Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La BNE a l’abast de tothom. Glòria Pérez-Salemerón

1,267 views

Published on

Presentada en Universidat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 30 de mayo de 2011.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La BNE a l’abast de tothom. Glòria Pérez-Salemerón

 1. 1. La BNE a l’abast de tothom:estratègies per aconseguir-ho Glòria Pérez-Salmerón Biblioteca Nacional de España UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació Barcelona, 30 de maig de 2011
 2. 2. UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 4 2
 3. 3. Sumari1. La BNE i la seva història2. La BNE en xifres i euros3. Nou model de gestió: estratègies4. Tot pensant en l’usuari5. Serveis de valor afegit6. ConclusionsUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 3
 4. 4. 1. La BNE i la seva història • Real Biblioteca Pública (1711) • Biblioteca Nacional (1836) • Edifici Recoletos (1893) • Llei de Depòsit Legal (1957) • Organisme Autònom (1991) • Edifici Alcalá de Henares (1992) • Nous estatuts (2009)UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 4
 5. 5. Col·leccions patrimonials • Més de 30.000 manuscrits • 1.600 còdexs medievals • 3.100 incunables • 19.000 dibuixos • 600.000 gravats • 1.000.000 de fotografies • 700 mapes manuscrits • 15.000 mapes dels segles XVI-XIX • 505.000 partitures • 100.000 vídeos • Més de 600.000 registres sonorsUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 5
 6. 6. 2. BNE en xifres (desembre 2010)Superfície 99.334 m2Metres lineals prestatgeria 500 kmDocuments 28 milionsDipòsit Legal 2010 creixement mensual 20 tonesCol·lecció creixement nous docs 873.688 documentsConsulta a sala 392.639 documentsFormació d’usuaris 147 cursosBiblioteca Digital Hispana 352.732 usuarisHemeroteca Digital 105.565 usuarisDescarregues revistes-e 58.617Préstec interbibliotecari 6.329 documentsWeb + 31 milions de visitesMuseu 75.423 visitantsTallers Museu 199 tallersExposicions 180.425 visitantsUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 6
 7. 7. La BNE en euros (2011)Pressupost total 42.767.000Pressupost adquisicions 3.000.000Cost x document catalogat 7,27Cost x préstec a sala 3,55Cost x préstec interbibliotecari 34,96Cost x descarrega recurs-e 5,25UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 7
 8. 8. Nova imatge de la BNEUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 8
 9. 9. Seu d’Alcalá de HenaresUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 9
 10. 10. Dipòsit robotitzat a la seu d’Alcalá de HenaresUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 10
 11. 11. 3. Nou model de gestió Orientat als serveis Nous serveis per a nous usuaris BNE per a tothom Gestió del coneixement Nova conceptualització d’espais i serveis Millora de processos Personalització de la resposta Interacció Promoció y difusió dels serveis Nous perfils professionals: formació multidisciplinarUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 11
 12. 12. Les personesUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 12
 13. 13. Participació en projectes nacionals iinternacionals IMPACT proyecto la Mejora del Acceso a Textos HistóricosUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 13
 14. 14. Estratègies Coordinar treballs transversals intramurs Gestió documental Digitalització: Biblioteca Digital Hispánica Sistema de preservació > nou escenari Nova Llei de Dipòsit Legal / Recol·lecció ‘domini .es’ Serveis de valor afegit La biblioteca a la butxaca (Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics)UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 14
 15. 15. Coordinació de treballs transversals intramurs Intranet 2.0 UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 15
 16. 16. Gestió documental a la BNE Nou plantejament Definició del model estratègic de gestió documental Objectiu: establir les pautes per a la gestió electrònica de documents que permetrà racionalitzar la seva organització i accés Requeriments de la Llei 11/2007 Metodologia: consulta a les distintes àrees amb l’objectiu de conèixer la situació actual. Entrevistes prèvies amb caràcter prospectiu.UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 16
 17. 17. Digitalizació• Procés propi i transversal de la BNE• Sistemàtica (no massiva)• Adaptació dels processos de treball. Control de qualitat (Revisió de la catalogació – Depuració del catàleg)• Indexació i incorporació al portal• Criteris de selecció del material• Necessitat de garantir la preservació digital a llarg termini• Accessible a través de TEL (The European Library), Europeana, Worl Digital Library i Hispana (recol·lector del MCU)• Cerca de finançament sostingut en el temps• Ritme de digitalizació actual: 27.000 pàgines/diaUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 17
 18. 18. La Biblioteca Digital Hispánica• Públic: general, investigadors i estudiosos de la cultura hispànica• 53.753 títols i + 9.000.000 de pàgines digitals disponibles• Gran projecte de digitalització finançat per Telefónica (2008-2012) • 10 milions € • 25 milions de pàgines digitals / 200.000 objectes digitals representatius de les col·leccions patrimonials de la BNE• Format dels registres bibliogràfics: Marc 21 i Dublin Core• Format de les imatges: TIFF, JPG, JP2000 i PDF• Interoperabilitat a través del protocol OAI-PMH• Software de gestió d’objectes digitals: Digitool• Gener 2011: Incorporació de les obres de l’Hemeroteca Digital UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 18
