Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanzarea produselor si serviciilor online

2,707 views

Published on

Dispozitii legislative pentru proiectia consumatorului aplicabile comertului online

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vanzarea produselor si serviciilor online

 1. 1. Protec ţia consumatorilor la achiziţionarea produselor şi serviciilor online ECC Romania
 2. 2. Cadru legal <ul><li>Comerţ electronic – Legea 365/2002, republicată </li></ul><ul><li>Vânzarea la distanţă – O.G. 130/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare </li></ul><ul><li>Garanţii – Legea 449/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare </li></ul><ul><li>O.G. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare </li></ul>
 3. 3. Vânzarea la distanţă <ul><li>Definiţii: </li></ul><ul><li>contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator , în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă; </li></ul><ul><li>consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; </li></ul><ul><li>comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia; </li></ul>
 4. 4. Vânzarea la distanţă <ul><li>Informaţii precontractuale: </li></ul><ul><li>identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare; </li></ul><ul><li>caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului; </li></ul><ul><li>preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse; </li></ul><ul><li>cheltuielile de livrare, dacă este cazul; </li></ul><ul><li>modalităţile de plată, de livrare sau de prestare; </li></ul><ul><li>dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor în care nu se aplică; </li></ul><ul><li>costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază; </li></ul><ul><li>perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului; </li></ul><ul><li>durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu; </li></ul><ul><li>termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract. </li></ul>
 5. 5. Vânzarea la distanţă <ul><li>Momentul încheierii contractului </li></ul><ul><li>momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa </li></ul><ul><li>părţile pot stabili un alt moment al livrării, prin comun acord.  </li></ul>
 6. 6. Vânzarea la distanţă <ul><li>Obligaţia de informare – de la momentul încheierii contractului până la momentul livrării, în scris sau pe un alt suport durabil: </li></ul><ul><li>condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală, sub forma clauzei următoare: &quot;Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului&quot;, redactată cu caractere îngroşate. </li></ul><ul><li>sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile; </li></ul><ul><li>informaţiile privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite; </li></ul><ul><li>condiţiile de denunţare unilaterală a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an. </li></ul>
 7. 7. Vânzarea la distanţă <ul><li>Consecinţe ale nerespectării obligaţiei de informare: </li></ul><ul><li>durata termenului în care contractul poate fi denunţat unilateral este de 90 de zile; </li></ul><ul><li>omiterea clauzei privind denunţarea unilaterală - produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, iar acesta este exonerat de orice contraprestaţie </li></ul><ul><li>amendă contravenţională </li></ul>
 8. 8. Vânzarea la distanţă <ul><li>Dreptul de denunţare unilaterală: </li></ul><ul><li>Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. </li></ul><ul><li>Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. </li></ul><ul><li>Legea nu stabileşte condiţii formale pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală – atât timp cât nu se îngrădeşte exercitarea dreptului de denunţare unilaterală, comercianţii pot stabili condiţiile. </li></ul><ul><li>Comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. </li></ul><ul><li>Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator. </li></ul>
 9. 9. Vânzarea la distanţă <ul><li>Dreptul de denunţare unilaterală: </li></ul><ul><li>Termenul de 10 zile lucrătoare începe să curgă: </li></ul><ul><li>pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost furnizate informaţiile obligatorii; </li></ul><ul><li>pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care informaţiile obligatorii au fost furnizate, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile. </li></ul><ul><li>În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile obligatorii, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă: </li></ul><ul><li>pentru produse, de la data primirii lor de către consumator; </li></ul><ul><li>pentru servicii, de la data încheierii contractului. </li></ul>
 10. 10. Vânzarea la distanţă <ul><li>Nu pot fi denunţate: </li></ul><ul><li>contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare; </li></ul><ul><li>contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant; </li></ul><ul><li>contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid; </li></ul><ul><li>contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator; </li></ul><ul><li>contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor magazin; </li></ul><ul><li>contracte de servicii de pariuri sau loterii. </li></ul>
