SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Bogdan Manolea
Director executiv ApTI
31 martie 2016 – Bucure tiș
Căteva considera ii cu privire laț
Garanţii procedurale în emiterea şi punerea în executare
a mandatelor de supraveghere tehnică
Supravegherea tehnică
Art 138 CPP
a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de
comunicare la distanţă;
b) accesul la un sistem informatic;
c) supravegherea video, audio sau prin
fotografiere;
d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare
ale unei persoane;
Garan iiț

Juridice

Tehnice

Transparen ăț
Garan ii de transparen aț ț

Publicarea de statistici cu privire la mandatele
efectuate
− De catre institu iile care le propun/aprobă (instan e,ț ț
parchete, alte institu ii)ț
− Cifre generale i defalcate (pe luni, pe jude e, peș ț
tipuri de infrac iuni)ț

Publicarea de statistici cu privire la cererile
guvernelor (sector privat)
− Facebook – Raport Ian – Iun 2015
− Google – Raport Ian – Iun 2015
− Vodafone – Raport 2014
Garan ii tehniceț
Art 142^1

(1) Orice persoană autorizată care realizează
activităţi de supraveghere tehnică, în baza
prezentei legi, are posibilitatea de a asigura
semnarea electronică a datelor rezultate din
activităţile de supraveghere tehnică, utilizând o
semnătură electronică extinsă bazată pe un
certificat calificat eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat.

Semnarea digitală (indiferent dacă este
avansată sau calificată) ar trebui sa fie
Garan ii tehniceț
Scop

Certificarea identită ii între ceea ce seț
găse te/identifică i ceea ce s-a înregistratș ș

Garantarea integrită ii datelor înregistrate, peț
întreg parcursul procesului penal (actualul Art
142^1)

Verificarea de către un expert tehnic
independent că probatoriul a fost inregistrat
corect i nu putea fi alteratș
La ce nivel ar trebui reglementate? (lege, ordin
MJ, procedura internă)
Garantii tehnice – acces la un
sistem informatic

Acces la un sistem informatic se înţelege
pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc
de stocare a datelor informatice fie direct, fie de
la distanţă, prin intermediul unor programe
specializate ori prin intermediul unei reţele

Doar că garan iile sunt diferite în func ie deț ț
fiecare op iune posibilăț
Garantii tehnice – acces la un
sistem informatic (2)

Patrundere intr-un sistem informatic functional
− Direct (doar prin prin programe specializate)
− La distan ăț

Prin programe specializate

Prin re eleț

Acces la mijloc de stocare a datelor informatice
− Direct (doar prin prin programe specializate)
− La distan ăț

Prin programe specializate

Prin re eleț
Garan ii tehnice - interceptăriț
Varianta 1
1) Operatorul face interceptarea
+ operatorul are deja obliga ii de confiden ialitateț ț
a comunica iilorț
+ î i cunoa te cel mai bine aparatura tehnicăș ș
- poate informa persoana urmărită
- nu doresc să fie implica iț
Garan ii tehnice - interceptăriț
Varianta 2
O altă institu ie face interceptareaț
+ Institu ia se poate axa doar pe acest subiect iț ș
să dezvolte proceduri proprii de securitate
+ operatorul nu tie cine i cât intercepteazăș ș
- garan iile tehnice mult mai complexe (vezi slide-ț
uri următor)
- cine verifică institu ia?ț
Garan ii tehnice – interceptări - v2ț
Regula primară: Administratorul sistemului
trebuie să fie diferit fa ă de operatorulț
sistemului
Ambii trebuie să poate fi verifica i de catre ter iț ț
independen i ( i nu aceia i) în mod regulat.ț ș ș
Garan ii tehnice – interceptări – v2ț
(cont)

Dispozitivele care fac intreceptarea sunt auditate tehnic
pt software, hardware si setari.

