Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MA SÓI
--- Lu t cơ b n ---
N u đã n m v ng lu t cơ b n,
mau l t trang 6 và đ c lu t The Village!
“ m t vùng xa xôi c a mi ...
Th săn
N u ch ng may ch t đi,
dù vì b t c lý do nào,
Th săn có th ch n b n
m t ngư i chơi b t k
đ kéo theo b u b n
th gi i...
Lư t chơi bình thư ng
(1) Qu n trò g i “Ma sói ơi, d y đi!”
Qu n trò đánh th c đàn sói đ chúng
ch n ra 1 n n nhân.
Trong l...
Qu n trò đóng vai trò r t quan tr ng, là
ngư i quy t đ nh tính gay c n c a cu c
chơi. Sau đây là m t s l i khuyên cho
nhi ...
TTThhheeeVVViiillllllaaagggeee
Sau th m h a New moon, ngôi
làng n ch còn là đ ng đ nát.
Nhi u năm trôi qua, vài ngư i
may ...
29 lá bài nhân v t
14 lá
Dân thư ng
1 lá Tiên tri
1 lá Th săn
1 lá Cupid
1 lá Phù th y
1 lá Ti hí
6 lá Ma sói
1 lá Sói tr ...
Nhân v t m i c a phiên b n The Village
Con qu
Năng l c vĩnh vi n
Nhân v t này th
hi n năng l c b ng
cách gieo l i nguy n
v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hướng dẫn luật chơi ma sói The village

8,331 views

Published on

Sau thảm kịch kinh hoàng mang tên “New Moon”, dân làng đã trở thành một đống hoang tàn. Nhiều năm sau đó, một số người nhập cư can đảm đã từng bước xây dựng lại dân làng, bằng những của cải tích lũy trong chuyến phiêu lưu gần nhất của họ. Họ tiến hành truyền vang tin này để khuyến khích tất cả người vô gia cư đến và sinh sống trong ngôi làng mới đầy lý tưởng này.

Từ tất cả mọi ngóc ngách của vùng nông thôn, những người tình nguyện tụ tập lại và sống trong nhiều ngôi nhà, nông trại và cửa hàng mới mẻ. Một số người thậm chí còn cắm trại tạm thời ở quảng trường, chờ đợi nhà mới được xây xong. Trường học một lần nữa lại được tràn ngập với những tiếng cười của trẻ em và quán rượu bắt đầu các cuộc đàm thoại vui vẻ, tiệc tùng thâu đêm. Tuy nhiên, một số phần tử cho rằng vẫn còn sót lại những con Ma Sói đang ẩn náu trong ngôi làng mới này!
Chi tiết xem tại: http://www.boardgame.vn/chien-thuat/ma-soi-village-77

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

Hướng dẫn luật chơi ma sói The village

  1. 1. MA SÓI --- Lu t cơ b n --- N u đã n m v ng lu t cơ b n, mau l t trang 6 và đ c lu t The Village! “ m t vùng xa xôi c a mi n Đông hoang dã, có ngôi làng n g p ph i n n Ma sói. M t s dân làng vì ch u m t l i nguy n bí n, đã hóa sói và tàn sát m i khi đêm xu ng. Dân làng, vì v y, ph i cùng nhau tìm cách ch ng l i l i nguy n c xưa này trư c khi lũ Ma sói gi t đ n ngư i cu i cùng...” Philippe & Hervé. 24 lá bài cơ b n 4 lá Ma sói 13 lá Dân thư ng 1 lá Tiên tri 1 lá K tr m 1 lá Cupid 1 lá Th săn 1 lá Phù th y 1 lá Ti hí 1 lá Trư ng làng M c tiêu V i phe dân làng: Gi t h t lũ sói! V i phe Ma sói: Gi t h t dân làng! PHE MA SÓI M i đêm, chúng th c d y và c n m t dân làng. Ban ngày, chúng tìm m i cách ng y trang và che d u thân ph n đ tránh b dân làng tiêu di t. S lư ng Sói dao đ ng t 1 đ n 6 tùy thu c vào s ngư i chơi cũng như các phiên b n khác nhau. Chúng không đư c phép c n đ ng lo i trong b t k hoàn c nh nào. PHE DÂN LÀNG M i đêm, Ma sói s c n m t ngư i c a phe này, và ngư i đó s l p t c b lo i kh i trò chơi. Khi tr i sáng, c làng s th c d y h p nhau l i đ truy tìm d u v t lũ sói. Sau cu c th o lu n, h s b phi u đ b u ra ngư i b treo c c a ngày hôm đó, ngư i này s l p t c b lo i kh i trò chơi... Dân thư ng Không có năng l c đ c bi t