Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania

1,405 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania

 1. 1. Importanta mijloacelor de rezolvare alternativa a disputelor
 2. 2. Importanţa mecanismelor ADR <ul><li>accesul la mijloace eficace prin intermediul cărora consumatorii își pot rezolva litigiile și pot obține despăgubiri, atunci când drepturile lor sunt încălcate de către comercianți, promovează încrederea consumatorilor în piață și îmbunătățește performanța de piață </li></ul><ul><li>ajută la dezvoltarea Pieţei Interne Unice </li></ul><ul><li>reprezintă un mecanism de garantare a exercitării drepturilor consumatorilor </li></ul>
 3. 3. Importanţa mecanismelor ADR <ul><li>ADR = soluții ieftine, simple și rapide la litigiile în care sunt implicați consumatorii </li></ul><ul><li>ADR = instrument de menținere a reputației comerciale și de conservare a încrederii clienților </li></ul><ul><li>ADR = un mijloc de a ușura povara asupra sistemului judiciar </li></ul>
 4. 4. Instrumente existente <ul><li>organizațiile de consumatori sau autoritățile publice pot iniția acțiuni în justiție pentru a pune capăt unei practici ilegale a unui comerciant care a încălcat o normă în materie de protecție a consumatorilor </li></ul><ul><li>consumatorii au, în orice situație, posibilitatea de a introduce o acțiune în instanță pentru a soluționa litigiile și a obține despăgubiri </li></ul>
 5. 5. Instrumente existente <ul><li>În 14 state membre există mecanisme judiciare prin intermediul cărora un grup de consumatori sau o entitate care reprezintă interesul public al consumatorilor poate solicita despăgubiri pentru prejudiciul cauzat printr-o practică ilegală </li></ul>
 6. 6. Instrumente existente <ul><li>Comisia a adoptat două recomandări pentru a promova mecanismele alternative în rândul consumatorilor </li></ul><ul><li>Recomandarea 98/257/CE </li></ul><ul><li>Recomandarea 2001/310/CE </li></ul>
 7. 7. Instrumente existente <ul><li>Recomandarea 98/257/CE </li></ul><ul><li>Aceasta vizează mecanismele de soluţionare extrajudiciară a litigiilor care propun sau impun o soluţie. </li></ul><ul><li>Soluţia astfel adoptată poate lua forma unei decizii obligatorii pentru părţi sau se poate rezuma la simple recomandări ori la propuneri de tranzacţii care pot fi acceptate de părţi. </li></ul>
 8. 8. Instrumente existente <ul><li>Recomandarea 2001/310/CE </li></ul><ul><li>Aceasta vizează organismele de soluţionare extrajudiciară a litigiilor care încearcă rezolvarea unei probleme aducând părţile laolaltă pentru a le convinge să găsească o soluţie de comun acord. </li></ul>
 9. 9. Mecanismele alternative în practică <ul><li>În UE există peste 750 de mecanisme alternative </li></ul><ul><li>Scheme publice ADR cu sferă generală de aplicabilitate; </li></ul><ul><li>Schemele publice ADR cu o sferă specifică de aplicare; </li></ul><ul><li>Scheme private ADR cu o sferă generală de aplicare; </li></ul><ul><li>Scheme private specifice. </li></ul>
 10. 10. Mecanismele alternative în practică <ul><li>Scheme publice ADR cu sferă generală de aplicabilitate </li></ul><ul><li>Comitetul de Plângeri al Consumatorului în Danemarca; </li></ul><ul><li>Comitetul de Plângeri al Consumatorului în Estonia; </li></ul><ul><li>Comitetul de Plângeri al Consumatorului şi Consilieri Municipali ai acestuia la nivelul local în Finlanda; </li></ul><ul><li>Schema denumită Cutii Poştale 5000 Franţa; </li></ul><ul><li>Comisia pentru Rezolvarea Disputelor Comerciale în afara Curţii(tribunalului) în Grecia; </li></ul><ul><li>Comisia de Arbitraj ale Consumatorilor din Ungaria; </li></ul><ul><li>Centrul de Protecţie a Drepturilor Consumatorului în Letonia; </li></ul><ul><li>Centrul Naţional de Protecţie a Drepturilor Consumatorilor în Lituania; </li></ul><ul><li>Directoratul Afacerilor Consumatorului în Malta; </li></ul><ul><li>Inspecţia Comerţului în Polonia; </li></ul><ul><li>Centrele pentru Arbitrarea Disputelor Consumatorului în Portugalia; </li></ul><ul><li>Centrele de Mediere în Slovacia; </li></ul><ul><li>Sistemul de Arbitraj al Consumatorului în Spania; </li></ul><ul><li>Corpul Naţional pentru Plângerile Consumatorilor şi consilierii municipali ai acestuia în Suedia; </li></ul>
