Székelyföldi nyomtatott kulturális értékek digitalizálása

966 views

Published on

Székelyföldi nyomtatott kulturális értékek digitalizálása

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Székelyföldi nyomtatott kulturális értékek digitalizálása

 1. 1. SZÉKELYFÖLDI DIGITÁLIS EMLÉKEZET Székelyföldi nyomtatott kulturális értékek digitalizálása
 2. 2. SZÉKELYFÖLDI DIGITÁLIS EMLÉKEZET <ul><ul><li>A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár (KJMK) és a </li></ul></ul><ul><ul><li>székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára (HRMTK) közös digitalizálási projektje 2009 őszén indult a SZÜLŐFÖLD ALAP támogatásával. </li></ul></ul>
 3. 3. A Kájoni János Megyei Könyvtárban 2009 novemberétől indult a digitalizálási tevékenység a projekt keretében. A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának gyűjteményeiből már évek óta digitalizált Róth András Lajos, a könyvtár vezetője. A két könyvtár állományából digitalizált dokumentumok közzététele, internetes megjelenítés e a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) az Országos Széchényi Könyvtárral kialakított együttműködés révén vált lehetővé .
 4. 4. Mi célból digitalizálunk ? <ul><li>A z Internet mindennapi életünk részévé vált. </li></ul><ul><li>Az olvasás ma már a digitális dokumentumok olvasását is jelenti, az Internet révén a digit ális dokumentumok elérhet ő vé válnak bárki számára. </li></ul><ul><li>A digitalizálás a hagyományos dokumentumok tartalmának dig i tális formátumba való konvertálása . </li></ul><ul><li>S zámos területen h a sznosítható </li></ul><ul><li>(pl. oktatás, turizmus, információs ipar). </li></ul>E-könyvolvasók
 5. 5. Miért “székelyföldi digitális emlékezet” ? Az egyes közösségek kulturális örökségének megőrzése területén is egyre fontosabb szerepet kap a digitalizálás. A könyvtárak a helyi közösségeket szolgálják gyűjteményeikkel: feladatuk többek között a helyi információk, a helyi közösségek sajátos értékeinek megőrzése, feltárása, szolgáltatása , lehetőleg a maguk teljességében és változatosságában. A székelyföldi nagyobb közgyűjtemények is felismerték: a nyomtatott kulturális értékek digitalizálása által hozzájárulhatnak a regionális-lokális kulturális örökség megőrzéséhez, ugyanakkor szélesebb körű hozzáférést biztosíthatnak a kulturális információkhoz.
 6. 6. A projekt célja <ul><li>A székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékek megőrzése, védelme, regionális szellemi örökségünk közkinccsé tétele, bevonása a kulturális körforgásba. </li></ul><ul><li>Széleskörű hozzáférés biztosítása a digitalizált dokumentumokhoz, az Internet révén. </li></ul>
 7. 7. Mit digitalizálunk? A KJMK dokumentációs részlegén és a HRMTK-ban őrzött különgyűjteményekben a Székelyföld kulturális örökségének értékes részét képező dokumentumok is megtalálhatók, köztük számos ma már könyvritkaságnak számító kiadvány.                                                                                                                                                                                                      
 8. 8. A projekt keretében digitalizált kiadványok: XVIII-XIX. századi erdélyi és székelyföldi vonatkozású kiadványok: helyi monográfiák, történeti munkák - szerzői jogvédelem hez nem köthető kiadványok.
 9. 9. Régi helyi nyomdák kiadványai: A z 1675-ben alapított csíksomylói nyomda két XIX . századi kiadványa a KJMK gyűjteményében .
 10. 10. XX. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású munkák, szerzői jogvédelem alól felszabadult munkák: 70 év nél régebben megjelent kiadványok, illetve 1940 előtt elhu nyt szerzők munkái , ( a később elhalálozott szerz ők munkái az örökösök, hozzátartozók írásos hozzájárulásával tehetők közzé ).
