Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Garanţii procedurale în emiterea şi punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

More from bmanolea (20)

Advertisement

Garanţii procedurale în emiterea şi punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică

 1. 1. Bogdan Manolea Director executiv ApTI 31 martie 2016 – Bucure tiș Căteva considera ii cu privire laț Garanţii procedurale în emiterea şi punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică
 2. 2. Supravegherea tehnică Art 138 CPP a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă; b) accesul la un sistem informatic; c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere; d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;
 3. 3. Garan iiț  Juridice  Tehnice  Transparen ăț
 4. 4. Garan ii de transparen aț ț  Publicarea de statistici cu privire la mandatele efectuate − De catre institu iile care le propun/aprobă (instan e,ț ț parchete, alte institu ii)ț − Cifre generale i defalcate (pe luni, pe jude e, peș ț tipuri de infrac iuni)ț  Publicarea de statistici cu privire la cererile guvernelor (sector privat) − Facebook – Raport Ian – Iun 2015 − Google – Raport Ian – Iun 2015 − Vodafone – Raport 2014
 5. 5. Garan ii tehniceț Art 142^1  (1) Orice persoană autorizată care realizează activităţi de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea de a asigura semnarea electronică a datelor rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.  Semnarea digitală (indiferent dacă este avansată sau calificată) ar trebui sa fie
 6. 6. Garan ii tehniceț Scop  Certificarea identită ii între ceea ce seț găse te/identifică i ceea ce s-a înregistratș ș  Garantarea integrită ii datelor înregistrate, peț întreg parcursul procesului penal (actualul Art 142^1)  Verificarea de către un expert tehnic independent că probatoriul a fost inregistrat corect i nu putea fi alteratș La ce nivel ar trebui reglementate? (lege, ordin MJ, procedura internă)
 7. 7. Garantii tehnice – acces la un sistem informatic  Acces la un sistem informatic se înţelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei reţele  Doar că garan iile sunt diferite în func ie deț ț fiecare op iune posibilăț
 8. 8. Garantii tehnice – acces la un sistem informatic (2)  Patrundere intr-un sistem informatic functional − Direct (doar prin prin programe specializate) − La distan ăț  Prin programe specializate  Prin re eleț  Acces la mijloc de stocare a datelor informatice − Direct (doar prin prin programe specializate) − La distan ăț  Prin programe specializate  Prin re eleț
 9. 9. Garan ii tehnice - interceptăriț Varianta 1 1) Operatorul face interceptarea + operatorul are deja obliga ii de confiden ialitateț ț a comunica iilorț + î i cunoa te cel mai bine aparatura tehnicăș ș - poate informa persoana urmărită - nu doresc să fie implica iț
 10. 10. Garan ii tehnice - interceptăriț Varianta 2 O altă institu ie face interceptareaț + Institu ia se poate axa doar pe acest subiect iț ș să dezvolte proceduri proprii de securitate + operatorul nu tie cine i cât intercepteazăș ș - garan iile tehnice mult mai complexe (vezi slide-ț uri următor) - cine verifică institu ia?ț
 11. 11. Garan ii tehnice – interceptări - v2ț Regula primară: Administratorul sistemului trebuie să fie diferit fa ă de operatorulț sistemului Ambii trebuie să poate fi verifica i de catre ter iț ț independen i ( i nu aceia i) în mod regulat.ț ș ș
 12. 12. Garan ii tehnice – interceptări – v2ț (cont)  Dispozitivele care fac intreceptarea sunt auditate tehnic pt software, hardware si setari.  Setarile nu pot fi modificate, decât dacă sunt logate undeva  Se poate face o intreceptare o poate face doar daca are un mandat judecătoresc, care este logat undeva (vezi Grecia)  Interceptarea trebuie sa aiba reguli tehnice stricte de disemninare (copiere, pastrare, distrucgere)
 13. 13. Garan ii tehnice – interceptări – v2ț (cont.)  orice interactiune cu interceptarea sa se poata faca doar de personal autorizat, iar orice interactiune trebuie logata si auditate  interceptarea originala trebuie pastrata in siguranta si se lucreaza pe o copie  trebuie sa te poti asigura ca copia este identica cu originalul, in orice moment al procesului  orice expert tehnic numit de acuzare, aparare sau judecator poate sa garanteze ca tehnic copia este identica cu originalul, iar procesul de înregistrare nu poate fi fraudat.
 14. 14. Noi dezvoltari tehnologice  Actual - Interceptări de voce i text transmiseș direct prin furnizorul de comunica ii electronceț  Viitor  Voce i text criptat end-to-endș  Centralizat (e.g, Skype, Whatsapp)  Descentralizat (e.g. Signal, Cryptocat)  Trafic web ascuns (Onion routing, ToR)  Acces la dispozitive criptate (vezi cazul Apple)
 15. 15. Garan ii juridiceț  Accesibilitate, claritate, precizie i previzibilitateș  CCR citează criteriile CtEDO cu privire la garan iile minime care ar trebui să fie prevăzuteț în legislaţia statului, pentru evitarea abuzurilor de putere: CtEDO - Weber şi Saravia împotriva Germaniei “reglementarea unor măsuri speciale secrete de urmărire, cum ar fi interceptarea comunicărilor, trebuie să se realizeze în mod esenţial prin norme clare, detaliate, din moment ce tehnologia disponibilă pentru efectuarea lor
 16. 16. Garan ii juridice (2)ț CtEDO - Huvig împotriva Franţei  natura infracţiunilor care determină necesitatea de interceptare;  stabilirea categoriilor de persoane pasibile de înregistrarea convorbirilor telefonice;  o limitare a duratei de înregistrare a convorbirilor telefonice;  procedura obligatorie pentru examinarea, utilizarea şi stocarea datelor obţinute; (?!?)  măsurile de precauţie care trebuie luate în
 17. 17. Mul umescț

×