Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Principles & Guidelines

1,240 views

Published on

Presentation on incorporating design principles and guidelines for Dxf café on september the 17th, 2012.

Published in: Design
 • Be the first to comment

Design Principles & Guidelines

 1. 1. Design Principles & GuidelinesDxf café #019 – Maandag 17 september 2012 © 2010 Exact |
 2. 2. Design Principles & GuidelinesWat zijn design principles?De toegevoegde waardeVormgeven en integreren © 2010 Exact |
 3. 3. Design Principles & GuidelinesWaarom ben ik bezig met dit onderwerp? © 2010 Exact |
 4. 4. Waarom dit onderwerp?9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 4
 5. 5. Waarom dit onderwerp? De gebruiker moet zelf kunnen besluiten hoe te werken, hoe gek dat ook is.9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 5
 6. 6. Waarom dit onderwerp? A A B A A A C B9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 6
 7. 7. Waarom dit onderwerp? A A A A A A A A9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 7
 8. 8. Waarom dit onderwerp UX vision Roadmap Development Vision Principles Guidelines9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 8
 9. 9. Design Principles & GuidelinesWat zijn design principles?De toegevoegde waardeVormgeven en integreren © 2010 Exact |
 10. 10. Wat zijn design principles?Visie > principes > richtlijnenVision statementPrinciples (values) als toolGuidelines beschrijven hetontwerp in detail- Style- Patterns- Building blocks9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 10
 11. 11. Wat zijn design principles?“Design principles zijn de grondwetten van een product. Zeleggen het karakter vast en communiceren dit naar allestakeholders. Design principles zijn de fundamentele doelen,waaraan je elke ontwerpbeslissing kunt toetsen. Ze zorgenervoor dat er in losse projecten uniforme beslissingengemaakt worden.”9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 11
 12. 12. Wat zijn design principles?Voorwaarden Cross-feature en toch specifiek Niet conflicterend Begrijpelijk voor iedereen Memorabel geschreven“Fast is better than slow”9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 12
 13. 13. Design Principles & GuidelinesWat zijn design principles?De toegevoegde waardeVormgeven en integreren © 2010 Exact |
 14. 14. De toegevoegde waarde AEen gezamelijke definitie van goed- Vergemakkelijkt het kiezen van het juiste concept- Vergemakkelijkt het maken van ontwerpbeslissingen- Helpt ontwerpbeslissingen naderhand te motiveren- Helpt bij gegrond feedback geven of verwerken- Bevordert kennisdeling- Het opzetten helpt je nadenken over het karakter en de kern (functionaliteit) van je product9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 14
 15. 15. Design Principles & GuidelinesWat zijn design principles?De toegevoegde waardeVormgeven en integreren © 2010 Exact |
 16. 16. Vormgeven en integrerenAanpak in detail afstemmen opdoelen, bedrijf, product etc.Brainstorms en discussie met hetUX teamOnze doelen:- Creëren ownership (ter bevordering acceptatie)- Verzamelen inputInteractieve brainstormsessiesmet diverse groep deelnemers9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 16
 17. 17. Vormgeven en integrerenInteractieve brainstormsessies- Persoonlijke kit- Onverwachte opdeling groepen- Geen slechte ideeën, geen functietitels - Opwarm activiteit en korte presentatie - Ideeën genereren - Samen principles maken - Presenteren - Hele ruimte gebruiken - Geen afleiding (telefoons, laptops e.d.)9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 17
 18. 18. Vormgeven en integrerenResultaten verwerken- Inzichten vanuit verschillende functies- Veel overlap in de gemaakte principles- Veel overlap met UX team- Destilleren tot heldere niet conflicterende principes- Vroeg en vaak feedback vragen is belangrijk voor acceptatie en integratie9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 18
 19. 19. Vormgeven en integrerenEn nu verder- Communicatieplan- Prioriteit in focus- Interne website- Participanten betrekken bij launch- Andere stakeholders betrekken bij launch- Communicatie van praktijkvoorbeelden- Launch tegelijk met nieuwe roadmaps- Visuele communicatie- Handouts9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 19
 20. 20. Design Principles & GuidelinesTot slot © 2010 Exact |
 21. 21. Tot slotAfhankelijk van het bedrijf, is het managen van acceptatie debelangrijkste en grootste uitdaging bij het opzetten enintegreren van design principlesMijn ervaring is dat wanneer mensen de principesaannemen, ze enthousiast en bijna fanatiek gebruik makenvan de mogelijkheden die ze biedenSamenvoeging bedrijfsfilosofie9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 21
 22. 22. 9/25/2012 Design Principles & Guidelines – Dxf café #019 – Bob de Graaf © 2010 Exact | 22

×