 19. 19. Preservació• Pla de preservació de la BNE (2011)• Abast universal: • Tota classe de documents • Tots els departaments de la BNE• Arxius digitals• Aspectes preventius i curatius• Garantia i qualitat d’accés• Revisar cada una de las fases per les que passa un document des de que ingressa en la BNE fins que es serveix al públic (presencial o virtual)UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 19
 20. 20. Nova Llei de Dipòsit Legal Competència autonòmica BNE: Centre de Conservació Nacional Subjecte dipositant: editor (impressor subsidiari) Regulació del Dipòsit Legal de recursos electrònics Noves accions: Repositori per a la recopilació i custòdia dels recursos electrònics Nou flux de treball Sistema de preservació Recol·lecció dels arxius d’Internet ‘domini .es’ UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 20
 21. 21. Preservació del domini .es• Necessitat de preservar els continguts “nascuts digitals”• Acord amb Internet Archive (EUA) • Recol·lecció i indexació automàtica del domini .es• 4 recol·leccions massives fins ara: • Més de 30 TB d’informació emmagatzemada • Més de 875 Milions d’URL arxivades• Recol·leccions selectives previstes durant 2011-2012• Access restringit en l’actualitat• Accés públic (en estudi)UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 21
 22. 22. 4. Tot pensant en l’usuari Implementació d’una nova interfície única i transparent per a l’usuari Nous serveis d’accés: • Integració d’un buscador intel·ligent • eines web 2.0 Difusió i comunicacióUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 22
 23. 23. Funcionalitats del portal• Visualització breu i avançada dels registres • Filtres de cerca por tipus de document i col·lecció • Enllaç al registre bibliogràfic del catàleg • Multilingüe• Integració d’un buscador intel·ligent • Cerca simple i avançada, semàntica, a text complet • Auto - emplenat predictiu: suggeriments de cerques • Resum contextual i ressaltat de termes trobats • Navegació per categories de resultats • Snippet de visualització parcial d’obres amb drets d’autor • Analítica de cerquesUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 23
 24. 24. Funcionalitats 2.0• Compartir una obra a Facebook i Twitter• Enllaços estables a obres i registres bibliogràfics• Votar les obres• Fer comentaris• Enviar per correu electrònic• Altres usuaris han visualitzat• Alertes de nous documents• Cerca federada en fonts externes• Descarrega d’un calaix de cerca per a integrar-se en webs externes• Cerca predictiva sobre títols i autorsUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 24
 25. 25. UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 25
 26. 26. Biblioteca Digital IberoamericanaUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 26
 27. 27. 5. Serveis de valor afegit• RSS• Impressió sota demanda (acord no exclusiu amb Bubok)• Llibres amb drets d’autor - projecte ENCLAVE• Visor de mapes Megapixel• Llibre interactiu: El Quijote• Altres productes (Felicitacions nadalenques)• Xarxes socials: + de 100.000 amics a FacebookUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 27
 28. 28. RSS Blog / Bloc Exposiciones virtuales / Exposicions virtuals Noticias Actividades culturales / Notícies Activitats culturalsUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 28
 29. 29. Impressió sota demandaUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 29
 30. 30. El Libre interactiu: El QuijoteUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 30
 31. 31. UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 1 31
 32. 32. L’activitat de la BNE en vídeosUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 32
 33. 33. Nou llibre interactiu triat a través deUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 33
 34. 34. Col·lecció de fotografies aUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 34
 35. 35. Música en streaming Novetat Accés a les obres musicals editades a Espanya Llançament immediat Accés a través de la web de la BNE Servei gratuït No permetrà descarregues Conveni amb la SGAEUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 35
 36. 36. SlideShare en la BNEUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 36
 37. 37. 10. Reptes a modus de conclusió Pes positiu de la història Gestió del canvi Millora de processos intramurs Qualitat extramurs Adequació a la normativa Noves eines per a respondre noves necessitats Difusió de la Col·lecció: la BNE a la butxaca El TRICENTENARI gran oportunitat de promoció dels serveis El plaer de treballar-hi!UB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 37
 38. 38. Biblioteca Nacional de España Accedeix a través de: www.bne.es http://bdh.bne.es www.facebook.com/bne www.youtube.com/bibliotecaBNEUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 38
 39. 39. Moltes mercès per la vostra atenció Preguntes? Glòria Pérez-Salmerón Directora de la BNE directora@bne.esUB Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 de maig de 2011 39 39

×