 11. 11. A digitalizálás technikai háttere <ul><li>2009-ben a Szül ő föld Alap pályázata révén nyert támogatás lehetővé tette a digitalizálási munkálatokhoz szükséges alapvető technikai felszerelés beszerzését a k é t intézmény számára : </li></ul><ul><li>- laptop </li></ul><ul><li>- speciális könyvszkenner </li></ul><ul><li>-szövegfelismerő (OCR) szoftver </li></ul><ul><li>A munkafolyamat: -a dokumentum ot/könyvet oldalanként be szkennel jük és karakterfelismerő szoftver (OCR) segítségével információkeresésre alkalmas PDF- formátumba konvertáljuk. </li></ul>
 12. 12. Beviteli eszköz: lapolvasó/ könyvszk e nner Plustek Opti c Book 3600 -a szkenneléssel képi dokumentumot hozunk létre
 13. 13. ABBYY Fine Reader 10 szövegfelismerő szoftver (OCR) A képi dokumentum utófeldolgozását a szoftver kezelőfelületén végezzük: - mintegy 186 nyelven képes dokumentumokat elemezni és digitális formába alakítani. - a szkenner által létrehozott kép helyett egy tovább szerkeszthető anyagot kapunk, amit sokféle tetsz ő leges fájlformátumba (Word, PDF stb.) menthetünk.
 14. 14. Az ABBYY Fine Reader 10 szoftverrel végzett munkafolyamat (beolvas ás, elemzés, értelmezés, képfeldolgozás, mentés) eredménye: képi objektumból digitális formátum . PDF (portable digital format) formátumban mentjük el a digitális dokumentumot. A FineReader által előállított PDF az úgynevezett &quot;digitális facsimile„ - megőrzi az eredeti dokumentum tulajonságait, az eredeti dokumentum képi megjelenítése mögött megtalálható a felismert, kereshető szövegállomány. PDF formátumban továbbítjuk a dokumentumot a MEK-be : a MEK honlapján űrlap kitöltése a dokumentum kötelező adataival.
 15. 15. A digitalizált dokumentumok i nternetes közzététele <ul><li> </li></ul><ul><li>2009 novemberében együttm ű ködés kezdődött az Országos Széchényi Könyvtárral, amelynek eredményeként a KJMK is bekerült a MEK partnerei sorába ( 0074-es partnerszerződés ), </li></ul><ul><li>a könyvtárunk által digitalizált kiadványok a </li></ul><ul><li>Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) válnak elérhetővé az Interneten . </li></ul>
 16. 16. Magyar Elektronikus Könyvtár mek.oszk.hu A MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatása és legnagyobb szöveg-archívum a. 1 994-ben indult , 1999-től az Országos Széchényi Könyvtár ad otthont a projektnek. Tudományos, oktatási és kulturális célokra alkalmas digitális dokumentumokat gyűjt , archivál és szolgáltat ingyenesen az Interneten. J elenleg már több mint 8 ezer digitális dokumentumot –elsősorban könyveket - tartalmazó ingyenes internetes szolgáltatás.
 17. 17. A MEK társprojektjei <ul><li>Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis - EPA </li></ul><ul><li>-a Weben megjelenő magyar időszaki kiadványokat katalogizálja. </li></ul><ul><li>epa.oszk.hu </li></ul><ul><li>Digitális Képarchívum </li></ul><ul><li>- a képi dokumentumokat gyűjti, pl. közösségi helyekr ől is:Wikipédia, Flickr. </li></ul><ul><li>keptar.oszk.hu </li></ul>
 18. 18. Hogyan érhetők el könyvtárunk d igitalizált kötetei ? Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK Gyűjteményeink digitalizált kötetei A KJMK honlapjáról a Virtuális könyvtár menüpontból az alábbi linkre kattintva érhet ő k el a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK): http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0074 az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA): h ttp://epa.oszk.hu/html/vgi/kereses/corporate_eredmeny.phtml?Corp=KAJONI
 19. 19. A linkre kattintva a MEK találati listáját jeleníthetjük meg:
 20. 20. <ul><li>A találati listában a KJMK által digitalizált kiadványok adatai a címek illetve szerzők betűrendjében találhatók. </li></ul><ul><li>Az egyes dokumentumokra kattintva az adott dokumentum adatlapját jeleníthetjük meg a MEK-ben. </li></ul>
 21. 21. A dokumentum megjelenítése PDF formátumban: -a szövegben kereshetünk bármilyen kifejezésre -kijelölhetjük a szöveget -kimásolhatunk belőle -átdolgozhatjuk a szöveget. -kimenthetjük a képeket
