Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hizkuntza Komunikaziorako Gaitasuna. Hobekuntza plana

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hizkuntza Komunikaziorako Gaitasuna. Hobekuntza plana

 1. 1. Curriculum garapenari buruzko bilera 2013/12/09 Ikastetxe eta aholkularien esperientziak Hobekuntza planetan islatutako hizkuntza gaitasuna hobetzeko zenbait ekintza
 2. 2. Bost esparru nagusi • Hizkuntza Proiektua • Hizkuntzen Trataera Bateratua • Ahozko Hizkuntzaren ulermena eta mintzamena • Irakurmena Hobetzeko Plana • Hizkuntzen metodologia: beste esparruak
 3. 3. Hizkuntza Proiektua • Hamar ikastetxetan. • Helburuak: • Hizkuntzen erabilerari buruz hausnartzea • HizPro dokumentua sortzea (edo eguneratzea) • Prestakuntza klaustroan; jarraipena, batzordeekin. • Kasu batzuetan HTB lantzea eratorri zen, beste batzuetan metodologia berrikustea, batean irakasleen erabileraren eragile rola lantzea, eta zenbait kasutan ere HNP proiektua garatzea.
 4. 4. Hizkuntzen Trataera Bateratua • Prestakuntza (5 ikastetxetan) edo prestakuntza + inplementazioa (7 ikastetxetan). • Programaren unitateak (BN),Getxoko mintegian sortutakoak eta zonaldeko bi ikastetxeren artean ekoiztutako unitateak lantzen dira DBHn. Egokitzapenak egiten dira.
 5. 5. Ahozkoaren ulermena eta mintzamena Lehenengo fase batean: • Entzuketak arlo ezberdinetan landu (plan bat eginez). • Mintzamena arlo ezberdinetan landu (plan bat eginez). • Ahozko generoen inguruan prestakuntza ikastetxean. Bigarren fase batean: • Mintzamenaren ebaluazioa hasi eta gero (2012/13): - Ebaluaketari buruz prestakuntza eskaini genuen. - Ikastetxe batzuetan mintzamenaren lanketa txertatu dute beren praktiketan. - Ikasturte honetan prestakuntza eskainiko dugu mintzamena nola landu daitekeen jorratzeko.
 6. 6. Irakurmena Hobetzeko Plana • Bigarren Hezkuntzan. • Helburua: irakurmena hobetzea arlo guztietan. • Prestakuntza klaustro mailan. • 5 ikastetxe, inplikazio maila ezberdinak. • Jarraipena: Batzordearekin edota zuzenean partaideekin.
 7. 7. Irakurmena Hobetzeko Plana Atalak: 1.Teorikoa-Praktikoa. Bi orduko saioa. 2. Praktikoa. Materiala prestatu: • Testuak aukeratu • Plantila bete • Zalantzak argitu eta zuzenketak egin • Ebaluatu 3. Praktikoa. Sortu den materiala gelara eraman • Erabaki prestatu den materiala gelara noiz eta nola eraman • Praktika hauek ebaluatu
 8. 8. Hizkuntzen metodologia: beste esparruak Komunikazio proiektuak: • LH eta BHko sei ikastetxetan ikasturte honetan. • Helburua: metodologia hobetzeko, zenbait unitate gelara eraman ondoren, praktika konpartitu batetik hausnarketa suspertzea eta erabakiak hartzea. • Prozesua: prestakuntza, jarraipena, ebaluazioa. Bikoteka Irakurtzen eta Idazten • Mintegien bidez eta ikastetxez ikastetxe. • LH eta DBHko hamahiru ikastetxetan.
 9. 9. Zenbait aspektu orokor – Nolako ekintzak: Irakasleen prestakuntza, curriculum garapena , ikastetxearen antolamendua (HTB: hizkuntzen mintegien ordua bateratua…), besteak (HizProren inguruko hausnarketatik eratorritakoak…) – Koordinazioa Berritzegunean: ikastetxe bakoitzean partehartzaileen artean – Prozesuaren jarraipena: ikastetxez ikastetxe beharrak antzemateko eta laguntza emateko – Partehartzea: Berritzeguneko etapatako partaide guztiak (5) eta Normalkuntzakoa.
 10. 10. Ondorio batzuk – Metodologia aldatzera animatu direnen artean ez dira atzera bueltarik izan. – Ekintza hauei esker hizkuntzaren irakaskuntzaren langaiak (kezkak, estrategiak…) arlo guztietako irakaslek landu dituzte. – Azkeneko urteotan ahozko hizkuntza landu beharreko kontzientzia zabaltzen joan da. – Ikasleen komunikazio konpetentzia noraino hobetu den jakitea zaila baldin bada ere, irakasleen eta ikasleen inpresioa nabarmen hobetu da. “Ez nuen uste gai nintzenik hizkuntza honetan honelako gauzak egiteko”
 11. 11. Bilbo, 2013ko abenduaren 9a

×