 11. 11. Mecanismele alternative în practică <ul><li>Scheme private specifice </li></ul><ul><li>Austria – Ombudsmanul Internetului; </li></ul><ul><li>Belgia – Comisia pentru Conflictele Turismului şi Ombudsmanul Asigurărilor; </li></ul><ul><li>Canada – Planul Arbitrării Asociaţiei Producătorilor de Vehicole cu Motor; </li></ul><ul><li>Republica Cehă – Asociaţia Cehă pentru Comerţul cu Motoare şi Reparaţii; </li></ul><ul><li>Franţa – numeroase scheme de mediere organizate cu participarea agenţilor economici din anumite sectoare şi consumatori; Exemplu: Ombudsmanul Poştei, Ombudsmanul Companiilor Căilor Ferate şi Ombudsmanul Conflictelor Electricităţii şi gazelor; </li></ul><ul><li>Slovenia – Scheme de arbitrare a Companiei de Asigurări „Triglav”; </li></ul><ul><li>SUA – Asociaţia Naţională a Protecţiei Comercianţilor </li></ul><ul><li>EU - Leaseurope </li></ul>
 12. 12. Dezvoltarea schemelor ADR <ul><li>orice inițiativă privind mecanismele alternative ar trebui să se asigure mai întâi că întreprinderile și consumatorii sunt conștienți de existența acestor mecanisme </li></ul><ul><li>atunci când sunt confruntați cu un conflict, consumatorii și întreprinderile ar trebui să poată identifica rapid mecanismul alternativ prin intermediul căruia acesta poate fi soluționat și să obțină informații cu privire la principalele caracteristici ale acestui mecanism </li></ul>
 13. 13. Dezvoltarea schemelor ADR <ul><li>participarea întreprinderilor dintr-un anumit sector de activitate la o procedură alternativă poate fi încurajată de asociațiile profesionale - unele dintre acestea condiționează calitatea de membru de aderarea la un mecanism alternativ </li></ul><ul><li>aderarea comercianților poate fi obligatorie prin lege (de exemplu, serviciul de mediere financiară în Regatul Unit), în special în sectoarele cu un grad ridicat de reglementare. </li></ul>
 14. 14. Dezvoltarea schemelor ADR <ul><li>eficacitatea mecanismelor alternative și corectitudinea rezultatelor acestora depind în mod semnificativ de stimulente </li></ul><ul><li>sectoare vizate: serviciilor financiare, al telecomunicațiilor, al transporturilor, sectorul energetic şi comerţ de produse sau servicii </li></ul>
 15. 15. Dezvoltarea schemelor ADR <ul><li>ADR nu fac distincție între achiziționarea de bunuri sau servicii prin metodele de vânzare la distanță, cum ar fi comerțul electronic și metodele de vânzare directă, când părțile se află față în față </li></ul><ul><li>ADR sunt aplicabile tuturor tipurilor de litigii în domeniul lor de competență, indiferent dacă acestea implică sau nu o tranzacție electronică </li></ul>
 16. 16. Dezvoltarea schemelor ADR <ul><li>existența unui „singur punct de acces” sau a unei „organizații-umbrelă” ar putea îmbunătăți, de asemenea, accesul consumatorilor la mijloacele de soluționare a litigiilor și de obținere de compensații </li></ul><ul><li>acceptarea de cazuri transfrontaliere </li></ul>
 17. 17. Dezvoltarea schemelor MAS /ADR <ul><li>mecanismele alternative ar trebui să fie gratuite sau să aibă un cost foarte scăzut pentru consumatori, pentru a rămâne accesibile </li></ul><ul><li>se poate percepe o taxă redusă de la consumatori, în scopul de a evita cererile abuzive </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Întrebări ? </li></ul><ul><li>Vă mulţumesc ! </li></ul>

×