 11. 11. Vânzarea la distanţă <ul><li>Nu pot fi denunţate: </li></ul><ul><li>Vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, reşedinţa sau la locul de muncă al consumatorului; </li></ul><ul><li>Furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestaţii la o dată precisă sau într-o perioadă specificată. </li></ul>
 12. 12. Vânzarea la distanţă <ul><li>Executarea contractului la distanţă: </li></ul><ul><li>Obligaţiile contractuale trebuie îndeplinite în cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda. </li></ul><ul><li>Părţile pot stabili, de comun acord, un alt termen. </li></ul><ul><li>În cazul în care nu poate executa contractul din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, comerciantul trebuie să informeze consumatorul şi să ramburseze sumele plătite în termen de maximum 30 de zile. </li></ul><ul><li>Comerciantul poate livra un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. </li></ul><ul><li>În caz contrar, furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comandă. </li></ul><ul><li>Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat. </li></ul>
 13. 13. Garanţia produselor <ul><li>Tipuri de garanţii: </li></ul><ul><li>Garanţie legală – Garanţie de doi ani, aplicabilă tuturor produselor. În cazul produselor folosite, acest termen poate fi redus la 1 an, prin acordul de voinţă dintre consumator şi vânzător. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garanţie se reduce la aceasta durată. Garanţia legală operează în temeiul legii, nu este dată de nimeni şi consumatorul nu poate fi lipsit de prevederile sale. </li></ul><ul><li>Garanţie comercială –reprezintă un contract de garanţie încheiat între consumator şi vânzător. Garanţia comercială ar trebui să ofere anumite beneficii consumatorilor, în plus faţă de garanţia legală, cum ar fi: prelungirea termenului de garanţie, prelungirea perioadei pentru care acţionează prezumţia lipsei de conformitate, etc. </li></ul>
 14. 14. Garanţia legală <ul><li>Prezumţia lipsei de conformitate, termene: </li></ul><ul><li>Orice lipsă de conformitate apărută într-un termen de 6 luni de la data livrării produsului este considerată a fi existat la momentul livrării, cu excepţia cazurilor când prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate. </li></ul><ul><li>Consumatorul trebuie să-l informeze pe vânzător despre apariţia lipsei de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o. În situaţia în care consumatorul nu-l informează pe vânzător în interiorul celor două luni, nu va mai putea solicita de la acesta remedierea lipsei de conformitate. </li></ul>
 15. 15. Garanţia legală <ul><li>Măsuri reparatorii: </li></ul><ul><li>4 măsuri – reparare, înlocuire, rezoluţiunea contractului, reducerea corespunzătoare a preţului </li></ul><ul><li>orice reparare sau înlocuire trebuie făcută într-un termen rezonabil, stabilit de comun acord, fără a putea depăşi 15 zile calendaristice </li></ul><ul><li>toate cheltuielile legate de aducerea la conformitate a produsului sunt suportate de vânzător, respectiv costurile poştale, manopera, materialele, transportul sau deplasarea tehnicienilor la domiciliul consumatorului </li></ul>
 16. 16. Garanţia legală <ul><li>Reparare – înlocuire: </li></ul><ul><li>În cazul apariţiei unei lipse de conformitate, consumatorul poate alege între repararea şi înlocuirea produsului. Dreptul de opţiune al consumatorului însă nu poate fi exercitat atunci când măsura aleasă este disproporţionată sau imposibilă. </li></ul><ul><li>O măsură aleasă de consumator este considerată disproporţionată dacă impune vânzătorului costuri mai mari în raport cu cealaltă măsură reparatorie. </li></ul><ul><li>O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente. </li></ul><ul><li>În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. </li></ul>
 17. 17. Garanţia legală <ul><li>Reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului: </li></ul><ul><li>când consumatorul nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; </li></ul><ul><li>când vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă; </li></ul><ul><li>când măsura reparatorie cauzează inconveniente semnificative pentru consumator. </li></ul><ul><li>Rezoluţiunea contractului presupune desfiinţarea acestuia şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului, adică restituirea prestaţiilor făcute de fiecare celuilalt: consumatorul restituie produsul, iar vânzătorul restituie suma plătită de consumator la încheierea contractului. </li></ul>
 18. 18. Garanţia comercială <ul><li>Garanţia comercială va trebui să cuprindă menţiuni referitoare la drepturile conferite prin lege consumatorilor şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită. </li></ul><ul><li>Garanţia trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service. </li></ul><ul><li>Garanţia va fi redactată în termeni simpli şi uşor de înţeles. </li></ul><ul><li>La cererea consumatorului garanţia va fi oferită în scris sau pe orice suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia. </li></ul><ul><li>În cazul în care nu sunt respectate condiţiile arătate mai sus, garanţia este considerată valabilă, consumatorul având dreptul să solicite vânzătorului îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile publice referitoare la garanţie. </li></ul>
 19. 19. Protecţia consumatorilor la achiziţionarea produselor şi serviciilor online <ul><li>Vă mulţumesc! </li></ul>

×