Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

One night Ultimate Werewolf - Dân Làng vs Ma Cà Rồng vs Ma Sói

2,923 views

Published on

Hướng dẫn luật chơi 3 phe trong sói One Night
♚ Boardgames Việt ♚ là 1 cộng đồng những bạn trẻ yêu thích Boardgame, mong muốn sẽ phổ biến những Boardgame hay của nước ngoài về Việt Nam, phát triển những ý tưởng thiết kế Boardgame cho người Việt và đưa nó phổ biến ra nước ngoài ^^
Website: www.bgv.vn
Facebook: www.facebook.com
Phone: 092 41 567 91

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

×