gì. Vũ khí duy nh t mà h có là kh năng suy lu n đ truy tìm Ma sói, cũng như thuy t ph c nh m tránh c nh gi t oan ngư i vô t i. Tiên tri M i đêm, nhân v t này đư c phép xem chân tư ng c a m t ngư i chơi khác. D a vào năng l c c a mình, Tiên tri ph i giúp dân làng s ng sót mà không đ lũ sói phát giác. V i mũi tên th n c a mình, Cupid s ch n ra m t c p đôi yêu nhau mãi mãi. Trong đêm đ u tiên, Cupid s đư c g i d y trư c t t c đ ch n ra hai ngư i yêu nhau, có th bao g m c Cupid n u mu n. N u m t trong hai ngư i n không may ch t đi, ngư i kia s vì đau kh mà ra đi ngay t c kh c. Chú ý: N u hai ngư i này thu c v hai phe khác nhau (Ma sói và Dân làng), h s có m c tiêu riêng c a mình. Đôi tình nhân ph i tiêu di t h t nh ng ngư i còn l i trong trò chơi đ đư c mãi bình yên và h nh phúc bên nhau. Cupid Phù th y Nhân v t này có hai l thu c c c k l i h i: M t l Th n dư c, cho phép c u s ng m t ngư i v a b sói c n. M t l Đ c dư c, cho phép lo i b m t ngư i trong đêm. M i l thu c ch đư c dùng m t l n duy nh t, và có th đư c dùng trong cùng m t đêm. Vì v y, sau đêm Phù th y ra tay, có th s có 0, 1 ho c 2 ngư i ch t. Phù th y có th dùng thu c đ t c u mình n u ch ng may b sói c n.
  2. 2. Th săn N u ch ng may ch t đi, dù vì b t c lý do nào, Th săn có th ch n b n m t ngư i chơi b t k đ kéo theo b u b n th gi i bên kia. Ti hí Nhân v t này đư c phép hé m t rình xem lũ sói khi đêm xu ng. N u b sói phát hi n, Ti hí s l p t c tr thành n n nhân b gi t trong đêm đó. Ti hí ch đư c hé m t xem tr m Ma sói khi b n chúng th c d y trong đêm, không th m m t bình thư ng và trà tr n gi a lũ quái v t kia. K tr m N u mu n chơi nhân v t này thì trong b bài ph i có thêm 2 Dân thư ng. Sau khi chia bài xong, qu n trò s úp 2 lá còn dư gi a. Trong đêm đ u tiên, K tr m s đư c g i d y đ l t lên xem và đ i lá bài K tr m v i 1 trong 2 lá bài kia. K tr m s đóng vai nhân v t mình ch n cho đ n khi trò chơi k t thúc. Trư ng làng Ngư i này đư c c làng b phi u b u lên và không có quy n t ch i tr ng trách này. Khi trò chơi di n ra, lá phi u bi u quy t c a Trư ng làng s đư c tính là 2. N u b gi t, ngư i này ph i giao l i ch c Trư ng làng cho m t ngư i chơi khác. S p x p đơn gi n 2 Ma sói ho c hơn tùy theo s ngư i chơi 1 Tiên tri còn l i là Dân thư ng S ngư i chơi (Tr qu n trò) Chu n b M t ngư i s đư c ch n ra làm qu n trò, không chơi tr c ti p mà có nhi m v d n d t trò chơi. Trong nh ng ván đ u, nên ch n m t ngư i đã chơi quen trò này, ho c ít ra là đã n m rõ lu t, đ trò chơi di n ra suôn s nh t. Qu n trò chia cho m i ngư i m t lá bài nhân v t. Ngư i chơi t xem bài c a mình m t cách kín đáo, sau đó đ t lá bài úp xu ng trư c m t. Di n bi n Lư t chơi kh i đ u Qu n trò nói câu m đ u: “ xu ng, t t c nh m m t đi ng ”. Ngư i chơi nh m m t và cúi đ u xu ng, sau đó qu n trò b t đ u đánh th c các nhân v t đ c bi t. Qu n trò đánh th c K tr m đ ch n lá bài thay th c a mình. Sau đó qu n trò cho ngư i này đi ng . Qu n trò đánh th c Cupid đ ch n ra đôi tình nhân c a trò chơi. Sau đó qu n trò đi vòng quanh và ch m nh vào 2 ngư i đư c ch n. Sau đó quán trò cho Cupid đi ng . Qu n trò g i “Đôi tình nhân ơi, d y đi!” Qu n trò đánh th c c p tình nhân đ h d y nh n m t nhau . Sau đó qu n trò cho 2 ngư i đi ng . Chú ý: Ch xem m t, không xem bài! Cho c làng đi ng Màn đêm buông Qu n trò g i “K tr m ơi, d y đi!” Qu n trò g i “Cupid ơi, d y đi!”
