Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Employment Screening

441 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Employment Screening

 1. 1.
 2. 2. Employment Screening<br />Pre-in-post<br />
 3. 3. Screenen personeel<br />Is degene die hij/zij zegt te zijn, juist?<br />Discrepanties werkgeschiedenis ?<br />Zijn de opgegeven opleidingen daadwerkelijk gevolgd?<br />Is alle verstrekte informatie juist?<br />Is er een gezonde financiële situatie?<br />
 4. 4. Screenen personeel<br />Is er meer informatie over de kandidaat bekend?<br />Staat de kandidaat met naam en faam goed bekend?<br />Hoe integer is de kandidaat?<br />Welke normen en waarden gelden voor de kandidaat?<br />
 5. 5.
 6. 6. Methodiek<br />Binnen de wettelijke kaders en regelgeving<br />POB vergunning<br />CBP / Wbp (wet bescherming persoonsgegevens)<br />Legale informatie<br />Overeenkomstig de Sollicitatiecode NVP<br />Alleen met toestemming kandidaat<br />Waarborgen voor privacy<br />
 7. 7. Kosten interne fraude<br />De jaarlijkse kosten ten gevolge van interne fraude in Nederland bedragen miljarden Euro’s.<br />De verstoringen die fraude veroorzaakt binnen organisaties zijn niet te kwantificeren.<br />
 8. 8. Werving & selectie<br />Het werven en selecteren van nieuw personeel is een intensieve activiteit.<br />Als werkgever wil je er graag voor zorgen dat het talent dat je binnen haalt, aan alle verwachtingen voldoet.<br />Maar hoe goed kun je een inschatting maken over de integriteit van een kandidaat? <br />
 9. 9.
 10. 10. Kat in de zak en nu een kater!<br />De risico’s van medewerkers die niet integer handelen zijn enorm.<br />Naast financiële schade door diefstal, fraude, spionage etc..Loopt een onderneming vaak ook nog imagoschade op.<br />Of wat dacht u van die ideale kandidaat, met een enorme staat van dienst en geweldige diploma’s? (80% van de sollicitanten communiceert onwaarheden tijdens een sollicitatieprocedure).<br />
 11. 11. Niet tevreden? Geen geld terug!<br />Het niet verlengen van een voorlopig 6 maanden contract, brengt naast veel ongemak binnen de organisatie ook hoge kosten met zich mee. <br />Naast opnieuw werving & selectiekosten te moeten betalen, moet er ook weer opnieuw worden geïnvesteerd in het trainen en begeleiden van een nieuwe werknemer. <br />Daarnaast is de werknemer de eerste maanden nog niet volledig productief wat vanzelfsprekend financiële gevolgen met zich meebrengt.<br />
 12. 12.
 13. 13. Wie screenen?<br />Iedere sollicitant krijgt met een screening te maken. Het begint met het controleren van de ID papieren, de diploma’s en eventueel referenties door het bedrijf zelf.<br />Is dat genoeg?<br />Soms wel, maar vaak niet!<br />
 14. 14. Wie screenen?<br />Voor elke functie in elke omgeving kan er een risicoprofiel gemaakt worden.<br />Iemand in een lage functie maar in een risicovolle omgeving zal gescreend moeten worden dezelfde functionaris in een lage risico omgeving minder snel.<br />Voorbeeld: magazijnmedewerker dure technologie / papiergroothandel<br />
 15. 15. Wie screenen?<br />Voor elke functie heeft screenen.com een categorie:<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. Duur?<br />Nee pre-employment screeningen van screenen.com zijn zeer betaalbaar.<br />Gemiddeld genomen verdient een pre-employment screening zichzelf ruimschoots terug.<br />
 19. 19.
 20. 20. Input opdrachtgever<br />Curriculum Vitae kandidaat<br />Scan/kopie identiteitbewijs<br />Functieomschrijving<br />
 21. 21. Input kandidaat <br />Machtiging tot screenen<br />Identiteitsbewijs<br />Informatie verstrekking via Internet/database<br />Verklaring GBA, BKR, VOG, Belastingdienst<br />Interview en integriteittest<br />Toestemming voor mededelen uitslag aan de opdrachtgever<br />
 22. 22. Input screenen.com<br />Opdracht bevestigen<br />Kandidaat informeren<br />Machtiging tot screenen van kandidaat<br />Nadere informatie verkrijging van kandidaat<br />Uitvoeren screentools<br />Rapporteren uitkomsten van de screening<br />Informeren kandidaat<br />Informeren opdrachtgever<br />
 23. 23.
 24. 24. Doorlooptijd van een screening<br />Afhankelijk van de kandidaat en de zwaarte van een screening: 2 tot maximaal 20 dagen<br />Belangrijke factor in de doorlooptijd is de medewerking kandidaat en afgifte VOG door het MvJ<br />
 25. 25. Internationaal<br />Screenen.com is een onderdeel van de Levent Group B.V.<br />Levent Group B.V. biedt deskundige, betrouwbare en onafhankelijke beveiligingsadviezen en –ondersteuning aan (internationale) ondernemingen. Gespecialiseerd in het doen van dreiging-, kwetsbaarheid- en impactanalyses, op basis waarvan risicoprofielen van de organisatie of delen daarvan kunnen worden opgesteld.<br />
 26. 26.
 27. 27. Bedankt voor uw aandacht!<br />screenen.com<br />Postbus 12939<br />NL- 1100 AX AMSTERDAM<br />0900-72733636 (0900-screenen)<br />020-3120560<br />

×