Setarile nu pot fi modificate, decât dacă sunt logate
undeva

Se poate face o intreceptare o poate face doar daca are
un mandat judecătoresc, care este logat undeva (vezi
Grecia)

Interceptarea trebuie sa aiba reguli tehnice stricte de
disemninare (copiere, pastrare, distrucgere)
Garan ii tehnice – interceptări – v2ț
(cont.)

orice interactiune cu interceptarea sa se poata
faca doar de personal autorizat, iar orice
interactiune trebuie logata si auditate

interceptarea originala trebuie pastrata in
siguranta si se lucreaza pe o copie

trebuie sa te poti asigura ca copia este identica
cu originalul, in orice moment al procesului

orice expert tehnic numit de acuzare, aparare
sau judecator poate sa garanteze ca tehnic
copia este identica cu originalul, iar procesul de
înregistrare nu poate fi fraudat.
Noi dezvoltari tehnologice

Actual - Interceptări de voce i text transmiseș
direct prin furnizorul de comunica ii electronceț

Viitor

Voce i text criptat end-to-endș

Centralizat (e.g, Skype, Whatsapp)

Descentralizat (e.g. Signal, Cryptocat)

Trafic web ascuns (Onion routing, ToR)

Acces la dispozitive criptate (vezi cazul Apple)
Garan ii juridiceț

Accesibilitate, claritate, precizie i previzibilitateș

CCR citează criteriile CtEDO cu privire la
garan iile minime care ar trebui să fie prevăzuteț
în legislaţia statului, pentru evitarea abuzurilor
de putere:
CtEDO - Weber şi Saravia împotriva Germaniei
“reglementarea unor măsuri speciale secrete de
urmărire, cum ar fi interceptarea comunicărilor,
trebuie să se realizeze în mod esenţial prin
norme clare, detaliate, din moment ce
tehnologia disponibilă pentru efectuarea lor
Garan ii juridice (2)ț
CtEDO - Huvig împotriva Franţei

natura infracţiunilor care determină necesitatea
de interceptare;

stabilirea categoriilor de persoane pasibile de
înregistrarea convorbirilor telefonice;

o limitare a duratei de înregistrare a convorbirilor
telefonice;

procedura obligatorie pentru examinarea,
utilizarea şi stocarea datelor obţinute; (?!?)

măsurile de precauţie care trebuie luate în
Mul umescț

More Related Content

Viewers also liked

The Deloitte M&A Index 2016
The Deloitte M&A Index 2016The Deloitte M&A Index 2016
The Deloitte M&A Index 2016Deloitte UK
 
Siguranta navigarii pe internet
Siguranta navigarii pe internetSiguranta navigarii pe internet
Siguranta navigarii pe internetdyyyenutzzza
 
Power point poluare.
Power point poluare.Power point poluare.
Power point poluare.Ana Maria
 
Protectia mediului material didactic
Protectia mediului material didacticProtectia mediului material didactic
Protectia mediului material didacticDenis Lanciu
 
factorii de poluare
factorii de poluarefactorii de poluare
factorii de poluareirinush
 
Sănătatea mediului
Sănătatea mediuluiSănătatea mediului
Sănătatea mediuluistefanmoraru
 
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjuratorImpactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjuratorCostas Cristu
 
Protectia mediului inconjurator
Protectia mediului inconjuratorProtectia mediului inconjurator
Protectia mediului inconjuratorRebeca Bularu
 
Poluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjuratorPoluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjuratorAlianta INFONET
 

Viewers also liked (13)

Siguranta pe internet
Siguranta pe internetSiguranta pe internet
Siguranta pe internet
 
Securitatea pe internet
Securitatea pe internetSecuritatea pe internet
Securitatea pe internet
 
Poluarea
PoluareaPoluarea
Poluarea
 
The Deloitte M&A Index 2016
The Deloitte M&A Index 2016The Deloitte M&A Index 2016
The Deloitte M&A Index 2016
 
Siguranta navigarii pe internet
Siguranta navigarii pe internetSiguranta navigarii pe internet
Siguranta navigarii pe internet
 
Power point poluare.
Power point poluare.Power point poluare.
Power point poluare.
 
