2012. 19
 20. 20. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala AsemakaavatilanneMeilahden alueen kehittäminen toteutetaan yhteistyössä Helsinginkaupunkisuunnittelun kanssa varmistamalla uudisrakentamisen edellytykset javalmistelemalla alueelle asemakaavamuutos.•Alustava arvio rakennusoikeuden lisäystarpeesta on 50–70 000 m2.Kaavamuutoksen erityishaasteet•rakennusten suojelumääräykset•valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloonkuuluminen•liikenne- ja pysäköintijärjestelytUusien sairaaloiden sijoittumisesta tontille eli alueen Master Plan –työstävalmisteltavana rinnakkaisten ehdotusten hankinta (syksy 2012). Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Meilahden kampus valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä (RKY) Valtioneuvoston päätöksellä (2009) Meilahden sairaala-alue ja myös Töölön sairaala osana Taka-Töölön kerrostaloaluetta kuuluvat RKY- luetteloon. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt edustavat maamme kehityshistoriaa ja ovat historian kuvastajia. On tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. 20
 21. 21. Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Vuonna 2006 hyväksytyn asemakaavan mukaiset rakennuksetTraumakeskus ja nykyisenlaboratoriosiiven rakennusalanhyödyntäminen sekäSyöpätautien klinikan osittainenuudelleenrakentaminen Lastenklinikan jaTornisairaalan leikkausosastosiiven ja Naistenklinikan välisenLastenklinikan välinen alue, rakentamisen alueen rakentaminenlaajuutta rajoittavat maanalaiset pysäköintitilat edellyttää keskusvarastonja suojellun Lastenklinikan läheisyys purkamista Jari Petäjä: Hyksin uusi lastensairaala Meilahti-ohjelman aikatauluarvio VAIHE ALUSTAVA ARVIO Tarveselvitykset ja asemakaavan idearatkaisu (Master Plan), alustavat tilaohjelmat ja kustannusarviot  12/2012 Rahoitusmallien vertailu ja valinta Ulkopuolisen rahoituksen suunnitelmat  3/2013 Toiminnalliset suunnitelmat, mitoitus- ja hankeselvitykset, kustannusarviot ja investointipäätökset  12/2013 Asemakaavamuutos  9/2014 Rakentamisen suunnitteluvaiheet 2014 - 2015 Rakentaminen 2016 – 2019 - 2021 21

×