  3. 3. Lư t chơi bình thư ng (1) Qu n trò g i “Ma sói ơi, d y đi!” Qu n trò đánh th c đàn sói đ chúng ch n ra 1 n n nhân. Trong lúc này, Ti hí có th hé m t đ rình xem Ma sói g m nh ng ai. Tuy nhiên, như đã nói, Ti hí không đư c phép m to m t hay đóng gi làm sói n u không mu n b lo i kh i trò chơi. Sau khi sói đã ch n ra n n nhân c a đêm đó, qu n trò cho chúng nh m m t đi ng . (2) Qu n trò g i “Tiên tri ơi, d y đi!” Qu n trò đánh th c Tiên tri đ ch n ra ngư i mà mình mu n bi t chân tư ng. Sau đó qu n trò s g t đ u ho c l c đ u đ Tiên tri bi t đư c ngư i đó có ph i là sói hay không. Cu i cùng, qu n trò cho Tiên tri nh m m t đi ng . (3) Qu n trò g i “Phù th y ơi, d y đi!” Qu n trò đánh th c Phù th y và ch ra ngư i v a b sói c n đêm nay, sau đó s h i xem Phù th y có mu n c u ngư i này hay không, và có mu n gi t ai đêm nay hay không. Phù th y s g t đ u ho c l c đ u đ tr l i 2 câu h i c a qu n trò. K t qu c a vi c Phù th y h dư c s đư c thông báo cho c làng khi tr i sáng. Cu i cùng, qu n trò cho Phù th y nh m m t đi ng . (4) Qu n trò g i “Tr i sáng r i, c làng d y nào!” Qu n trò đánh th c c làng và thông báo ngư i b gi t đêm qua (n u có). Đây có th là n n nhân c a Ma sói ho c Phù th y. Ngư i b gi t s l p t c b lo i kh i trò chơi và không đư c giao ti p v i ngư i s ng b ng b t c cách nào. N u Th săn ch t, ngư i này ph i ch đ nh k chôn cùng. N u m t ngư i trong c p tình nhân ch t, ngư i kia ph i l p t c ch t theo. (5) C làng tranh lu n Qu n trò cho ngư i chơi phát bi u, tranh lu n đ tìm ra k kh nghi. Ngư i chơi có th theo d u lũ sói thông qua m t s chi ti t như: ti ng đ ng l trong đêm, cách cư x b t thư ng, t cáo b t thư ng hay thái đ th t thư ng c a m t ngư i chơi nào đó. Trong lúc tranh lu n, m i ngư i chơi ph i nh l y trách nhi m c a mình: - Dân làng ph i tìm ra và treo c Ma sói. - Ma sói ph i đánh l a dân làng đ không b gi t. - Tiên tri, Ti hí và Phù th y ph i âm th m giúp dân làng mà không đ lũ sói nh n ra. - Đôi tình nhân ph i t b o v l n nhau. Ngư i chơi có quy n đóng gi b t c nhân v t nào, và dù đang nói th t hay nói d i, ph i luôn t ra tuy t đ i đáng tin. (6) C làng bi u quy t Sau cu c tranh lu n, khi qu n trò ra hi u, t t c ngư i chơi s ch tay vào k mà mình mu n lo i b . Phi u c a Trư ng làng s đư c tính là 2. Ngư i chơi có s phi u cao nh t s b treo c , b lo i ngay l p t c. N u s phi u cao b ng nhau, s ch n gi t ngư i b Trư ng làng b phi u. N u gi a nh ng ngư i chơi ch u s phi u cao nh t không ai b Trư ng làng b phi u, s không ai ph i ch t ngày hôm đó. (7) “C làng đi ng nào!” Qu n trò cho c làng nh m m t đi ng . Màn đêm l i buông xu ng và tr l i bư c (1). Chú ý: Ngư i ch t r i thì ph i yên ngh , không đư c qu y r i cu c chơi! Đi u ki n chi n th ng Phe Ma sói s th ng n u s sói b ng s dân làng. Phe Dân làng s th ng n u sói đã b tiêu di t toàn b . Phe ngư i-sói yêu nhau s th ng n u t t c ngư i chơi còn l i b tiêu di t. N u Trư ng làng ch t, ngư i này ph i ch đ nh k k nhi m.