Protectia mediului material didactic
Protectia mediului material didacticProtectia mediului material didactic
Protectia mediului material didactic
 
Poluarea mediului
Poluarea mediuluiPoluarea mediului
Poluarea mediului
 
factorii de poluare
factorii de poluarefactorii de poluare
factorii de poluare
 
Sănătatea mediului
Sănătatea mediuluiSănătatea mediului
Sănătatea mediului
 
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjuratorImpactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
 
Protectia mediului inconjurator
Protectia mediului inconjuratorProtectia mediului inconjurator
Protectia mediului inconjurator
 
Poluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjuratorPoluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjurator
 

More from bmanolea

Localizarea flotei angajatorului si GDPR
Localizarea flotei angajatorului si GDPRLocalizarea flotei angajatorului si GDPR
Localizarea flotei angajatorului si GDPRbmanolea
 
Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...
Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...
Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...bmanolea
 
ApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitale
ApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitaleApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitale
ApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitalebmanolea
 
Doua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatii
Doua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatiiDoua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatii
Doua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatiibmanolea
 
Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...
Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...
Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...bmanolea
 
Prezentare introductiva GDPR
Prezentare introductiva GDPRPrezentare introductiva GDPR
Prezentare introductiva GDPRbmanolea
 
Drepturi de autor si implicatiile pentru educatie
Drepturi de autor si implicatiile pentru educatieDrepturi de autor si implicatiile pentru educatie
Drepturi de autor si implicatiile pentru educatiebmanolea
 
Cum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerce
Cum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerceCum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerce
Cum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commercebmanolea
 
Prezentare introductiva despre profilare
Prezentare introductiva despre profilare Prezentare introductiva despre profilare
Prezentare introductiva despre profilare bmanolea
 
Date deschise-bogdan-training-sar
Date deschise-bogdan-training-sarDate deschise-bogdan-training-sar
Date deschise-bogdan-training-sarbmanolea
 
Access2legislation canada
Access2legislation canadaAccess2legislation canada
Access2legislation canadabmanolea
 
Open legislation in Romania
Open legislation in RomaniaOpen legislation in Romania
Open legislation in Romaniabmanolea
 
Blogerii, sondajul, indoiala si colonul
Blogerii, sondajul, indoiala si colonulBlogerii, sondajul, indoiala si colonul
Blogerii, sondajul, indoiala si colonulbmanolea
 
Date deschise geo spatial
Date deschise geo spatialDate deschise geo spatial
Date deschise geo spatialbmanolea
 
Cum sa (NU) contactezi un parlamentar roman
Cum sa (NU) contactezi un parlamentar romanCum sa (NU) contactezi un parlamentar roman
Cum sa (NU) contactezi un parlamentar romanbmanolea
 
Gpec rezultate studiu 2010
Gpec rezultate studiu 2010Gpec rezultate studiu 2010
Gpec rezultate studiu 2010bmanolea
 
Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania
Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC RomaniaSisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania
Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romaniabmanolea
 
Vanzarea produselor si serviciilor online
Vanzarea produselor si serviciilor onlineVanzarea produselor si serviciilor online
Vanzarea produselor si serviciilor onlinebmanolea
 
Notificarea privind pierderea datelor personale
Notificarea privind pierderea datelor personaleNotificarea privind pierderea datelor personale
Notificarea privind pierderea datelor personalebmanolea
 
Open data - Date deschise
Open data - Date deschiseOpen data - Date deschise
Open data - Date deschisebmanolea
 

More from bmanolea (20)

Localizarea flotei angajatorului si GDPR
Localizarea flotei angajatorului si GDPRLocalizarea flotei angajatorului si GDPR
Localizarea flotei angajatorului si GDPR
 
Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...
Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...
Incalcari ale securitatii datelor personale si notificarea cf GDPR - cateva d...
 
ApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitale
ApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitaleApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitale
ApTI Raport Anual 2018 - drepturi civile digitale
 
Doua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatii
Doua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatiiDoua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatii
Doua probleme majore in implementare GDPR - stergerea si incalcarea securitatii
 
Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...
Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...
Prezentare Regulamentul Date Personale - 5 intrebari esentiale pentru magazin...
 