 22. 22. Keresés a PDF dokumentum szövegében:
 23. 23. K ép kimentése PDF-ből
 24. 24. A digitális dokumentum előnyei <ul><li>gyors elérhetőség </li></ul><ul><li>széleskörű és távoli hozzáférés , felhasználás lehetősége az Internet révén </li></ul><ul><li>korlátlan keresési lehetőség a dokumentumban </li></ul><ul><li>ki lehet másol ni a szöveget, átalakít ható </li></ul><ul><li>sokszorosítható korlátlan számban </li></ul><ul><li>a képek kimenthetők, módosíthatók </li></ul><ul><li>látássérültek is felolvastathatják maguknak a géppel </li></ul><ul><li>az eredeti dokumentum védel m ét, megőrzését biztosítja (régi, ritka és értékes kiadványok védelme) </li></ul>
 25. 25. Kihez jut el, h ányan nézik meg ? <ul><li>A KJMK által digitalizált dokumentumok els ő sorban helytörténeti , regionális történeti irányú kuta t ásokhoz nyújt hatnak segítséget - a spontán helyismereti érdeklődést is kielégíthetik . </li></ul><ul><li>A digitalizálás által sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak ezek a dokumentumok , széles olvasóközönséghez jutnak el : </li></ul><ul><li>s okkal többször megnéznek az interneten egy dokumentumot, mint ahányan a könyvtárba n az adott időszakban. </li></ul><ul><li>Olyan felhasználókhoz is eljut egy-egy dokumentum digitális formában , akik eddig nem is hallottak a Kájoni János Megyei Könyvtárról. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>A MEK –ben a dokumentum adatlapján a számláló megm utatja , hányszor töltötték le az adott dokume n tum borítóját, cím oldalát. </li></ul><ul><li>Az alábbi kiadvány címlapját 2009. december 10 - 2010. március 29. között 918 alkalommal töltötték le. Ebben az időszakban a könyvtárban egy alkalommal nézték meg a kötetet. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>A MEK-ben 2010. március 18-ától érhető el a </li></ul><ul><li>az alábbi kiadvány, a borító letöltéseinek száma </li></ul><ul><li>március 28-ig: 315 </li></ul>
 28. 28. Székelyföld i digitális emlékezet - eredmények, digitalizálási stratégia <ul><li>A KJMK állományából digitalizált dokumentumok </li></ul><ul><li>2009 . nov e mber 5 . – 2010 . március 30 . között : </li></ul><ul><li>Tö bb mint 6500 digitalizált oldal , 4 5 digitalizált dokumentum </li></ul><ul><li>Az Interneten jelenleg elérhető : </li></ul><ul><li>37 dokumentum </li></ul><ul><li>32 dokume n tum a MEK –ben </li></ul><ul><li>5 dokumentum az EPA-ban </li></ul>
 29. 29. Digitalizálási stratégia <ul><li>A kulturális örökség digitalizálása hosszú távú tevékenység. </li></ul><ul><li>A KJMK és A HRMTK kidolgozott egy közös digitalizálási stratégiát: </li></ul><ul><li>A két intézmény 2009-ben összeállította az első körben digitalizálni kívánt művek jegyzékét: több száz dokumentum/ több tízezer old al . </li></ul><ul><li>A jelenlegi projekt által -a t echnikai hátt eret és a digitalizálási munkát végző személyek szám át (3) figyelembe véve - mintegy 10000 oldalnyi anyag d igi talizálható egy év alatt a KJMK gyűjteményeiből. </li></ul><ul><li>A digitális dokumentumok megőrzés e és tárolása - nem elég egy példányban megőrizni a digitalizált dokumetumokat ( jelenleg DVD-n tároljuk a képanyagot, nagyobb tárhelyre van szükség). </li></ul><ul><li>A digitalizálási tevékenység kiterjeszthető : </li></ul><ul><li>Regionális történeti sajtótermékek , kortárs kiadványok digitalizálása. </li></ul><ul><li>P artnerségi kapcsolat kiépítése s zékelyföldi könyvkiadókkal (nyomdákkal) együttműködés ki a lakítása más kulturális intézményekkel ezen a területen. </li></ul>
 30. 30. „ A jövő embere csak annyit fog tudni a múltról, amennyit megőrizünk. A könyvtárosoknak tudatában kell lenniük ennek a súlyos felelősségnek. A könyvtárnak meg kell őriznie minden közösség minden feljegyzését”. (M. Fülöp Géza)
 31. 31. <ul><li>K ös z önöm a figyelmet ! </li></ul><ul><li>Kelemen Katalin </li></ul><ul><li>Kájoni János Megyei Könyvtár </li></ul>

×