  4. 4. Qu n trò đóng vai trò r t quan tr ng, là ngư i quy t đ nh tính gay c n c a cu c chơi. Sau đây là m t s l i khuyên cho nhi m v này: - Hãy t o ra s hoang mang trong m i lư t chơi; - Khi thông báo ai v a ch t trong đêm, đ ng quên làm tăng tính nghiêm tr ng; - Khi tranh lu n l ng xu ng, hãy khơi nó lên m t chút; - L i tho i đánh th c các nhân v t có th tùy ch nh theo phong cách t ng ngư i, mi n là không trái lu t chơi; - Lúc m i chơi, nên chơi th d n d n các lá bài mang năng l c đ c bi t; - Khi đã chơi quen, có th tăng t l nhân v t đ c bi t đ trò chơi h p d n hơn; - Khi đánh th c các nhân v t trong đêm, đ ng đ l i manh m i nào trong l i tho i. Vd: “ Phù th y ơi, d y đi nào!” - Khi nói chuy n v i các nhân v t đ c bi t trong đêm, không nên gi gi ng nói hư ng v phía h , nh ng ngư i chơi khác s phát hi n ra đ y! - N u phe Ma sói không quy t đ nh đư c n n nhân c a chúng, hãy coi như đêm nay không ai b c n đi! - N u chơi nhân v t Ti hí, ngư i chơi khi ng không đư c cúi đ u hay l y tay che m t; - Nh đi h t m t vòng khi ch đ nh đôi tình nhân; - Nên chơi th vài ván r i m i đưa lá Trư ng làng vào, vì khi này m i ngư i đã b t đ u chơi quen v i nhau. V i ngư i chơi Ma sói: M t chi n thu t hi u qu đ tránh kh i nghi ng là b phi u cho đ ng lo i, nh t là khi tên này đã b m i ngư i đ ý. Tiên tri: N u đã phát hi n ra ngư i chơi nào là sói, b n có th ti t l thân ph n đ t cáo chúng. Tuy nhiên, đ ng quá v i vàng nhé! Ti hí: R t quy n năng, nhưng cũng khá đau tim. N u chơi nhân v t này, hãy c g ng moi đư c th t nhi u thông tin trư c khi b th tiêu nhé! Th săn: Đóng gi nhân v t này có th làm gi m s phi u dành cho b n đ y! Cupid: Đã xác đ nh b n thân là m t trong Đôi tình nhân thì đ ng nên b t c p v i nh ng k nói nhi u! Trư ng làng: Tr phi b n là sói, đ ng ng i gì mà nh n ch c v này và bành trư ng th l c! Phù th y: Càng v sau càng m nh, mi n là không dùng b a năng l c c a mình! - Cho c làng đi ng - G i K tr m d y (1) - G i Cupid d y (1) - G i Đôi tình nhân d y (1) - G i Ma sói d y - G i Tiên tri d y - G i Sói tr ng d y (2) - G i K phóng h a d y (2) - G i Phù th y d y - G i Con qu d y (2) - G i c làng d y - Tranh lu n và bi u quy t - C làng đi ng (1): Ch g i d y đêm đ u tiên (2): Phiên b n The village V i qu n trò Cô Trư c n a đêm Khi đêm xu ng Khi tr i sáng Tóm t t di n bi n Ma sói đư c Philippe des Pallières và Hervé Marly l y c m h ng t trò Mafia c a Liên xô nh ng năm 30 và thêm vào m t s nhân v t như Cupid, K tr m, Phù th y,... “Xin dành l i c m ơn cho Nadine Bernard, Juliette Blind, Théo Dupisson, Elvire và Chloé, Philippe Mouret, Caroline Ottavis, Laurent Bernard, Vincent Pessel, Myriam Lemaire, Martin Jortay, trang tr i Champlion và làng Thiercelieux, các b n l p trình web cùng nh ng ngư i khác. Đ c bi t xin trân tr ng c m ơn Bruno Faidutti.” Philippe & Hervé