Prezentare introductiva GDPR
Prezentare introductiva GDPRPrezentare introductiva GDPR
Prezentare introductiva GDPR
 
Drepturi de autor si implicatiile pentru educatie
Drepturi de autor si implicatiile pentru educatieDrepturi de autor si implicatiile pentru educatie
Drepturi de autor si implicatiile pentru educatie
 
Cum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerce
Cum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerceCum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerce
Cum calculezi Net Promoter Scor - cel mai important KPI in e-commerce
 
Prezentare introductiva despre profilare
Prezentare introductiva despre profilare Prezentare introductiva despre profilare
Prezentare introductiva despre profilare
 
Date deschise-bogdan-training-sar
Date deschise-bogdan-training-sarDate deschise-bogdan-training-sar
Date deschise-bogdan-training-sar
 
Access2legislation canada
Access2legislation canadaAccess2legislation canada
Access2legislation canada
 
Open legislation in Romania
Open legislation in RomaniaOpen legislation in Romania
Open legislation in Romania
 
Blogerii, sondajul, indoiala si colonul
Blogerii, sondajul, indoiala si colonulBlogerii, sondajul, indoiala si colonul
Blogerii, sondajul, indoiala si colonul
 
Date deschise geo spatial
Date deschise geo spatialDate deschise geo spatial
Date deschise geo spatial
 
Cum sa (NU) contactezi un parlamentar roman
Cum sa (NU) contactezi un parlamentar romanCum sa (NU) contactezi un parlamentar roman
Cum sa (NU) contactezi un parlamentar roman
 
Gpec rezultate studiu 2010
Gpec rezultate studiu 2010Gpec rezultate studiu 2010
Gpec rezultate studiu 2010
 
Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania
Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC RomaniaSisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania
Sisteme alternative de rezolvare a disputelor - Trusted.ro - APC Romania
 
Vanzarea produselor si serviciilor online
Vanzarea produselor si serviciilor onlineVanzarea produselor si serviciilor online
Vanzarea produselor si serviciilor online
 
Notificarea privind pierderea datelor personale
Notificarea privind pierderea datelor personaleNotificarea privind pierderea datelor personale
Notificarea privind pierderea datelor personale
 
Open data - Date deschise
Open data - Date deschiseOpen data - Date deschise
Open data - Date deschise
 

Garanţii procedurale în emiterea şi punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică

