Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare introductiva despre profilare

7,305 views

Published on

Prezentare introductive despre profilare - facuta la Ziua protectiei datelor personale - 28 ianuarie 2014

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare introductiva despre profilare

 1. 1. Bogdan Manolea – expert afiliat With financial support from the “Fundamental Rights and Citizenship Programme” of the European Union
 2. 2. Ce este profilarea?   Bazat pe art 15 – Directiva UE – 95/46/CE Statele membre recunosc fiecărei persoane dreptul de a nu face obiectul unei decizii care să producă efecte juridice asupra sa ori să o afecteze în mod semnificativ și care să fie întemeiată numai pe prelucrarea automatizată a datelor destinată să evalueze anumite aspecte personalității sale, cu ar fi randamentul profesional, credibilitatea, încrederea pe care o prezintă, conduita etc.
 3. 3. Opinia Autoritatilor  Chestionar trimis de catre proiectul Profiling catre Autoritatile pentru protectia datelor din UE: − Recomandarea Consiliului Europei (2010)13 cu privire la profilare nu a fost implementata in statele membre − Nevoia de clarificare a termenilor si a defintiilor legate de profilare − Jumatate din respondenti doresc o verificare prealabila in cazul de profilare
 4. 4. Zone de interes  Financiar  Marketing  Investigații penale  Sănătate (inclusiv asigurari in domeniu)  Avantaje & dezavantaje  In practica 9 Autoritati respondente deja au avut cazuri de incalcari ale drepturilor personale in contextul profilarii
 5. 5. Ce va fi profilarea?  Noua propunere de regulament pentru protectia datelor personale include: − − Garanții adecvate pentru persoanele fizice − Dreptul la transparenta −  O definitia mai larga si precisa a profilarii Responsabilitate crescuta pentru operatorul de date personale Vom prezenta citeva aspecte legate de varianta adoptata de Comitetul LIBE.
 6. 6. Ce va fi profilarea?  Art 3 Pct 3a „crearea de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal prin care se urmăre ște evaluarea anumitor aspecte personale legate de o persoană fizică sau efectuarea de analize sau previziuni în legătură, în special, cu performanțele persoanei fizice respective la locul de muncă, situația sa economică, locul în care se află, starea sa de sănătate, preferințele personale, încrederea de care se bucură sau comportamentul acesteia;
 7. 7. Ce va fi profilarea?   Art 20: (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, orice persoană fizică are dreptul de a se opune creării de profiluri, în conformitate cu articolul 19. Persoana vizată este informată cu privire la dreptul de a se opune creării de profiluri într-un mod foarte vizibil.
 8. 8. Ce va fi profilarea? (...) (3) Se interzice crearea de profiluri care are drept efect discriminarea împotriva persoanelor fizice pe baza originii rasiale sau etnice, a opiniilor politice, a religiei sau a convingerilor, a apartenenței sindicale, a orientării sexuale sau a identității de gen sau care are drept rezultat măsuri ce au astfel de efecte. Operatorul asigură protec ția eficace împotriva tuturor discriminărilor care pot decurge din crearea de profiluri.
 9. 9. Multumesc! Mai multe detalii la http://profiling-project.eu
 10. 10. Multumesc! Mai multe detalii la http://profiling-project.eu

×