  5. 5. TTThhheeeVVViiillllllaaagggeee Sau th m h a New moon, ngôi làng n ch còn là đ ng đ nát. Nhi u năm trôi qua, vài ngư i may m n s ng sót b t đ u xây d ng l i ngôi làng v i nh ng gì h ki m đư c trong th i gian s ng tha hương. Ngôi làng d n s ng l i và thu hút dân cư t kh p nơi đ n l p nghi p, xây nhà, m trang tr i. Trư ng h c l i nô n c ti ng tr , quán rư u l i náo nhi t như xưa. R i m t ngày, trong làng b ng lưu truy n m t tin đ n kinh hoàng: Ma sói đã tr l i! 15 mi ng Vô gia cư 6 con bò c a 6 Nông dân Dây chuy n c a Giáo sĩ C i giã thu c c a Th y lang c a Th y lang Chìa khóa c a H i đ ng Huy chương c a Quan tòa Bánh mì c a Th làm bánh Chuông c a Hi u trư ng Ly rư u c a Ch quán Dao c o c a Th c t tóc 26 mi ng ch c v Khác v i bài nhân v t, nh ng mi ng ch c v này đư c phát công khai cho ngư i chơi. Qu n trò có th phân chia ch c v theo m t trong các cách sau: • Úp cái mi ng ch c v xu ng và phát ng u nhiên cho ngư i chơi. • Úp cái mi ng ch c v xu ng và cho ngư i chơi t ch n. • Cho t ng ngư i chơi t ch n ch c v theo th t nào đó. Nh ng mi ng ch c v này, cùng v i ngôi nhà tương ng n u có, s th hi n ch c v c a t ng ngư i trong ngôi làng: • M t s ch c v mang năng l c vĩnh vi n, c ng thêm ngư i Vô gia cư, s gi mi ng ch c v c a mình cho đ n cu i trò chơi. • M t s mi ng ch c v mang năng l c ch d ng đư c duy nh t m t l n. Chúng s nh c m i ngư i nh năng l c ngư i chơi có còn tác d ng hay không: Qu n trò s thu l i chúng n u ngư i chơi đã dùng năng l c. Phiên b n The Village bao g m: Chú ý: M t s ch c v có th ph c h i năng l c m t l n c a ngư i khác. Trong trư ng h p này, qu n trò s tr mi ng ch c v cho ch nhà tương ng. Nông dân Nơi : Trang tr i Năng l c: Vĩnh vi n Trong ngôi làng này, ngư i Nông dân r t đông và nguy hi m! • B t đ u t lư t 2, các Nông dân s b u ra Trư ng làng. • N u Trư ng làng ch t, ngư i này s b nhi m m t Nông dân khác lên thay . • N u Nông dân ch t h t thì s không còn Trư ng làng. 14 ngh nghi p Giáo sĩ Nơi : Nhà th Năng l c: 1 l n Ngư i này có th khi n b t kì dân làng nào ph i xưng t i trư c Chúa! • Vào ban ngày, Giáo sĩ có th b t m t ngư i l t lá bài nhân v t cho ông ta xem. • Sau khi s d ng năng l c này, Dây chuy n th p t s b qu n trò thu l i. Th y lang Nơi : L u tranh Năng l c : 1 l n Mang l i tu i tr và s c m nh cho dân làng ch trong tích t c! • Vào ban ngày, Th y lang có th ph c h i năng l c cho m t ngư i b t kì. Qu n trò s tr l i mi ng ch c v đ ngư i này có thêm 1 l n s d ng năng l c. • Sau khi s d ng năng l c này, C i giã thu c s b qu n trò thu l i. 2001 : Ma sói b cơ b n 2006 : Ma sói phiên b n New Moon 2009: Ma sói phiên b n The Village 2011 : Ma sói phiên b n Characters