 • 1. Bogdan Manolea Director executiv ApTI 31 martie 2016 – Bucure tiș Căteva considera ii cu privire laț Garanţii procedurale în emiterea şi punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică
 • 2. Supravegherea tehnică Art 138 CPP a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă; b) accesul la un sistem informatic; c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere; d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;
 • 4. Garan ii de transparen aț ț  Publicarea de statistici cu privire la mandatele efectuate − De catre institu iile care le propun/aprobă (instan e,ț ț parchete, alte institu ii)ț − Cifre generale i defalcate (pe luni, pe jude e, peș ț tipuri de infrac iuni)ț  Publicarea de statistici cu privire la cererile guvernelor (sector privat) − Facebook – Raport Ian – Iun 2015 − Google – Raport Ian – Iun 2015 − Vodafone – Raport 2014
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Garan ii tehniceț Art 142^1  (1) Orice persoană autorizată care realizează activităţi de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea de a asigura semnarea electronică a datelor rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.  Semnarea digitală (indiferent dacă este avansată sau calificată) ar trebui sa fie
 • 10. Garan ii tehniceț Scop  Certificarea identită ii între ceea ce seț găse te/identifică i ceea ce s-a înregistratș ș  Garantarea integrită ii datelor înregistrate, peț întreg parcursul procesului penal (actualul Art 142^1)  Verificarea de către un expert tehnic independent că probatoriul a fost inregistrat corect i nu putea fi alteratș La ce nivel ar trebui reglementate? (lege, ordin MJ, procedura internă)
 • 11. Garantii tehnice – acces la un sistem informatic  Acces la un sistem informatic se înţelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei reţele  Doar că garan iile sunt diferite în func ie deț ț fiecare op iune posibilăț
 • 12. Garantii tehnice – acces la un sistem informatic (2)  Patrundere intr-un sistem informatic functional − Direct (doar prin prin programe specializate) − La distan ăț  Prin programe specializate  Prin re eleț  Acces la mijloc de stocare a datelor informatice − Direct (doar prin prin programe specializate) − La distan ăț  Prin programe specializate  Prin re eleț
 • 13. Garan ii tehnice - interceptăriț Varianta 1 1) Operatorul face interceptarea + operatorul are deja obliga ii de confiden ialitateț ț a comunica iilorț + î i cunoa te cel mai bine aparatura tehnicăș ș - poate informa persoana urmărită - nu doresc să fie implica iț
 • 14. Garan ii tehnice - interceptăriț Varianta 2 O altă institu ie face interceptareaț + Institu ia se poate axa doar pe acest subiect iț ș să dezvolte proceduri proprii de securitate + operatorul nu tie cine i cât intercepteazăș ș - garan iile tehnice mult mai complexe (vezi slide-ț uri următor) - cine verifică institu ia?ț
 • 15. Garan ii tehnice – interceptări - v2ț Regula primară: Administratorul sistemului trebuie să fie diferit fa ă de operatorulț sistemului Ambii trebuie să poate fi verifica i de catre ter iț ț independen i ( i nu aceia i) în mod regulat.ț ș ș
 • 16. Garan ii tehnice – interceptări – v2ț (cont)  Dispozitivele care fac intreceptarea sunt auditate tehnic pt software, hardware si setari.  Setarile nu pot fi modificate, decât dacă sunt logate undeva  Se poate face o intreceptare o poate face doar daca are un mandat judecătoresc, care este logat undeva (vezi Grecia)  Interceptarea trebuie sa aiba reguli tehnice stricte de disemninare (copiere, pastrare, distrucgere)
 • 17. Garan ii tehnice – interceptări – v2ț (cont.)  orice interactiune cu interceptarea sa se poata faca doar de personal autorizat, iar orice interactiune trebuie logata si auditate  interceptarea originala trebuie pastrata in siguranta si se lucreaza pe o copie  trebuie sa te poti asigura ca copia este identica cu originalul, in orice moment al procesului  orice expert tehnic numit de acuzare, aparare sau judecator poate sa garanteze ca tehnic copia este identica cu originalul, iar procesul de înregistrare nu poate fi fraudat.
 • 18. Noi dezvoltari tehnologice  Actual - Interceptări de voce i text transmiseș direct prin furnizorul de comunica ii electronceț  Viitor  Voce i text criptat end-to-endș  Centralizat (e.g, Skype, Whatsapp)  Descentralizat (e.g. Signal, Cryptocat)  Trafic web ascuns (Onion routing, ToR)  Acces la dispozitive criptate (vezi cazul Apple)
 • 19. Garan ii juridiceț  Accesibilitate, claritate, precizie i previzibilitateș  CCR citează criteriile CtEDO cu privire la garan iile minime care ar trebui să fie prevăzuteț în legislaţia statului, pentru evitarea abuzurilor de putere: CtEDO - Weber şi Saravia împotriva Germaniei “reglementarea unor măsuri speciale secrete de urmărire, cum ar fi interceptarea comunicărilor, trebuie să se realizeze în mod esenţial prin norme clare, detaliate, din moment ce tehnologia disponibilă pentru efectuarea lor
 • 20. Garan ii juridice (2)ț CtEDO - Huvig împotriva Franţei  natura infracţiunilor care determină necesitatea de interceptare;  stabilirea categoriilor de persoane pasibile de înregistrarea convorbirilor telefonice;  o limitare a duratei de înregistrare a convorbirilor telefonice;  procedura obligatorie pentru examinarea, utilizarea şi stocarea datelor obţinute; (?!?)  măsurile de precauţie care trebuie luate în