  6. 6. 29 lá bài nhân v t 14 lá Dân thư ng 1 lá Tiên tri 1 lá Th săn 1 lá Cupid 1 lá Phù th y 1 lá Ti hí 6 lá Ma sói 1 lá Sói tr ng 1 lá Con qu 1 lá K phóng h a 1 lá K tr m 1 lá Trư ng làng 1 lá H a ho n 1 lá Nguy n r a Hi u trư ng Nơi : Trư ng h c Năng l c: vĩnh vi n Có Hi u trư ng đây, đ ng hòng vu oan ngư i khác! • Vào m i ngày, Hi u trư ng có quy n c m bi u quy t 2 ngư i b t kì. B n thân Hi u trư ng cũng không bao gi Bi u quy t. • Hi u trư ng cùng 2 ngư i b c m v n có th tranh lu n như ngư i khác. • Hi u trư ng có th c m Ch quán rư u bi u quy t nhưng không đư c c m ngư i Vô gia cư bi u quy t. Th làm bánh Nơi : Ti m bánh Năng l c: vĩnh vi n Ngày ngày th c khuya d y s m, có khi nào ngư i này đã th y đi u gì đó… • Ngay sau khi qu n trò nói câu “Sói ơi ng đi… ”, Th làm bánh có th m m t ngay và luôn. • Sau vài giây quan sát, qu n trò ra hi u cho ngư i này đi ng và đêm dài l i ti p t c. Th c t tóc Nơi : Ti m làm đ u Năng l c: 1 l n Hãy nh l y, dao c o dù nh nhưng b n ch t v n là dao! • Vào ban ngày, Th c t tóc có th ch n gi t m t ngư i b t kì. • N u ngư i ch t là Ma sói, Th c t tóc s s ng ti p trong s tung hô c a dân làng. Ngư c l i, Th làm tóc s ch t ngay n u gi t oan ngư i t t. • Th c t tóc không đư c gi t ngư i Vô gia cư. • Sau khi s d ng năng l c này, Dao c o s b qu n trò thu l i. H i đ ng làng Nơi : Nhà h i đ ng Năng l c: vĩnh vi n Thay tr i hành đ o, c u t dân nghèo! • Khi m t ch c v ch t đi, t c là có nhà tr ng, H i đ ng làng có th ch đ nh m t ngư i Vô gia cư vào . Ngư i này s nh n đư c nơi cũng như năng l c tương ng. • N u cùng lúc có nhi u nhà tr ng, H i đ ng làng có th s p x p nơi cho nhi u ngư i Vô gia cư. Chú ý: N u H i đ ng làng ch t đi, nh ng ngôi nhà tình thương kia s b t ch thu, vì v y h i Vô gia cư nên b o v nhân v t này! Ch quán rư u Nơi : Quán rư u Năng l c: vĩnh vi n h n ch Không đư c đ c t i ai, không ai đư c đ c t i! • Nhân v t này ban đêm không b sói c n, ban ngày không b b phi u treo c . • N u ngư i chơi b Ch quán rư u b phi u b treo c , dù đư c Ân xá hay không, thì Ch quán s m t đi năng l c và Ly rư u c a mình ngay l p t c. • Cho đ n khi m t đi năng l c, Ch quán rư u luôn luôn ph i b phi u đ u tiên . Chú ý: Ch quán rư u v n ch u tác d ng c a các năng l c đ c bi t khác, ch là không b sói c n hay treo c thôi! Quan tòa Nơi : Tòa án Năng l c : 1 l n Dù đôi khi mang ti ng b t công, nhân v t này l i có m t quy n l c tuy t đ i t n t i t r t r t lâu: Ân xá. • Sau m t cu c b phi u b t kì, n u k s p b treo c ra yêu c u, Quan tòa có th ân xá cho ngư i này. Ngày hôm đó s không có ai b treo c . • Quan tòa có th ân xá cho chính mình. • Sau khi s d ng năng l c này, Huy chương s b qu n trò thu l i. H i Vô gia cư Nơi : không có Năng l c: vĩnh vi n Dù s ng c nh màn tr i chi u đ t, v n mu n làm ngư i có ích cho xã h i… • Năng l c c a Hi u trư ng, Th c t tóc, Con qu và K phóng h a đ u vô hi u v i ngư i Vô gia cư. • Ngư i Vô gia cư có th nh n ho c t ch i nơi và năng l c do H i đ ng làng ban cho.
  7. 7. Nhân v t m i c a phiên b n The Village Con qu Năng l c vĩnh vi n Nhân v t này th hi n năng l c b ng cách gieo l i nguy n vào m t căn nhà mà nó nghi ng trư c khi bình minh lên . Dù không quân t l m, l i nguy n này v n mang s c m nh đáng g m! • Cu i m i đêm, khi t t c đã đi ng , Con qu có th ch n m t ngư i mà nó nghi ng và qu n trò s đ t lá Nguy n r a trư c c a nhà ngư i chơi đó. Ngư i này s m c nhiên ch u thêm 2 phi u bi u quy t vào hôm sau. • Con qu có th nguy n r a Ch quán rư u c khi ngư i này v n đư c mi n b u. • Con qu không đư c nguy n r a ngư i Vô gia cư. K phóng h a Năng l c m t l n Như tên g i, đây là m t nhân v t có s thích nguy hi m. Mong là h n s t n d ng kh năng c a mình đúng lúc đúng ch đ h tr dân làng! • Khi đư c g i d y, K phóng h a có th ch n m t ngôi nhà, và ch đư c ch n m t l n trong su t cu c chơi. Qu n trò s đ t lá H a ho n trư c ngôi nhà kia, và khi tr i sáng, ch ngôi nhà s bi n thành Vô gia cư. • N u ch ngôi nhà b phóng h a là n n nhân c a Ma sói trong đêm đó, con sói g n nh t bên ph i ch nhà s ch t cháy. Ch nhà v n s ng sót vào sáng hôm sau. Sói tr ng Năng l c vĩnh vi n Nhân v t này coi c dân làng l n Ma sói đ u là k thù. Theo l i k l i, đây là m t bi n d c a Ma sói sinh ra sau th m h a New moon, mang tên “Greg k b nguy n r a”. • M c tiêu c a Sói tr ng là tr thành k duy nh t s ng sót. • Sói tr ng cũng th c d y m i đêm và đi săn cùng nh ng Ma sói khác. • C hai đêm m t l n, Sói tr ng có th th c d y sau khi Ma sói đã ng và kh m t tên “đ ng lo i” n u mu n. Sau khi chơi C t 14 ngôi nhà và 29 mi ng ngh nghi p vào chi c túi mang hình ô c a. C t 29 lá nhân v t và 3 lá năng l c vào chi c túi mang bi u tư ng Ma sói. V i qu n trò · Phiên b n The Village không h mâu thu n v i lu t cơ b n hay lu t New moon, v n có th g i theo th t ghi trang 5. · Chơi l n lư t và t t các nhân v t m i, đ ng v i ôm đ m. · Sau khi chia bài nhân v t, ch c v và nhà , hãy cho t ng ngư i chơi gi i thi u v ch c v c a mình. · Trong ván The Village đ u tiên, nên th các ch c năng Nông dân, Hi u trư ng, H i đ ng làng và Giáo sĩ. · Trong các ván ti p theo, nên chơi theo t l 1/3 Nông dân, 1/3 Vô gia cư và 1/3 có nhà ch c v . Traduit en vietnamien par Spectracier.

×